Flytta till Portugal – ett av de tryggaste länderna i Europa

publicerad 3 juli 2019
- av Jan Norberg
Belem tower i Lissabon, Portugal. Fotograf okänd. Licens: Pixabay.com

DEBATT. Institutet för Ekonomi och Fred, som är en oberoende tankesmedja med kontor i bla Sydney, Bryssel och New York, mäter tryggheten i världens länder. I deras senaste mätning för 2018 visar det sig att Portugal uppfattas som betydligt tryggare att bo i än Sverige. Jan Norberg som valde att flytta till Portugal har hämtat data från rapporten och spekulerar kring varför Portugal blivit ett föregångsland.

Text: Jan Norberg, Sesimbra, Portugal | Bild: Belem tower i Lissabon. Licens: Pixabay.com

Jag har nu spenderat några år i Portugal och börjar nu så sakteliga lära mig en del om hur Portugal fungerar, vilket inte alltid så lätt, men på några områden finns verkligen skillnader mellan Portugal och Sverige där jag råkade bli född. En av de mer tydliga skillnaderna är hur man betraktar familjens betydelse i Portugal, man bryr sig verkligen om alla sina familjemedlemmar och det kommer till uttryck på många olika sätt.

Familjen och attityden till de äldre i Portugal

Respekten för äldre är tydlig och central, något som manifesteras av att man tar hand om sina äldre på ett väldigt ömsint och respektfullt sätt. För det första så arbetar äldre betydligt högre upp i åldrarna, detta utan att någon ser detta som något man behöver ifrågasätta.

I Portugal finns definitivt mindre åldersdiskriminering. Är du äldre kan du räkna med att åtnjuta den respekt som livserfarenhet ger och att någon ur det yngre gardet skulle ifrågasätta dig pågrund av ålder finns inte på kartan. Jag har särskilt vinnlagt mig att försöka hitta skillnader jämfört med den militanta PK-synen som råder i Sverige ibland många yngre.

Läs mer: Vilken jävla välfärd ska vi portugalsvenskar betala skatt för?

Det som slår en är att den skattefinansierade äldreomsorgen i samhällets regi har en betydligt mindre betydelse i Portugal, här tar familjen främst hand om sina äldre.

Generationsboende är ett ganska naturligt sätt att hålla samman familjer och slippa beroendet av samhället, något man slås av är att äldre inte glöms bort. Inte heller sätts äldre på piedestal och klappas på huvudet som om de vore mindre bemedlade intellektuellt.

Ibland får man flashbacks till hur det en gång såg ut i Sverige, innan samhället, politiker och dess myndighetsföreträdare med alla till buds stående medel krossade familjens betydelse och gjorde alla äldre beroende av samhällets insatser som sjukvård och äldreomsorg.

Självklart finns det en krass ekonomisk verklighet i Portugal som gör att familjen i det närmaste är tvungna att hjälpa sina äldre familjemedlemmar. Pensionerna i Portugal räcker inte till för att samhället skall kunna garantera att ålderdomen blir en period där du garanteras en tillräckligt bra ekonomi med de statliga pensionerna som du med dina skatter har betalat in.

Portugal uppfattas som ett fridfullt land

Tabell: Global Peace Index 2018
Tabell: Global Peace Index 2018

Portugal uppfattas enligt Global Peace Index 2018 som den tredje mest fridfulla platsen i Europa där endast Island och Österrike kommer före. I den globala jämförelsen landar Portugal som nummer fyra. Endast Nya Zeeland tar sig in före som nummer tre. En position som sannolikt kommer att ha försämrats efter Christchurch-skjutningen i år

Jämförelsen med Sverige blir uppenbar. Sverige kommer in som nummer 14 ibland alla de 31 länder som omfattas av UNICEF:s ranking. Inget nordiskt land har förbättrat sin position som säkert och fredligt land. Vad detta beror på kan man ha olika uppfattningar om, men bilden av Sverige får sig onekligen en kraftig törn.

"The deterioration in the overall ratings of Sweden and Denmark, historically two of the world’s most peaceful nations, was in part the result of greater violence by criminal gangs, particularly the use of grenades in attacks, resulting in steep rises in their scores for perceptions of criminality."

"To explore the effect of Positive Peace on improvements in the GPI,  it is useful to investigate the countries with the largest improvements in Positive Peace since 2013: Portugal, Georgia, Côte d'Ivoire, Norway and Peru. These countries made the largest improvements across a range of indicators. Norway and Portugal were already amongst the most peaceful nations in 2013."

Källa: Global Peace Index 2018


Den slutsats man kan dra vid en jämförelse mellan Sverige och Portugal är att stabilitet, traditionellt konservativa familjevärderingar, liten statlig inblandning och hyggligt rimlig beskattning ger en fredlig och lugn tillvaro för Portugals befolkning.


Diktaturen som blev en trygg fristad

Man bör då samtidigt ha i minnet att Portugal så sent som 1974 var en diktatur, om än inte den allra värsta, men på dessa 45 år har landet gått från diktatur till en av de mest fridfulla platserna på jorden. Sverige verkar gå i den andra riktningen...

Det är omöjligt att redovisa dessa något märkliga skillnader utan att reflektera över vad detta kan bero på. Portugal har tex en ekonomi som drabbades mycket hårt vid den senaste finanskraschen 2008, men ändå utvecklas landet snabbare och i en fredlig riktning jämfört med många andra länder.

En avgörande skillnad som slår en när man bor och lever här är att det nästan är omöjligt att hitta muslimer med sin typiska klädsel, något man slås av då man någon gång besöker Sverige där det nu bor cirka 2 miljoner muslimer.

Jag vill inte dra några tvärsäkra slutsatser av denna iakttagelse, men den våldsspiral som Sverige upplevt under många år, och som verkar omöjlig att stoppa, finns helt enkelt inte i Portugal.

En förklaring kan ju förstås vara att de sociala välfärdssystemen i Portugal inte är lika frikostiga som i Sverige, vilket i sin tur inte lockar särskilt många flyktingar att söka sig till Portugal. Detta trots att Portugal liksom Sverige är medlemmar i både EU och FN och därmed tillämpar samma officiella traktat från dessa organisationer.

Läs mer: Sjukvård i Portugal överlägset svensk sjukvård – Jan Norberg


Ganska många svenskar kommer till slut fatta ett beslut om man verkligen vill bo kvar i ett Sverige som alltmer hamnar på efterkälken vid en jämförelse med många andra länder. Portugal erbjuder en situation som till stora delar påminner om hur det såg ut i Sverige innan regeringen Palme 1975 införde multikulti som nytt statsskick.


Afrikaner och brasilianare välintegrerade

Man ser ganska många med mörk hudfärg i Portugal, ett kolonialt arv man på ett ansvarsfullt sätt tog hand om i samband med att man frånträdde sina tidigare kolonier. Dessutom är kopplingen till Brasilien ganska påtaglig. Gemensamt för alla dessa människor är att de anpassar sig till den Portugisiska kulturen och de sedvänjor som funnits här i många år.

Valde att flytta till Portugal

Visst har Portugal en del problem av olika slag och livet för genomsnittsportugisen är nog inte alltid så lätt, men omsorgen om de nära och kära uppväger till stora delar de brister som finns i Portugal.

Själv har jag funderat över varför inte fler människor överväger att flytta till Portugal från Sverige som inte längre kan erbjuda ett lugnt, säkert och tryggt liv, men det lär ta lite tid för de flesta att omvärdera sin egen syn på Sverige som "världens bästa" land att leva i.

Jag har i alla fall sett tillräckligt för att kunna bestämma mig själv vad jag tycker. För de vilka överväger att flytta till Portugal så uppmanar jag dem att kontakta NewsVoice så förmedlar redaktionen en mer personlig kontakt med undertecknad.

Text: Jan Norberg

Relaterat