VETENSKAP & FILOSOFI. Den fria viljan är en illusion, men existerar på samma gång. Det menar Erik Forsman i en filosofisk analys av vår förmåga till fritt tänkande och fria beslut. Anmärkningsvärt är att hjärnforskning visar att vi tar beslut i det undermedvetna, men att vi efteråt upplever att vi tagit ett medvetet beslut.

Text: Erik Forsman | Medvetandet och det undermedvetna. Bild: Shutterstock. Licens: redaktionell

Erik Forsman om den fria viljan, pressfoto
Erik Forsman, pressfoto

Den fria viljan har länge varit ett religiöst, filosofiskt samt existentiellt problem som historiens vassaste hjärnor varit upptagna med att försöka knäcka. Den teologiska grunden tänker sig en allvetande etnicitet (Gud) som fastlägger handlingar som vi människor gör eller inte gör genom endera känna till våra handlingar innan de sker (deterministiskt) eller att aktivt bestämma våra gärningar i förväg. Jag avfärdar bägge perspektiven.

Dels hävdar bibeln att vi har en fria vilja och dels att Gud bestämmer och råder överallt, samtidigt. Men här får Gud bestämma sig. Antingen har vi en fri vilja eller inte. Har vi en fri vilja, bestämmer inte gud någonting samtidigt som det hävdas att Gud bestämmer och råder över allt. Hur kan då våra handlingar vara fria, om det finns en Gud som redan har bestämt eller känt till dem i förväg?

Neurovetenskapen om den den fria viljan

Benjamin Libet (1) visade vetenskapligt att den fria viljan är ett högt illusoriskt trick. Ett självbedrägeri. Försöken har senare upprepats med samma resultat av bland andra Haggard och Eimer (2). För dessa ändamål används elektroencefalografiska komponenter. Ammon och Gandevia (3) använda sig av transkraniell magnetstimulering. Även Álvaro Pascual-Leone (4) har nått samma resultat och fastställt Libets resultat en mångfald gånger.

Principen och metoden går ut på följande: försökspersonen uppmanas att tids-slumpmässigt röra sin hand. I samma ögonblick mäter man hjärnaktiviteten, samtidigt som man ber försökspersonen observera en sekundvisare och ange exakta position när försökspersonen hade en medveten vilja att röra handen.

Den fria viljan bevisas vara en illusion

Vad som framkom var att den omedvetna hjärnaktiviteten påbörjades en halv sekund innan försökspersonen blev medveten om att personen bestämt sig för att röra handen.


Alltså, beslutet som fattas av oss människor, fattas i förväg, i det undermedvetna. Vi upplever (efteråt) att det skett ett medvetet beslut – men de är en tro och inget annat.  Tänk på det när du hör andra uttala sig i termer av att dem fattat ett beslut efter moget övervägande. I själva verket beslutar sig hjärnan direkt, på en gång och under tiden man grubblar, sipprar det omedvetna beslutet upp till förmedveten nivå och vi anar var åt det lutar.


Hela samhället bygger på beslut som tagits i det omedvetna

Detta sker alltså tex när kärlekskranka människor skall besluta vem som skall gå vidare med efter att dejtat åtskilliga, eller vem som skall anställas till den och den tjänsten av olika kandidater som söker samma tjänst. Besluten fattas alltså omedelbart och upplevs senare som medvetna rationella genomtänkta beslut.


Det finns alltså inget som heter “en samlad bedömning”, utan den “samlade bedömningen” är ett retrospektiv syn på händelsen som vi tolkar som medveten. I första rummet dödar alltså denna forskning tanken om en fri vilja i termer av ett medvetet val.


Alternativ syn: Den fria viljan bevisas existera

Det existerar hur som helst även andra hjärnforskningsförsök med remarkabla resultat som det etablerade naturvetenskapliga forskningsidealet gör allt för att tiga ihjäl, och då tänker jag inte i först hand på dr Dean

Dean Radin, 2006 - Foto: Torbjörn Sassersson
Dean Radin, 2006 – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

(5) som jag träffat och pratat med dessa resultat om, när han var i Stockholm; utan om försök som till och med bevisar att vårt omedvetna medvetande känner till vad som ska hända i verkligen, innan det sker. Medvetandet blir då någon helt, helt annat, men också påverkbart.

Försöken går ut på följande enligt Bruce Lipton: (6). Försökspersonen sitter framför en skärm, som slumpmässigt visar upp en serie bilder antigen av skrämmande karaktär (tortyrbilder och dylikt) eller behagliga bilder av romantisk karaktär eller vackra naturbilder. Samtidigt mäter man hjärnaktivitetens respektive delar som hanterar välbehag respektive obehag.

Det anmärkningsvärda är att strax innan bilderna visas, reagerar hjärnan korrekt på vilka bilder som visas. Alltså, den obehagliga bilderna registreras i hjärnan innan de visas på skärmen. Samma sak med de behagliga. Människans totala medvetandeförmåga sträcker sig alltså en bit in i framtiden – innan den gestaltar sig eller avkodas av oss.

Påverka vårt totala medvetande

Det är nu man kan begagna sig av tricket att bli medveten om att det förhåller sig på det sättet. Det medför att vi kan påverka vårt totala medvetande genom att vara medveten om vilka processer som sker i omedvetna, som i sin tur påverkar det medvetna valet.

Hjärnan och vårt totala medvetande måste också underkasta sig att den delvis är begränsad till ingående indata, som man alltså själv kan påverka. I det perspektivet kan vi alltså delvis styra vår egen framtid, genom att vara medveten om att vad som bestäms i vårt omedvetna, som blir medvetet och i slutändan vad som kommer att ske i framtiden – för det är ju samma sak.


Slutsats: Vårt totala medvetande vet i sin omedvetenhet, vad som kommer att ske i framtiden (några millisekunder) vilket, om man är dels är medveten om det och dels tränar upp förmågan, även kan påverka vad som skall ske och i förlängningen berör det fria valen samt fria viljan.


  • Lek med tanken att du tar bort tiden, kvar blir då allt som någonsin hänt, sker nu och någonsin kommer att hända i framtiden – fast allt på en gång samtidigt = där har vi definition på fältet. Jag menar att medvetenheten även kan påverka fältet eller är en del av det eller är fältet.
  • Vad har då hjärnan för roll då? Hjärnan är en dator som ska utvärdera händelser i nuet och hämta kunskap från det som redan hände. Det enda som existerar, som vi känner till är nuet. Allt vi upplever (tills det nåt medvetenheten) som vi definierar som nuet, tar sin lilla, lilla tid.

    Alltså upplever vi nuet i dåtid. Om om vi istället fokuserar på val, varje sekund händer det något. Detta lärde jag mig (smärtsamt) inom kampsporten. Detta att fokusera på val och träna på avslappning är den mentala biten inom kampsport. Du går in i buren, och vet inte vad som kommer att ske nästa tiondels sekund. De skapar en stress. Inte likt stressen du har för att du saknar pengar till hyran, och det är 10 dagar kvar tills den skall betalas, utan en stress i nuet.

    Rädslan alla känner inför en match är antigen kommen från minnen från din egen historia (som inte har någon relevans i en sådan situation) eller så kommer rädslan från fantasi, om vad som kan kommer att hända i framtiden. Allt det där kan du välja bort, då försvinner också rädslan i nuet.

  • Kanske skulle man kunna gå ännu längre och säga att det undermedvetna eller omedvetna äger vi alla och är därför något gemensamt, samt att det är personligt också, eller så skulle man också kunna säga att allt vi registrerar i det elektromagnetiska spänningsfältet, avkodar vi på exakt samma sätt, men tolkar olika.

Text: Erik Forsman

Referenser

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience_of_free_will
(2) https://link.springer.com/article/10.1007/s002210050722
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC488179/
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Alvaro_Pascual-Leone
(5) https://noetic.org/profile/dean-radin/
(6) https://www.brucelipton.com/

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

51 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Lidström
Martin Lidström
Gäst
19 mars 2022 kl 21:40

Skummade artikeln, och skummade alla kommentarer.
Det glädjande för mig är intresset kring frågan.
Dock, om alla insåg att medvetenhet och fri vilja inte existerar så hade diskussionen blivit intressant på riktigt.
Där är dock inte människan i nuläget därav att världen ser ut som den gör.

I några av kommentarerna mot slutet dyker universum och oändligheten upp.
Det tycker jag är intressant för som jag ser det är oändligheten ett faktum och något som vi inte kan greppa med vår begreppsvärld utan snarare något vi måste/borde acceptera. Via acceptans av vår ofullständighet och oförmåga att fullt ut förstå sakers/skeendes beskaffenhet öppnar vi en väg att på ett “annat” sätt förstå verkligheten vi delar och på så sätt kunna gå vidare. Ödmjukare och humanare. Helt i enlighet med klyschan: -Ju mer jag vet desto mer förstår jag hur mycket jag inte vet. Den klyschan är exponentiell och leder per automatik till en mycket ödmjuk inställning till livet.

De flesta mänskliga förklaringar är helt undermåliga, och i synnerhet de komplexa skapade av “dumma supersmarta” människor.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Martin Lidström
19 mars 2022 kl 22:04

Det är därför Bibeln bör undersökas.

Många kristna blundar för det som benämns “Gamla testamentet” – som vi kristna HELT delar med en annan religion, judendomen.

Men denna andra religions anhängare, troende judar, har oerhört stor vördnad och respekt för dessa skrifter.

Det har fått mig att tänka till.

Och ett oerhört massivt bombardemang av kritik mot dessa skrifter har genomförts under de senaste seklerna.

Jag har tidigare som kristen till stor del blundat för dessa skrifter i sin helhet, eftersom de var omöjliga för mig att ta till mig då.

Men nu har jag insett att de överensstämmer fullkomligt med evangelierna och allt annat i det Nya testamentet.

Martin, har Du tagit del av Bibeln?

Martin Lidström
Martin Lidström
Gäst
19 mars 2022 kl 21:08

Ett fritt val existerar bara tills en person väljer. Då kollapsar alla de alternativa valen och det valda alternativet var det enda som var möjligt för den personen i just det ögonblicket. Det spelar ingen roll hur “medveten” en person är. Ett annat val hade förutsatt en annan person. Må så vara en mikroskopiskt annorlunda person men likväl annorlunda.

Detta är kristallklart för mig, men jag förstår att det inte är så för alla.
Alla alternativa förklaringar som skulle möjliggöra ett fritt val är för mig bara “dumma smarta” människors försök att jämka ihop upplevelsen av ett fritt val med det faktum att det inte existerar. Djupt ointressant i mitt tycke.

Bara acceptera att vi inte har ett fritt val, ta konsekvenserna av det (för de är oerhörda), och skörda en värld som kommer ha en helt annan -och betydligt humanare- problemuppsättning att hantera.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
6 september 2019 kl 23:25

Ja, Sune Sylthammar Ståhlberg, du har så rätt…klart att ägget finns ju redan i hönan…tänkte inte på det, som Peter Dalle sa en gång…

Sune Sylthammar Ståhlberg
Sune Sylthammar Ståhlberg
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
7 september 2019 kl 00:30

Jepp. Men vi ska ju inte veta det, vi ska tro att vi kommer från en fisk… som kom från en sten… som vi snart får veta allt om… bara vi satsar lite mer på f-o-r-s-k-n-i-n-g (utanför oss själva) och så hittar vi också svaren via NASA och deras eviga spejs-fejk – vi ska glömma att “sanningen är inom oss”. Svaren finns ALLTID mitt framför ögonet. Om folk tog sitt sanningssökeri på det minsta allvar, så skulle tex en text som denna artikel aldrig sett dagens mörker…

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
6 september 2019 kl 19:28

Detta ämne är stort som vi nu “ventilerar”…Ja, att ha en fri vilja kan man ju känna när man säger och gör det man tycker för stunden, men då kan jag känna detta med, vad blir konsekvensen av det jag säger, gör och tänker i denna fria vilja? Jag var hos en man vid namn Stefan Guzikowski, som är författare till två böcker om Destiny Cards-Nyckel till Din framtid- efter en “sittning” med honom så måste jag säga, att det han sa var precis det jag hade gått igenom i livet, och det nästkommande händelseförloppet i mitt liv stämde också väldigt bra. Så vad styr våra liv? Jag vill rekommendera böckerna, -KVANTMEDVETANDET av Peter Smith, Livsenergi förlag,denna bok handlar om en resa genom verkligheter. Nästa tips är 2 böcker med Lynne Mc Taggart- BANDET, “tomrummet som förenar oss”, samt FÄLTET-“jakten på universums hemliga kraft”…Dom är lite “tunglästa, men skapar en eftertänksamhet…Ja, frågan är väl, vilket kom först, hönan eller ägget? Tack för spännande kommentarer! Och ett spännande ämne!

Sune Sylthammar Ståhlberg
Sune Sylthammar Ståhlberg
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
6 september 2019 kl 22:59

“hönan eller ägget…”

Mitt tips: hönan OCH ägget…

Ola KS.
Ola KS.
Gäst
6 september 2019 kl 18:13

Jag har läst någon bok om fri vilja (fria viljor). Jag trodde under en lång tid att man hade fri vilja men så verkar det inte vara… tyvärr. Enligt boken vill man gärna tro att man har fri vilja till att välja utbildningar, hur man vill leva och så vidare men det mesta verkar inte alls vara fri vilja.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
7 september 2019 kl 00:59

Vi har en fri vilja inom våra begränsade valmöjligheter.

Agneta Norlin
Agneta Norlin
Gäst
Reply to  Erik Forsman
6 september 2019 kl 12:10

Det där är ju en väldigt intressant fråga. Men om universum är oändligt och alltid existerat så finns ju inget “kom först”. Finns de som hävdar att tiden inte finns utan allt egentligen sker samtidigt nu, då och förr. Då är det bara vår uppfattning, vårt medvetande som är begränsningen som bara kan uppfatta ett nu. Då ligger hela svaret kanske i att det är vårt medvetande som är begränsat till ett val av alla sannolikheter. Nu blev det riktigt snurrigt kanske vårt medvetande inte kan greppa detta riktigt….

Agneta Norlin
Agneta Norlin
Gäst
Reply to  Erik Forsman
7 september 2019 kl 10:55

Men om universum eller världen så som vi känner den inte är oändlig blir det också svårt att föreställa sig. För var skulle den börja eller ta slut? Och vad finns före eller efter/bakom det? Om något skapat vårt universum så måste ju det i sin tur skapats av något om man tror att något kommit först. Då är oändligheten trots allt mer logisk. Om allt började i en singularitet (big bang) så kan man ändå undra vad som skapade den? Det mer logiska måste ändå vara att allt alltid funnits.

Förändring är något grundläggande i vår värld. Allt är under ständig förändring. Om det utvecklas eller ej är mer än värderingsfråga tänker jag. Energi kan aldrig förstöras säger man bara förändras. Det faktum i sig talar väl för att universum är oändligt och evigt, att allt alltid funnits?

Tror inte vi greppat de grundläggande lagar som råder i universum. Själv följer jag Electric Universe, Thunderboltsproject för jag tycker att de har intressanta idéer om hur vårt universum drivs som mer rimmar med min “magkänsla” och mitt logiska tänkande. Jag är inte fysiker.

Sune Sylthammar Ståhlberg
Sune Sylthammar Ståhlberg
Gäst
Reply to  Agneta Norlin
7 september 2019 kl 11:25

Att vi inte “greppat grundläggande lagar” är mjukt skrivet, eller är en omskrivning… för att den gamla modellen med falska lagar och en klotjord som rusar fram som skjuten ur en kanon, spinnande… i ett oändligt universum där avstånd är så stora att nollorna inte räcker till – är FEL och nonsense från jesuiterna.

Electric universe, Thunderbolts project med Thornhill och Wallace vågar ännu inte dra anden ur flaskan. Det gör inte heller Kim Wheeler. Det är som tabu, för det är elefanten i rummet. Men de flesta i eliten vet, Trump vet, tex.

Perra J
Gäst
Reply to  Erik Forsman
7 september 2019 kl 01:05

Einsteins formel E=mc2 har vållat en revolution. Den visar att materia egentligen är energi. Och sedan, att energi i sin tur, är medvetande. Be mig dock ej att bevisa det sista här. (jag tror inte det går!)
Kvantfysiken uppstod (grovt uttryckt) pga denna formel. Experiment som företagits har visat att forskarens eget medvetande börjar påverka utgången av experiment, när man närmar sig de allra minsta partiklarna (subatomära partiklar). En serie böcker utgavs i ämnet på 80-talet; det var Fritjof Capra: Fysikens Tao, Gary Zukav: De dansande Wu-Li-mästarna, och Paul Davies: Gud och den Nya Fysiken. Oerhört intressant läsning. Försök få tag i dessa böcker om ni hittar dem idag!

Fysiken klövs (grovt uttryckt) i två läger: #1: de som anammar kvantfysiken med Einstein. #2: de som underkänner Einstein och håller strikt på Newtons “gamla” fysik.
Det kom sedan en film runt 2006 nån gång: “What the Bleep do we know?”, som – än om det var en rätt fånigt gjord film (tycker jag själv) – satte fart på en debatt. Kvantfysiker lät sig intervjuas i filmen, och fick sedan “stå till svars” inför övriga fysiker! Pengar och karriär stod på spel och många av dem tvingades till “avbön”.

Men det väsentliga som jag minns var att de alla frenetiskt försökte försvara tesen “det existerar ett objektivt universum”.

Bägge sidor, faktiskt, försökte ge stöd åt detta.
Och man får förstå: Om forskarens medvetande påverkar experiment – dvs om det finns en subjektiv påverkan – kan man inte längre bevisa nånting! Hela den empiriska bevismodellen – som bygger helt på objektiva mätningar och vägningar av objekt – faller som ett korthus!!

Det kan alltså inte existera ett fristående, oberoende, objektivt universum! (detta har jag otaliga gånger efteråt fått bekräftat från helt andra håll!)

Jag var med i en del forum (Zeitgeists forum tex, som var enormt) runt 2009, och jag insåg då att det rådde ett regelrätt propagandakrig inom fysiken, som ingen hörde talas om! Och det var MYCKET hätska ord som utväxlades. Dessutom har Einsteins namn svartmålats på ett mycket raffinerat sätt. Man har t ex gått igenom Einsteins privata brev för att hitta “bevis” på att han var mentalt labil, etc.
Ja, det här är ett stort ämne, alltså 🙂 ! Finns hur mycket som helst!

Agneta Norlin
Agneta Norlin
Gäst
5 september 2019 kl 11:54

Vilken intressant artikel! Påminner mig om en bra bok jag läste för rätt mpnga år sedan som heter “Märk världen” av Tor Nörretranders. Som jag ser det vi är ju i lika hög grad vårat undermedvetna som vårat medvetna jag, de kan ju inte separeras utan är som yin och yang delar av varandra och delar av samma helhet. Och det undermedvetna är som jag ser det byggt av det vi fått med oss i arv och på annat sätt från våra förfäder och det vi själva erfarit och förstått genom livet. Med det som grund tar vi beslut på det omedvetna eller undermedvetna planet men verkställer det på det medvetna planet. Vårt medvetna sinne lär ju bara kunna processa en väldigt liten del information i taget medan det undermedvetna kan processa stora mängder “data”. Så ju mer vi erfar och drar lärdom desto bättre beslut kan vi fatta. Ju bättre omdöme kan vi utveckla. Genom att lära känna sig själv kan man nyttja sina intuitiva förmågor mer medvetet tror jag. Och därmed få tillgång till mer av sin fria vilja.

Mats Jangdal
5 september 2019 kl 11:26

Med en enklare förklaring kan man säga att:
1. Självklart finns det fri vilja! Vi är ju fria att göra något annat än vad andra gör eller som logiskt skulle följa av vissa fakta. David Hume hade en del att säga om detta.

2. Självklart finns det ingen fri vilja! Vi har alla PRIORITERINGAR av olika slag. Det är dessa som får oss att bete oss till synes irrationellt, men det är inte fri vilja. Det är en rationell respons på viktade och eventuellt o – eller undermedvetna prioriteringar.

Mats Jangdal
Reply to  Erik Forsman
5 september 2019 kl 15:18

Håller med i stora stycken. Frågan om en fri vilja gentemot ett eventuellt deterministiskt universum är inte så intressant.
Frågan om fri vilja blir mycket mer intressant när man ställer frågan om egen tankeförmåga och handlingskraft mot påverkan från kompisar, lärare, föräldrar, chefer, TV, FB etc.

Mats Jangdal
5 september 2019 kl 10:53

Nja, jag är skeptisk!
Självklart finns det ställtider av olika slag som gör att fattat beslut och handling inte infaller samtidigt. Rimligen finns det också viss ställtid för beslutsfattandet. Det bevisar dock inget om framtidsvision eller så.
Den som har bollsinne kan beräkna en bollbana och träffa en boll i rörelse för att ändra dess riktning i önskad riktning.

Tycker en del av du beskriver liknar det som ibland kallas för magkänsla. Man är alltså MEDVETEN om att det finns en tolkning av tillvaron som pockar på uppmärksamhet. Men det är först med erfarenhet man kan avgöra om magkänslan är rationellt grundad eller om den är grundad i rädsla (troligen flyktinstinkt från reptilhjärnan).

Jag har idrottat mycket men aldrig varit rädd inför tävling.

Jag har provat meditation, men tyckte jag var skit och complete waste of time. Mental träning är bättre, troligen för att den är inriktad på specifika saker. Istället för meditation föreslår jag att läsa poesi, lägga pussel, eller jaga älg. Andra har säkert andra förslag.

Mats Jangdal
Reply to  Erik Forsman
5 september 2019 kl 15:15

Jo, även andra förmågor att komma till snabba beslut kan övas upp, eller är mer eller mindre medfödda.
Bedragare sägs läsa av folk snabbare än vad ärliga människor kan. Därmed kan de avgöra vilka som går att lura. Som exempel.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
5 september 2019 kl 10:15

Erik Forsman, du skriver; Dels hävdar bibeln att vi har en fria vilja och dels att Gud bestämmer och råder överallt, samtidigt. Men här får Gud bestämma sig. Antingen har vi en fri vilja eller inte. Har vi en fri vilja, bestämmer inte gud någonting samtidigt som det hävdas att Gud bestämmer och råder över allt. Hur kan då våra handlingar vara fria, om det finns en Gud som redan har bestämt eller känt till dem i förväg?

Så, har vi en fri vilja eller inte ? Jag anser att Gud har lagt ut grunden och spelreglerna för våra liv – och det smarta är att han har lagt in sig själv i våra skapelser utan att många har fattat det. Så han är i högsta grad en del av oss – och därför kan man inte säga att Gud är något fristående beslutsorgan utanför oss.

Jag anser att Gud har givit människan en fri vilja att bestämma över sitt liv, dock inom en given ram. Den fria viljan är också en förutsättning för att människan ska kunna utvecklas till en suverän individ. Men det är ingen som dömer oss, inte ens Gud dömer oss eller straffar oss för det onda som vi har gjort under vårt liv på jorden – det är bara vi själva som bedömer oss efter att vi har insett att vi har gjort fel.

Det viktiga här är att förstå att människan först och främst är en gudomlig och själslig varelse som har antagit en fysisk kropp. Så när vi får en idé eller en signal från vårt undermedvetna så sker det på en själslig grund som sedan vidarebefordras ner till det fysiska planet, den fysiska hjärnan – och ja, kanske tar denna process en halv sekund.

Så, frågan är vilket beslut som vi tar när vi står inför ett val – antingen så kan man följa den högra hjärnhalvans signaler (den undermedvetna känslan, våra diffusa erfarenheter som talar till oss) – eller låta den logiska vänstra hjärnhalvan helt styra ens handling – eller så kan man göra en kompromiss mellan dessa hjärnhalvor – eller så låter man begäret ta över – eller så kan man helt enkelt skita i allt tänkande och kännande och bara ta sakerna som de kommer. Det behöver inte vara konstigare än så.

Perra J
Gäst
4 september 2019 kl 22:10

Min “teologiska” syn på fri vilja är följande: Gud gav oss fri vilja, totalt fri vilja. Det innefattar även valet att INTE ha fri vilja. Man kan välja att låta någon auktoritet fixa allting, vilket på sikt betyder att den egna fria viljan försvinner. Under årens (möjligen t o m inkarnationers) lopp glömmer man de val man har gjort, och man blir alltså en produkt av egna val. Fri vilja betyder på samma sätt att det finns ett val att gå emot Guds vilja. Ondskan vi ser överallt är resultatet av fri vilja. Gud straffar inte ondska, eftersom Gud isåfall vore en hycklare. Istället låter Gud oss ta konsekvenserna av de val vi gör. Vi måste också ta fullt ansvar för de negativa energier (Karma) som vi skapar. Därmed är det fel att säga att Gud skapade ondskan. Därmed blir reinkarnation ett nödvändigt inslag. Vi får helt enkelt reinkarnera tills dess att vi städat upp all vår Karma. Lucifer var en ärkeängel som protesterade just mot Guds beslut att ge oss fri vilja. Det vore bättre att ingripa i folks liv, och tvinga dem för deras eget bästa. Därför finns en maktelit på jorden som vill tvinga folk och sätta sig över folk. Det finns alltså en maktelit som bestämt att de kan göra att bättre jobb än Gud! Min “vetenskapliga” syn liknar Torbjörns. Jag har också sysslat med meditation (på 70-talet), och varseblev på djupet vad som egentligen sker. Det finns nivåer av medvetande, och man kan träna upp en självdisciplin för att låta sitt medvetna jag nå ner till det undermedvetna. Då blir det bättre korrelation mellan beslut/medvetande om beslutet. Hjärnan är en receiver, ingen generator! Materialister, som t ex Sam Harris, gör stor sak att i bevisa att fri vilja inte existerar, och att vi kanske helt enkelt är produkter av vår omgivning (jag tror hellre på det jag sa ovan, att vi kan bli produkter av egna val). Här får man vara vaksam, för det finns helt säkert agendor som vill styra oss, och som inte vill att folket ska anamma konceptet “fri vilja” överhuvudtaget, då skulle folket bli svårare att kontrollera. Vi borde vara YTTERST misstänksamma mot alla läror som säger “VI ÄR” något. Det stämmer inte. Inget är konstant, inget är absolut! Det finns oerhört mycket att upptäcka för den som vill ägna sig åt det introverta, och inte ENBART det extroverta. Genom detta… Read more »

Perra J
Gäst
Reply to  Perra J
5 september 2019 kl 13:23

Det finns möjligen ett slags “interconnected consciousness”: https://www.activistpost.com/2012/02/911-foreknowledge-caught-on-computers.html Kanske ett slags “Oneness” som vi alla delar? Vi är alla unika entiter som delar ett medvetande? Jag kan ansluta mig till det. Jag är ateist i den bemärkelsen att jag inte tror på en Gud som en (teistisk) entitet “därute”. Men jag lutar mera mot Buddhism, Taoism.. Hinduism kanske. Ramana Maharsi och Nisargadatta fascinerar. Här är Gud en inre resurs. Helt enkelt högre nivåer av medvetande. Uppenbarligen har vi fri vilja att koppla upp oss mot detta “Oneness”, eller skita i det. Jag ska inte ge mig in på att försöka förklara Gud, vilket jag inte heller tror du är ute efter. Poängen är kanske att vi inte har exakt “fri vilja” ens här? Men då kommer följdfrågan: Om man kopplar loss sig, separerar sig totalt, erhåller man fri vilja då? Jag minns någon som sa “Ingen kan vara en ö”, och det är nog så. Som barn, 3-5 år kanske, hade jag ett slags inre förvissning om att vara del i något som är större än mig själv. Jag hade inre säkerhet, trygghet. Men när jag blev äldre gick det här åt helvete. Det ersattes av tanken att det istället är något därute som är större än mig själv – och som jag borde frukta. Något som var kopplat till SKULD. Både Gud och vetenskap kan anta denna entitet “därute”. Mentalt spelar det ju ingen roll: vi ser Gud eller vetenskap som instanser av den yttersta Sanningen, eller hur? De är mentalt utbytbara! Men denna gud därute är inte Gud, och denna vetenskap därute är heller inte vetenskap. I alla fall ingen vetenskap som gagnar oss. De är tvärtom entiteter som vill förslava. Se nu ett av de senaste inläggen här, där någon på bästa sändningstid i TV4 förespråkar kannibalism i vetenskapens namn. Detta vill ingen fri människa, men de som tror på vetenskapen som en makt “därute”, faller offer för detta. Här används klimatet som skuldbegrepp. Vi “förtjänar” det här. Men de som faller offer är de som separerat sig från detta “Oneness”, tror jag. Sverige är särskilt sårbart. Svenskar är världens mest materialistiska folk. Vi har handlöst utlämnat oss åt vetenskapen. Är inte det den intressanta frågan? Huruvida fri vilja INTE existerar, utan att vi när som helst kan falla offer för onda krafter därute? Det är en fråga om idenitet. Och det är också ett val. Vi… Read more »

Sune Sylthammar Ståhlberg
Sune Sylthammar Ståhlberg
Gäst
4 september 2019 kl 16:37

Nja… Erik, du läser Bibeln som man säger “fan läser Bibeln” och då är insikt och förståelse bortom horisonten. Bibeln är ingen historiebok. Bibeln är en andlig bok, dvs det exoteriska: historien med personer och platser, ordens yta är INTE det esoteriska, det som är förborgat. Inget förborgat kastas ut öppet till allmänheten i bokform. De som läser bibeln och är en troende i ordens yta, är de som “inte kan räddas”. Filosofier, Forskare kolon… säger eller bokserier om “Vad är medvetandet” kan inte göra annat än att leda på avvägar.

Du skriver:
“Dels hävdar bibeln att vi har en fria vilja och dels att Gud bestämmer och råder överallt, samtidigt. Men här får Gud bestämma sig. Antingen har vi en fri vilja eller inte.”

Faktum är att svaret är mitt framför ögonen. Genom att härleda ord, hur bokstäver är utbytbara och se på “rotord”, så klarnar det fullständigt. Jag har skrivit en del om sådant tidigare, och blivit borttrollad och censurerad. Så jag kastar inga pärlor nu.

eva-marie
eva-marie
Gäst
Reply to  Erik Forsman
4 september 2019 kl 21:03

Hej Erik.
Intressanta funderingar om vårt medvetande. Är inte säker på att jag fattat allt rätt som du skriver om. Men jag tror också att vi ( som ngn uttryckte det ) ” Vet mer än vi vet om att vi vet. ”
För många är hjärnan detsamma som medvetandet , men jag är inne på samma tanke som du, att hjärnan är en dator som tar emot och sammanställer intryck. Själva medvetandet anser jag , ( och kanske också du,) är något större och mer vidsträckt än en dator.

Jag har själv vid flera tillfällen i livet plötsligt “vetat” något , utan att förstå hur jag kunde veta.
Drömmar är också intressanta. Tror att vissa drömmar kan förutsäga sånt som kommer att ske, fast de flesta är nog ett sammelsurium av dagshändelser, minnen , mm.
Drömde en gång i tonåren att familjen skulle flytta till en speciell plats i samhället. Det var inget som någon pratade om eller planerade att göra. Strax efter den drömmen drabbades vår familj av en helt oväntad händelse. Den händelsen ledde snart till att vi bestämde oss att flytta. Gissa vart ? Jo, till precis den plats jag sett i drömmen. Och det var inte jag utan min pappa som letade fram platsen åt oss. Jag hade inte nämnt något om den till någon. Men det kändes som jag haft en sanndröm. Det enda som inte var med i drömmen var den oväntade händelsen som orsakade flytten.

eva-marie
eva-marie
Gäst
Reply to  Erik Forsman
6 september 2019 kl 10:01

Kul imitation av Bergman ! Fast i skrift-form. Jag riktigt hörde hans röst.

Du har nog helt rätt i att vi kan fokusera på t ex drömmar för att drömmarna skall leda oss dit vi vill. Minns en kompis som hade en så bra dröm att hon ville fortsätta drömmen nästkommande och nästkommande natt. Som en filmserie. Och hon fortsatte verkligen drömma “filmen” flera nätter.

Men att stanna kvar i en obehaglig/skrämmande dröm är inte lätt. Det slutar oftast för min del med att jag vaknar skräckslagen och svettig. Har ändå vid några tillfällen som barn (barn kanske har lättare för det här?) mitt i en otäck dröm plötsligt förstått att jag drömmer. Den insikten minskar rädslan och jag brukade vid något tillfälle tvinga mig själv upp genom drömmen för att vakna. Ungefär som en dykare simmar upp mot ytan.

Torbjörn Sassersson
Reply to  Erik Forsman
4 september 2019 kl 23:55

Precis, föräldrar skrämmer barnen med trollen i skogen för att barnen inte ska utsätta sig för faror genom att gå för långt in i skogen, men tyvärr stör barnens fantasier om troll sedan deras analytiska förmåga att vaska fram verkliga faror och skilja dem från ickefaror. De blir irrationella, åtminstone för en tid till dess de vet att det inte finns troll.

I övrigt tangerar ditt resonemang ett typiskt zenbuddhistiskt koan, dvs en paradox. Vem är det som tänker? Enligt buddhistisk psykologi finns ingen tänkare, bara tankeprocesser i Sinnet. Beslut är tänkande. Likt förbannat spelar det dock ingen roll om vederbörande inser att ingen är hemma. Dåliga beslut kan tas ändå om det inte finns en kontinuerlig uppmärksamhet. Buddha menade att upplysning är kontinuerlig obruten insikt om tingens och det egna Sinnets natur.

Buddha talade om det du beskriver: “Även om denna påverkan är näst intill obefintligt minimal, så startar alla processer även i det minimala.” Exakt så. Buddha uppmanade adepten att intensivt spana efter punkten som genererar alla påföljande reaktionsmönster. Det kan börja med ett stimuli av ett av de 6 sinnena och det leder normalt till impulsbeslutet att gripa eller undvika något.

Om de som har makten att leda ett helt samhälle inte fattar dessa enkla mekanismer får vi ett styrande som ger oss ett samhälle i ständig irritabel reaktion.

Nå’t sån’t.

Martin Lidström
Martin Lidström
Gäst
Reply to  Erik Forsman
19 mars 2022 kl 21:25

Jag respekterar dina djupa funderingar, analyser, och reflektioner.
Dock är allt det arbetet tämligen onödigt om vi inser att medvetenhet samt fri vilja inte existerar. Då börjar ett helt annat liv med andra förtecken.
Önskar dig allt gott

Conny LundbergD
4 september 2019 kl 13:49

Tankeväckande och högst intressant och ett bevis på att vi, för att kunna skapa ett bättre liv både för oss själva och för allt levande, måste kontinuerligt återövra oss själva på ett djupare medvetenhetsplan.
Att endast bejaka det vi ser utan närmare reflektion är inte vägen som leder till lycka och välgång utan en djupare betraktelse av vilka vi egentligen är och vårt sammanhang med allt som existerar.
Om människan någonsin skall kunna utvecklas så måste, enligt min mening, vi själva söka inom oss för att komma framåt. Meditation och andra andliga tillvägagångs parat med studier av medvetenhet och orsakssammanhang och historia är vägen att gå.

Martin Lidström
Martin Lidström
Gäst
Reply to  Conny Lundberg
19 mars 2022 kl 21:22

Om vi förstår att vi inte har någon medvetenhet på det sättet vi oftast menar med medvetenhet, samt att vi inte har en fri vilja, ja. Annars nej.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
4 september 2019 kl 12:56

Jag har noterat i djup meditation (under intensiva Vipassana-retreats) att under det medvetna tankelagret där “pseudomedvetna” beslut tas finns djupare lager av processer av supersnabba tankar. Dessa kan förmodligen de flesta bara uppfatta genom att träna djup meditation.

När jag lärde mig observera mina egna djuplager av omedvetna/subliminala tankar gjorde jag ytterligare en upptäckt, jag tar beslut där nere. Jag fann även att dess beslut inte alltid var särskilt rationella eller logiska!

Min slutsats: Hela samhället är styrt av omedvetenhet och omedvetna beslut. Inte konstigt att samhället lider av kognitiv dissonans. Den politiska eliten fattar naturligtvis inte att den har ett skriande behov av introspektiv och meditativ egenvård.

Med hjälp av denna upptäckt blir det lättare att sålla bland sanningar och lögner, fake news och propaganda.

Martin Lidström
Martin Lidström
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
19 mars 2022 kl 21:20

Intressant reflektion Torbjörn!
Min tolkning av det du skriver är att du via djup meditation blivit mer observant på vem du är och vad som styr dig. Detta har i min uppfattning inget att göra med medvetenhet utan är mer ett tecken på att du har skalat bort ett av alla de filter som döljer verkligheten för oss.

I min värld finns ingen medvetenhet och inga fria val. Allt som händer och sker är en konsekvens av ingående parametrar på alla nivåer. När jag ser och förstår detta blir det uppenbart att det enda som kan framkalla förändring är påverkan.
Ett bevis för detta är hur de flesta människor misslyckas i sitt “egenarbete” till förändring (i många fall styrt av diverse självhjälpsfilosofier). Ett sådant arbete fungerar bara om det ligger i linje med vem den människan är, och eftersom det oftast inte gör det misslyckas han/hon och faller tillbaka i gamla beteenden.
För övrigt är alla handlingar triggade av känslor. Vi människor är 100% känslostyrda. Ju förr vi inser det desto bättre.

Avslutningsvis: Utan insikt om vilka vi är och hur vi fungerar kommer allt vara som det är, och bli precis som det blir. Förändring omöjlig således.