Salén: Covid-19 utnyttjas för att etablera medicinsk diktatur

publicerad 4 augusti 2020
- av Kerstin Unger-Salén
Vaccinering. Foto: Chang Duong. Licens: Unsplash.com
Vaccin och medicinsk diktatur. Foto: Chang Duong. Licens: Unsplash.com
Vaccinering. Foto: Chang Duong. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Det finns effektiva behandlingsmetoder mot Covid-19, men de förtrycks till fördel för osäkra och hastigt framtagna vaccin. Läkemedelsbranschen försöker med framgång vilseleda vård, politiker och allmänhet. Läkare över hela världen går samman för att sprida kunskap. De gör motstånd mot Big Pharma, förklarar hälsoprofilen Kerstin Unger Salén som varnar för en medicinsk diktatur i görningen.

Text: Kerstin Unger Salén (Spanien), blogg: Alltomcancer.com

Kerstin Unger-Salén
Kerstin Unger Salén, privat foto

Det har gått ganska långt när läkare känner sig nödsakade att träda fram och riskera sitt rykte och arbete genom att ifrågasätta hur man handlägger Covid-19. Detta visar att det finns en dold agenda som läkare nu är beredda att avslöja. De hävdar också att det finns en kur för Covid-19 och de meddelar att de inte får lov att uttala sig i vanliga medier om detta, än mindre hos sjukvårdsmyndigheterna. Dessutom tvingas sjukvårdspersonal att signera ett dokument på spanska sjukhus med ett löfte om att inte avslöja vad de ser och erfar på det sjukhus där de arbetar.

Sedan när ska det sättas munkavle på människor som vill berätta hur det går till på deras arbetsplatser? Detta är fascism eller kommunism, med andra ord diktatur. Här pågår ett veritabelt informationskrig och uppenbarligen finns krafter som vill göra allt för motverka att sanningar och att ifrågasättanden om Covid-19 når ut till allmänheten

Organiserad kriminalitet som verkar för medicinsk diktatur

Jag vill hoppas att allt detta leder till ett uppvaknande och att människor börjar förstå hur mäktiga läkemedelsbolagen och deras ägare blivit, att de endast vill att deras "sanning" ska vara giltig. Makt och pengar har alltid korrumperat. Läkemedelsbolagen försöker lägga beslag på hur Covid-19 ska behandlas och hur de inte tillåter läkare att använda sitt eget professionella omdöme visar att de är kriminella eftersom de förhindrar människor från kan botas.

Vi lever i en tid där medvetandenivån hos människor ökar i stadig takt och många maktfullkomliga enheter kommer att raseras, men det kommer inte bli lätt. Innan dess gäller det att stå rak och vidarebefordra information även om du riskerar att bli obekväm eller förlora ditt jobb. Det är en nödvändig utveckling och förhoppningsvis segrar sanningen.

Hela Covid-19-nerstängningen bygger på att det än så länge inte ska finnas en bot för Covid-19 förrän vaccinet kommer. Vad som framgår genom dessa läkare är att det visst finns åtskilliga kurer som kan sättas in snabbt och som har utmärkta resultat, men läkarna motverkas av myndigheter som av någon anledning inte vill pröva dessa.

Modiga läkare på många olika sjukhus i världen har dock självständigt prövat metoder som kan bota Covid-19, framför allt om de sätts in i tid. De säger också att PCR-testet är mer eller mindre värdelöst för det har en stor grad av missvisning. De säger att antikroppstestet är okay, men att antikroppar naturligen inte är aktiva efter en viss tid. Detta betyder dock inte att du inte skulle vara immun, så även om du testar negativt för antikroppar kan du vara immun (läs mer om T-celler).

Myndigheter uppträder som om de självsäkert vet vad som är rätt eller fel och döljer för allmänheten alla de ovissheter som förekommer och är dessutom allt annat än transparenta. Det leder till en väl grundad djup misstro. Lägg där till alla lögner om att 5G inte skulle bevisats medföra allvarliga konsekvenser för vår hälsa, trots att det finns 100-tals evidens belagda och publicerade forskningsrapporter som bekräftar detta, så är det inte konstigt att allmänheten inte längre litar på TV och etablerade media samt myndigheter.

I Spanien har läkare liksom i många länder mobiliserat sig och organisationen heter Medicos por la verdad, det vill säga ”Läkare för sanningen”. I Tyskland finns en liknande aktion: The Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Relaterat