Upploppen i Afrika handlar om geopolitik och konstruerad matbrist

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 oktober 2020
- Torbjörn Sassersson
African woman. Foto: Afsafrica.org

ANALYS. En privat video visar kravaller i Jos town i Nigeria. Enligt vissa källor handlar det om matbrist som en konsekvens av coronarestriktioner medan andra trycker på klimatförändringar. Afrikaner på plats och i regionen hävdar att det handlar om kravaller riktade mot regeringen och en president selekterad av det brittiska imperiet. NewsVoice tittar närmare på krisen i Nigeria.

Text: Torbjörn Sassersson, text uppd. kl 08:46

Jos town ligger i centrala Nigeria. Enligt uppskattningar var invånartalet 2010 omkring 623,000. Jos är centrum för landets tennindustri, med stora dagbrott och smältverk. Huvudstad i Nigeria är Lagos med en befolkning på runt 25 miljoner. I båda städerna sker nu våldsamma protester.

Matkravallerna i Jos i videon kan förmodligen dateras till den 24 oktober, 2020. NewsVoice afrikanska kontakter uppger att det inte finns matbrist i Nigeria. “Inte en chans. Ingen svälter i Nigeria”, säger de. Nigeria har ett överskott och exporterar matvaror till grannländerna. Lockdowns över hela kontinenten har brutit försörjningskedjorna vilket FN tidigare rapporterat om. Organisationen menar att 10,000 barn dör varje månad i Afrika på grund av coronarestriktionerna. Förklaringen är att lockdowns förhindrat människor att besöka marknader för att köpa och sälja matvaror. Detta har lett till en konstruerad hungersnöd eftersom mat inte saknas.

Läs mer: FN: Coronarestriktioner leder till hungersnöd som dödar 10,000 barn i månaden

ArcanumSkolan 2024

Påståendet att det inte råder en egentlig matbrist i Nigeria står i kontrast till NGO:s, regeringar och massmedier som hävdar diverse orsakssammanhang av typen: klimatkris, coronakris, matbrist och naturligtvis Afrikas eviga fattigdom, trots att Afrika sannolikt är den mest naturresursrika kontinenten i världen.

Svenska regeringen skriver den 21 oktober 2020:

“Världen står inför den värsta humanitära krisen sedan Förenta Nationerna grundades för 75 år sedan. Konflikt, klimatförändringar, ekonomiskt kaos och nu senast covid-19 har gjort de hungriga hungrigare, och de fattiga fattigare, säger David Beasley, chefen för FN:s världslivsmedelsprogram (WFP).”

Regeringens bild, som de hämtat från FN:s David Beasley är att den humanitära krisen lite vagt består av en kombination av: konflikter, klimatförändringar, ekonomiskt kaos och Covid-19. Frågan är: vad är orsak och vad är verkan? Covid-19 är snarare en anledning att införa coronarestriktioner vilka leder till misär. Afrikaner anser generellt att det inte finns “klimatförändringar” som är negativa i Afrika och vilka yttre aktörer skapar egentligen konflikter och ekonomiskt kaos i Afrika?

Stefan Löfven och Isabella Lövin väljer att förenkla ännu mer. De kopplar flyktingkrisen främst till påstådda klimatförändringar i Afrika. Se videointervjun “Därför svamlar Löfven och Lövin om klimathotet” med Lars Bern.

BBC berör åtminstone delvis vad kravallerna i Jos och Lagos handlar om, missnöjet med en repressiv regering, men BBC nämner inte vilken yttre aktör som tjänar på repressionen:

“President Muhammadu Buhari dissolved the Sars unit – accused of harassment, extortion, torture and extrajudicial killings – days later, but the protests continued, demanding broader reforms in the way Nigeria is governed”.

BBC är en brittisk kanal och exploatören bakom den selekterade presidenten i Nigeria är Storbritannien. BBC lyder under den brittiska regeringens intressen, alltså kan inte BBC ge hela bilden.

“Nigeria’s President Muhammadu Buhari has called for an end to the protests and warned demonstrators not to “undermine national security”.
He has not directly addressed the shooting of protesters in Lagos and sought to shrug off international outrage over the use of excessive force by his security agencies.”France24

France24 kan inte heller beskriva vad som egentligen sker i Afrika. Storbritannien och Frankrike har för länge sedan delat upp Afrika mellan sig tillsammans med Belgien, Tyskland och andra koloniserande stater. Det stora brittiska och franska mediekanalerna bör betraktas som ländernas PR-kanaler.

Busy Bamenda street in 2015 - Photo. NewsVoice.se
Bamenda, Kamerun. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

NewsVoice afrikakontakter har en annan bild som står i kontrast till massmediernas, NGO:s och regeringarnas föreställningar och berättande. Etablissemanget förenklar och sätter Afrika på offerpallen för där ska Afrika sitta, uppger afrikanerna som sett spelet utspelas från insidan under sekler. Att vidmakthålla bilden av ett fattigt och eländigt Afrika har framför allt ett syfte, så att utländska aktörer fortlöpande ska kunna exploatera Afrika bakom chimären om ett Afrika i konstant behov av “stöd” från samma stater som exploaterar kontinenten.

Läs mer och se video: Afrikanska: Vi behöver inte I-ländernas bistånd – Ni behöver Afrika

Ett Afrika som reser sig utbildningsmässigt, gällande infrastruktur och demokrati är ett enormt hot mot pengaströmmar och råvaruströmmar till den rikare delen av världen. Afrika har potentialen att konkurrera ut ett Europa som är strikt beroende av att plundra Afrika. Vi har exemplet Gaddafi och Libyen. Gaddafi villa införa ett afrikanskt monetärt system (African Monetary Fund, med bas i Kamerun). Han vill höja utbildningsnivån i hela Afrika. Gaddafi ville skicka upp ett eget satellitsystem för kommunikation. Han ville ena Afrika. Alla dessa insatser för Afrika var tillräckliga för att utmåla honom som ledare för en skurkstat. Gaddafi och landet krossades 2011 av en koalition av stater. Sverige deltog.

Ekonomen Martin Armstrong är inne på ett parallellt spår till exploateringen och ser det ur en synvinkel där coronakrisen anses vara konstruerad för en omstart av hela världen (The Great Reset enligt World Economic Forum). Armstrong skriver följande om kravallerna i Nigeria:

“This is what the lockdowns have been designed to do. Not just destroy the economy to set it up for Klaus Schwab’s New Green Communist World Order,  but this is wiping out the food supply by disrupting the supply chain. To defeat an army you cut off its supply chain.

This is precisely what Schwab, Gates, and Soros have done. The world they want to create leaves them as the ruling class while everyone beneath them, the great unwashed, will be equal, owning nothing.”Armstrong Economics

För att förstå Armstrongs perspektiv måste man förstå vem framför allt Klaus Schwab är, hans position och varför han grundade och leder World Economic Forum. NewsVoice har så här långt publicerat två artiklar av Jacob Nordangård som förklarar Klaus Schwabs projekt och framtidsvisioner för världen. Schwab kan identifieras som en av  arkitekterna bakom vad som sker i världen idag.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Jos, Nigeria. Karta: Google Maps
Jos, Nigeria. Karta: Google Maps

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq