Bo-Göran Bodin på SVT skadar människor som skyddar barn

publicerad 25 november 2020
- Gästskribent
Agneta Bravélius (pressfoto) och journalisten Bo-Göran-Bodin (foto: Rikard Westman). Montage: NewsVoice

SVT GRANSKAS. Bo-Göran Bodin på SVT fick skattebetalarnas pengar för att partiskt “sätta” dit personer som skyddar barn från sexuella övergrepp. SVT förvrider i sin produktion vad intervjuade personer säger och karaktärsmördar dem i TV-program som under falska förespeglingar spelats in. Artikelserien granskar makthavarna på SVT.

Text och granskning: Sara Boo, Linda Karlström och Michael Zazzio

Vi uppmärksammade SVT:s skräpjournalism redan i somras, vilket ledde till att Sara Boo anmälde dokumentärserien ”Dokument inifrån: Att rädda ett barn”. Om man skulle ge pris till den journalist som ljuger bäst, så skulle Bo-Göran Bodin helt klart vinna med hästlängder, enligt vår bedömning.

Sara berättar:

Jag måste erkänna att jag själv till en början blev väldigt förvirrad och inte visste vem jag skulle tro på. Kunde verkligen en SVT-journalist (som ska stå för objektivitet och opartiskhet) ljuga tittarna rakt upp i ansiktet? Därför gick jag in på djupet och analyserade dokumentären, och till slut stod det horribla helt klart, utan någon som helst tvekan – jo, SVT-journalisten inte bara ljög som en häst travar, utan han vilseledde tittarna på precis alla punkter som det bara var möjligt.

ArcanumSkolan 2024

SVT-agendan var att sänka Barns Rättsskydd

Monica Dahlström-Lannes, pressfoto
Monica Dahlström-Lannes, pressfoto

Journalisten hade vilselett Agneta Bravélius på insamlingsstiftelsen BRY – Barns Rättsskydd genom att uppge att han skulle granska myndigheter, främst socialtjänst och polisutredningar, på ett liknande (positivt) sätt som han gjorde för Sveriges Radio 2004, när polisen Monica Dahlström-Lannes intervjuades. Bo-Göran Bodin var en av journalisterna i SR-programmet år 2004, där Monica framställs som en hyllad expert för hennes arbete för utsatta barns rättssäkerhet.

Bo-Göran Bodin uppgav även att han skulle följa flera av BRY:s fall. Allt detta var emellertid falska förespeglingar, och agendan var i stället att sänka BRY. Det handlade till och med om att sänka den förut hyllade Monica Dahlström-Lannes, och de följde bara ett fall – endast det mycket uppmärksammade fallet ”Anna och Elias”.

Bo-Göran Bodins “polisförhör”

Bo-Göran Bodin följde Agneta Bravélius/BRY under 1½ år och Agneta återger sedan vad som hände vid sista intervjun:

Vid sista intervjun 2020-04-01 var Bo-Göran inte längre en oberoende professionell journalist. Han var i affekt och uppträdde aggressivt. Intervjun kom att likna ett polisförhör. Vid flera tillfällen skrek han ’du ljuger’. Intervjun varade i närmare 2,5 timmar och kändes mycket provocerande och ibland hotfull.

SVT och Bo-Göran Bodin skadade allvarligt arbetet för barns rättsskydd

Agneta Bravélius, pressfoto
Agneta Bravélius, pressfoto

Följden av dokumentären blev att Agneta Bravélius fullständigt karaktärsmördades. Hon blev efter programmet utsatt för hot och hat till den grad att hon tänkte ge upp BRY. Många som tidigare hade stöttat BRY trodde på programmet och slutade stötta BRY.

Värst blev det troligtvis för mamman ”Anna” och det utsatta barnet, där två rättegångar i fallet ska avgöras i november och december i år. (När denna artikel skrivs, så är vi i början av november). Pappan har redan skickat in dokumentärserien som bevis till rätten till stöd för sin sak.

Alla personer som hade stöttat mamman och barnet karaktärsmördades i dokumentären medan alla som stod på pappans sida framställdes som goda experter.

En representant för programföretaget får inte ta ställning i någon kontroversiell fråga, men det gör journalisten Bo-Göran Bodin. Denne förmedlar bilden av att det är pappan som har rätt och mamman fel. Pappan är den gode och mamman den onde. Pappan är sund och mamman är sjuk. Det är pappan som är laglydig medan det är mamman som är brottslig.

Bo-Göran Bodin hävdar att det inte finns någon som helst bevisning, trots att det finns väldigt många bevis. Det är synnerligen absurt, olämpligt och oetiskt, eftersom Bo-Göran Bodin påverkar den allmänna opinionen och på så vis föregår domstolsbeslut i de två ärenden som för närvarande pågår. Den fråga som Sara Boo ställde sig efter att ha sett programmet var om programmet försökte skydda pedofili – varför skulle man annars få foliehatten på sig och anses konspiratorisk för att man vågar knysta ordet pedofilnätverk – det var nämligen vad som utspelade sig i dokumentären.

Sara säger:

det var fullständigt surrealistiskt, och jag var tvungen att nypa mig själv i armen för att kolla om jag verkligen var vaken och att det inte var någon tokig dröm.”

Text och granskning: Sara Boo, Linda Karlström och Michael Zazzio

Artikelserien som granskar makthavarna på SVT

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq