SVT vill karaktärsmörda fembarnsmamma som föreläser om vaccinrisker

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 november 2020
- Torbjörn Sassersson
Linda Karlström

SVT GRANSKAS. Michael Zazzio och Linda Karlström berättar i detta online-föredrag om hur Emelie Simmons och Malin Olofsson för SVT:s räkning med dolda mikrofoner och kameror wallraffat Karlström med avsikten att karaktärsmörda henne för att hon påstås sprida felaktig information om vaccinrisker. Artikelserien granskar makthavarna på SVT.

Text: Torbjörn Sassersson, text uppdaterad

NewsVoice har träffat Karlström som detaljerat berättar om hur tre filmare på uppdrag av SVT under 1,5 års tid följt henne på hennes föredrag, i hennes hem och i andra privata sammanhang för att samla information om hennes åsikter om vaccin, men även om förintelsen och globalism samt andra ämnen som inte är relaterade till hennes specialkunskaper inom vaccin.

När det inhyrda film-teamet efter 1,5 års arbete var klara med wallraffningen berättar Karlström att de aggressivt triumferade att de snart ska hänga ut henne i SVT. Planen hade således hela tiden varit att att hänga ut och misskreditera henne och andra personer som är skeptiska till vacciner. Karlströms ställning står i opposition till den politiska korrekthet som svenska myndigheter, politiker och Regering har i vaccinfrågan. Det är hennes tankebrott, säger Karlström.

Syftet med att pumpa Karlström på hennes åsikter om förintelsen och globalism verkade handla om att vaska fram kontroversiella uttalanden med syftet att misskreditera hennes person, tror Karlström, men eftersom Karlström varken är insatt eller intresserad av dessa två ämnen kunde hon inte heller ha så mycket åsikter om dessa.

Anna Nordbeck (pressfoto: Magnus Bergström), Linda Karlström, Malin Olofsson (Mattias Ahlm, SR), Emelie Simmons (Ideellt Forum) och Sven Lindahl (pressfoto). Kollage: NewsVoice
Anna Nordbeck (pressfoto: Magnus Bergström), Linda Karlström, Malin Olofsson (Foto: Mattias Ahlm, SR), Emelie Simmons (Ideellt Forum) och Sven Lindahl (pressfoto: Svenlindahl.com). Kollage: NewsVoice

SVT motfilmades i konfrontation med Anna Nordbeck, Emelie Simmons och Malin Olofsson

När Karlström blev medveten om SVT:s uppsåt begärde hon att få bli intervjuad av samma film-team för att få möjlighet att ge sin version av wallraffningen, för att besvara följdfrågor från SVT och för att kunna ställa egna frågor. SVT gick med på upplägget och i slutet av oktober träffades parterna i en lokal i Gamla Stan i Stockholm. Karlström hade då med sig två personer varav den ena filmade konfrontationen mellan SVT:s filmare och Linda Karlström. SVT vägrade prompt att svara på Karlströms frågor och istället fick mötet karaktären av ett ”SVT-förhör” i en varm källarlokal framför starka lampor.

Tre journalister, varav minst två använt falska namn, heter Emelie Simmons och Malin Olofsson var båda plats under konfrontationen. Utöver det använde SVT en inhyrd fotograf och en journalist vid namn Anna Nordbeck, som hela tiden upprepade att Karlström är en makthavare.

Emelie Simmons och Malin Olofssons försvar för att motivera wallraffningen var att de anser att Karlström är en makthavare och att det skulle försvara filmandet med dold utrustning, vilket inkluderade filminspelning av Karlströms småbarn i hennes hem. När Karlström påpekade det oetiska med att filma hennes barn med ett såpass destruktivt uppsåt dvs att hänga ut Karlström, svarade en av journalisterna att hon får skylla sig själv om hon är så dum att hon tillät det ske.

Karlström berättar att hennes yngre barn blev förkrossade av att få veta att SVT:s filmare var så elaka eftersom de verkade vara så ”snälla” när de besökte hemmet.

Michael Zazzio som har erfarenheter från rättsliga processer, menar att SVT:s förfarande kan vara brottsligt och det återstår i så fall att pröva. Frågan är även om SVT uppfyller de medieetiska kraven som SVT underställt sig.

NewsVoice har ännu inte haft möjlighet att ställa frågor till Emelie Simmons och Malin Olofsson eller någon ansvarig på SVT. Det är ännu inte känt när SVT avser att sända sitt reportage. Produktionen kommer sannolikt att läggas ut före årsskiftet.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Video: Education4Future, som är en ideell förening vars syfte är att främja yttrandefrihet och folkbildning samt uppmuntra till konstruktiva lösningar.

Artikelserien som granskar makthavarna på SVT

Michael Zazzio är medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker inom audiologi, legitimerad sjuksköterska, chefredaktör på 2000-Talets Vetenskap, redaktör på tidningen Hälsofrihet, delägare och styrelseordförande i företaget Ion Silver samt verkställande direktör i Unificator.

Linda Karlström är ordförande i föreningen 2000-Talets Vetenskap, redaktör på Vaccin.me. Ekonomie magister samt mamma till fem barn, varav det äldsta har en dokumenterad vaccinskada.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq