James Corbett: Konsekvenserna av lockdowns är horribla – Lyd inte

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 november 2020
- Torbjörn Sassersson red.
James Corbett, 24 nov 2020. Foto: selfie

https://www.youtube.com/watch?v=0IBBuTNXlhs

VÄRLDEN. James Corbett som kommenterar världspolitik varnar strängt för konsekvenserna av lockdowns. Data och erfarenheter visar att det inte råder någon tvekan om att nedstängningen av samhällen leder till ett globalt lidande, fattigdom och svält för miljontals människor och höga dödstal.

Text: Torbjörn Sassersson | Reservation: Denna artikel uppmanar inte till att ignorera vetenskapligt baserade regler för att förhindra spridningen av SARS-CoV-2. Lockdown är inte vetenskapligt underbyggd eller medicinskt rimlig, enligt oberoende experter.

Lockdowns sänker eller krossar världens ekonomi framför allt för de enskilda och deras familjer. Som stöd för sin argumentation finns idag rapporter och uttalanden från experter, men framför allt erfarenheter från vanligt folk runt om i världen, människor som berättar om sitt eget lidande, om hur familjers och småföretagares ekonomier trasas sönder till den grad att många inte längre kan återhämta sig, inte utan att tvingas skuldsätta sig gentemot bankerna eller genom få stöd från myndigheter som delar ut löntagarnas skattepengar.

David Nabarro. Foto: FN (un.org)
David Nabarro. Foto: FN (un.org)

James Corbett som alltid talar fritt utan manus pekar på det meningslösa med lockdown för att stävja C19, en influensa som enligt de mest negativa beräkningarna endast dödar 1% av de smittade (primärt de mycket gamla och multisjuka personer). Corbett får stöd av WHO-experten David Nabarro som uppmanar världsledare att sluta använda lockdown som primär kontrollmetod mot spridningen av SARS-CoV-2.

Nedstängningar i form av hårda restriktioner som begränsar människors vardag är inte hållbara. Nabarro lyfter fram Sverige som ett lyckat exempel.

”Vi i Världshälsoorganisationen förespråkar inte lockdown som det främsta sättet att kontrollera detta virus,” sa David Nabarro i en intervju från den 8 oktober 2020.

Corbett anklagar de politiker i världssamhället som verkar tro att de ockuperar en moralisk överlägsenhet och bättre kunskap än andra, epidemiologer inräknat. Istället lyfter Corbett fram ett antal exempel som stödjer argumenten att lockdown är ytterst skadligt:

 • 1000-tals läkare runt om i världen har i skrivelser och framträdanden varnat för att det saknas medicinska skäl att upprätthålla utdragna lockdowns.
 • Rapporter visar att inställda kirurgiska operationer på grund av C19 leder till höga dödstal.
 • En studie visar att 75,000 amerikaner kommer att dö av självmord, alkohol- och drogmissbruk på grund av lockdown, dödsfall enbart under 2020.
 • En rapport publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet gör gällande att 265 miljoner människor kommer att uppleva allvarlig matbrist och undernäring fram till slutet av 2020 på grund av lockdowns. Rapporten pekar även på att upp till 178,000 (spann: 111,000-178,000) barn kommer att dö under 2020 på grund av svält orsakad av lockdowns.

NewsVoice: Studier: 10,000-tals britter dör av coronavirusrestriktioner

“…fifteen days to flatten the curve has turned into a never-ending cart blanche for the bio security state to implement a number of draconian policies on its population…” – James Corbett

NewsVoice: FN: Coronarestriktioner leder till hungersnöd som dödar 10,000 barn i månaden

Implementera inte lockdown

James Corbett menar att människor över hela världen måste stoppa galenskaperna och det behöver inte ske genom ett deltagande i någon särskild protestgrupp eller något politiskt parti. Det handlar i första hand om att säga nej, om att inte lyda olagliga regler, att inte ställa upp på ett förtryckande lockdown som tillämpas så till den milda grad att de självklara mänskliga rättigheterna körs över.

WHO-experten David Nabarro menar att det finns bättre metoder än lockdown och dessa används också, men i kombination med lockdown blir de negative effekterna större, fler dör på olika sätt än de som räddas med repressiva metoder.

Corbett konstaterar att systemmedia inte rapporterar om motståndet i världen mot politiskt motiverade repressiv lockdown ändå sker de överallt. Lämna hemmet, öppna din företagsverksamhet, be inte om lov, lyd inte lockdown-regeln, säger Corbett medan han spelar in sitt uttalande med en handhållen kamera, vandrande i en nästan folktom stad i Japan.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det slog mig redan som ung student, hur i herrans namn kunde A/H bygga denna gigantiska krigsmaskin på bara sex år med skattemedel? I Sverige fick man ju skramla ihop pengar till ETT (Svea) pansarskepp. Detta säger ju en del om kvaliteten på journalister redan då (50-tal).

 • “The Great Reset” – ett tredje världskrig – denna gång med assymetrisk krigföring.

  Ekonomiprofessor Antony Sutton har lagt fram talrika bevis för att världskommunismens och nazismens härjningar under 1900-talet finansierades av världens absoluta ekonomiska elit.

  Under världskrigen på nittonhundratalet skapades illusionen att krigen framför allt uppstod på grund av galna nationella ledare och – så var det inte!

  Krigen var iskallt planerat av de rikaste av de rika, som själva alltid har sin tillflykt på säkra orter.

  I Tyskland bombades aldrig de enorma industrikomplexen i anslutning till koncentrationslägren, som stod för slavarbetare.
  Detta uppmärksammades av ortsbefolkningen, som sökte skydd i närheten av dessa industriområden under bombningarna.
  Fabrikerna ägdes till stor del av Rockefeller-imperiet.
  Detta finns utförligt dokumenterat i boken “World Without Cancer” av Edward Griffin.

  Även Jüri Lina ger i sin dokumentärfilm “In the Shadow of Hermes” (som är på svenska och finns på Youtube och som bygger på hans bok
  “I Skorpionens Tecken), talrika bevis för att det var de rikaste av de rika, som via sina frimurarorganisationer och liknande hemliga elitistiska ordnar, som stod bakom den oerhört blodiga ryska revolutionen för hundra år sedan och uppbyggnaden av Sovjetunionen.

  I artikeln sägs det att Corbett spelar in sitt uttalande medan han vandrar med en handhållen kamera i en nästan folktom stad i Japan.

  Här är en liknande filmupptagning från ett folktomt London:

  (London Has Fallen | Financial Collapse)

  • Här är en enormt viktig intervju från 1980, där den legendariske frihetskämpen och läkaren Stanley Monteith intervjuar ekonomiprofessor Antony Sutton om hur den absoluta ekonomiska eliten i världen finansierade krigen under 1900-talet:

   Anthony C. Sutton. How Hitler was financed (1980)

   Ljudkvalitén är inte den allra bästa, men varje minut är värd mer än kilovis med guld.

   Intervjuaren Stanley Monteith hade ett eget radioprogram som sändes i 50 amerikanska delstater och som han varje dag under många års tid inledde med de uppmuntrande orden:

   ¨”Bringing you the Story behind the Story, the News behind the News. Hoping to convince you, that reality is usually scoffed at, and illusion is usually king, but in the battle for the survival of Christian civilization it will be reality and not illusion or delusion that will determine what the future will bring.”

   Historien har förfalskats och detta som framkommer i intervjun lärs inte ut i skolor och på universitet. Undervisningen i alla läroinrättningar har “rättats till”, något som skett världen över och som leddes av den numera rätt okände Robert Muller, som var vice generalsekreterare i FN och som var en av dem som i bakgrunden byggde upp FN.

   Wikipedia skriver om Robert Muller:
   “He was known by some as “the philosopher of the United Nations.”

   Jag har för avsikt att redogöra för mer om detta i min nästa artikel som granskar Katolska kyrkan – där skapandet av FN, världskommunismen och Israel kommer att stå i förgrunden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *