James Corbett: Konsekvenserna av lockdowns är horribla – Lyd inte

publicerad 26 november 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
James Corbett, 24 nov 2020. Foto: selfie

https://www.youtube.com/watch?v=0IBBuTNXlhs

VÄRLDEN. James Corbett som kommenterar världspolitik varnar strängt för konsekvenserna av lockdowns. Data och erfarenheter visar att det inte råder någon tvekan om att nedstängningen av samhällen leder till ett globalt lidande, fattigdom och svält för miljontals människor och höga dödstal.

Text: Torbjörn Sassersson | Reservation: Denna artikel uppmanar inte till att ignorera vetenskapligt baserade regler för att förhindra spridningen av SARS-CoV-2. Lockdown är inte vetenskapligt underbyggd eller medicinskt rimlig, enligt oberoende experter.

Lockdowns sänker eller krossar världens ekonomi framför allt för de enskilda och deras familjer. Som stöd för sin argumentation finns idag rapporter och uttalanden från experter, men framför allt erfarenheter från vanligt folk runt om i världen, människor som berättar om sitt eget lidande, om hur familjers och småföretagares ekonomier trasas sönder till den grad att många inte längre kan återhämta sig, inte utan att tvingas skuldsätta sig gentemot bankerna eller genom få stöd från myndigheter som delar ut löntagarnas skattepengar.

David Nabarro. Foto: FN (un.org)
David Nabarro. Foto: FN (un.org)

James Corbett som alltid talar fritt utan manus pekar på det meningslösa med lockdown för att stävja C19, en influensa som enligt de mest negativa beräkningarna endast dödar 1% av de smittade (primärt de mycket gamla och multisjuka personer). Corbett får stöd av WHO-experten David Nabarro som uppmanar världsledare att sluta använda lockdown som primär kontrollmetod mot spridningen av SARS-CoV-2.

Nedstängningar i form av hårda restriktioner som begränsar människors vardag är inte hållbara. Nabarro lyfter fram Sverige som ett lyckat exempel.

”Vi i Världshälsoorganisationen förespråkar inte lockdown som det främsta sättet att kontrollera detta virus,” sa David Nabarro i en intervju från den 8 oktober 2020.

Corbett anklagar de politiker i världssamhället som verkar tro att de ockuperar en moralisk överlägsenhet och bättre kunskap än andra, epidemiologer inräknat. Istället lyfter Corbett fram ett antal exempel som stödjer argumenten att lockdown är ytterst skadligt:

  • 1000-tals läkare runt om i världen har i skrivelser och framträdanden varnat för att det saknas medicinska skäl att upprätthålla utdragna lockdowns.
  • Rapporter visar att inställda kirurgiska operationer på grund av C19 leder till höga dödstal.
  • En studie visar att 75,000 amerikaner kommer att dö av självmord, alkohol- och drogmissbruk på grund av lockdown, dödsfall enbart under 2020.
  • En rapport publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet gör gällande att 265 miljoner människor kommer att uppleva allvarlig matbrist och undernäring fram till slutet av 2020 på grund av lockdowns. Rapporten pekar även på att upp till 178,000 (spann: 111,000-178,000) barn kommer att dö under 2020 på grund av svält orsakad av lockdowns.

NewsVoice: Studier: 10,000-tals britter dör av coronavirusrestriktioner

"...fifteen days to flatten the curve has turned into a never-ending cart blanche for the bio security state to implement a number of draconian policies on its population..." - James Corbett

NewsVoice: FN: Coronarestriktioner leder till hungersnöd som dödar 10,000 barn i månaden

Implementera inte lockdown

James Corbett menar att människor över hela världen måste stoppa galenskaperna och det behöver inte ske genom ett deltagande i någon särskild protestgrupp eller något politiskt parti. Det handlar i första hand om att säga nej, om att inte lyda olagliga regler, att inte ställa upp på ett förtryckande lockdown som tillämpas så till den milda grad att de självklara mänskliga rättigheterna körs över.

WHO-experten David Nabarro menar att det finns bättre metoder än lockdown och dessa används också, men i kombination med lockdown blir de negative effekterna större, fler dör på olika sätt än de som räddas med repressiva metoder.

Corbett konstaterar att systemmedia inte rapporterar om motståndet i världen mot politiskt motiverade repressiv lockdown ändå sker de överallt. Lämna hemmet, öppna din företagsverksamhet, be inte om lov, lyd inte lockdown-regeln, säger Corbett medan han spelar in sitt uttalande med en handhållen kamera, vandrande i en nästan folktom stad i Japan.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat