Lars Bern: Osäkra PCR-tester motiverar inte sociala restriktioner

publicerad 20 december 2020
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

ANALYS & DEBATT. Vi har idag ett rykande färskt exempel på den medicinska vetenskapens dekadens i de tester som nu används under coronaepidemin för att fastställa om någon är sjuk i Covid-19. Hela det testförfarande som rekommenderas av WHO bygger på en studie utförd av forskare med starka egna ekonomiska intressen i testmetodiken. Denna studie har sågats jäms med knäna av en panel med över 20 forskare inom relevanta områden.

Text: Lars Bern, artikeln har tidigare publicerats i Anthropocene | Detta är del tre i en artikelserie av Bern. Läs även del 1 och del 2.

De har kommit fram till att det sätt på vilket man testar inte ger några tillförlitliga resultat, utan att dessa är näst intill slumpmässiga. Trots mycket grava anmärkningar från dessa forskare och en rad andra som studerat testmetoden, reagerar inte det skolmedicinska etablissemanget och drar tillbaka eller kraftigt reviderar testförfarandet. Hela coronapolitiken vilar på förfarandet och dessvärre även den hasardartade utprovningen av de vacciner som nu börjar användas.

För att få ett grepp om smittans spridning utförs det omfattande tester för att hitta det aktiva viruset. Dessa är baserade på s.k. PCR-tester (Polymerase Chain Reaction) som egentligen är helt otillförlitliga i sammanhang som detta, men de används i brist på bättre alternativ. Tekniken är ursprungligen utvecklad av forskaren Kary Mullis. Han tilldelades, tillsammans med Michael Smith, Nobelpriset i kemi 1993 för insatser för metodutveckling inom DNA-baserad kemi och mer specifikt för hans uppfinning av PCR-metoden.

Metoden gör det möjligt att kopiera mycket små mängder av RNA så att man får miljontals kopior och kan skapa ett DNA-segment på några få timmar så att man kan spåra DNA i ett prov. Detta har revolutionerat biokemisk och genetisk forskning och möjliggjort nya diagnostiska metoder inom såväl medicin som kriminalteknik.

Mullis varnade uttryckligen för att denna metod var avsedd för forskning och inte för sjukdomsdiagnostik. Bara för att man kan spåra några SARS-CoV-2 viruspartiklar i ett prov, innebär inte att patienten är sjuk i Covid-19, lika lite som att en patient är cancersjuk bara för att man hittar några enstaka cancerceller i ett prov. Vore det så, så är vi alla cancersjuka.

PCR-testet fungerar genom cykler av förstärkning av genetiskt material – en bit av genomet förstärks varje gång. Eventuell kontaminering (t.ex. andra virus, skräp från gamla virusgenom) kan resultera i falska positiva utslag. Testet mäter inte hur många virus som finns i provet och kan inte bevisa en pågående infektion. En verklig virusinfektion innebär en massiv förekomst av virus, den så kallade virusbelastningen vilket PCR-testet inte ger svar på. Om någon testar positivt, betyder detta inte att den personen faktiskt är kliniskt smittad, är sjuk eller kommer att bli sjuk. Kochs postulat är inte uppfyllt.

En artikel om rt-PCR-testet publicerades av bl.a. författarna Corman och Drosten från Berlin Virology Institute at Charite Hospital den 23 januari 2020 i tidskriften Eurosurveillance. Den ligger till grund för pågående testning av SARS-CoV-2 och Covid-19. Artikeln skickades in för publicering den 23 jan 2020 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn. Huvudförfattaren Drosten hotas därtill av en rättsprocess som ifrågasätter hans doktorstitel.

RT-PCR-testet välkomnades och godkändes utan omsvep, redan innan Drostens artikel var publicerad, av WHOs medicinskt oskolade generalsekreterare den etiopiske politikern Tedros Adhanom. Sedan dess har detta virustest spridits över hela världen av WHO som det mest använda för att analysera om en person kan vara Covid-19 sjuk. Att en av medförfattarna till Drostens artikel är chefen Olfert Landt för det företag Tib-Molbiol som tagit fram testkittet som säljs med hjälp av WHO i miljontal, tycks inte besvärat WHO.

Ingenstans i artikeln nämns vad som definierar ett positivt eller negativt utslag. Den här typen av virologisk diagnostik måste vara baserad på ett SOP (Standard Operational Protokol) som inkluderar ett validerat fixt antal s.k. PCR cykler (s.k. Ct värde) efter vilket man avgör om provet är positivt eller negativt. Det maximalt tillrådliga Ct-värdet är 30 cykler. Över 35 cykler måste man förvänta sig en snabb ökning av falska positiva svar. Studier har visat att icke infekterande döda virus kan detekteras vid ett Ct-värde på 35.

WTO och Drosten rekommenderar ett Ct värde på hela 45 cykler, varför man inte bör vara förvånad över att antalet ”poitiva” diagnoser exploderar. Kritiker menar att om man håller sig till max Ct 35 så kommer de positiva diagnoserna att minska till 3% av de rapporterade. Det analytiska värdet av ett test med Ct 45 är båda vetenskapligt och diagnostiskt helt meningslöst. Ct värdet borde inte överstiga 30.

En peer-review av Corman och Drostens artikel har publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS). I deras peer-review-rapport framkommer så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att de menar att hela förfarandet med rt-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 måste invalidiseras.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance inte kan underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga sina jävsförhållanden, som är betydande.

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten. Detta innebär att resultaten av de rt-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är helt otillförlitliga och hela systemet med rt-PCR för SARS-CoV-2 faller och borde inte ha tillstånd att fortsatt användas kliniskt.

Eftersom ett positivt PCR-test alltså inte automatiskt indikerar aktiv infektion eller smittsamhet, motiverar detta inte de sociala åtgärder som vidtagits, som i stort sett helt baseras på dessa tester.

Detta är något som t.o.m. Folkhälsomyndigheten medger när de skriver följande om dessa tester:

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Entreprenören Elon Musk lät testa sig fyra ggr på samma dygn under identiska förhållanden och uppvisade två positiva och två negativa testresultat. Man måste dra slutsatsen att PCR-testet är helt olämpligt att använda i detta sammanhang. Det faktum att PCR-tester sannolikt har kommit till användning vid utprovning av vacciner mot SARS-CoV-2 är därtill ytterst alarmerande.

Att den vetenskapliga världen låter coronapandemins åtgärder fortgå baserade på rt-PCR-testet är ytterligare ett skrämmande exempel på vetenskapens dekadens i dagens värld.

Text: Lars Bern, artikeln har tidigare publicerats i Anthropocene

Om du vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Om det är endast 3% av positiva PCR test för covid som är riktiga, betyder det att dödligheten för “riktig” smitta av COVID 19 är mycket högre än den som vi ser idag? FHM säger att 360.000 smittats i Sverige och 7500 avlidit. Om bara 3% av de 360.000 är riktig smitta betyder det att ca 11.000 fall är riktiga och isf är dödligheten över 60%
  Eller har jag förstått Lars fel?

  • Nja, i så fall är det ju bara 3 % av också de avlidna som är Covidpositiva !
   Totalt antalet döda 2020 kommer väl att ligga högre än de senaste 5 åren men bara ett par tusen inte 7.500 så det är nog väldigt många falska positiva test även där.

  • De här nya varianterna kommer precis lagom i tid för läkemedelsindustrin – nu när länderna gjort beställningar på vaccin för tusentals miljarder dollar.

   Så nu blir det väl nya forskningsanslag ur ländernas statskassor till läkemedelsindustrin för att ta fram nya vacciner som kan säljas för tusentals miljarder dollar.

   Och när länderna gjort beställningar på dessa nya vacciner så kommer väl någon ny variant…

   Definitionen för fascism:

   Storföretag som samarbetar med statsledningen MOT folket.

 • Detta är ett väldigt dåligt tecken på vad som väntar i Sverige. Visst inte den svenska population går emot detta stark så kommer detta leda till exakt samma situation som vi ser i resten av omvärlden. Jag hade olyckan att befinna mig i Nederländerna när allt detta påbörjade i Mars och jag fick förstahands upplevelse av hur det är att leva under dessa restriktioner och hur folket runtomkring dig sakta förändras och bli hopplöst irrationella. Det börjar med dessa ‘mindre’ restriktioner och ‘rekommendationer’ men snart så kommer allt fler ställen att kräva dem för att man skall kunna gå igenom sin vardag.

  Jag har fått nog och accepterar inte mer av detta! Finns det några andra här som är villiga att få ihop någon form av grupp eller gemenskap? Nu är en tid mer än någonsin där vi behöver vara enade, lägga ifrån oss våra skillnader och rikta vårt fokus med en okuvlig begäran för FRIHET!

 • Lars Bern avslöjar det vetenskapsfusk som ligger till grund för den enorma dramatisering av Coronapandemin. Utan alla alarmerande uttalanden från journalister i media och Folkhälsomyndigheter världen över så skulle vi inte fått uppleva denna kaosartade utveckling av världen med medföljande enorma ekonomiska konsekvenser som skapar ett oerhört lidande för världens befolkning.
  Övrig intressant och mycket förklarande information finnes att tillgå i bl a Jacob Nordangårds bok “Den globala statskuppen” som kan köpas genom stiftelsen Pharos.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *