Cilla Benkö – När ska du lämna systemediafängelset?

publicerad 25 februari 2021
- Harriet Larsson
Harriet Larsson och SR:s VD Cilla Benkö (foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0)
Harriet Larsson och SVT:s VD Cilla Benkö (foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0)
Harriet Larsson och SR:s VD Cilla Benkö (foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0)

DEBATT. Att läsa grannens DN varje morgon gör att man snabbt vaknar till. ”Varför är det så tyst om hur pandemin hotar vår demokrati?” Det frågar sig äntligen en respekterad skribent, journalisten och författaren Anita Goldman i DN under vinjetten Ide och Kritik den 23 februari. När alternativa medier sedan länge ställt samma fråga, så har den avfärdats som högerextremism och svek mot demokratin. Det skriver Harriet Larsson också kritiserar Cilla Benkö, VD på SR.

Text: Harriet Larsson (Harriets blogg), Linköping

Citat från artikeln i DN, som ligger bakom betalvägg:

”Vaccinationsintygen är bara det senaste hotet mot våra rättigheter och personliga integritet. Ändå: tystnad.
Aningslösheten olidliga lätthet breder ut sig i offentligheten.
Genom grava inskränkningar av våra grundläggande rättigheter skapas ett samhälle som delar upp människor i godtagbara och mindre godtagbara. vi måste prata om farorna med det…..

Anita Goldman försökte samla intellektuella opinionsbildare i ett upprop för att vaka över demokratin och farliga inskränkningar, hur det skett och att de återställs, men gensvaret var klent. Dessa personer som tidigare värnat om människans värde, ”hetsade i stället för fler och hårdare inskränkningar”. Hon noterar att kollegor med tillgång till landets främsta offentliga plattformar ser besvärade ut och undrar om det är deras egen dödsskräck eller deras naivitet om att regeringar i den demokratiska världen inte ska dra några framtida växlar på sina lockdown-åtgärder.

Anders Ygeman hoppas nu att vaccinationsintyg skall vara klara till den 1 juni 2021 med Danmark som förebild och i Israel är de redan verklighet. Ovaccinerade är andra klassens medborgare. Sydafrikas apartheid-pass har återkommit med folkhälsan som täckmantel.

Artikeln avslutas med:

”….Big Pharma, big tech och statsapparaten blir den trio som regerar den nya coronaeran, så som det militär-industriella komplexet regerade efterkrigstiden. Du och jag har lite att sätta emot. I synnerhet när de vars uppgift det är att ifrågasätta och granska är så flata och tysta.


Tyvärr är SVT eller systemmedias skribenter enbart flata och tysta. De har en utpräglad fallenhet för fake news med sina förvanskningar, filtrering och till och med lögner av allt som går emot och avslöjar den tysta globala statskuppen, som har många medhjälpare.


 

Alternativmedierna är de enda sant fria medierna – Cilla Benkö vet men vill inte medge det

Jag undrar om insikt någonsin skall komma i systemmedia om den globala finansmaffians världskontroll med rättvisa och solidaritet som täckmantel för ”The Great Reset?”. Symptomen beskrivs, men aldrig grundorsaken.

Tyvärr ligger den insikten långt borta, när jag fortsätter min läsning av DN.
På samma sida som Goldmans artikel, läser jag en text av Cilla Benkö VD på Sveriges Radio. Hon förklarar att fria medier, som enligt hennes uppfattning endast består av systemmedia måste försvaras av oss alla. Enligt henne utgår hoten mot yttrandefrihet enbart från Ungern och Polen. Viktor Orbáns repressalier mot den oberoende radiostationen Klubradio som startade 2010 efter att hans parti Fidesz kom till makten via jordskredsseger är utgångspunkten i artikeln.

Hur SVT i symbios med MPRT (Myndigheten för Press, Radio och TV), DN och Expo klipper och klistrar i programmet ”Kulturnyheter” den 18 februari för att få NewsVoice att framstå som medias störste skurk i dataintrång med hat och hot är en enorm prestation i fake news, något som tydligen gått SR:s VD Cilla Benkö helt förbi, ett handlag som skulle imponera stort på ledarna både i Kina och Nordkorea.

NewsVoice: Mediaetablissemanget försvarar förskingring av mediestöd

Bakgrunden var att en handläggare själv på MPRT hade läckt information om vilka tidningar som skulle få presstöd, som SVT förvandlade till dataintrång och hot mot tjänstemän från alternativa medier. Detta är bara det senaste exemplet på hur yttrandefriheten ständigt missbrukas av statsmedia.

Klappjakten på alternativa medier med repressalier som nekat mediestöd och falska anklagelser, finns inte i Cilla Benkös värld, eftersom hon tillhör de flata och tysta, som därigenom springer maktens ärenden.

Cilla Benkös blindhet för hur våra politiska ledare inom EU dagligen, genom lockdown-åtgärder, bryter mot människovärde, mänskliga rättigheter och demokrati är svårslaget. Hon med kollegor inom SVT, SR och vännerna i dagspressen har nog aldrig tagit del av Matteus 7:3 ”Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?”.

Text: Harriet Larsson (Harriets blogg), Linköping

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq