NewsVoice anmäler SVT till Granskningsnämnden – en del av MPRT

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 februari 2021
- NewsVoice redaktion
Bild: “Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka”. Charlotte Ingvar-Nilsson angående NewsVoice artiklar om MPRT. Uttalande i SVT, 17 februari 2021.

MEDIA OCH GRANSKNING. SVT har gått över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt när kanalen i en “hit piece” försökte få 100.000-tals TV-tittare att associera NewsVoice med hot, hat, våld och ett dataintrång på myndigheten MPRT. Vi anmäler därför inslaget till Granskningsnämnden. Problemet är att nämnden är en del av MPRT som i detta ärende medialt redan samarbetar med både SVT och DN för att negativt hänga ut NewsVoice efter att vi avslöjat felaktiga myndighetsbeslut och misstänkt korruption på MPRT!

Text: Torbjörn Sassersson

Hit piece – “a published article or post aiming to sway public opinion by presenting false or biased information in a way that appears objective and truthful.”

I ett inslag på SVT Kulturnyheterna den 18 februari 2021 säger Charlotte Ingvar-Nilsson som generaldirektör på Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) att myndigheten fått problem efter att några handläggare på MPRT granskats av bla NewsVoice. Ingvar-Nilsson i säger dock i ett inslag den 17 februari tydligt att: “Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka”, när hon kommenterar bla NewsVoice artiklar om MPRT.

Trots Ingvar-Nilssons ärliga försäkran klipper Kulturnyheterna ihop ytterligare ett nyhetsinslag där NewsVoice sammankopplas dels med påstått hat, hot och våld och dels med ett påstått dataintrång på MPRT, vilket polisanmäldes av stabschefen Peter Schierbeck på MPRT (eller en av hans kollegor). SVT:s klippning av inslaget är osakligt och vilseledande. Dessa två sammankopplingarna är knappast subtila och genomsyras av partiskhet.

ArcanumSkolan 2024

Så här vinklar SVT genom att koppla, antyda och utelämna

1. Dataintrånget som egentligen var en anställd som läckte information från MPRT

Programledaren säger (00:34). “Idag kan vi rapportera att myndigheten misstänker att man drabbats av ett dataintrång och har nu polisanmält.”

Problemet är att polisanmälan lämnades in den 4:e december 2020 (för knappt tre månader sedan), men programledaren på SVT får det att låta (hon använder ordet ”nu”) som om polisanmälan skickats in den 18 februari 2021 eller dagarna innan den 18:e (TV-inslaget sändes alltså den 18:e februari). Det visar sig dessutom att det inte handlade om ett dataintrång utan om att en anställd på MPRT på eget ansvar lämnat ut handläggares förhandsbeslut om vilka tidningar som skulle få stöd. Således är det ett internt problem för MPRT att förhandsbesluten läckt ut till Fria Tider, som skrev om innehållet i dokumenten. Fria Tider är dessutom inte en namngiven part i inslaget om MPRT, ett utelämnande i TV-inslaget som gör det vilseledande eftersom inslaget istället ger sken av att NewsVoice är tidningen som är inblandad i ett påstått dataintrång som inte ens var ett dataintrång. Polisanmälan är sannolikt nedlagd.

Skärmdump: Programledaren på SVT Kulturnyheterna, SVT:s berättarröst och Birgitta Lejon pratar om hot, hat och våld som om det hade med NewsVoice att göra i SVT:s klippning av inslaget. Bild från SVT Play, 18 feb 2021

SVT:s berättarröst säger sedan (01:09) att MPRT den 9:e december 2020 annonserade vilka tidningar som skulle få redaktionsstöd, men att det redan den 2:a december publicerats samma uppgifter på “en extern alternativ mediesajt” (Fria Tider).

2. Orättvis koppling till hot, hat, våld

Programledaren säger därefter (01:30) att Birgitta Lejon, som är ordförande för Statsmanna Tjänsteförbundet, reagerat på detta. Lejon uttalar sig om ett generellt ökande hot och hat mot tjänstemän. Direkt efter säger berättarrösten att anställda på MPRT känt sig kränkta av att deras namn och bilder publicerats i ett antal avslöjande artiklar om hur MPRT felaktigt delat ut mediestöd till tidningar som inte ens uppfyller villkoren, alternativt stoppat mediestöd till tidningar som faktiskt uppfyllt villkoren tex NewsVoice.

SVT zoomar in NewsVoice för att forcerat koppla NewsVoice till hot, hat och våld.
Skärmdump från SVT Kulturnyheterna som zoomar in NewsVoice för att forcerat koppla tidningen till berättarröstens och Birgitta Lejons diskussion om hot, hat och våld. Detta är en exempel på aktiv påverkan på TV-tittarnas uppfattning om NewsVoice. Artikeln handlar om att MPRT gett mediestöd till en fd barnporrbildsproducent.

Det är nu som SVT inzoomat filmar en artikel i NewsVoice (01:50) där NewsVoice logo tydligt syns. Vid tidpunkterna (02:07) och (02:10) visar SVT ytterligare två artiklar från NewsVoice (med tydligt exponerad logo och namnet “NewsVoice”). Omedelbart efter (02:13) upprepar berättarrösten ord som: hot, hat och våld, men rösten diskuterar ett generellt problem medan SVT istället riktar detta mot NewsVoice artiklar. Birgitta Lejon fortsätter att diskutera hat och hot mot myndighetspersoner i största allmänhet, och det sker också helt orelaterat till NewsVoice artiklar. NewsVoice hängs på ett osakligt sätt ut inför 100.000-tals TV-tittare trots att NewsVoice inte ens har uttryckt hot, hat eller våld mot myndighetspersoner på MPRT eller ens har ett samband med ett sådant beteende.


Sammankopplingen till NewsVoice görs genom att klippa samman bilder från NewsVoice med starka negativa ord. Alla journalister och filmare med grundkunskaper om aktiv påverkan och klassisk propaganda förstår precis vad SVT sysslar med.


Vi vill återigen påpeka att MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson i ett inslag den 17:e februari i SVT Kulturnyheterna tydligt markerat 4 minuter in i inslaget att: “Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka”, när hon kommenterar bla NewsVoice artiklar som avslöjat korruption på MPRT.

SVT-inslaget är ett skolexempel på fake news

SVT-inslaget som sändes den 18 februari är med andra ord fake news med en grov slagsida mot ensidighet. Det är partiskt eftersom ämnena och objekten för inte ens har med varandra att göra. Det är ett angrepp som syftar till smutskastning. Det är osmakligt, osakligt och viljeledande. Utöver det har SVT en genomslagskraft som inte ens går att jämföra med NewsVoice som knappast får komma till tals, även om SVT sökt ansvarig utgivare för NewsVoice (Maria Lindfors mail). SVT-inslaget utgör propaganda som skulle få Joseph Göbbels att höja ögonbrynen. Han var Hitlers propagandaminister.

Jan Norberg: SVT använder numera Göbbels metoder mot alternativmedia

MPRT-handläggaren Dinara Berg hade redan godkänt NewsVoice för stöd. Berg fick sedan sitt beslut ändrat av en annan handläggare (Rohdin) på MPRT. Ändringen JO-anmäldes med diarienummer 9611-2020 eftersom vi misstänker en politisk påverkan eller ett felaktigt myndighetsbeslut. Handläggare Peter Lennerbrant på JO la omedelbart ner ärendet den 9:e februari. NewsVoice har alltså inte försökt påverka ett myndighetsbeslut. Vi har anmält ett felaktigt beslut som är misstänkt politiskt färgat. Frågorna är egentligen vilka yttre krafter det är som påverkar MPRT och varför MPRT som myndighet väljer att undanhålla NewsVocie ett redan förhandsgodkänt stöd för den redaktionella kostnaden 416.000 kr (varav 47% kan utdelas som stöd).

Vi vill slutligen påpeka SVT:s medieetiska ansvar som SVT uttrycker så här med sina egna ord:

“SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.” (läs mer).

SVT Kulturnyheterna bryter mot reglerna i sändningstillståndet

Vi anser alltså att SVT Kulturnyheterna brutit mot reglerna i sändningstillståndet genom att verka partiskt och osakligt. Med tanke på SVT:s enorma “impact” på folkopinionen är det synnerligen allvarligt att hänga ut ett litet oberoende medie som NewsVoice med några få medarbetare, även om vi avslöjat graverande omständigheter på en svensk myndighet, vilka alla kan läsa om i artikel efter artikel.

De ansvariga personerna bakom det fejkade inslaget är SVT-redaktören Simon Löfroth, redaktör Anders Jansson, sändningsproducent Nina Fahlman och ansvarig utgivare Karolina Andersson, enligt SVT.

Läs mer: SVT:s Per Andersson producerar fejknyheter för att rädda MPRT

Handläggarna på MPRT är makthavare

I alla sammanhang med MPRT bör SVT påpekas att handläggarna på MPRT är några av Sveriges högst uppsatta makthavare (och därmed helt uppenbart offentliga personer). MPRT delar egentligen inte ut “stöd”.

De finansierar upp till 75% av en tidningens hela verksamhet. Ordet stöd används normalt vid en temporär nödsituation eller när de totala bidragen är en relativt obetydligt del av verksamheten. MPRT:s handläggare fattar beslut om vilken svensk media som får finnas och vilka som skall sättas i konkurs. Handläggare fattar i runt 100% av fallen dessa beslut utan att mediestödsnämnden ändrar deras redan i princip färdiga beslut. Nämnden endast klubbar igenom dessa handläggarbeslut.

MPRT:s beslut går inte att överklaga. Detta innebär att handläggarna inte får lov att begå några fel i sin myndighetsutövning så till vida inte påpekade fel korrigeras omgående. MPRT har genomgående visat att de vägrar korrigera brister i verksamheten. När man har den makt som handläggarna har och dessutom fattar beslut som inte går att överklaga måste man räkna med att bli granskande på ett helt annat sätt än andra makthavare i samhället. Detta problem handlar trots allt om rätten till yttrandefrihet som är en svensk grundlag. En enskild handläggares åsikt kan givetvis inte tillåtas stå över svensk grundlag.

Detta har SVT i sina mycket partiska och osakliga inslag den 17:e och 18:e februari inte berättat om.

NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt har nu publicerat så mycket granskande underlag att Riksrevisionen bör agera mot MPRT, Granskningsnämnden för Press Radio och TV bör fälla SVT och även Medieombudsmannen bör agera på eget initiativ mot SVT. Vi undrar nu om det finns några inom det svenska myndighetsetablissemanget som är gjorda av det rätta virket och som har modet att återställa Sveriges goda rykte som en rättssäker nation.

Vi på NewsVoice är fascinerade över att etablissemanget mobiliserar så här mycket eldkraft för att skydda sig själva från graverande avslöjanden inom MPRT. Sammanfattningsvis har den svensk djupa staten tagit hjälp av bla Dagens Nyheter, Svensk Television, Expo (uppbackad av Researchgruppen, Expressen och Robert Aschberg) och Statsmanna Tjänsteförbundet för att försöka skrämma en tidning med en anställd utan någon form av mediestöd, till tystnad.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hans, jag vill inte klaga i onödan då jag vet att du är en hyvens kille och din kommentar är måhända relevant i någon bemärkelse, men jag fattar nada av det du sannolikt vill ha fram.

  This is Huston, do you have a problem??

  • Jan, härligt att du kämpar på här igen!

   Du skrev om “brutala metoder för att kontrollera medieutbudet”.

   Min replik har syftet att peka på att Katolska kyrkan i sin egen inre dokument förklarar att de ser det som deras självklara rätt att kontrollera allt medieutbud, vilket de också gör. Men naturligtvis skapar de förvirring genom att många av deras frontfigurer är judar.

   Vi behöver avslöja de onda som styr i det fördolda.

 • Magnus, MPRT är nu mycket desperata i sitt agerande.

  För att de inför årets bidragsfestival skall slippa bli uppspikade för grova regelverks och lagbrott så försöker an nu införa ännu mer gummiparagrafer som kan dölja den socialistiska aktivismen inom myndigheten.

  På köpet får man ju en helt godtycklig och ofta subjektiv värdering av vad som är “rätt” och pk-korrekt journalistik.

  Stalin snurrar i sin grav när han inser att det i en formell demokrati med enkelhet går att överträffa Sovjetdiktaturens brutala metoder för att kontrollera medieutbudet.

  Det är att grundlura skattebetalarna om vi tror något annat.

 • Lite omvänt att i efterhand försöka få stöd för misstänkt korruption på MPRT!

  “Nya regler för mediestöd kan leda till bedömningar av journalistiken
  18 FEBRUARI, 2021

  I vår ska Myndigheten för press, radio och tv införa nya föreskrifter för mediestödet. Det kan bli tal om att vägra stöd till allmänna nyhetsmedier som “vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”. TU ska nu ta ställning till om det här kan leda till myndighetsbedömningar av journalistiken.”

  https://www.journalisten.se/nyheter/nya-regler-mediestod-kan-leda-till-bedomningar-av-journalistiken

 • Skulle tro att de kommer att försöka utöva påtryckningar på ert webbhotell för att ni skriver kritiskt mot exempelvis vacciner osv. Stå på er, NewsVoice gör skillnad!

 • Fantastisk intervju!

  Enbart NewsVoice artikelförfattare Olle Johansson har sannolikt fler vetenskapligt granskade och publicerade artiklar än vad MPRT, riksdag och regering kan uppvisa tillsammans.

  Olles CV https://www.radiationresearch.org/wp-ontent/uploads/2018/06/olle_johansson.pdf

  Exempel på vetenskapligt underbyggd artikel som borde belönas istället för motarberas.
  https://newsvoice.se/2020/09/global-5g-protest-warns-of-health-and-ecological-costs/

  Dags för generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson att “märka upp” att MPRT helt saknar
  vetenskaplig erfarenhet att bedöma NewsVoice forskarartiklar.

 • Försöker dela på fb men helt plötsligt funkar inte mitt lösenord (som funkade tidigare idag). Vad händer? Är vi tystade? Fortsätt kämpa Torbjörn

 • Tillägg i artikeln ovan:

  Vi på NewsVoice är fascinerade över att etablissemanget mobiliserar så här mycket eldkraft för att skydda sig själva från graverande avslöjanden inom MPRT. Sammanfattningsvis har den svensk djupa staten tagit hjälp av bla Dagens Nyheter, Svensk Television, Expo (uppbackad av Researchgruppen, Expressen och Robert Aschberg) och Statsmanna Tjänsteförbundet för att försöka skrämma en tidning med en anställd utan någon form av mediestöd, till tystnad. Ni borde skämmas.

 • Way to go Mr Sassersson!!

  Jag blir alltmer imponerad av att NewsVoice nu på riktigt utmanar maktens förtryckare av åsikts och yttrandefriheten.

  Det känns befriande att NV inte viker ned sig mot den övermakt man nu är uppe emot. Fullfölj och ge inte upp, detta drev mot NewsVoice är så motbjudande att man gång på gång får nypa sig i armen.

  Man tror sig förflyttad till NaziTysklands propaganda-ministerium, eller åtminstone till DDR-regimens försök att undertrycka den fria åsiktsbildningen. Kanske är Sveriges yttrandefrihet inte bättre än så här?

  När pk-aktivister inom MSM måste ta till såna metoder som de nu gör så bevisar detta att de är skakade av alternativmedias återkommande avslöjanden om hur det ser ut i ett Sverige präglat av myndighetsmissbruk och där pk-representanter verkligen hatar att bli påkomna med uppenbart missbruk av skattebetalarnas medel.

  MPRT är en myndighet vars verksamhet i grunden är omotiverad, varför skall svenska skattebetalare öht skjuta in pengar i medievärlden?

  Kan inte svenska medieaktörer överleva utan bidrag så skall dessa läggas ned eller gå i konkurs på marknadsmässiga grunder.

  Men om nu den socialistiska och radikalgröna regeringen ändå infört ett bidragssystem för att stödja en bransch i kris så skall i alla fall inte pk-aktivister inom MpRT, med regeringens goda minne, utöva sina myndighetsåtaganden med syftet att snedvrida konkurrensen till fördel för MSM.

  Att dessutom SVT med sin totala koncernbudget på drygt 8 MILJARDER av skattemedel lägger sig i och tar denna myndighets parti på ett sätt som hur tydligt som helst står i strid med de direktiv som de har att rätta sig efter, då måste den rättsliga striden eskaleras med alla till buds stående medel.

  SVT Kulturnyheterna med ca 40 medarbetare anställda ger sig helt ohämmat på vad de uppfattar som farliga konkurrenter vilka dessutom inte drar sig för att öppet kritisera såväl myndighetens verksamhet som SVT:s partiska hantering av denna kritik. Men SVT:s lojalitet med sina socialistiska välgörare tycks inte känna några gränser.

  Sedan när blev det SVT Kulturnyheternas uppdrag att agera polis, åklagare och domstol i detta ärende??

  Återigen uppmanas NewsVoice läsare att ekonomiskt bidra till dess överlevnad, nu när hela etablissemanget gör vad de kan för att krossa Torbjörn Sasserssons livsverk.

  Kan vi få ihop 416.000:- i crowdfunding så har ju hela detta drev mot NV baktänt så till den grad att det går använda emot dessa dödgrävare.

  • Vad glad jag är att du är här igen, Jan!

   Alla ärliga människor behövs nu i denna förljugna värld.
   Du är för oss som kämpar för sanningen en förebild med din ärlighet och ditt stora mod att attackera lögnerna och de som sprider ut dem.

   Bli kvar även om det blåser upp till orkan och låt oss undvika inre stridigheter om skitsaker!

 • NewsVoice har nu publicerat 25 st mycket avslöjande artiklar om MPRT. Därmed vill jag återgå till NewsVoice egentliga kärnverksamhet dvs till en mer normal nyhetspublicering som inte består av maratonutredningar.

  MPRT:s intrerna problem ska inte heller vara ett eget ämne i NewsVoice.

  Om dock MPRT, DN eller tex SVT eller deras torpedorganisation Expo utsätter NewsVoice för YTTERLIGARE repressalier för vår grävande journalistik kan det finnas anledning att publicera ytterligare 25 st artiklar eftersom det då kan uppstå ytterligare behov av att fortsätta granska och publicera nyheter av stort allmänt intresse, men det är upp till det gränslösa och maffialiknande konglomeratet som tagit kontrollen över det svenska etablissemanget. / Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

  • Enligt min mening är det meningsfullt att fortsätta att gräva där skitlukten står tät. Jag är övertygad om att den ena myndigheten efter den andra skulle börja stinka lika illa som MPRT efter ett blottläggande, men det kan ta tid och ansträngning att gräva fram allt om dem.

   Nu står svenska folket framför en delvis uppgrävd jätteskithög –
   en megaprutt.

   Fortsätt gärna den oerhört skickligt grävande journalistiken som utförts av signaturen Anders Gustafsson här på Newsvoice om myndigheten MPRT. Det är en fröjd med dessa avslöjanden – och skulle Jan Norberg också ta tag i en spade och börja gräva på riktigt, så är snart hela skiten blottlagd.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *