Ny trend: Nakna PK-medier och myndigheter jagas av alternativmedier

publicerad 26 februari 2021
- av Jan Norberg
Foto: Jasmin Sessler. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Vi ser en ny trend. På senare tid har vi kunnat iakttaga en ny trend inom den så kallade alternativa mediasfären. Det känns synnerligen befriande och se hur den genomkorrupta PK-kårens olika representanter nu bemöts med samma metoder som de själva ständigt utsätter oliktänkande för.

Text: Jan Norberg | Foto: Jasmin Sessler. Licens: Unsplash.com

Reaktionerna är nu närmast desperata från PK-håll. När myndighetspersoner med olika aktivistiska agendor får igen med samma mynt som de ständigt använder i sin jakt på oliktänkande. Att stigmatisera och hänga ut icke politiskt korrekta individer i parti och minut är ju MSM:s typiska signum, något som backas upp av genomkorrupta politiker med instämmande kommentarer och passande regelverksändringar.

Läs mer: Mediestödsfusket – Tempus ska betala tillbaka minst 2 miljoner kronor

Svenska skattebetalare betalar för åsiktskontroll och en begränsning av yttrandefriheten

Nu hade det väl kanske inte spelat så stor roll om MSM och den svenska politikerkåren vandrat stigmatiseringens väg tillsammans och enbart försökt brännmärka åsikter utanför åsiktskorridoren, men när MSM och ledande politiker utnyttjar svenska skattebetalares pengar för att på olika sätt försöka åsamka olika alternativa mediekanaler ekonomisk skada är man långt ute på ett sluttande plan vad avser demokratin.

Vad fan får vi för pengarna?

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT)

När politiska aktivister på vänsterkanten rekryteras in till svenska myndigheter som medarbetare så gäller det som ett av anställningsvillkoren att kunna visa sin lojalitet med den politiska maktens företrädare vilka via den socialdemokratiska Regeringens helt dolda utnämningsmakt utsetts att bedriva sin vänsterliberala lojalitet i sina roller som ledande myndighetsföreträdare.


Nåde den som i myndighetsvärlden har mage att ta ställning mot den socialdemokratiska eller grönmuppade politikens företrädare, då blir man inte långlivad i den aktivistiska krets av medarbetare vilka totalt dominerar myndighetens arbete.


Polarisationen tilltar

Nu när alternativmedia sätter ljuset på dessa vänsteraktivister känner man stort obehag vid tex MPRT och kontakter tas därför genast med ”kamraterna” inom SVT/SR för att kunna vinna sympatier ibland allmänheten. Den godtrogne Svensson i TV-soffan ska fås och tro att alternativmedia är grovt kriminella. Det är ju så Expo via Researchgruppen alltid har jobbat i sin jakt på oliktänkande.

Läs mer: NewsVoice anmäler SVT till Granskningsnämnden – en del av MPRT

Vi glömmer knappast alla inträngande reportage signerade en Robert Ashberg & Company försedd med basebollträ ledigt buret över axeln med vilket han ger sig ut på jakt i trollvärlden. Då hörde vi inga ramaskrin från SVT/SR, men det är ju som sagt en helt annan historia.

Jag gillar utvecklingen då alternativmedias agerande nu börjar väcka opinion till sin fördel. Bäva månde såväl myndigheter som alla MSM-representanter. Nyhetsutbudets enfald är nu på väg att bytas till den mångfald som PK-rännans företrädare i alla andra sammanhang så ensidigt hyllar. Jag gillar denna nya trend och hoppas att den fortsätter med ökande intensitet.

Text: Jan Norberg