Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Expo är en liten bekymmersam näthatssajt

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 19 mars 2021
- Jan Norberg
Robert Aschberg - Bild från TV-serien Trolljägare
Robert Aschberg är styrelseledamot för tidskriften Expo - Reklambild från TV-serien Trolljägare

OPINION. Anders Dalsbro på Expo beskriver NewsVoice som en uppviglande tidning inför Tusenmannamarschen den 6 mars 2021. Expo är samtidigt en liten bekymmersam näthatssajt med vänsterextremism som ledstjärna. Flertalet av de ansvariga har ett kriminellt förflutet och de har en mellanchef som bär basebollträ över axeln.

Text: Jan Norberg

Expo får en icke oansenlig del av sin finansiering av statliga medel, de står också på George Soros lönelista via olika kanaler. Expo stödjer utomparlamentariska metoder för att bekämpa de vilka hyser andra åsikter än de som de själva med eget tolkningsföreträde anser skall få komma till uttryck.

Expo är genom sin väldigt nära knytning till den socialistiska regeringen att anse som ett av språkrören i mängden som bevakar till regimen oliktänkande dissidenter, DDR here we go again.

Att de nu kritiserar NewsVoice för att de stödjer den folkrörelse som håller på att växa fram har två syften.

  1. I vanlig Expo ordning så vill man svartmåla och undertrycka åsikts och yttrandefriheten i ett socialistiskt och totalitärt samhälle.
  2. För det andra är det Expos uppgift att i samverkan med Regeringen via MPRT verka för att NewsVoice blir utan stöd nästa gång redaktionsstöd ska delas ut.

Expo vill skapa grund för MPRT så att de kan känna sig trygga när de återigen avslår NewsVoice begäran om stöd. Just nu har NewsVoice inne en ansökan för att få innovationsstöd, ett mediestöd besläktat med det av MPRT tidigare avslagna redaktionsstödet.

Det är dock ett misstag om Expo tror att de kan få tyst på en liten och hittills helt oberoende nättidning genom att via avslag från MPRT kväva opposition.

NewsVoice litar först och främst på sina läsare och deras ekonomiska stöd via donationer och annonsintäkter.

Ansökan om stöd har man skickat in för att MPRT fram till nu haft ett regelverk som förbjuder myndigheten att neka stöd till politiska grunder.

Vi får väl se om de tänker driva igenom den nya förordningen som skulle ge dem subjektiva grunder att neka till exempel NewsVoice ekonomiskt stöd.

Den politiska aktivism som idag bedrivs inom myndigheten MPRT är ett synnerligen stort hot mot demokratin, med den nya förordningen kommer vi att kunna se om dessa politiska aktivister törs fortsätta sin kriminella verksamhet med skattebetalarnas medel.

NewsVoice står beredda att återigen gräva fram fakta och publicera så att vi till slut får bort de värsta avarterna av politisk myndighetsaktivism.

Text: Jan Norberg

Relaterat

  • Göteborgsposten: Håkan Boström: Expo på villovägar
    “Ledare: Man måste välja mellan rollen som oberoende granskare och politisk aktivist. Tyvärr har tidskriften Expo valt det senare.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq