Anders Dalsbro (Expo) och NewsVoice “coronamobilisering”

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 mars 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson (foto: A- Böhlmark) och Anders Dalsbro (pressfoto: Expo)
Torbjörn Sassersson (foto: A- Böhlmark) och Anders Dalsbro (pressfoto: Expo)
Torbjörn Sassersson (foto: A. Böhlmark) och Anders Dalsbro (pressfoto: Expo)

REPLIK. Anders Dalsbro ger NewsVoice uppmärksamhet i en artikel på stiftelsen Expos sajt. Illustrationen av NewsVoice är mindre smickrande, vilket ger oss anledning att kommentera Expoartikeln.

Stiftelsen och tidningen Expo grundades bla av Stieg Larsson som skrev Millennietrilogin om journalisten Mikael Blomqvist och hackaren Lisbet Salander som arbetade för det fiktiva magasinet Millennium. Vad Anders Dalsbro förmodligen inte känner till är att jag använde tidningen Millennium som förebild när jag startade NewsVoice eftersom Millennium var en tidning som arbetade med undersökande journalistik som bla avslöjade högerextremism och korruption inom den svenska makten.

När Anders Dalsbro beskriver NewsVoice i artikeln “Mobiliseringen inför coronaprotesten” porträtteras NewsVoice som en uppviglande sajt inför Tusenmannamarschen den 6 mars 2021. Dalsbro kontaktade aldrig NewsVoice när han skrev sin artikel.

Läs mer om Tusenmannamarschen i NewsVoice.

Millennium 4, "crew", 14 april 2018 - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
På plats under inspelningen av Millennium 4. Lisbeth Salanders “body double”. 14 apr 2018. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Kommentarer till Anders Dalsbros beskrivning av NewsVoice

Anders Dalsbro: “Newsvoice lanserades 2011 som en ”partipolitiskt oberoende debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik”. Sajten är konspirationsteoretisk, sprider nyandliga idéer och försvarar ”alternativmedicin”.”

NewsVoice är inte konspirationsteoretisk. Domen är resultatet av att NewsVoice inte följer det så typiska svenska naiva och konventionella systemtänkande i landets filterbubbla. Jag vet faktiskt inte vilka nyandliga idéer Anders Dalsbro syftar på, men förmodligen har Dalsbro hittat några äldre artiklar i NewsVoice arkiv med över 10,000 artiklar. Det stämmer att NewsVoice lyfter fram positiva aspekter av alternativmedicin. Vi gör det för att ge läsarna en mer balanserad bild av ämnet eftersom svenska massmedier i regel näthatar alternativmedicin.

Anders Dalsbro: “Inför Tusenmannamarschen spred arrangören information till sina supportrar via sina egna sociala mediekanaler, men även genom nättidningar som Nya Dagbladet och Newsvoice.”

NewsVoice deltar i debatten om hur coronakrisen utnyttjas ekonomiskt och geopolitiskt. Vi valde att lyfta fram Tusenmannamarschen som ett demokratiskt fenomen bestående av människor som protesterar mot inskränkningar av fri rörlighet, förtryck av småföretagare, ovetenskapliga påståenden om Covid-19 och hur de äldre i samhället förs in i palliativ vård om de är multisjuka och har diagnosen Covid-19.

Anders Dalsbro: “… konspirationsteoretiska sajten Newsvoice tog en framträdande roll för att ge arrangörerna till Tusenmannamarschen plattformar att sprida sitt budskap. Under vinjetten debatt skrev arrangören och vice ordföranden i Frihet Sverige, Filip Sjöström, några dagar innan demonstrationen:

”Har jag sökt tillstånd för Tusenmannamarschen? Nej. Att söka tillstånd (och få ett garanterat avslag) hade inneburit att vi försöker vara en del av det korrupta system som nu plågar vårt land.”

Efter demonstrationen fick han återigen utrymme att såväl försvara som hylla det egna initiativet.”

Eftersom svenska massmedier i ett tidigt skede beslöt sig för att näthata Filip Sjöström innan Tusenmannamarschen den 6:e mars valde NewsVoice att lite mer sympatiskt ge Sjöström möjlighet att uttrycka sina perspektiv och motiv utan att filtreras av systemmediernas förutbestämda negativa narrativ. Vi valde även att avslöja hur Sveriges Radio hanterade en man på Tusenmannamarschen med en signalväst med texten “konspirationsteoretiker”. Resultatet blev både sympatiskt och ganska komiskt.

Anders Dalsbro: “Att Dagens Nyheter i sin artikel benämnde Nya Dagbladet som högerextremt fick sajten Newsvoice att rycka ut i försvar. Att Newsvoice reagerade ska ses i ljuset av att även de fick avslag i sin ansökan om mediestöd. Även på deras sajt hängdes myndighetshandläggare ut.”

Anders Dalsbro glömde berätta om NewsVoice avslöjanden

Newsvoice avslöjade att myndigheten MPRT fuskat med mediestöd till en lång rad tidningar. NewsVoice, Nya Dagbladets och Samhällsnytts avslöjanden har bla resulterat i att tidningen Tempus tvingades återlämna 2 miljoner kronor i mediestöd som MPRT slarvigt delat ut. Föreningen Medborgarperspektiv har nyligen anmält MPRT till Justitiekanslern för bristfällig myndighetsutövning med anledning av att NewsVoice och Nya Dagbladet nekades stöd trots att vi uppfyllde alla villkor.

NewsVoice: Tempus går i konkurs efter fusk med mediestödet
NewsVoice om skandalerna på MPRT

Det var tyvärr nödvändigt att namnge de handläggare och chefer som fuskat. Efter att Systemsverige via SVT och DN gått till kraftigt försvar av MPRT valde NewsVoice att ta bort eller tona ner handläggarnas namn med avsikten att skydda personernas privatliv, en handling som är ovanlig när det gäller systemmedias egna skriverier där privatpersoner nämns. Vi skyddar dock privatpersoner i våra artiklar utan påtryckningar. Det handlar om NewsVoice 18:e pressetiska regel som andra “finare” medier inte ens har.

Anders Dalsbro: “Vid sidan av Nya Dagbladet var Newsvoice den aktör som inför Tusenmannamarschen tydligaste tog ställning för demonstrationen. Och precis som i Nya Dagbladets fall gav sajten utrymme till arrangören att sprida sin propaganda. I mitten av februari gavs Filip Sjöström utrymme att göra reklam för evenemanget och samtidigt publicerades Tusanmannamarschens egna flyers.”

Vi har inte samma beröringsskräck som Anders Dalsbro

Arrangören och NewsVoice spred inte “propaganda”. Arrangören har rätt att uttrycka sina fria åsikter i den dalande demokratin Sverige. Vi på NewsVoice valde att informera allmänheten om ett kommande demokratiskt evenemang via våra sociala kanaler.

Anders Dalsbro: “Samtidigt har Newsvoice haft ett redaktionellt samarbete med Nya Dagbladet. Grundaren och redaktören för sajten Torbjörn Sassersson menar dock att det inte är ett försvar för de etnopluralistiska idéerna utan säger sig stå upp för det mångkulturella samhället. Men på sajten publiceras likväl till exempel texter som hävdar att det pågår ett muslimskt maktövertagande av väst.”

NewsVoice har ett redaktionellt samarbete med Nya Dagbladet. Vi väjer att inte lägga någon vikt vid att systemmedier som Expo svartmålar Nya Dagbladet och grundarens bakgrund inom högern. Vi bedömer vad Nya Dagbladet är för en tidning idag. Det betyder inte att NewsVoice står bakom allt som Nya Dagbladet publicerar eftersom vi inte ska lägga oss i vad andra tidningar lägger ut.

NewsVoice delar Försvarshögskolans och Säkerhetspolisens uppfattningar om att det pågår ett islamistiskt försök att expandera i Väst. När det gäller muslimer anser jag som redaktör och privatperson att alla människor har rätt till sin egen andlighet. Jag medgrundade till och med föreningen Humanism och Kunskap för att värna den enskilde personens rätt till sin egen tro och för att poängtera vikten av genuin vetenskap som inte låter sig infekteras av politisk ideologi.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag föredrar vetenskap och faktabaserade artiklar som tål en öppen kritisk debatt framför Anders Dalsbros förvirrade åsikter och svinhugg bakom expos nedstängda kommentarsfält.
  Sanningen är inte högerextrem och svenska folkets grundlagskyddade demokratiska makt är inte negativ för att majoriteten råkar vara vit, inte heller något som lagligt kan ifrågasättas.
  Anders Dalsbros angrepp på Torbjörn Sassersson är förakt mot Stieg Larssons värderingar.
  Så har ser min nominering ut till Hans Bergström-priset 2021.

  Vem eller vilka tycker du borde få priset? Torbjörn Sassersson redaktör för NewsVoice.se

  Torbjörn Sassersson har som redaktör för NewsVoice.se genom
  pedagogiska reportage och artiklar höjt vetenskapligheten inom journalistiken och intresset genom en väsentligt ökad spridning.

  Länkar https://newsvoice.se/2021/03/rapport-covid-19-5g-sars-cov2/

  https://newsvoice.se/2021/02/ljudfrekvenser-doda-cancerceller-bakterier/

  https://newsvoice.se/2020/07/5g-not-safe-usa/

  https://newsvoice.se/2021/02/dolores-cahill-mrna-vaccinerna-organsvikt-sepsis/

 • De som använder ordet “konspirationsteoretiker ” som tillmäle eller ett sorts negligerande argument exponerar bara sina egna intellektuella tillkortakommanden. Ord används ofta utan att vi reflekterar över deras egentliga betydelse men i detta fall är det förstås väldigt uppenbart vad som avses om man bara tar sig en sekund att bryta ner ordet.

  Teori/er om att det existerar specifika eller ospecifika konspirationer. Det kan knappast existera en enda människa vid sina sunda vätskor som kan få för sig att svara nekande på en sån fråga , ändå fortsätter dessa mentalt avtrubbade ( ja , jag menar att det är just vad de är ) individer att nöta på detta ord som ett , i deras tycke effektivt , slagträ i debatten.

 • Jag föredrar vetenskap och faktabaserade artiklar som tål en öppen kritisk debatt framför Anders Dalsbros förvirrade åsikter och svinhugg bakom expos nedstängda kommentarsfält.
  Sanningen är inte högerextrem och svenska folkets grundlagskyddade demokratiska makt är inte negativ för att majoriteten råkar vara vit, inte heller något som lagligt kan ifrågasättas.
  Anders Dalsbros angrepp på Torbjörn Sassersson är förakt mot Stieg Larssons värderingar.
  Så har ser min nominering ut till Hans Bergström-priset 2021.

  Vem eller vilka tycker du borde få priset? Torbjörn Sassersson redaktör för NewsVoice.se

  Torbjörn Sassersson har som redaktör för NewsVoice.se genom
  pedagogiska reportage och artiklar höjt vetenskapligheten inom journalistiken och intresset genom en väsentligt ökad spridning.

  Länkar https://newsvoice.se/2021/03/rapport-covid-19-5g-sars-cov2/

  https://newsvoice.se/2021/02/ljudfrekvenser-doda-cancerceller-bakterier/

  https://newsvoice.se/2020/07/5g-not-safe-usa/

  https://newsvoice.se/2021/02/dolores-cahill-mrna-vaccinerna-organsvikt-sepsis/

 • Konspirationsteoretiker= Oftast fullt mentalt osjuka människor som fått för sig att tänka kritiskt. Precis som bland andra människor finns det lite tokstollar ibland dem, men älska mångfalden lite då för tusan!

  Tillfällighetsteoretiker= Det finns inget att se här. De tog inte alls just bort våra grundlagsskyddade rättigheter. De dog inte alls av vaccinet en timme senare, de var ju lastgamla. Vila i frid farmor! Nä då, miljardärer är ju trevliga prickar som bara vill att vi ska komma överens och ägnar sig åt filantropi hela dagarna.

 • SKALL BLI INTRESSANT SE, OM JK “BEGRÄNSADE” EKONOMI (JK SVAR AVVISA ANMÄLAN MOT STATLIG INRÄTTNINGS ART 6.1-BROTT – DET OFFENTLIGAS SYSTEMATISERADE 6.1-BROTT , HINDRA SKATTEBETALARNA FÅ INSYN I BESLUTS -DOMSMOTIV MED) – MEDGER UTREDA ANMÄLAN FR “MEDBORGARPERSPEKTIV”. DEP, SOM BESTÄMMER JK EKONOMI BEGRÄNSAS TILL GÄLLA ENBART AV STATSPARTIET GODKÄNDA GRANSKNINGAR, KRÄVER- BRÅDSKANDE!! MEJL JUST INKOMMET!! -BLI RESPEKTERAD FÖR ÖNSKEMÅLET FÖRBLI “ANONYM” .

 • De som använder ordet “konspirationsteoretiker ” som tillmäle eller ett sorts negligerande argument exponerar bara sina egna intellektuella tillkortakommanden. Ord används ofta utan att vi reflekterar över deras egentliga betydelse men i detta fall är det förstås väldigt uppenbart vad som avses om man bara tar sig en sekund att bryta ner ordet.

  Teori/er om att det existerar specifika eller ospecifika konspirationer. Det kan knappast existera en enda människa vid sina sunda vätskor som kan få för sig att svara nekande på en sån fråga , ändå fortsätter dessa mentalt avtrubbade ( ja , jag menar att det är just vad de är ) individer att nöta på detta ord som ett , i deras tycke effektivt , slagträ i debatten.

 • Konspirationsteoretiker= Oftast fullt mentalt osjuka människor som fått för sig att tänka kritiskt. Precis som bland andra människor finns det lite tokstollar ibland dem, men älska mångfalden lite då för tusan!

  Tillfällighetsteoretiker= Det finns inget att se här. De tog inte alls just bort våra grundlagsskyddade rättigheter. De dog inte alls av vaccinet en timme senare, de var ju lastgamla. Vila i frid farmor! Nä då, miljardärer är ju trevliga prickar som bara vill att vi ska komma överens och ägnar sig åt filantropi hela dagarna.

 • Expo är statlig åsiktsregistrering och åsiktsförtryck i privat regi. Istället för att staten själv registrerar och förtrycker människor så gör den det indirekt via statliga bidrag till Expo. Det där med att Expo jagar ett högerextremt spöke är för att berättiga en existens där de får möjlighet att jaga precis alla som går utanför det “konventionella systemtänkandet”.

  Denna sovjetiserade “demokrati” är verklighetens sminkade gris. Oink Oink..

 • SKALL BLI INTRESSANT SE, OM JK “BEGRÄNSADE” EKONOMI (JK SVAR AVVISA ANMÄLAN MOT STATLIG INRÄTTNINGS ART 6.1-BROTT – DET OFFENTLIGAS SYSTEMATISERADE 6.1-BROTT , HINDRA SKATTEBETALARNA FÅ INSYN I BESLUTS -DOMSMOTIV MED) – MEDGER UTREDA ANMÄLAN FR “MEDBORGARPERSPEKTIV”. DEP, SOM BESTÄMMER JK EKONOMI BEGRÄNSAS TILL GÄLLA ENBART AV STATSPARTIET GODKÄNDA GRANSKNINGAR, KRÄVER- BRÅDSKANDE!! MEJL JUST INKOMMET!! -BLI RESPEKTERAD FÖR ÖNSKEMÅLET FÖRBLI “ANONYM” .

 • Expo är statlig åsiktsregistrering och åsiktsförtryck i privat regi. Istället för att staten själv registrerar och förtrycker människor så gör den det indirekt via statliga bidrag till Expo. Det där med att Expo jagar ett högerextremt spöke är för att berättiga en existens där de får möjlighet att jaga precis alla som går utanför det “konventionella systemtänkandet”.

  Denna sovjetiserade “demokrati” är verklighetens sminkade gris. Oink Oink..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *