Vaccinutvecklare: Massvaccinering mot Covid-19 leder till en katastrof

publicerad 16 mars 2021
- Kerstin Unger-Salén
Covid-19 vaccin. Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

MEDICIN OCH DEBATT. En ledande global virolog och mikrobiolog dr Geert Vanden Bossche ifrågasätter massvaccinering under pågående pandemi. Han varnar för att en global massvaccinering under pågående pandemi är ett recept för ett världsomfattande hälsokatastrof. Vanden Bossche är en pro-vaccinexpert.

Text: Kerstin Unger-Salén | Foto: Torsten Simon. Licens. Pixabay.com

Geert Vanden Bossche, privat foto
Geert Vanden Bossche, privat foto

Vanden Bossche är en oberoende vaccinforskare som har arbetat åt flera större läkemedelsbolag med att utveckla vaccin under 23 år. Hann har även arbetat för Bill and Melinda Gates Foundation och Gavi. Han vädjar nu till Världshälsoorganisationen WHO, och världens politiska ledare, att omedelbart stoppa alla pågående Covid-19 massvaccineringskampanjer eftersom det finns övertygande bevis att de snart kommer förvärra konsekvenserna av pågående pandemi på ett dramatiskt sätt.

Vaccinerna kan sprida viruset och orsaka mer sjukdom

Han menar att den vaccineringspolicy som de flesta länder antagit, med stor sannolikhet medverkat till att viruset muterar (vilket det redan gjort) till nya varianter som förorsakar mer allvarlig sjukdom. De som redan vaccinerats kommer att sprida viruset snarare är skydda de som inte har vaccinerats, och immunsystemet hos de som redan vaccinerats kommer inte att kunna att kunna försvara sig lika effektivt mot framtida varianter av viruset.


Bossche anser att vi är mycket nära att skapa en global katastrof, och uppmanar andra forskare att engagera sig i en vetenskaplig översyn och våga debattera de risker han menar är oundvikliga i nuläget.


 

Här vädjar en synnerligen prominent vaccinexpert att myndigheterna måste ta sitt förnuft tillfånga, lyssna på forskningen och sluta med massvaccinering eftersom det kommer skapa en värre situation för mänskligheten än den vi redan har. Observera, han är pro vaccin och forskningsexpert och så långt ifrån en konspirationsteoretiker man kan tänka sig.

Läs mer: Geert Vanden Bossche: “We must halt all ongoing Covid-19 mass vaccination campaigns”

Varför ska man inte massvaccinera under pågående pandemi?

  • Det skapar fler asymptomatiska fall som sprider viruset eftersom vaccinerna inte förhindrar infektion och smittspridning.
  • Vaccinet trycker ner Covid-19 symptom och kan förhindra sjukhusvård och dödsfall. Men, till vilket pris?
  • Vaccinerna stimulerar enbart artificiellt framkallade antikroppar i stället för naturliga mördarcellar som behövs för att neutralisera coronaviruset på ett effektivt sätt och som är verkligt och inte konstgjort
  • Vaccinet medverkar till att skapa nya virusvarianter och “lär” Covidviruset att bli motståndskraftigt. Precis som överanvändning av antibiotika gör dåliga bakterier resistenta kommer massvaccinering under pågående pandemi göra viruset mer resistent.

Läs mer: Bill Gates vaccin-designer varnar skarpt för Covid-19-vaccinerna

Vi förstår nu mot bakgrund av vad experten Vanden Bossche uttalat, att massvaccinering just nu kommer leda till en “lose-lose”-situation där alla förlorar. En situation som är farlig på alla möjliga plan, och som ytterligare understryker att politiska beslut om pandemin borde vara förbjudna och enbart fattas på vetenskapliga grunder och inget annat.

I juni 2020 vädjade Ken Frazier, CEO hos läkemedels företaget Merck, att man måste förstå  Coronaviruset, innan man förhastar sig att införa snabba lösningar med vaccinering. Detta sade man trots att Merck är världsledande producenter av vaccin. Merck var hederliga nog  att inte vilja delta i en utveckling av Covid-19 vaccin. De vill snarare fokusera på hur man ska behandla och bota detta snabbmuterande virus.

Direktören för US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) sade i en CNN rapport den andra mars, att det man “vunnit” med mRNA vaccinerna kan snabbt omintetgöras av nya virusvarianter, uttalanden som ytterligare understryker Bossches varningsord.

I Sverige och i andra länder lyfts Israel fram som föregångsland vad gäller snabbvaccinering.  Israels befolkning har ”vaccinerats” med rasande fart. Deras effektiva vaccinationskampanj lyfts fram som en ”solskenshistoria” och som en av de första länderna att kunna öppna upp igen.

Vi ska inte glömma att snabbvaccineringen kunnat genomföras så snabbt för att befolkningen utsatts för tvång och hot om förlust av sina demokratiska rättigheter till arbete, rörelsefrihet, möjlighet att delta i kulturella sammanhang, fotboll, etc., om de inte låter vaccinera sig. Med andra ord har de inte kunnat fatta ett informerat beslut fritt från otillbörligt tryck. Av den anledningen har det lämnats in ett klagomål till den internationella domstolen i Haag. Deras klagomål går ut på att Israels regering har brutit mot Nürnbergkoden och deras klagomål har accepterats av domstolen. Den organisation som står bakom klagomålet är “the People of Truth”. De anser att Israels regering utövar illegala experiment på den israeliska befolkningen genom Pfizer vaccineringar.

Det forskaren Bossche varnar för, nämligen att massvaccinering under pågående pandemi kan leda till att covid sprider sig till yngre åldrar, tycks redan ha hänt i Israel.

Enligt officiella siffror har antalet covidfall under pågående massvaccinering ökat hos barn upp till 2 år med 1300%. Från 400 fall den 20nde november hade 5800 fall registrerats i februari 2021 i samma ålderskategori. Det skedde under samma 5 veckors period där alla innevånare befunnit sig i lockdown (alltså borde siffrorna gått ner) och när vaccineringar pågick som allra mest.

De äldre dog 40 ggr mer än vad de skulle ha gjort av själva sjukdomen, och hos den yngre befolkningen dog 260 ggr fler. Under de två senaste månaderna visar officiella data att 76% av de nya covidfallen drabbar de som är under 39 år gamla. Endast 5,5% är över 60 år.

Man har också upptäckt en signifikant ökning av Covid-19 hos gravida kvinnor med flera som befinner sig i en kritisk kondition. Dessa siffror bekräftas i en artikel i France Soir och har sammanställts från rapporter på Nakim Webbsida, (se referenser). Artikeln baserar sig på en intervju med Dr. Hervé Seligmann (Aix-Marseille University Faculty of Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases Unit’s) och Haim Yativ (ingenjör) och en forsknings dataanalys de gjort.

Vilka är problemen med nuvarande vaccineringsplan?

Massvaccinering under pågående pandemi, med ett vaccin som inte dödar viruset, kan få det att mutera snabbare. Vi kommer inte hinna utveckla nya vaccin i takt med ökade mutationer av covidviruset. Det finns också ett överlevnadsfenomen i naturen som gör att virus, mikroorganismer och bakterier blir resistenta. Ju mer antibiotika eller pesticider vi använder desto större risk för resistens och att vi eller plantorna inte längre kan skyddas från angrepp. Bossche menar att detsamma gäller vaccin om de ges vid ett felaktigt tillfälle. Till sist vinner naturen och ingenting biter på oss längre. Människornas immunförsvar är oerhört komplext och om vi inte förstår exakt hur det fungerar och försöker att styra det artificiellt, kan vi måhända göra mer skada än nytta.

Varför har Bossche dröjt med att slå på alarmet?

Han började inse att det fanns illa varslande  tecken i och med att flera nya smittspridande virusvarianter rapporterades in under slutet av 2020. Han (liksom även Anders Tegnell kan jag tänka mig) har hela tiden känt en oro att införda lock-down-regler kan bidra till att provocera fram mutationer av covidviruset. Han insåg vad det skulle innebära att en massvaccinera både hälsosamma och ohälsosamma människor och beslutade därmed slå på alarmet. Frågan är om vi är villiga att lyssna på den obehagliga sanningen och dra i nödbromsen, eller står för mycket pengar på spel?

Vad borde man ha gjort istället?

  • Skydda de som är mest utsatta med eventuell vaccinering och isolering.
  • Tillåtit viruset att sprida för att bygga en naturlig motståndskraft i den hälsosamma delen av befolkningen.
  • Förebygga genom att stärka immunförsvaret. Förändring av livsstil, vettiga kosttillägg och hälsosam kost
  • Ta fram botemedel och tillåta mediciner man redan vet fungerar bra; Ivermectin och Hydroklorokin, exempelvis i samband med höga doser D och C, zink och quercetin.

Massvaccinering mot Covid-19 framstår nu som ett gigantiskt experiment där panik, rädsla, överfulla sjukhus och ekonomisk katastrof för många, samt otillbörligt inflytande från läkemedelsbolag, har fått myndigheter och politiker att ensidigt och närsynt stirra sig blinda på ett vaccin som den enda möjliga lösningen under pågående pandemi.


Övertro på medicinsk teknik

Kortsiktighet och brist på helhetssyn har präglat deras beslut och man har envetet vägrat att inrikta sig på vilka behandlingar som kan fungera och bota, och att detta också skulle kunna ge en lösning. WHO har till och med skrivit om en paragraf där man hävdar att den enda vägen att få slut på en pandemi är via global massvaccinering. Ett icke-vetenskapligt påstående som inte stämmer eller är sant.

Bill Gates som inte är forskare inom epidemiologi uttalar sig som expert inom området. Han har skaffat sig ett otillbörligt inflytande över hur vaccineringspolicy ska utformas. Både han och Anthony Faucci har enorma vinstintressen förbundna till covidvacciner och gör allt de kan för att sälja in lockdowns och massvaccinering. Faucci får lön betald av skattebetalarna, men tjänar  stora privata pengar på att patentera vaccin.

Dessutom är läkemedelstillverkarna helt frikända från ansvar om vaccinerna åstadkommer skada eller dödsfall. Hela systemet kring dessa frågor är en härva av oegentligheter som ingen tycks våga ifrågasätta inom etablissemanget. Den enda som verkligen blottlägger hur det går till är Robert Kennedy på the Defender och några få andra forskare, advokater och läkare, men de blir systematiskt förnekade utrymme i pressen och blir nertagna på sociala media.

Censuren av oliktänkande har växt i jämn takt med pandemin, vilket hindrat en seriös vetenskaplig debatt om Covid vaccin och lockdowns. Allmänheten har fråntagits demokratiska rättigheter utan att någon tycks blinka. Det är dags att bjuda motstånd och anmäla övergrepp. Ingen ska tvingas ta ett experimentellt vaccin.

Astra Zeneca har flertalet anmälningar om dödsfall vilket lett till att de stoppats i flera länder. De fick villkorat godkännande för emergency use, precis som Pfizer, Moderna. Vem tar ansvaret nu? Lyssna på experten Vanden Bossche, det är ett ytterst allvarligt läge.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: covid-19