Ett mRNA-vaccin kan förändra ditt DNA för all framtid

publicerad 16 april 2021
- Kerstin Unger-Salén
Bild: mRNA-vaccin. Foto: Spencer Davis. Licens: Unsplash.com
Bild: mRNA-vaccin. Foto: Spencer Davis. Licens: Unsplash.com
Bild: mRNA-vaccin. Foto: Spencer Davis (hellosbd.com). Licens: Unsplash.com

GRANSKNING & OPINION. Ett mRNA-vaccin mot Covid-19 levererar syntetiska och kemiskt modifierade ”budbärare” (mRNA) som injiceras i kroppen vid vaccinering. De ska sätta igång spikproteiner som sedan framkallar antikroppar, men mRNA tvingas direkt in i din cytoplasma och kan förändra dina gener för alltid, varnar forskare.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com

Syntetiska mRNA tillkommer på ett annat sätt än de som framställs under naturliga förhållanden i kroppen. Under normala omständigheter transkriberar (gör) kroppen mRNA från DNA i cellens kärna. Därefter färdas den från kärnan till cytoplasman där den ger instruktioner om vilka proteiner som ska framställas.


Skillnaden mellan denna naturliga process och de kemiskt syntetiska mRNA i Covid-vaccinen, är att de syntetiska molekylerna tvingas direkt in i cytoplasman utan att ha transkriberats på ett naturligt sätt av DNA.


Covid-19 är inte en obotlig sjukdom

För att en cell ska fungera på ett riktigt sätt måste nödvändiga proteiner skapas vid rätt tillfälle. Alla celler kontrollerar eller reglerar framställning av proteiner från den information som  finns kodad i DNA. När en gen “slår på” för att skapa RNA och protein, kallas det för genuttryck. Kontrollen över genuttryck är utomordentligt komplext. Tusentals gener uttrycks i varje cell och avgör vad cellen kan utföra och bestämmer även om vi är friska eller sjuka. Om process störs och den fungerar dåligt, skadas cellen allvarligt vilket kan leda till många sjukdomar, inklusive cancer.

En stor fråga om säkerheten med mRNA tekniken handlar om huruvida syntetiska mRNA molekyler kan ta sig in i eller bli del av vårt DNA (för all framtid!) eller, inte?

Det senaste decenniet har man forskat på mRNA tekniken i vaccin men man har alltid misslyckats. Den här tekniken har aldrig tidigare godkänts för mänskligt bruk. Den stora anledningen har varit att man inte kunnat ”stabilisera” mRNA molekylerna som normalt sätt är ytterst sköra och instabila. Genombrottet kom när man lärde sig att kemiskt modifiera mRNA så att de blev mer stabila. Och, därför även mer långlivade än naturliga virala RNA eller, RNA som cellen producerar för att framställa proteiner.

När man väl kom på hur man skulle stabilisera de syntetiska mRNA molekylerna, togs mRNA vaccinen fram på rekordtid, endast några månader. Man lyckades få villkorat tillstånd sk ”emergency use” att börja sälja denna, enligt många kritikers förmenande, genterapi i form av en Covid-19 spruta.

Den nya mRNA-tekniken har rusats fram av rädsla för covidpandemin. Att säkerheten satts i andra hand råder nog ingen tvekan om, oavsett vad myndigheter försöker övertyga oss om. Allt man talar om är effektivitet, men det återstår att se när vi har facit i handen. Kriterierna för vad som anses ”effektivt” var dessutom inte speciellt krävande under pågående studier för att få vaccinen villkorat godkända. Man vet redan att mRNA vaccinen inte förhindrar smittspridning och, som vi redan sett, kan de som vaccinerats trots detta infekteras med Covid-19. Dessutom, och detta är nog så anmärkningsvärt, har det påpekats av Vanden Bossche, finns en risk att massvaccineringen driver fram nya varianter som de existerande mRNA vaccinen troligtvis inte skyddar mot.

En färsk israelisk studie visar att de som fått Pfizers mRNA-vaccin två gånger trots detta blivit sjuka igen och, att de dessutom tycks löpa större risk att bli infekterade av den Sydafrikanska varianten än de som inte vaccinerats.

Läs mer: Israel: Pfizer-vaccin har dödat 40 gånger fler äldre än Covid-19

Experterna påpekar också att det inte finns konfirmerad evidens som visar att spikproteinerna enbart uttrycks under en kort tid (ungefär 1-3 dagar) efter vaccinering. Många antar att det borde vara fallet, men det finns inte några bevis för ett sådant antagande. Hur länge vaccinens syntetiska mRNA (med instruktioner till cellerna att skapa spikprotein), kommer att framhärda i cellerna är en öppen fråga som borde ha besvarats innan man kan tala om total säkerhet. Det spelar roll. Se gärna referenser nedan.

Jakten på att få alla vaccinerade har medfört att myndigheter kräver/tillåter att allmänheten ska tvingas ta större risker än vanligt.

Covid-19 har framställts som en obotlig och dödlig sjukdom vars enda möjlighet att besegra den är att vaccinera jordens befolkning. Nu vet vi att det visst finns både bot för Covid-19 och även möjligheter att förebygga allvarliga komplikationer. Det har ett flertal professorer och läkare påpekat och även deklarerat i Senaten i USA, men, att döma av bristen på intresse från ansvariga myndigheter tycks det inte finnas någon vilja att rädda människor på det sättet.

Läs gärna Margareta Skantzes artikel: Världsledande hjärtläkare vädjar till massmedia: miljontals människor dör helt i onödan i Covid-19

Epigenetik och DNA. Bild: Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com
Epigenetik och DNA. Bild: Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com

Det enda som tycks gälla nu är de nya mRNA och DNA-vaccinerna

En av huvudfrågorna som kritikerexperter framfört, handlar om huruvida man verkligen kan garantera att syntetiska mRNA (i vaccinen) inte kan ta sig in i cellkärnan och vårt DNA. Det vore nämligen mycket allvarligt om mRNA-vaccinen kan ändra på vårt DNA.  Speciellt med tanke på att det vore irreversibelt, utan möjlighet att någonsin kunna återställa hur det var innan.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA (precis som Vårdguiden) går i spetsen för att övertyga människor om att mRNA är en helt säker teknik som är väl känd. De säger:

mRNA technology is new, but not unknown. They have been studied for more than a decade.”

En av deras huvudargument är att syntetiska mRNA är säkra för de kan aldrig kan ta sig in eller påverka vårt DNA. Jag citerar dem: mRNA from the vaccine never enters the nucleus of the cell and does not affect or interact with a person’s DNA.”


Nu kommer preliminära evidens/bevis från en ny forskningsstudie som ifrågasätter det här påståendena. Det har utförts på Harvard och MIT och en av forskarna, Doug Corrigan, PhD, biokemist och molekylär biolog. Han visar på slutsatser att mRNA-vacciner kan förändra genomiskt DNA, för all framtid. Deras konklusioner är: ”Det går inte att utesluta att syntetiskt mRNA kan bli en del av vårt DNA, vilket strider mot nuvarande biologiska dogma“.


 

Det strider också mot CDC:s påståenden; ”att mRNA vaccinen inte kan påverka eller interagera med vårt DNA”.

CDC meddelar: ”mRNA inte kan tränga sig in i cellens kärna (var DNA befinner sig) och för det andra, att cellen gör sig av med mRNA straxt efter den slutat använda deras instruktioner.” Det är inte bevisat.


I studien kom man fram till att det alls inte är ovanligt att naturliga mRNA åter integreras i DNA. Huvudsakligen fann de att Sars-CoV-2-RNA kan transkriberas tillbaka i mänskliga celler att dessa DNA-sekvenser kan integreras i cellens genom och följaktligen bli transkriberat (ett fenomen som kallas ”retro-integration”).


 

Enzymer kan också förvandla RNA till DNA och tillåta att den integreras i det befintliga DNA. Dr Corrigan uttrycker specifikt att det finns vägar som kan underlätta retrointegration, viral eller vaccin-RNA till DNA. ”Det är inte okänt för de människor som förstår molekylär biologi på ett djupare plan.

En artikel publicerad av the National Center for Biotechnology Information, talar om risker med dessa vaccin som inkluderar;

 1. Ihållande och framkallat immunogenetiskt uttryck (immmunförsvaret provoceras kontinuerligt att reagera) ”Persistence of the induced immunogen expression”
 2. Möjlig utveckling av autoreaktiva antikroppar, “Possible development of auto-reactive antibodies” and toxic effects of any non-native nucleotides and delivery system components.
 3. Toxiska effekter av icke-nativa nukleotider, “Toxic effects of any non-native nucleotides and delivery system components.”

Tyvärr tror jag att den stora majoriteten som redan vaccinerats eller som kommer tillåta att de injiceras med mRNA-vacciner, inte känner till eller förstår skillnaden mellan naturliga mRNA-budbärare och deras syntetiska mRNA-motpart. Jag tror inte heller att de känner till att det finns ett antal risker med detta vaccin, som exempelvis det jag nämnt ovan, att vårt DNA kan förändras för gott. Kanske kommer man inte att märka något problem direkt efter vaccinering, men det kan mycket väl ske längre fram i tiden.

Enligt mitt förmenande har vi blivit vilseledda av myndigheter som lovar något som de helt enkelt inte kan garantera.

De har gjort det förr och de gör det också nu. De säger att AstraZeneca är säkert, men de är svårt för dem att stå upp för det idag. Samtidigt märks det att tilltron till myndigheter och vaccin fortfarande är hög i Sverige. Man ifrågasätter mindre och finner sig mera än vad man gör i andra länder. Kanske är vi svenskar är blåögda och naiva i det här fallet.

Experter och forskare som vågat framföra varningar mot mRNA-vacciner kritiseras konstant för att vara ”antivaccin”, konspiratörer och farliga för allmänheten. Därför har de även blivit hårt censurerade. Etablerade media är inte intresserade att släppa fram deras vetenskapliga röster. Men, tänker jag, om man bestämt sig för att vaccinera hela jordens befolkning och dessutom indirekt tvingar flertalet att vaccineras, bör man åtminstone vara helt klar över att man inte skapar ett större problem än det man försöker besegra.

Min konklusion

Det finns klara frågetecken och ovisshet om hur syntetiskt mRNA kommer att uppträda i kroppen. Därför är det verkligen viktigt att var och en får ta ansvar och besluta utan påtryckningar, om de vill avstå eller inte från att vaccineras med mRNA-tekniken.

Därtill vill jag påpeka att FDA, precis som EMA, är de som har auktoriteten att tillåta icke godkända medicinska produkter, att användas i ett akutläge. Emergency use för Covid-19-sprutan har godkänts därför att man anser att det inte finns några adekvata läkemedel som kan bota Covid-19. De kan om de vill, dra tillbaka sina villkorat/emergency use vaccin, eftersom de aldrig godkänts på riktigt och för gott.

Vi vet nu att fungerande välbeprövade läkemedel/terapier som kan behandla Covid-19, existerar. Men de har inte godkänts ens för emergency use trots att de prövats med framgång på flera sjukhus i världen.

Allt styrs mot en total vaccinering och inget annat gäller.

Vill bara tillägga att idag den 14:e april lämnas följande meddelande på Sveriges Radio, att EU inte förlänger kontraktet med AstraZeneca.

EU förlänger inte kontrakt med AstraZeneca

”EU-kommissionen kommer inte att förlänga kontrakt med vaccintillverkaren AstraZeneca”, rapporterar den italienska dagstidningen La Stampa.

 • Enligt tidningens uppgifter ska EU-kommissionen nu fokusera på vaccinen från Pfizer och Moderna.
 • “En förlängning hade inte gett doser förrän nästa år, då vi planerat för andra vaccin” säger vaccinsamordnaren Richard Bergström.” – Naomi Lamothe Berisha, SR.se

Rickard Bergström kunde ha valt att talat om sanningen, nämligen att bristande säkerhet med AstraZeneca var anledningen som fått dem att inte förlänga kontraktet, istället för att säga; “En förlängning hade inte gett doser förrän nästa år, då vi planerat för andra vaccin”

Det hade suttit väl om man haft några ursäktande ord att säga till alla dem som nu redan vaccinerats med Astra Zeneca. Och de som dött, får deras anhöriga kompensation?

Ytterligare frågor

 • Hur många AstraZeneca vaccin finns i lager i Sverige och vad tänker man göra med dem, nu när man antagligen inte kommer att använda dem mer?
 • Fortsätta ge dem till den svenska befolkningen tills de tar slut eller sälja dem vidare till utvecklingsländer?
 • Alla de som fått ett av två AstraZeneca-sprutor, ska de sedan vaccineras med en annan typ av vaccin. Blir det AstraZeneca med Pfizer? Det är nämligen skillnad på Pfizer vaccinet som använder en mRNA-teknik och AstraZeneca som använder en DNA-teknik.
 • Vem har studerat vad en sådan mix av vaccin kan han medföra för risker? Eller är det ett mysterium som ska lösas på vägen? På patientens bekostnad, bör nog tilläggas.

Många frågor som inte kan besvaras, men som är nödvändiga att ställa. Vilken absolut hopplös sörja av ovisshet myndigheterna befinner sig i. Inte undra på att den stackars representanten för danska Läkemedelsverket Tanja Erichsen, svimmade vid en televiserad presskonferens. Det kan inte vara stressfritt att befinna sig i hennes position just nu.

Text: Kerstin Unger-Salen

Referenser

 • CNN: “CDC Reports 5,800 COVID Infections in Fully Vaccinated People. “Some became seriously ill and 74 people died, the CDC said. It said 396 — 7% — of those who got infected after they were vaccinated required hospitalization.”
 • A collaborative study led by the Biomedicine Discovery Institute (BDI) of Monash University in Melbourne, Australia, with the Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), showed that Ivermectin has antiviral activity, in in vitro testing, against the virus that causes COVID-19 (SARS-CoV-2).
 • Cardiologist accuses medical industry of ‘therapeutic nihilism…
 • Dec 9, 2020 — Cardiologist Peter A. McCullough, MD, vice chairman of medicine at Baylor … when it comes to potential COVID-19 treatments such as hydroxychloroquine. … “What we’re saying, Dr. McCullough, is that there was a concerted …
 • ”Anaphylaxis to the first COVID-19 vaccine: is polyethylene glycol (PEG) the culprit?”. Lene H. Garvey and Shuaib Nasser
 • ”An Evidence Based Perspective on mRNA-SARS-CoV-2 Vaccine Development”, Fuzhou Wang, Richard M. Kream, and George B. Stefano
 • Jerusalem Post: ”Could mRNA COVID-19 vaccines be dangerous in the long-term?”
 • “There is a race to get the public vaccinated, so we are willing to take more risk”. Maayan Jaffe-Hoffman, Nov 17, 2020


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq