Alberto Villoldo: Inkaindianernas syn på döendet och döden

publicerad 5 november 2021
- Kersti Wistrand
Alberto Villoldo, eget verk

KULTUR. PhD Alberto Villoldo kom till Peru som medicinsk antropolog för snart fyrtio år sedan, stannade kvar och initierades i inkaindianernas gamla shamantraditioner. Här berättar han om vad som sker då vi dör och senare återföds, allt inom ramen för inkakulturen.

Text: Kersti Wistrand

PhD Alberto Villoldo har som medicinsk antropolog, psykolog och shaman studerat inkafolkets och Amazonfolkens healingtraditioner i drygt trettio år och är idag en av de ledande experterna på deras shamantekniker. Villoldo har grundat ”The four Winds society” med syftet att överbrygga urgamla shamantraditioner med modern medicin och psykologi. Han har gett ut många böcker och leder kurser över nätet.

För flera decennier sedan ledde Alberto Villoldo ett laboratorium vid San Francisco State University där man studerade hjärnans förmåga att skapa psykosomatisk hälsa.

Sedan han under en längre tid gått djupare och djupare in i detaljkunskaper beslöt han sig för att istället lära sig av ursprungsbefolkningar som hade en mer utvidgad uppfattning om tid och rum än vad vi i Västvärlden har och som endast hade sitt eget sinnes krafter att skapa hälsa.

De hade sin växtmedicin och sina egna vetenskapsmän, dvs medicinmännen/shamanerna som ansåg att det bara finns en egentlig sjukdom:  att vara avskuren från naturen.

Upprinnelsen till mötet med ursprungsbefolkningarna var att Villoldo som medicinsk antropolog tidigare i sitt liv sändes ut för att finna nya medicinalväxter till läkemedelsindustrin. Villoldo hoppade nu av sin akademiska karriär som chef för laboratoriet och började istället lära sig av ursprungsbefolkningarna.

Villoldos nära-döden-upplevelse

Alberto Villoldo föddes på Kuba, men i samband med revolutionen där flydde hans familj till Kalifornien då han var sex år. I tvåårsåldern fick han en näradöden-upplevelse i samband med en blodtransfusion. Blodet var förorenat och han var utifrån sett medvetslös under flera timmar.

Han har en minnesbild att han var uppe i rumstaket och såg ned på sin kropp. Två änglar var vid hans sida och hjälpte honom tillbaka. Sedan dess har han haft lätt att försätta sig i förändrade medvetandetillstånd och uppleva djupare dimensioner av tillvaron, något som har underlättat för honom i kontakten med medicinmännen vilka initierade honom i sina metoder.

Villoldo upplever ett dödsfall med klärvoajant syn

Vid ett tillfälle i början av Villoldos vistelse hos inkaindianerna i Peru, tog den shaman som var hans dåvarande läromästare med honom till en dödsbädd. En gammal kristen nunna och missionär ligger där liten och tunn. Hon andas tungt. Shamanen ska hjälpa henne över till den andra sidan, som vi brukar säga. Samtidigt vill han undervisa sin adept.

Shamanen rör vid Villolda och sänder energier till honom vilket öppnar hans inre syn så att han kan se vad som försiggår. Shamanen för sina händer mycket sakta ovanför kvinnans kropp från rotchakrat längst nere på bålen och upp över alla chakran mot hjässan.

De båda männen ser samtidigt hur nunnans energier flyttas uppåt från chakra till chakra, hjälpt av shamanens händer och dennes tanke- eller healingenergi. Samtidigt som nunnan drar sin sista suck förs energierna ut genom hjässan och hamnar i Wiracocha, som ser ut som ett gyllene litet klot alldeles ovanför kvinnans huvud:

  • Nu har jag hjälpt denna goda gamla kvinna att befria sig från sin kropp och snabbare lämna den för att gå in i sitt åttonde chakra, Wiracocha, undervisar shamanen.

Det åttonde chakrat – Wiracocha

Från yogafilosofin har vi lärt oss att det finns sju chakran längs ryggraden samt i huvudet. Även hos hopi-, maya- och inkafolken talar man om motsvarande chakran, men här nämns nio.

I ”Boken om Hopi” skriver Frank Winters om hopiindianernas åsikt att människan skapades som en perfekt avbild av sin skapare:

“Hopis övertygelse är att människans levande kropp och jordens levande kropp konstruerades på samma sätt. Genom var och en går en axel. Människans axel är ryggraden som kontrollerar rörelsen i hens rörelser och funktioner. Längs denna axel finns flera vibrerande centra som ekar livets uråldriga ljud genom universum.”

Chakran roterar medurs i samma riktning som galaxens spiralarmar snurrar. Varje chakra har en unik frekvens som vi uppfattar som en av regnbågens sju färger om du är frisk. Vid olika sjukdomstillstånd förändras frekvenserna och missfärgning inträder.  Amazonas indianer menar att man får en regnbågskropp när alla chakran är renade och lyser klart.

Alberto Villoldos mästare lärde honom att det fanns nio stora chakran: sju inom kroppen och två utanför. Han kallade det åttonde chakrat för Wiracocha vilket betyder ”källan till det heliga” och även är namnet på Den store Skaparen eller Den store Anden.

Det åttonde chakrat svävar alldeles ovanför vårt huvud och ser ut som en snurrande sol och avbildas som gloria runt heliga personer. Det kan sägas motsvara vår individuella själ enligt det kristna konceptet. Det är personligt och oändligt och manifesterar sig inom tiden. Det utgör vår anslutning till Den store Anden i det nionde chakrat.

Död och återfödelse

När vi dör uppladdas informationen i de sju chakran till det åttonde chakrat som expanderar till ett lysande ägg och omsluter de andra sju chakran i ljusets kärl.

Det nionde chakrat är närvarande i det tidlösa nuet, en punkt bortom tiden, fri från historien. Den är aldrig döende och har aldrig fötts. I överförd bemärkelse torde det sammanfalla med det kristna begreppet Ande, enligt Villoldo. Medan själen är separerad och personlig är Anden eller nionde chakrat singular. Det finns endast ett gemensamt nionde chakra.

Efter en period av försoning och rening tillverkar det åttonde chakrat en annan kropp och detta sker om och om igen i otaliga återfödslar. De traumatiska minnena från våra tidigare livstider överförs till vår nästa kropp som avtryck i vårt ljusenergifält.

Det åttonde chakrat leder oss också till våra blivande biologiska föräldrar och börjar ladda ned sin information till chakran i den nya kroppen (fostret) och till ett liv där vi bäst passar in – om även inte det enklaste- för att förvärva de egenskaper vi behöver för att växa andligt. Därvid blir det åttonde chakrat tömt. Mellan inkarnationerna befinner du dig alltså i det åttonde chakrat.

Text: Kersti Wistrand

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice