Angivaren Annika Braide varnade MSB för debattartikel i NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 januari 2022
- Torbjörn Sassersson
Annika Braide (pressfoto) och Lennart Fröderberg (privat foto). Montage: NewsVoice
Annika Braide (pressfoto) och Lennart Fröderberg (privat foto).

ANGIVERISVERIGE. Annika Braide som var kommunikationschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland fram till oktober 2021 angav NewsVoice till MSB:s enhet mot utländsk påverkan. Angivandet gällde en debattartikel om pandemilagen skriven av Lennart Fröderberg.

Den frilansande journalisten Egor Putilov (Putilov.org) upptäckte anmälan genom att begära ut offentlig kommunikation med MSB:s enhet. Myndigheten bygger nu upp ett landsomfattande nät av angivare i offentlig verksamhet. Personer i kommunal och offentlig tjänst uppmanas att ange personer kritiska mot tex coronarestriktioner.

Undertecknad fick kännedom om angiveriet inskickat av Annika Braide redan sommaren 2021. Egor Putilov ringde upp mig och ställde några intervjufrågor. Artikeln publicerades i Morgonposten i mitten på december 2021. Putilov skriver att MSB:s bevakning av personer som är kritiska till Sveriges coronastrategi är mycket omfattande och systematisk och kan beskrivas som statens angivericentral mot kritiker av den svenska coronapolitiken.

”E-postadressen counterinfluence@msb.se kom till som en kontaktpunkt mellan MSB och andra myndigheter, kommuner och länsstyrelser som vill anmäla misstänkt informationspåverkan som bedrivs av främmande makt mot Sverige.

Att kartlägga och motverka otillbörlig informationspåverkan från främmande makt ingår i MSBs uppdrag. Enligt myndighetens presstjänst omfattas verksamheten av försvarssekretess.”

Angiveriadressen counterinfluence@msb.se upprättades redan i slutet av 2019.

Annika Braide angav en debattartikel i NewsVoice: Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter. Montage: Morgonposten.se
Bild: Annika Braide angav en debattartikel i NewsVoice: ”Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter”. Montage: Morgonposten.se

Artikeln som Annika Braide ”orosanmälde” som misstänkt exempel på påverkan från främmande makt är rubricerad: Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter och är skriven av Lennart Fröderberg.

Fröderberg analyserade i artikeln hur den tillfälliga pandemilagen snabbgodkändes. Han skriver att den röstades igenom på rekordtid av en oinformerad liten skara av riksdagsmän. Det är även oklart om remissyttrandena avhandlades korrekt.

När Fröderberg postade länken till artikeln om pandemilagen på Facebook blev han avstängd i 24 timmar. Det finns skäl att misstänka att Facebook blev aktivt påverkat från den inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet. Det är allmänt känt att regeringen har direkta kontakter med främmande makter som Facebook och Google.

Forskare angavs till MSB

Putilovs artikel gör gällande att många angivits till MSB. Han skriver att Åsa Wheelock som är docent och forskare i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet angavs. Wheelock har i flera debattartiklar ifrågasatt att skolorna hölls öppna trots att skolor kan sprida smitta. Hon ansåg att det var nödvändigt att i december 2020 skicka ut ett mail med rekommendationer till kommunernas utbildningschefer.

Mail-utskicket fick beredskapssamordnaren på Eslövs kommun Oskar Skandevall att den 2 december 2020 anmäla Wheelock till MSB.

Annika Braide pekar ut privatperson som debatterar i NewsVoice

Egor Putilov konstaterar att även medier drabbats av angiveriet. Putilov vaskade fram att  kommunikationschef Annika Braide på Länsstyrelsen den 18 januari 2021 angav NewsVoice till counterinfluence@msb.se ”för kännedom”. Det gällde Lennart Fröderbergs artikel trots att det tydligt framgår att artikeln enbart framför skribentens egna åsikter.

Sara Sörensen som är anställd på Enheten för skydd mot informationspåverkan skriver i sitt e-postsvar till Annika Braide:

”Det kan nog klassas som desinformation, men inte informationspåverkan”.

När Morgonposten ringer Sörensen vill hon inte svara på några frågor, skriver Putilov. Hon säger att hon känner sig mer bekväm med att få frågorna i förväg. Hon vill även hinna prata med sina kollegor.

Egor Putilov frågar på telefon vad som kan hända med personer hon stämplat som desinformatörer: ”Blir det några konsekvenser för dem i framtiden?”, men Sörensen vill inte svara och det blev aldrig någon riktig intervju. Putilov skriver att MSB hänvisar till försvarssekretess:

”Hur denna verksamhet går till är klassificerad som Försvarssekretess enligt OSL 15:2 och vi kommenterar inte detta.”

Egor Putilov ringde upp mig som redaktör och ansvarig utgivare på NewsVoice. Mitt svar till Putilov löd:

”Det framgår tydligt att det är en debattartikel. Vi har ingen möjlighet att kontrollera alla påståenden som framförs av externa skribenter, utan det vi tittar på är om de överhuvudtaget är rimliga och om det finns referenser och källor till påståenden. Vi kan och ska inte faktagranska vartenda påstående i en debattartikel.”

Putilov frågade vad jag anser om att myndighetens hanterande av en tidning. Mitt svar:

”Jag tycker som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke att det är katastrof när myndigheter lägger sig i hur journalister och debattörer uttrycker sig.

Istället för att motverka främmande makt inriktar sig MSB på svenska medier och svenska medborgare. MSB har i praktiken blivit en del av näthatet – de splittrar Sverige och svenskarna och har blivit ett politiskt verktyg för den sittande regeringen, framförallt för Socialdemokraterna. De driver näthatet.

Man kan undra om de har glömt bort vad deras arbetsuppgift och arbetsbeskrivning handlar om. Det är att skydda Sverige – inte att bedriva psykologiska operationer mot svenska folket.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland rekryterade i oktober 2021 Anne-Charlotte Horgby som ny kommunikationschef. Hon ersatte Annika Braide som gick i pension. Skadan som Annika Braide har åsamkat NewsVoice och Lennart Fröderberg är oklar.

Vi på NewsVoice får helt enkelt sätta in en bevakning för att identifiera angivare så att vi kan ställa intervjufrågor till dessa individer. Vi ser det som vår roll att granska utvecklingen av ett Sverige som en ung totalitär stat.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

Källa och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq