Angivaren Annika Braide varnade MSB för debattartikel i NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 januari 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Annika Braide (pressfoto) och Lennart Fröderberg (privat foto). Montage: NewsVoice
Annika Braide (pressfoto) och Lennart-Froderberg (privat foto). Montage: NewsVoice
Annika Braide (pressfoto) och Lennart Fröderberg (privat foto). Montage: NewsVoice

ANGIVERISVERIGE. Annika Braide som var kommunikationschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland fram till oktober 2021 angav NewsVoice till MSB:s enhet mot utländsk påverkan. Angivandet gällde en debattartikel om pandemilagen skriven av Lennart Fröderberg.

Den frilansande journalisten Egor Putilov (Putilov.org) upptäckte anmälan genom att begära ut offentlig kommunikation med MSB:s enhet. Myndigheten bygger nu upp ett landsomfattande nät av angivare i offentlig verksamhet. Personer i kommunal och offentlig tjänst uppmanas att ange personer kritiska mot tex coronarestriktioner.

Undertecknad fick kännedom om angiveriet inskickat av Annika Braide redan sommaren 2021. Egor Putilov ringde upp mig och ställde några intervjufrågor. Artikeln publicerades i Morgonposten i mitten på december 2021. Putilov skriver att MSB:s bevakning av personer som är kritiska till Sveriges coronastrategi är mycket omfattande och systematisk och kan beskrivas som statens angivericentral mot kritiker av den svenska coronapolitiken.

“E-postadressen counterinfluence@msb.se kom till som en kontaktpunkt mellan MSB och andra myndigheter, kommuner och länsstyrelser som vill anmäla misstänkt informationspåverkan som bedrivs av främmande makt mot Sverige.

Att kartlägga och motverka otillbörlig informationspåverkan från främmande makt ingår i MSBs uppdrag. Enligt myndighetens presstjänst omfattas verksamheten av försvarssekretess.”

Angiveriadressen counterinfluence@msb.se upprättades redan i slutet av 2019.

Annika Braide angav en debattartikel i NewsVoice: Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter. Montage: Morgonposten.se
Bild: Annika Braide angav en debattartikel i NewsVoice: “Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter”. Montage: Morgonposten.se

Artikeln som Annika Braide “orosanmälde” som misstänkt exempel på påverkan från främmande makt är rubricerad: Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter och är skriven av Lennart Fröderberg.

Fröderberg analyserade i artikeln hur den tillfälliga pandemilagen snabbgodkändes. Han skriver att den röstades igenom på rekordtid av en oinformerad liten skara av riksdagsmän. Det är även oklart om remissyttrandena avhandlades korrekt.

När Fröderberg postade länken till artikeln om pandemilagen på Facebook blev han avstängd i 24 timmar. Det finns skäl att misstänka att Facebook blev aktivt påverkat från den inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet. Det är allmänt känt att regeringen har direkta kontakter med främmande makter som Facebook och Google.

Forskare angavs till MSB

Putilovs artikel gör gällande att många angivits till MSB. Han skriver att Åsa Wheelock som är docent och forskare i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet angavs. Wheelock har i flera debattartiklar ifrågasatt att skolorna hölls öppna trots att skolor kan sprida smitta. Hon ansåg att det var nödvändigt att i december 2020 skicka ut ett mail med rekommendationer till kommunernas utbildningschefer.

Mail-utskicket fick beredskapssamordnaren på Eslövs kommun Oskar Skandevall att den 2 december 2020 anmäla Wheelock till MSB.

Annika Braide pekar ut privatperson som debatterar i NewsVoice

Egor Putilov konstaterar att även medier drabbats av angiveriet. Putilov vaskade fram att  kommunikationschef Annika Braide på Länsstyrelsen den 18 januari 2021 angav NewsVoice till counterinfluence@msb.se ”för kännedom”. Det gällde Lennart Fröderbergs artikel trots att det tydligt framgår att artikeln enbart framför skribentens egna åsikter.

Sara Sörensen som är anställd på Enheten för skydd mot informationspåverkan skriver i sitt e-postsvar till Annika Braide:

”Det kan nog klassas som desinformation, men inte informationspåverkan”.

När Morgonposten ringer Sörensen vill hon inte svara på några frågor, skriver Putilov. Hon säger att hon känner sig mer bekväm med att få frågorna i förväg. Hon vill även hinna prata med sina kollegor.

Egor Putilov frågar på telefon vad som kan hända med personer hon stämplat som desinformatörer: “Blir det några konsekvenser för dem i framtiden?”, men Sörensen vill inte svara och det blev aldrig någon riktig intervju. Putilov skriver att MSB hänvisar till försvarssekretess:

”Hur denna verksamhet går till är klassificerad som Försvarssekretess enligt OSL 15:2 och vi kommenterar inte detta.”

Egor Putilov ringde upp mig som redaktör och ansvarig utgivare på NewsVoice. Mitt svar till Putilov löd:

“Det framgår tydligt att det är en debattartikel. Vi har ingen möjlighet att kontrollera alla påståenden som framförs av externa skribenter, utan det vi tittar på är om de överhuvudtaget är rimliga och om det finns referenser och källor till påståenden. Vi kan och ska inte faktagranska vartenda påstående i en debattartikel.”

Putilov frågade vad jag anser om att myndighetens hanterande av en tidning. Mitt svar:

“Jag tycker som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke att det är katastrof när myndigheter lägger sig i hur journalister och debattörer uttrycker sig.

Istället för att motverka främmande makt inriktar sig MSB på svenska medier och svenska medborgare. MSB har i praktiken blivit en del av näthatet – de splittrar Sverige och svenskarna och har blivit ett politiskt verktyg för den sittande regeringen, framförallt för Socialdemokraterna. De driver näthatet.

Man kan undra om de har glömt bort vad deras arbetsuppgift och arbetsbeskrivning handlar om. Det är att skydda Sverige – inte att bedriva psykologiska operationer mot svenska folket.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland rekryterade i oktober 2021 Anne-Charlotte Horgby som ny kommunikationschef. Hon ersatte Annika Braide som gick i pension. Skadan som Annika Braide har åsamkat NewsVoice och Lennart Fröderberg är oklar.

Vi på NewsVoice får helt enkelt sätta in en bevakning för att identifiera angivare så att vi kan ställa intervjufrågor till dessa individer. Vi ser det som vår roll att granska utvecklingen av ett Sverige som en ung totalitär stat.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

Källa och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Fitts, en amerikansk ekonom, deltog i Corona Investigative Committee’s ”sitzung 82”. Hon redogjorde utmärkt för varför det inte finns några stater/regeringar idag. Det är därför att regeringar som Sveriges regering inte har någon som helst suveränitet mot den djupa staten som är global. Den videon kan rekommenderas. Hon förklarar också hur en plundring av offentlig sektor har pågått i USA och andra länder sedan 1997, vilket har resulterat i en extrem centralisering av makt. Riksdagen har blivit en riktig rövarkula.

  • Just det, Fritz, …… “plundring av offentlig sektor” …… tror också jag har blivit ett nyckelbegrepp. Klart möjligt är, att enorma försvarsbelopp har förskingrats, såsom försvarsminister Rumsfeld ju angav 2001-09-10, dan före 9-11, sedan “tvättats” och förts över till Folkrepubliken Kina, där de investerats i alla möjliga prylar, inte osannolikt i ny militärmateriel, som utvecklats i USA, stulits och modifierats att passa in bättre för Kinas behov.
   Att SIDA har använts som en användbar “kanal” är högst sannolikt. Nelson Mandela/ANC-köret var ju på sin tid knappt en hemlighet.

 • Fitts, en amerikansk ekonom, deltog i Corona Investigative Committee’s “sitzung 82”. Hon redogjorde utmärkt för varför det inte finns några stater/regeringar idag. Det är därför att regeringar som Sveriges regering inte har någon som helst suveränitet mot den djupa staten som är global. Den videon kan rekommenderas. Hon förklarar också hur en plundring av offentlig sektor har pågått i USA och andra länder sedan 1997, vilket har resulterat i en extrem centralisering av makt. Riksdagen har blivit en riktig rövarkula.

  • Just det, Fritz, …… “plundring av offentlig sektor” …… tror också jag har blivit ett nyckelbegrepp. Klart möjligt är, att enorma försvarsbelopp har förskingrats, såsom försvarsminister Rumsfeld ju angav 2001-09-10, dan före 9-11, sedan “tvättats” och förts över till Folkrepubliken Kina, där de investerats i alla möjliga prylar, inte osannolikt i ny militärmateriel, som utvecklats i USA, stulits och modifierats att passa in bättre för Kinas behov.
   Att SIDA har använts som en användbar “kanal” är högst sannolikt. Nelson Mandela/ANC-köret var ju på sin tid knappt en hemlighet.

 • Stassi i ny inkarnation.
  Helt huvud- och sak-löst sett i hälsosiffror. Allt i totalitär amda är ineffektivt och därtill samhällsekonomiskt destruktivr !

 • Angiveri-svineriet är inte bara knutet till offentliga myndigheter, utan sedan länge en integral del i åtminstone den privatägda försvarsindustriella verksamheten. Debatten som fördes om IB för ett halvsekel sedan, lärde oss, att allt sedan Koreakrigets dagar (1950-53), låg amerikanarna hårt på oss med att kräva att svenska fackföreningar skulle vara tvungna att hålla sig med angivare, som i smyg “skulle hålla ögon och öron öppna” ute bland arbetskamraterna. LO-medlemmar på “golvet” och akademiker på utvecklingskontoren, med uppdraget, att i initialskeendet spana in “kommunister”. De var ju huvudfienden på femtiotalet, i Väst: The Free World, alltså, som var vår självbild.
  Efter Vänstervågens tsunamiliknande inträngande, i mitten av sextiotalet, i snart sagt varenda skrymsle härstädes, blev det högern, nationella och konservativa personer som iakttogs, samt under senare tid även kristna blev betraktade som klart suspekta, mfl.
  Min erfarenhet som under lång tid anställd på Flyg-Saab/L, är sådan, att jag t ex vet, genom artikel i “Flygbladet”, att Säk-folket där, skrev mycket tydligt om denna policy och vad som gällde. Plus lite till.
  Efter 9-11 skärptes tonläget än mer och företagsledningen skickade varenda anställd kotte, att genomgå heldagskurs i det aldrig definierade begreppet “Värdegrund”!

 • Stassi i ny inkarnation.
  Helt huvud- och sak-löst sett i hälsosiffror. Allt i totalitär amda är ineffektivt och därtill samhällsekonomiskt destruktivr !

 • Angiveri-svineriet är inte bara knutet till offentliga myndigheter, utan sedan länge en integral del i åtminstone den privatägda försvarsindustriella verksamheten. Debatten som fördes om IB för ett halvsekel sedan, lärde oss, att allt sedan Koreakrigets dagar (1950-53), låg amerikanarna hårt på oss med att kräva att svenska fackföreningar skulle vara tvungna att hålla sig med angivare, som i smyg “skulle hålla ögon och öron öppna” ute bland arbetskamraterna. LO-medlemmar på “golvet” och akademiker på utvecklingskontoren, med uppdraget, att i initialskeendet spana in “kommunister”. De var ju huvudfienden på femtiotalet, i Väst: The Free World, alltså, som var vår självbild.
  Efter Vänstervågens tsunamiliknande inträngande, i mitten av sextiotalet, i snart sagt varenda skrymsle härstädes, blev det högern, nationella och konservativa personer som iakttogs, samt under senare tid även kristna blev betraktade som klart suspekta, mfl.
  Min erfarenhet som under lång tid anställd på Flyg-Saab/L, är sådan, att jag t ex vet, genom artikel i “Flygbladet”, att Säk-folket där, skrev mycket tydligt om denna policy och vad som gällde. Plus lite till.
  Efter 9-11 skärptes tonläget än mer och företagsledningen skickade varenda anställd kotte, att genomgå heldagskurs i det aldrig definierade begreppet “Värdegrund”!

 • Diktaturens kreatur sitter överallt i sosse-staten! Annika Braide är bara en i högen av angivare och sosse-politruker som nu känner marken bränna under fötterna! Sanningen om Covid-skojet sipprar alltmer fram och inte ens fulmedia vågar skriva bara propaganda för vacciner numera utan i vissa fall nämner riskerna och den bristande logiken i “myndigheternas” agerande!

 • Enormt bra att detta kommer till allmänhetens kännedom!

  Sekretess, mörker, lönndom ska upp i ljuset!

  Angiveri var vad som kännetecknade DDR!

 • ” den inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet”.

  Måste säga att jag gillar språkbruket. Men tyvärr är det väl ingen dålig sci-fi roman. Utan den dystra verklighet vi har att förhålla oss till.

  Men det var väl inte helt nytt, som elöverkänslig så brukar jag ju beskyllas för att gå Putins ärenden.

  Själv ser jag väl som lösning på fascismen att människor talar ut ännu mer, och är helt ärliga och öppna med sina åsikter. Själv sitter jag väl hellre i koncentrationsläger med rent samvete under den vaccin fascistiska regimen, än att leva i någon slags sjuk symbios med psykopaterna.

  Igår dog min morbror. Han blev ständigt sämre efter 2 a sprutan, tills att efter ett år dö i lunginflammation och hjärtsvikt.

  Min egen far ligger på intensiven. Vi förbjöd dem på hemmet att ge honom genocinnet. Men avdelningsläkaren gjorde det i alla fall. Han har kanske en eller två dagar kvar. Syresättning på ca 65%. Med den säkra och effektiva behandling som idag finns så hade han säkert överlevt även vaccin covid, om man nu inte förbjudit verksam behandling enligt beprövad erfarenhet.

  Men den “inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet” fortsätter ju att leva i fullständig och total avsaknad av vetenskap, och framförallt utan beprövad erfarenhet. Tänk om FHM kunde föra ett sånt här argumenterande.

  https://www.youtube.com/watch?v=FaF0HUUIWs0

  Då kanske även en hårdnackad “anti- genocidare” som mig skulle ta dem på allvar. Och sluta samarbeta med “främmande makt”. Det övergår dock mitt förstånd vilken denna främmande makt skulle vara eftersom varje land verkar gå in i covidpsykosen, bara i olika takt. Den enda “makt” som är främmande för regeringsfascisteriet är väl möjligtvis Gud. Ja “sanningen skall göra er fria” var det väl någon som sa?

  Det enda de gör är ju att ljuga dag ut och dag in……

  • Jag hittar inte orden! När skall den stora allmänheten börja förstå vad som pågår? Att nära anhöriga som för dig skall behöva plikta för pågående propaganda. Jag börjar känna skam över att vara människa.
   Alla borde känna lidande för det som framkommer,
   Men vad hjälper det även om förmodligen drabbade mångfalldas.
   Det är en mycket mörk agenda som skall genomföras till vilket pris som helst. Sköt om dig. Mvh

  • Troligen en lunginflammation din far har, kräv att de ska sätta in antibotika, omedelbart, ett bredspektrumantibiotika ex ciprofloxacin,,

 • Diktaturens kreatur sitter överallt i sosse-staten! Annika Braide är bara en i högen av angivare och sosse-politruker som nu känner marken bränna under fötterna! Sanningen om Covid-skojet sipprar alltmer fram och inte ens fulmedia vågar skriva bara propaganda för vacciner numera utan i vissa fall nämner riskerna och den bristande logiken i “myndigheternas” agerande!

 • Enormt bra att detta kommer till allmänhetens kännedom!

  Sekretess, mörker, lönndom ska upp i ljuset!

  Angiveri var vad som kännetecknade DDR!

 • “ den inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet”.

  Måste säga att jag gillar språkbruket. Men tyvärr är det väl ingen dålig sci-fi roman. Utan den dystra verklighet vi har att förhålla oss till.

  Men det var väl inte helt nytt, som elöverkänslig så brukar jag ju beskyllas för att gå Putins ärenden.

  Själv ser jag väl som lösning på fascismen att människor talar ut ännu mer, och är helt ärliga och öppna med sina åsikter. Själv sitter jag väl hellre i koncentrationsläger med rent samvete under den vaccin fascistiska regimen, än att leva i någon slags sjuk symbios med psykopaterna.

  Igår dog min morbror. Han blev ständigt sämre efter 2 a sprutan, tills att efter ett år dö i lunginflammation och hjärtsvikt.

  Min egen far ligger på intensiven. Vi förbjöd dem på hemmet att ge honom genocinnet. Men avdelningsläkaren gjorde det i alla fall. Han har kanske en eller två dagar kvar. Syresättning på ca 65%. Med den säkra och effektiva behandling som idag finns så hade han säkert överlevt även vaccin covid, om man nu inte förbjudit verksam behandling enligt beprövad erfarenhet.

  Men den “inre verklighetsfrämmande makten Regeringskansliet” fortsätter ju att leva i fullständig och total avsaknad av vetenskap, och framförallt utan beprövad erfarenhet. Tänk om FHM kunde föra ett sånt här argumenterande.

  https://www.youtube.com/watch?v=FaF0HUUIWs0

  Då kanske även en hårdnackad “anti- genocidare” som mig skulle ta dem på allvar. Och sluta samarbeta med “främmande makt”. Det övergår dock mitt förstånd vilken denna främmande makt skulle vara eftersom varje land verkar gå in i covidpsykosen, bara i olika takt. Den enda “makt” som är främmande för regeringsfascisteriet är väl möjligtvis Gud. Ja “sanningen skall göra er fria” var det väl någon som sa?

  Det enda de gör är ju att ljuga dag ut och dag in……

  • Jag hittar inte orden! När skall den stora allmänheten börja förstå vad som pågår? Att nära anhöriga som för dig skall behöva plikta för pågående propaganda. Jag börjar känna skam över att vara människa.
   Alla borde känna lidande för det som framkommer,
   Men vad hjälper det även om förmodligen drabbade mångfalldas.
   Det är en mycket mörk agenda som skall genomföras till vilket pris som helst. Sköt om dig. Mvh

  • Troligen en lunginflammation din far har, kräv att de ska sätta in antibotika, omedelbart, ett bredspektrumantibiotika ex ciprofloxacin,,

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *