Pfizer tvingades offentliggöra hemlighållna dokument om allvarliga vaccinbiverkningar

publicerad 27 januari 2022
- Kerstin Unger-Salén
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0

COVIDKRISEN. Läkemedelsbolaget Pfizer har tvingats släppa ut dokument om allvarliga vaccinbiverkningar som de medvetet undanhållit allmänhetens kännedom. Det skedde med hjälp av ett domstolsbeslut där man åberopat ”Freedom of Information Act”.

Text: Kerstin Unger-Salén (Alltomcancer .com) | Dokument: 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

I dokumenten framkommer att Pfizer registrerat allvarliga biverkningar från deras Biontech covidspruta som aldrig delgivits allmänheten. Rapporten hos Pfizer avslutades redan den 30:e april 2021 vilket visar att de vetat om dessa allvarliga biverkningar sedan länge.

Med all sannolikhet tog man större hänsyn till ekonomiska skäl, än att först och främst skydda människors hälsa när man beslöt att hemlighålla dessa resultat. Den globala vaccinationskampanjen höll ju just på att rullas ut över hela världen med Pfizer i täten med sin covidspruta som fått ”emergency use” licens

Dokumenten finns alltså inte heller med i Pfizers officiella rapportering till hälsovårdsmyndigheter, vars information på webbsidan endast talar om väsentligen färre och lättare biverkningar.

Frågan är om regeringen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten verkligen inte känt till de varningar som framförts av experter och forskare sedan länge? Det tycks osannolikt.

Före detta vice presidenten på Pfizer, Michael Yeadon, intensivvårdsläkaren och forskaren Peter McCullough samt inte minst den som ansvarat för att ta fram mRNA-tekniken dr Robert Malone, har tillsammans fört en intensiv kampanj för att informera allmänheten att covidsprutan medför allvarliga hälsorisker och att det har begåtts många oegentligheter på FDA och CDC som gör att sprutorna inte är tillförlitliga.

Experterna Malone, Yeadon och McCullough har konsekvent censurerats av vanliga massmedier, Youtube och Facebook, men det hindrar inte att de är välkända för de som söker information. Minst 40 miljoner personer har exempelvis följt McCullough utanför censurens järnridå.

NHS-läkaren

En inspelning mellan en brittisk NHS-läkare och hennes patient, publicerad i Newsvoice, avslöjas att den brittiska läkaren avrådde sin patient att ta covidsprutan. Hon påpekade att det tidigare saknats säkerhetsdata, men att dessa nu fanns tillgängliga allt eftersom mer information kommit fram om riskerna med mRNA-vaccinerna.

Läs mer och lyssna på inspelning: Brittisk NHS-läkare säger att alla vacciner kommer att stoppas

Hon sade sig veta att man kommer att dra in vaccinationskampanjerna och att det redan är planerat. Med all sannolikhet refererar hon till de dokument som publicerats i Daily Telegraph.

Allvarliga vaccinbiverkningar

Läser du vad som rapporteras i Pfizers dokument framkommer en lång rad allvarliga biverkningar: njursvikt, slaganfall, hjärtproblem, graviditetskomplikationer, inflammation i hjärtmuskeln och på andra ställen, neurologiska sjukdomar, autoimmunförsvarsproblem, blodsjukdomar som blödningar och koagulering, leversvikt, muskelskelettproblem, andningssvårigheter, blindhet, epilepsi etc. etc.

Den inofficiella listan visar att de omedelbara riskerna med covidsprutorna jämfört med vacciner är 50 till 300 gånger högre. Den här sprutan skulle ha dragits in för länge sedan eller aldrig använts över huvudtaget. Covidsprutan är och har aldrig varit varken säker, eller effektiv och som vi vet skyddar den inte ens mot smitta.

Dessutom visar det sig att i de länder där en hög procent tagit covidsprutorna registrerat flest covidfall och i länder med låg vaccinationsgrad har man klarat sig väsentligen bättre och ännu mer om man tillåtit läkemedlet Ivermectin i förebyggande syfte och för behandling av Covid-19.

Ursula von der Leyen, January 20, 2022. Photo: World Economic Forum
Ursula von der Leyen, January 20, 2022. Photo: World Economic Forum

Debatt – Den som medverkat till tvång, diskriminering och förespråkat experimentella vacciner som ger allvarliga vaccinbiverkningar måste ställas inför lagen

Inte undra på att det är många, som inte vill ta just den här sprutan. Den stora majoriteten av dem som avstått är inte antivaxare utan har vaccinerat sig som alla andra, men just vad gäller mRNA-injektionerna och Astra Zenecas DNA-vaccin förbehåller man sig rätten att avstå.

Att få avgöra själv vilka medicinska interventioner man vill utsätta sig för hör till de mänskliga rättigheter som står i EU:s förordningar och i Nürnbergkoden som de flesta länder skrivit under, något som EU:s president Ursula von der Leyen inte tycks vara medveten om för hon har föreslagit ett godkännande om obligatorisk tvångsvaccinering inom EU.

Finansminister Magdalena Andersson bör offentliga allvarliga vaccinbiverkningar som dokumenterats i Sverige.
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

Sveriges statsminister Magdalena Andersson och representanter för våra hälsovårdsmyndigheter tycks inte heller vara medvetna att det strider mot lagen att uppvigla folk mot varandra. De uppmanar människor att ta avstånd från de som inte tagit covidsprutan. Man ska inte krama dem, de ska ringas in och behandlas som paria.

Magdalena Andersson vill uppenbarligen skapa en moralisk fientlighet gentemot dem som valt att inte ta sprutan. Man vill stigmatisera och frysa ut de som inte lyder och man visar ingen respekt för individens lagliga rätt till att själv få bestämma över sin kropp. Man diskriminerar och pekar ut de oinjicerade och bestämmer att de som inte tagit covidsprutan får finna sig i allvarliga inskränkningar och diskriminering.

Man höjer pekfinger och vill att man ska ta en spruta, trots att den medfört mer dödsfall och allvarliga biverkningar än någon annan spruta någonsin gjort. Helt oskyldiga barn och ungdomar ska också uppoffra sig utan att de finns någon fördel för dem, bara risker.

De utsätts för ett stort tryck i skolan och i sportsliga sammanhang att de borde ta sprutan, för att inte smitta och skydda de äldre, men sedan när skulle de yngre skydda de äldre och inte tvärtom?

Intensivvårdens kapacitet räcker inte till, är ett annat argument som moralens väktare använder sig av. Fixa sjukvården om det är där skon klämmer, men begär inte att folk ska offra sitt eller sina barns liv och säkerhet för att man velat spara pengar genom att dra in och rationalisera sjukvårdens kapacitet.

Ungdomar och skolbarn lockas ta stora risker utan att någon förklarar vilka allvarliga biverkningar som just deras åldersgrupp utsätter sig för (se gärna referenser nedan om senaste uppdatering om VAERS inkomna anmälningar beträffande barn).

Dessutom kan man avstå från sprutan för det finns bot för Covid-19. Vi måste lära oss hur vi kan leva med detta virus, sätta in tidiga behandlingar från dag ett (exempelvis Ivermectin, D-vitamin, C vitamin och zink) och se till att så få som möjligt hamnar på sjukhus.

De gamla får skydda sig extra noga och resten av befolkningen måst få återgå till ett normalt liv utan tvång och diskriminering. Tillåt gratis testning för dem som vill umgås med de som är mer utsatta, gör det enkelt och tillgängligt, som i exempelvis Portugal. Antigentestet tar 15 minuter och erbjuds i stora konferenssalar utan köbildning.

Forskare och läkare som varnat för allvarliga hälsorisker från covidsprutan har haft god anledning att göra så och sanningen kommer i kapp verkligheten. De har varit enastående modiga och vågat stå emot trots repressalier och fråntagande av deras licenser.

De som medverkat till tvång och diskriminering och förespråkat en spruta som är experimentell och osäker kan förvänta sig att de får ta sitt ansvar inför lagen. Domstolar är förberedda, likaså anklagare och advokater.

Den 6:e december 2021 lämnades en brottsanmälan in till the International Court Office of the Prosecutor i Hague, Nederländerna. Den är 46 sidor lång (se referens nedan) och har accepterats.

Lyssna gärna på den tyske internationella stjärnadvokaten Reiner Füellmich och den brittiska advokaten Anna de Buisseret och vad håller på att preparera. Ingen kommer undan för lagen stöder inte medicinskt tvång och diskriminering oavsett undantagstillstånd eller inte. Vaccinpassen ska skrotas och Ursula von der Leyen anmälas för brott mot mänskliga rättigheter.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq