Pfizer tvingades offentliggöra hemlighållna dokument om allvarliga vaccinbiverkningar

publicerad 27 januari 2022
- Kerstin Unger-Salén
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0
Pfizers World Headquarters, Manhattan, New York. Licens: CC BY-SA 4.0

COVIDKRISEN. Läkemedelsbolaget Pfizer har tvingats släppa ut dokument om allvarliga vaccinbiverkningar som de medvetet undanhållit allmänhetens kännedom. Det skedde med hjälp av ett domstolsbeslut där man åberopat ”Freedom of Information Act”.

Text: Kerstin Unger-Salén (Alltomcancer .com) | Dokument: 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

I dokumenten framkommer att Pfizer registrerat allvarliga biverkningar från deras Biontech covidspruta som aldrig delgivits allmänheten. Rapporten hos Pfizer avslutades redan den 30:e april 2021 vilket visar att de vetat om dessa allvarliga biverkningar sedan länge.

Med all sannolikhet tog man större hänsyn till ekonomiska skäl, än att först och främst skydda människors hälsa när man beslöt att hemlighålla dessa resultat. Den globala vaccinationskampanjen höll ju just på att rullas ut över hela världen med Pfizer i täten med sin covidspruta som fått ”emergency use” licens

Dokumenten finns alltså inte heller med i Pfizers officiella rapportering till hälsovårdsmyndigheter, vars information på webbsidan endast talar om väsentligen färre och lättare biverkningar.

Frågan är om regeringen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten verkligen inte känt till de varningar som framförts av experter och forskare sedan länge? Det tycks osannolikt.

Före detta vice presidenten på Pfizer, Michael Yeadon, intensivvårdsläkaren och forskaren Peter McCullough samt inte minst den som ansvarat för att ta fram mRNA-tekniken dr Robert Malone, har tillsammans fört en intensiv kampanj för att informera allmänheten att covidsprutan medför allvarliga hälsorisker och att det har begåtts många oegentligheter på FDA och CDC som gör att sprutorna inte är tillförlitliga.

Experterna Malone, Yeadon och McCullough har konsekvent censurerats av vanliga massmedier, Youtube och Facebook, men det hindrar inte att de är välkända för de som söker information. Minst 40 miljoner personer har exempelvis följt McCullough utanför censurens järnridå.

NHS-läkaren

En inspelning mellan en brittisk NHS-läkare och hennes patient, publicerad i Newsvoice, avslöjas att den brittiska läkaren avrådde sin patient att ta covidsprutan. Hon påpekade att det tidigare saknats säkerhetsdata, men att dessa nu fanns tillgängliga allt eftersom mer information kommit fram om riskerna med mRNA-vaccinerna.

Läs mer och lyssna på inspelning: Brittisk NHS-läkare säger att alla vacciner kommer att stoppas

Hon sade sig veta att man kommer att dra in vaccinationskampanjerna och att det redan är planerat. Med all sannolikhet refererar hon till de dokument som publicerats i Daily Telegraph.

Allvarliga vaccinbiverkningar

Läser du vad som rapporteras i Pfizers dokument framkommer en lång rad allvarliga biverkningar: njursvikt, slaganfall, hjärtproblem, graviditetskomplikationer, inflammation i hjärtmuskeln och på andra ställen, neurologiska sjukdomar, autoimmunförsvarsproblem, blodsjukdomar som blödningar och koagulering, leversvikt, muskelskelettproblem, andningssvårigheter, blindhet, epilepsi etc. etc.

Den inofficiella listan visar att de omedelbara riskerna med covidsprutorna jämfört med vacciner är 50 till 300 gånger högre. Den här sprutan skulle ha dragits in för länge sedan eller aldrig använts över huvudtaget. Covidsprutan är och har aldrig varit varken säker, eller effektiv och som vi vet skyddar den inte ens mot smitta.

Dessutom visar det sig att i de länder där en hög procent tagit covidsprutorna registrerat flest covidfall och i länder med låg vaccinationsgrad har man klarat sig väsentligen bättre och ännu mer om man tillåtit läkemedlet Ivermectin i förebyggande syfte och för behandling av Covid-19.

Ursula von der Leyen, January 20, 2022. Photo: World Economic Forum
Ursula von der Leyen, January 20, 2022. Photo: World Economic Forum

Debatt – Den som medverkat till tvång, diskriminering och förespråkat experimentella vacciner som ger allvarliga vaccinbiverkningar måste ställas inför lagen

Inte undra på att det är många, som inte vill ta just den här sprutan. Den stora majoriteten av dem som avstått är inte antivaxare utan har vaccinerat sig som alla andra, men just vad gäller mRNA-injektionerna och Astra Zenecas DNA-vaccin förbehåller man sig rätten att avstå.

Att få avgöra själv vilka medicinska interventioner man vill utsätta sig för hör till de mänskliga rättigheter som står i EU:s förordningar och i Nürnbergkoden som de flesta länder skrivit under, något som EU:s president Ursula von der Leyen inte tycks vara medveten om för hon har föreslagit ett godkännande om obligatorisk tvångsvaccinering inom EU.

Finansminister Magdalena Andersson bör offentliga allvarliga vaccinbiverkningar som dokumenterats i Sverige.
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

Sveriges statsminister Magdalena Andersson och representanter för våra hälsovårdsmyndigheter tycks inte heller vara medvetna att det strider mot lagen att uppvigla folk mot varandra. De uppmanar människor att ta avstånd från de som inte tagit covidsprutan. Man ska inte krama dem, de ska ringas in och behandlas som paria.

Magdalena Andersson vill uppenbarligen skapa en moralisk fientlighet gentemot dem som valt att inte ta sprutan. Man vill stigmatisera och frysa ut de som inte lyder och man visar ingen respekt för individens lagliga rätt till att själv få bestämma över sin kropp. Man diskriminerar och pekar ut de oinjicerade och bestämmer att de som inte tagit covidsprutan får finna sig i allvarliga inskränkningar och diskriminering.

Man höjer pekfinger och vill att man ska ta en spruta, trots att den medfört mer dödsfall och allvarliga biverkningar än någon annan spruta någonsin gjort. Helt oskyldiga barn och ungdomar ska också uppoffra sig utan att de finns någon fördel för dem, bara risker.

De utsätts för ett stort tryck i skolan och i sportsliga sammanhang att de borde ta sprutan, för att inte smitta och skydda de äldre, men sedan när skulle de yngre skydda de äldre och inte tvärtom?

Intensivvårdens kapacitet räcker inte till, är ett annat argument som moralens väktare använder sig av. Fixa sjukvården om det är där skon klämmer, men begär inte att folk ska offra sitt eller sina barns liv och säkerhet för att man velat spara pengar genom att dra in och rationalisera sjukvårdens kapacitet.

Ungdomar och skolbarn lockas ta stora risker utan att någon förklarar vilka allvarliga biverkningar som just deras åldersgrupp utsätter sig för (se gärna referenser nedan om senaste uppdatering om VAERS inkomna anmälningar beträffande barn).

Dessutom kan man avstå från sprutan för det finns bot för Covid-19. Vi måste lära oss hur vi kan leva med detta virus, sätta in tidiga behandlingar från dag ett (exempelvis Ivermectin, D-vitamin, C vitamin och zink) och se till att så få som möjligt hamnar på sjukhus.

De gamla får skydda sig extra noga och resten av befolkningen måst få återgå till ett normalt liv utan tvång och diskriminering. Tillåt gratis testning för dem som vill umgås med de som är mer utsatta, gör det enkelt och tillgängligt, som i exempelvis Portugal. Antigentestet tar 15 minuter och erbjuds i stora konferenssalar utan köbildning.

Forskare och läkare som varnat för allvarliga hälsorisker från covidsprutan har haft god anledning att göra så och sanningen kommer i kapp verkligheten. De har varit enastående modiga och vågat stå emot trots repressalier och fråntagande av deras licenser.

De som medverkat till tvång och diskriminering och förespråkat en spruta som är experimentell och osäker kan förvänta sig att de får ta sitt ansvar inför lagen. Domstolar är förberedda, likaså anklagare och advokater.

Den 6:e december 2021 lämnades en brottsanmälan in till the International Court Office of the Prosecutor i Hague, Nederländerna. Den är 46 sidor lång (se referens nedan) och har accepterats.

Lyssna gärna på den tyske internationella stjärnadvokaten Reiner Füellmich och den brittiska advokaten Anna de Buisseret och vad håller på att preparera. Ingen kommer undan för lagen stöder inte medicinskt tvång och diskriminering oavsett undantagstillstånd eller inte. Vaccinpassen ska skrotas och Ursula von der Leyen anmälas för brott mot mänskliga rättigheter.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag ser att du arbetar som “Strategic Sourcing Manager” och med inköp på Saab. Du är alltså varken läkare eller ens sjuksköterska.

  Din högsta utbildning är endast i “försäljning, distribution och marknadsföring” från gymnasiet.

  Kan du överhuvudtaget läsa medicinska rapporter?

 • Jag ser att du arbetar som “Strategic Sourcing Manager” och med inköp på Saab. Du är alltså varken läkare eller ens sjuksköterska.

  Din högsta utbildning är endast i “försäljning, distribution och marknadsföring” från gymnasiet.

  Kan du överhuvudtaget läsa medicinska rapporter?

  • Du blandar ihop källa med kanal. Det är viktigt att du förstår den skillnaden. Källan är Pfizer. Kanalen är Bitchute.

  • Du blandar ihop källa med kanal. Det är viktigt att du förstår den skillnaden. Källan är Pfizer. Kanalen är Bitchute.

 • Flera källor men ingenting som stärker just det som artikeln huvudakligen handlar om. Var har ni hittat informationen om det här domstolsbeslutet? Och att Pfizer “medvetet” har undanhållit dokument för allmänheten, hur vet ni att det är så? Utan underlag blir det ju bara tomma påståenden som allt för många idag tyvärr nöjer sig med och delar vidare som om det vore sant bara för att det kommer från en “trovärdig” sida. Det är en stor problematik idag som jag tror att ni bidrar till med artiklar utan underlag som denna.

 • Hej! Som en tidigare har skrivit så saknas länk till domen. Kan du snälla länka till den så att man vet att det verkligen har hänt. Just ni finns inga bevis för det du skriver. Du skriver dessutom på en sida som inte granskar fakta i artiklarna innan det publiceras… Jag hittar inga bevis ö.h.t för det du skriver…

 • Flera källor men ingenting som stärker just det som artikeln huvudakligen handlar om. Var har ni hittat informationen om det här domstolsbeslutet? Och att Pfizer “medvetet” har undanhållit dokument för allmänheten, hur vet ni att det är så? Utan underlag blir det ju bara tomma påståenden som allt för många idag tyvärr nöjer sig med och delar vidare som om det vore sant bara för att det kommer från en “trovärdig” sida. Det är en stor problematik idag som jag tror att ni bidrar till med artiklar utan underlag som denna.

 • Hej! Som en tidigare har skrivit så saknas länk till domen. Kan du snälla länka till den så att man vet att det verkligen har hänt. Just ni finns inga bevis för det du skriver. Du skriver dessutom på en sida som inte granskar fakta i artiklarna innan det publiceras… Jag hittar inga bevis ö.h.t för det du skriver…

 • Hej jag heter Niklas Andersson från Vargön jag fick Pfizer jag blir inte sjuk av tre sprutorna jag är frisk jag blev inte sjuk av sprutorna hälsningar från Nicklas

  • Vilken tur för dig, ställ dig längst fram i kön där finns fler o ta om du vill,,, hur många som helst faktiskt o dom e ju gratis. Samtidigt blir du frivillig i världens största försöks- o mordkampanj, och inte minst så göder du den fattiga ‘lkmindustrin nu när de inte har råd o göra alla relevanta test (t ex datorsimuleringar, så människoliv o djurliv kan sparas) innan preparaten skickas på människan; “två möss sitter på en pub, den ena frågar; har du tagit injektionerna; i h…te heller, dom e ju inte färdigtestade på människan”. Så, det positiva i hela detta elände är ju faktiskt att oerhört många oskyldiga möss har sluppit få lida, även om många strök med inledningsvis i faucistens djurförsök. Samtliga strök med faktiskt, och sedan mörkade ‘de’ detta och släppte ut det till dig o andra frivilliga, samt tyvärr andra som tvingades ta gifterna för att ex behålla jobbet..
   F ö, ‘lkm’industrin rånar Nationalstaterna via de korrupta ‘politikerna’, på 100 000kr i sek..Ytterligare f ö, för varje inj trasas immunförsvaret sönder alltmer ..Stay safe o ta dig en funderare, för din egen hälsas skull. Drick tallbarr- maskrosteextrkt så sköljer du ur en viss del iallafall av spikproteinerna..

  • De som har fått en mer harmlös batch blir ju också de varmaste förespråkarna av “vaccinet”, så det här utstuderade upplägget har även en tydlig marknadsföringsaspekt.

   • Men oavsett det där så är såna som Nicklas bra reklam för det “ofarliga ‘vaccinet'”.

    Har själv en bekant jag försökte få att låta bli men han gjorde det ändå och när ingenting dåligt hände, så trodde han att allt jag sagt är fel. Men han kommer kanske inte ha lika stor tur vid en framtida booster.

 • Hej jag heter Niklas Andersson från Vargön jag fick Pfizer jag blir inte sjuk av tre sprutorna jag är frisk jag blev inte sjuk av sprutorna hälsningar från Nicklas

  • Vilken tur för dig, ställ dig längst fram i kön där finns fler o ta om du vill,,, hur många som helst faktiskt o dom e ju gratis. Samtidigt blir du frivillig i världens största försöks- o mordkampanj, och inte minst så göder du den fattiga ‘lkmindustrin nu när de inte har råd o göra alla relevanta test (t ex datorsimuleringar, så människoliv o djurliv kan sparas) innan preparaten skickas på människan; “två möss sitter på en pub, den ena frågar; har du tagit injektionerna; i h…te heller, dom e ju inte färdigtestade på människan”. Så, det positiva i hela detta elände är ju faktiskt att oerhört många oskyldiga möss har sluppit få lida, även om många strök med inledningsvis i faucistens djurförsök. Samtliga strök med faktiskt, och sedan mörkade ‘de’ detta och släppte ut det till dig o andra frivilliga, samt tyvärr andra som tvingades ta gifterna för att ex behålla jobbet..
   F ö, ‘lkm’industrin rånar Nationalstaterna via de korrupta ‘politikerna’, på 100 000kr i sek..Ytterligare f ö, för varje inj trasas immunförsvaret sönder alltmer ..Stay safe o ta dig en funderare, för din egen hälsas skull. Drick tallbarr- maskrosteextrkt så sköljer du ur en viss del iallafall av spikproteinerna..

  • De som har fått en mer harmlös batch blir ju också de varmaste förespråkarna av “vaccinet”, så det här utstuderade upplägget har även en tydlig marknadsföringsaspekt.

   • Men oavsett det där så är såna som Nicklas bra reklam för det “ofarliga ‘vaccinet'”.

    Har själv en bekant jag försökte få att låta bli men han gjorde det ändå och när ingenting dåligt hände, så trodde han att allt jag sagt är fel. Men han kommer kanske inte ha lika stor tur vid en framtida booster.

 • Man undrarr vila politiker och tjänstemän vi har som int har brytt sig om att käll granska. Tack alternativ media och de olika protestgrupper som har påverkat så tt detta hr kommit till kännedom. de politiska etablissemanget i EU och Sverige borde skämmas och nu kan N¨¨urnbergrättegången sätta igån och ställa de ansvariga inför rätta och verkligen uppträda som en domstol. Att ersätta sådana politiker som utsatt manniskor fö detta svek kan inte på något sätt ses över axeln på ut an bör (skall ) till domstol

 • Länk till domstolsbeslutet saknas. Vilken domstol har utfärdat detta? Var är dockumentet som släppts?
  Jag har inte hittat dessa uppgifter på andra ställen. Referenser behövs.

 • Man undrarr vila politiker och tjänstemän vi har som int har brytt sig om att käll granska. Tack alternativ media och de olika protestgrupper som har påverkat så tt detta hr kommit till kännedom. de politiska etablissemanget i EU och Sverige borde skämmas och nu kan N¨¨urnbergrättegången sätta igån och ställa de ansvariga inför rätta och verkligen uppträda som en domstol. Att ersätta sådana politiker som utsatt manniskor fö detta svek kan inte på något sätt ses över axeln på ut an bör (skall ) till domstol

 • Länk till domstolsbeslutet saknas. Vilken domstol har utfärdat detta? Var är dockumentet som släppts?
  Jag har inte hittat dessa uppgifter på andra ställen. Referenser behövs.

 • Tricket är att kunna förklara det som händer för en vuxen person som helhjärtat tror att SVT,TV4,AB osv är nyheter.
  Lite illamående blir man när man tänker på villken makt dessa sovande massor har,via sin dumhet och patetiskt dåliga minne.

 • Tack Kerstin för en bra artikel!

  Du skriver med en självklarhet som många saknar…..

  Själv fick jag till mig att ta Tea Tree mot “smittan”, vad den nu är? Funkade utmärkt. Slog på Brave om Tea Tree som botemedel mot covid. Jävlar vad de har städat. Och då förstår man ju att det ligger något i det. Tydligen ska det finnas en Australisk studie som visar att inhalering av Tea Tree oskadliggör “viruset”. Studien är bortstädad helt, åtminstone kunde inte jag hitta den. Jag tog dock droppar (100% ren eterisk olja) med Tea Tree i vatten och drack. Var försiktig om du inte vet vad du gör.

  Man kan också komplettera med Niaouli, en släkting. Lite eukalyptus för att lösgöra andningsvägarna osv. Litsea Cubeba .en ganska okänd olja passar också symptombilden. Jag komplettera med Boswellia och citronolja. En rätt stark cocktail, men det gav ofta omedelbar lättnad av symptomen och funka bra för mig.

  Fick den här av en vän idag, också något det varit tyst om. Berberis, berberin!
  https://ijmshr.com/uploads/pdf/archivepdf/2021/IJMSHR_245.pdf

  Finns ju fler mer okända knep för att angripa spikandet. (https://www.youtube.com/watch?v=T8_qjaAY5ks)

  Men billiga enkla medel, som de flesta kan finna i affären eller hälsokosten eller gå ut och plocka själva. Ja de verkar helt enkelt inte stå högt i kurs för vår kära ljug media. Inte ens när det kommer dröser med studier. Man skulle nästan kunna misstänka att barnkanalen jobbar för läkemedelsbolagen lite, ha ha.

  Du onda konspiratoriska tanke….

 • Tricket är att kunna förklara det som händer för en vuxen person som helhjärtat tror att SVT,TV4,AB osv är nyheter.
  Lite illamående blir man när man tänker på villken makt dessa sovande massor har,via sin dumhet och patetiskt dåliga minne.

 • Tack Kerstin för en bra artikel!

  Du skriver med en självklarhet som många saknar…..

  Själv fick jag till mig att ta Tea Tree mot “smittan”, vad den nu är? Funkade utmärkt. Slog på Brave om Tea Tree som botemedel mot covid. Jävlar vad de har städat. Och då förstår man ju att det ligger något i det. Tydligen ska det finnas en Australisk studie som visar att inhalering av Tea Tree oskadliggör “viruset”. Studien är bortstädad helt, åtminstone kunde inte jag hitta den. Jag tog dock droppar (100% ren eterisk olja) med Tea Tree i vatten och drack. Var försiktig om du inte vet vad du gör.

  Man kan också komplettera med Niaouli, en släkting. Lite eukalyptus för att lösgöra andningsvägarna osv. Litsea Cubeba .en ganska okänd olja passar också symptombilden. Jag komplettera med Boswellia och citronolja. En rätt stark cocktail, men det gav ofta omedelbar lättnad av symptomen och funka bra för mig.

  Fick den här av en vän idag, också något det varit tyst om. Berberis, berberin!
  https://ijmshr.com/uploads/pdf/archivepdf/2021/IJMSHR_245.pdf

  Finns ju fler mer okända knep för att angripa spikandet. (https://www.youtube.com/watch?v=T8_qjaAY5ks)

  Men billiga enkla medel, som de flesta kan finna i affären eller hälsokosten eller gå ut och plocka själva. Ja de verkar helt enkelt inte stå högt i kurs för vår kära ljug media. Inte ens när det kommer dröser med studier. Man skulle nästan kunna misstänka att barnkanalen jobbar för läkemedelsbolagen lite, ha ha.

  Du onda konspiratoriska tanke….

 • Jag orkar inte läsa allt. Samma gamla visa om igen med en massa “fakta”

  Det är ingen pandemi eller farlig smitta , det är de onda människorna som lurat i oss att vi är för många på jorden och som skapat krig och elände.
  Våra politiker är väl medvetna om vad de ska genomföra- Om de sen gör det för de tror att de gör en god gärning och ska rädda planeten och en del av mänskligheten eller om de är stacklade ger jag fullkomligt blanka i.
  De är förrädare och lögnhalsar.

  • Hej Maj!

   Vad roligt att du är här igen!
   Du behövs.

   Och tack till Kerstin Unger-Salén för ännu en enormt viktig artikel, som jag hoppas att många människor tar del av och därmed inser vad corona-agendan i själva verket handlar om.

 • Jag orkar inte läsa allt. Samma gamla visa om igen med en massa “fakta”

  Det är ingen pandemi eller farlig smitta , det är de onda människorna som lurat i oss att vi är för många på jorden och som skapat krig och elände.
  Våra politiker är väl medvetna om vad de ska genomföra- Om de sen gör det för de tror att de gör en god gärning och ska rädda planeten och en del av mänskligheten eller om de är stacklade ger jag fullkomligt blanka i.
  De är förrädare och lögnhalsar.

  • Hej Maj!

   Vad roligt att du är här igen!
   Du behövs.

   Och tack till Kerstin Unger-Salén för ännu en enormt viktig artikel, som jag hoppas att många människor tar del av och därmed inser vad corona-agendan i själva verket handlar om.

   • Det korta svaret är. Sprutan är mycket effektiv om man vill döda, och det vill man. Gift har historiskt alltid används i politiska syften. Någon som är förvånat över dagens situation? Vi har att göra med världens mest framgångsrika maffia- Blackrock, Vanguard, Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller, CIA m.fl. ligger bakom och behärskar och äger ALLT. Det här kommer att sluta illa är jag rädd.

    • Jag delar din uppfattning till 100, pandemin är bara början.
     Börsen rasar, dagligvarupriserna skenar. Nato vill ha Mesil ramper
     inpå Putins gård. C19 var/är en bluff men existerande för dom som inte vet vem Kary Mullis var. Allt är ett sedan länge planerat spel. Vinna eller förlora? Ja valet är fritt.

    • Intressant. Att gift alltid har används politiskt, det har jag inte tänkt på. Att det är bankmaffian som styr agendan det vet jag om men jag är själv mer inne på den bibliska delen av agendan och profetior etc. Vi har ju en väldigt intressant religion som styr detta som är känd för att inte gilla en annan specifik religion. Samt att dom skryter om en en global diktatur digitalt kontrolled av dom själva där dom överlevande efter förgiftningen agerar slavras. Men att det är massmord hur man än vrider på det råder det ingen tvekan om, sen hur omfattande det kommer att bli kommande åren återstår att se. Men att förgifta hela västvärlden är givetvis inget som bara rinner ut i sanden och mer än nödvändig data finns både för olika skadliga doseringar och vad det gör med folks immunförsvar, tredje dosen verkar vara där angnarna skills från vetet vilket även bekräftas av bl.a Koch institutet i Tyskland. Nu har vi ju dock gud på vår sida och folket börjar att se igenom vansinnet, att Albert Bourla är en klåpare och blev juridiskt påkommen redan efter andra dosen samt att allt sköts så underbegåvat och att dom lämnar mer spår än vad dom sopar igen är jag övertygad om att högre krafter står för. Dessutom har dom kraftigt underskattat intelligensen i samhället.

     • Du har rätt det är två skolkamrater dom bor i USA när dom blev vuxna då tycker båda att det börja bli för mycket folk i värden som i Indien och china då reser den ena till china för att starta företag de blev ett forskningsprojekt dom här skolkamrater a pratar ofta med vandra han som har företaget han ringer till sin kamrat i USA säger kan du skicka pengar jag forska vidare då får pengar så han slutföra de som har hänt han tog fram den cv 19

    • Jag måste lägga till att detta är baserat på 8 doser per person som är inköpt och planerat så att jag inte skrämmer upp någon i onödan. Nu kommer det inte bli så allvarligt då två doser räcker för dom flesta för där dras solidaritetsgränsen. Även om det givetvis kommer att bli onödigt illa vilket vi redan ser nu. För Amish folket var “pandemin” över redan i April 2020, allt över detta är politik. Sen är det dessutom väldigt intressant att dom själva är immuna mot spikprotein, deras ACE2 receptorer fungerar inte likadant som våra eller någon annat folkslag bortsätt från Amish folket. Detta har bl.a flera forskare bekräftat och även Dr Lee Merritt pratar med Dr Reiner Fuellmich om detta i deras senaste samtal som finns på bitchute. Tråkigt för dom att släppa lös folket via alternativ media, det kommer bli total slakt av all korruption på jorden.

     • Vi pratar här om tre sorters (batch) ”vacciner”. 1. Mycket potent, 5% står för 90% av alla dödsfall ( fick detta via en blodtransfusion som bekant).2. Snällare variant. 3. Placebo för de invigda.

       • Nr 1 har den värsta laddningen, representerar 5% av utprånglade ”vacciner”. Jag var nära att stryka med i våras men överlevde till läkarnas förvåning. Hade som tur var ett starkt immunförsvar med hjälp av c-och d-vitaminer samt en sund kosthållning.

    • För ‘dom’ ja, helt korrekt. Artikeln är mkt välskriven och nyttig, för den visar att hela sk lkmindustrin är finito. Allt måste börja om, och inte bara lkmindustrin. Hela västvärldens statsstruktur med alla dess numera genomkorrupta regeringar, parlament, departement, myndigheter och sk special branches måste restartas. Alla hemliga sällskap o ordnar tas om hand, det här kan inte spridas mer då korruptionen rekryteras bl a därifrån. Alla sk centraliserade organisationer som fn, eu med vidhängande sk organisationer måste släckas ned o gå på sparlåga tills vi vet vad de konstruktivt kan användas till. Dessa är numera (eftersom de startades av ‘dom’ som precis anfallit/-er oss) endast till för att flytta fram ‘deras’ egen agenda steg för steg. Ex gav rassefellarna bort marken på Manhattan där fn byggnaden står.., eu är en central statsliknande organisation som sakta förvandlar självständiga friska Nationalstater till utplundrade ‘ekonomiska’ och konkursade provinser. Allt av detta bygger på svindleri, som tog sin systematiska början 1913 med stölden av dollartryckpressen och de efterföljande dollarlånen till amerikanska regeringen (dollar som borde vara räntefria eftersom dollarpressen tillhörde amerikanska folket) samt sedermera skatteuppbörden för att betala den falska räntan. Jag nämner Amerika, därför ‘konceptet’ kopierades sedan till Europa som nu lyder under samma patetiska ok. Minns ‘eu’ skatten ‘de’ vill införa samt en sk global(-istisk) skatt..It goes on and on, tills..

     • Men sett ur ett annat perspektiv så har de kanske den här gången gått fram så här medvetet klumpigt att det är meningen att hela etablissemanget ska se helt bortgjort och ruttet ut, så att människor blir känslomässigt som intellektuellt redo för en återstart. För hela upplägget är faktiskt väldigt amatörmässigt utfört och de är inga amatörer. De vet ju vad de gör eftersom det är samma rövhålsblodlinjer som har styrt oss i en evighet.

   • Det korta svaret är. Sprutan är mycket effektiv om man vill döda, och det vill man. Gift har historiskt alltid används i politiska syften. Någon som är förvånat över dagens situation? Vi har att göra med världens mest framgångsrika maffia- Blackrock, Vanguard, Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller, CIA m.fl. ligger bakom och behärskar och äger ALLT. Det här kommer att sluta illa är jag rädd.

    • Jag delar din uppfattning till 100, pandemin är bara början.
     Börsen rasar, dagligvarupriserna skenar. Nato vill ha Mesil ramper
     inpå Putins gård. C19 var/är en bluff men existerande för dom som inte vet vem Kary Mullis var. Allt är ett sedan länge planerat spel. Vinna eller förlora? Ja valet är fritt.

    • Intressant. Att gift alltid har används politiskt, det har jag inte tänkt på. Att det är bankmaffian som styr agendan det vet jag om men jag är själv mer inne på den bibliska delen av agendan och profetior etc. Vi har ju en väldigt intressant religion som styr detta som är känd för att inte gilla en annan specifik religion. Samt att dom skryter om en en global diktatur digitalt kontrolled av dom själva där dom överlevande efter förgiftningen agerar slavras. Men att det är massmord hur man än vrider på det råder det ingen tvekan om, sen hur omfattande det kommer att bli kommande åren återstår att se. Men att förgifta hela västvärlden är givetvis inget som bara rinner ut i sanden och mer än nödvändig data finns både för olika skadliga doseringar och vad det gör med folks immunförsvar, tredje dosen verkar vara där angnarna skills från vetet vilket även bekräftas av bl.a Koch institutet i Tyskland. Nu har vi ju dock gud på vår sida och folket börjar att se igenom vansinnet, att Albert Bourla är en klåpare och blev juridiskt påkommen redan efter andra dosen samt att allt sköts så underbegåvat och att dom lämnar mer spår än vad dom sopar igen är jag övertygad om att högre krafter står för. Dessutom har dom kraftigt underskattat intelligensen i samhället.

     • Du har rätt det är två skolkamrater dom bor i USA när dom blev vuxna då tycker båda att det börja bli för mycket folk i värden som i Indien och china då reser den ena till china för att starta företag de blev ett forskningsprojekt dom här skolkamrater a pratar ofta med vandra han som har företaget han ringer till sin kamrat i USA säger kan du skicka pengar jag forska vidare då får pengar så han slutföra de som har hänt han tog fram den cv 19

    • Jag måste lägga till att detta är baserat på 8 doser per person som är inköpt och planerat så att jag inte skrämmer upp någon i onödan. Nu kommer det inte bli så allvarligt då två doser räcker för dom flesta för där dras solidaritetsgränsen. Även om det givetvis kommer att bli onödigt illa vilket vi redan ser nu. För Amish folket var “pandemin” över redan i April 2020, allt över detta är politik. Sen är det dessutom väldigt intressant att dom själva är immuna mot spikprotein, deras ACE2 receptorer fungerar inte likadant som våra eller någon annat folkslag bortsätt från Amish folket. Detta har bl.a flera forskare bekräftat och även Dr Lee Merritt pratar med Dr Reiner Fuellmich om detta i deras senaste samtal som finns på bitchute. Tråkigt för dom att släppa lös folket via alternativ media, det kommer bli total slakt av all korruption på jorden.

     • Vi pratar här om tre sorters (batch) “vacciner”. 1. Mycket potent, 5% står för 90% av alla dödsfall ( fick detta via en blodtransfusion som bekant).2. Snällare variant. 3. Placebo för de invigda.

    • För ‘dom’ ja, helt korrekt. Artikeln är mkt välskriven och nyttig, för den visar att hela sk lkmindustrin är finito. Allt måste börja om, och inte bara lkmindustrin. Hela västvärldens statsstruktur med alla dess numera genomkorrupta regeringar, parlament, departement, myndigheter och sk special branches måste restartas. Alla hemliga sällskap o ordnar tas om hand, det här kan inte spridas mer då korruptionen rekryteras bl a därifrån. Alla sk centraliserade organisationer som fn, eu med vidhängande sk organisationer måste släckas ned o gå på sparlåga tills vi vet vad de konstruktivt kan användas till. Dessa är numera (eftersom de startades av ‘dom’ som precis anfallit/-er oss) endast till för att flytta fram ‘deras’ egen agenda steg för steg. Ex gav rassefellarna bort marken på Manhattan där fn byggnaden står.., eu är en central statsliknande organisation som sakta förvandlar självständiga friska Nationalstater till utplundrade ‘ekonomiska’ och konkursade provinser. Allt av detta bygger på svindleri, som tog sin systematiska början 1913 med stölden av dollartryckpressen och de efterföljande dollarlånen till amerikanska regeringen (dollar som borde vara räntefria eftersom dollarpressen tillhörde amerikanska folket) samt sedermera skatteuppbörden för att betala den falska räntan. Jag nämner Amerika, därför ‘konceptet’ kopierades sedan till Europa som nu lyder under samma patetiska ok. Minns ‘eu’ skatten ‘de’ vill införa samt en sk global(-istisk) skatt..It goes on and on, tills..

     • Men sett ur ett annat perspektiv så har de kanske den här gången gått fram så här medvetet klumpigt att det är meningen att hela etablissemanget ska se helt bortgjort och ruttet ut, så att människor blir känslomässigt som intellektuellt redo för en återstart. För hela upplägget är faktiskt väldigt amatörmässigt utfört och de är inga amatörer. De vet ju vad de gör eftersom det är samma rövhålsblodlinjer som har styrt oss i en evighet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *