Debatt: Gravida kvinnor och barn ska inte ta mRNA-vaccinet

publicerad 27 mars 2022
- Kerstin Unger-Salén

OPINION & ANALYS. Fertila och gravida kvinnor inom vården har inte bara anmodats, men tvingats ta sprutan. Annars riskerar de bli omplacerade/förlora jobbet. Med tanke på att man inte gjort prekliniska reproduktiva toxiologiska tester för gravida kvinnor borde man inte rekommenderat denna kategori att ta sprutan.

Sådana data finns inte enligt forskaren Mike Yeadon, för de har aldrig utförts:

Gravida kvinnor var inte specifikt inkluderade i de kliniska studierna.

  • Vilket ansvar tar Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten för sina rekommendationer?
  • Har de sett några pre-kliniska studier innan man börjat att förorda Covidsprutan till gravida och fertila kvinnor?

Knappast. Istället upprepar man sin vanliga litania än idag:

”Vaccinerna medför inte några faktiska risker för gravida. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.”

Ytterligare information talar om verkliga fakta med mRNA sprutan för gravida kvinnor. Information från två sjukhus i Israel visar hur spontana aborter och missfall ökar signifikant efter att gravida kvinnor börjat vaccineras.

Den 10:e januari, 2022, lämnade 270 barnmorskor in ett öppet brev till Österrikes regering.

De skrev:

“Vi är oroade av observationer som associeras med Covid-vaccinering av gravida kvinnor eftersom de oftast inte följs upp: missfall, för tidiga födslar, för tidig skada av membran, vaginala blödningar, slaganfall och myokardit.”

Under senator Ron Johnsons utfrågningsförhör i senaten med experter inom covidområdet vittnade åklagare Tomas Renz, som representerar klienter som skadats av covidsprutan. Han har insamlat information från tre visselblåsare: dr Theresa Long (överstelöjtnant i armén), dr Samuel Sigoloff, och Peter Chambers (överstelöjtnant) från Texas National Guard.

De har larmat om säkerhetsrisker med covidsprutan och sammanställt data vars resultat är minst sagt häpnadsväckande. Thomas Renz säger att alla tre deklarerat under ed och att deras data kommer lämnas in till åklagarmyndigheten.

Läs mer: Amerikanska soldater svårt skadade av covidvacciner – Advokat Thomas Renz

Sedan meddelar han under senatsförhören att det finns data som visar att exempelvis missfall ökar med 300 % jämfört med deltalen över en 5 års period och likadant ser det ut med ökad cancerincidens.

Det finns alltså ingen anledning att rekommendera barn och ungdomar att ta denna spruta.

Covidsprutan för barn – 8 miljoner barn i världen har redan ”vaccinerats” med en eller två doser av vaccinet

I Sverige är allmänheten så pass ”lydig” att man inte behövt ta i med hårdhandskarna för att människor ska ta COVID-sprutan. Myndigheterna har beslutat att barn och ungdomar från 12 års ålder ska vaccinera sig och många föräldrar ger sitt tillstånd i tron att de handlar i sina barns intresse.

De är vilseledda. Varför, bör de fråga sig själva, ska deras barn och ungdomar överhuvudtaget ta en experimentell mRNA spruta som vi redan vet haft tragiska konsekvenser, speciellt för denna ålderskategori?

I svenska skolor drivs vaccinationskampanjen uppbackad av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som dessutom rekommenderar barn mellan fem och elva år att vaccineras med Pfizers covid-19-vaccin. Man bortser totalt ifrån det faktum att många redan har naturlig immunitet och klarar Covid-19 utan några problem.

Uppenbarligen var man noggrann med i Pfizers prekliniska studier att ingen fick ingå i studiegruppen som redan haft covid och därmed hade naturlig immunitet. Forskningsstudier visar dock att de som redan haft covid och åtnjuter naturlig immunitet, kan förväntas få allvarligare biverkningar av att ta mRNA-sprutan än de som aldrig haft covid, men det är inte vad myndigheterna säger.

Enligt Mikael Yeadon finns klara belägg att det kan vara skadligt att ge sprutan till dem som redan har en naturlig immunitet.

Under en utfrågning vid The Tennessee sub-committee on Health, vittnade flertalet läkare, bla dr Urso, att det finns stor risk att de som har naturlig immunitet (vilket en stor majoritet av barn och ungdomar har), kan få en kraftig överreaktion av immunförsvaret efter covidsprutan.

Han varnade för att ett antal barn och ungdomar kommer att dö på grund av detta. Att tillåta vaccinering av barn och ungdomar är oförsvarligt och illvilligt, menar dr Urso.

Nyttan av att ge sprutan till denna ålderskategori överväger inte de risker den medför. Detta är allmänt accepterat men det tycks ovidkommande för svenska myndigheter. Riskerna för yngre människor är många, varav myokardit är det man känner till bäst. 

Vaccinet har få biverkningar och är effektivt hos åldersgruppen säger man på Folkriskmyndigheten. Deras påståenden backas inte upp av verkligheten.

Rapporter om ungdomar som dött direkt av sprutan och som fått men för livet dyker upp allt oftare. Två unga pojkar i USA har nyligen dött i sömnen några dagar efter att ha tagit den andra COVID-sprutan. Deras dödsfall har utretts och dr Peter McCullough som granskat utredningen menar att det konfirmerar att Pfizer och Moderna sprutan kan leda till döden för ungdomar.

Läs mer om och från dr Peter McCullough.

Flertalet studier varnar att just ungdomar löper en stor risk. I en Jama studie, January 25, 2022, Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021som nyligen publicerats, framgår något helt annat.

I artikeln rapporteras:

”Based on passive surveillance reporting in the US, the risk of myocarditis after receiving mRNA-based COVID-19 vaccines was increased across multiple age and sex strata and was highest after the second vaccination dose in adolescent males and young men. This risk should be considered in the context of the benefits of COVID-19 vaccination.”

Grafen visar hur atleter kollapsar och deras dödstal för 2021 tom 10:e februari 2022. Graf: Good Sciencing
Grafen visar hur atleter kollapsar och deras dödstal för 2021 tom 10:e februari 2022. Graf: Good Sciencing

Samvetsgranna experter som dr Robert Malone varnar speciellt barn och ungdomar, att inte ta covidsprutan. Han säger till föräldrar:

”Det finns ingen nytta för era barn eller er familj att vaccinera era barn. mRNA vaccinet tvingar barnets kropp att producera giftiga spikproteiner. Dessa proteiner  förorsakar ofta permanent skada i barnens mest viktiga organ”.

Läs mer om och från dr Robert Malone.

Andra som bekymrar sig för barnens säkerhet är Children’s Covid Vaccines Advisory Group (CCVAG) i Storbritannien, uppbackad av en separat grupp av ett 30-tal läkare och forskare. De har sänt ett brev till JCVI (motsvarande FDA) där de uppmanar dem att:

”…omedelbart pausa massvaccinering av barn mot bakgrund av de risker som sprutan medför.”

De menar att det behövs insamling av mer säkerhetsfakta innan man fortsätter massinjicering av barn och ungdomar.

Det vore bra att pausa i Sverige också, för all framtid, för säkerhets skull. Läs gärna vad det svenska Läkaruppropet har att säga i ämnet (Läkaruppropet.se) och bli gärna medlem i partiet MoD. De är ett parti som driver mänskliga rättigheter och demokrati. Det behövs nu mer än någonsin ett sådant parti.

Vaccinationskampanjen drivs inte av vanligt sunt, etiskt medicinskt förnuft

Om så vore fallet i Sverige skulle Anders Tegnell redan backat för länge sedan men han tycker alla ska ta covidsprutan och har inga problem att anbefalla den till barn och ungdomar. Han tycker att skolan ska ”ta med sig” hur viktigt det är att barn vaccinerar sig. Alla har en vinst på att så många som möjligt vaccineras,” säger han.

Förklara hur du tänker, Anders Tegnell. Du kan knappast vara omedveten om de anmälningar som rapporteras till EU och Vaers angående mRNA-sprutan eller en CDC-publikation av en studie 2022 som anger högre biverkningar från covidsprutan, speciellt vad gäller myokardit? Har du läst på det undermåliga underlag av kliniska studier som lämnats in av Pfizer och som trots detta ledde till Emergency Use? Borde det inte fått dig att reagera? Har du läst en ny forskningsstudie, som visar att Pfizersprutans ”effektivitet” inte är högre än 11% för barn mellan 5 och 17 år?

Inga vaccin kan godkännas för Emergency Use på så kort tid. De vet seriösa forskare och det tror jag du vet också.

Anders Tegnell vet dessutom att det inte finns någon anledning att vaccinera barn och ungdomar, men han står inte upp för vad du vet. Den här kampanjen är driven av rena ekonomiska vinstintressen och kontroll. Man vill pressa ut så mycket pengar som möjligt innan sanningen kommer ikapp verkligheten och man tvingas dra in denna galenskap.

Lyckas man få med covidsprutan på listan av rekommenderade barnvaccin så blir det bingo för läkemedelsföretagen eftersom detta gör att de slipper betala ersättning för ev. vaccinationsskador och sprutan ska ju dessutom tas år ut och år in.

Det är sorgligt att se hur så många spelar med; experter, forskare läkemedelsverk och sociala myndigheter. När Folkhälsomyndigheten tillfrågades av Folkets Radiojournalisten Per Shapiro om biverkningar på en presskonferens nyligen, svarade man att man inte kände till några sådana biverkningar. Man undrar vilken planet bor de på? Har de inte skyldighet att hålla sig uppdaterade?

Se video: Mattias Fredricson och Britta Björkholm kan inte besvara “shapirofrågor” om covidinjektionerna

Svenska barnläkarföreningen är en viktig aktör som Folkhälsomyndigheten samråder med i frågan. Per Brolin framhåller att det, precis som vid tidigare beslut om vaccinering, handlar om att väga nyttan mot riskerna.

Det finns flera saker som talar för att det inte är självklart att vaccinera yngre barn. Vaccineringen handlar i första hand om nyttan för individen. Och risken att barn mellan fem och elva år drabbas av svår Covid-19 är väldigt liten. Enligt både studier och våra svenska erfarenheter är den som allra minst i just denna åldersgrupp, säger Per Brolin.

Han borde sagt b lankt nej till att barn och ungdomar ska rekommenderas ta sprutan. Absoluta fakta visar att dödsfall pga Covid-19 inte alls existerar upp till 30 års ålder hos vanliga friska individer. Därför finns ingen anledning att utsätta friska ungdomar eller barn för risker med ett mRNA vaccin.

Skolsköterskorna borde vägra injicera barn och ungdomar med mRNA-sprutan

Är man 12 år är man fortfarande barn.

Se er själva i ansiktet, ni som med all er kunskap missbrukar era positioner för att tillfredsställa ekonomiska intressen och som frivilligt går läkemedelsindustrins ärenden. Hur kan ni sova om natten när ni inte ens har satt barnen och ungdomars trygg- och säkerhet främst?

Senast i skaran av djupt olyckliga ”fall” efter att ha tagit covidsprutan handlar om en liten 5årig flicka som just injicerats. Det uppmärksammades i en VAERS rapport. Flickan har fått allvarliga vaginala blödningar sen hon tog 1:a Pfizersprutan. Pfizersprutan till barn måste bara stoppas.

Till sist vill jag uppmärksamma läsaren på två andra samvetsgranna och modiga forskare. En tung forskningsstudie har helt nyligen publicerats av två veteraner inom epidemiologisk forskning; dr Stephanie Seneff, senior vetenskaplig forskare sedan mer än 50 år på det välrenommerade MIT, Massachussets Institute of Technology och dr Peter McCullough, ”internist, cardiologist, epidemiologist, a full professor of medicine at Texas A&M College of Medicine in Dallas, USA.”

(“He [Peter McCullough] also has a master’s degree in public health and is known for being one of the top five most-published medical researchers in the United States and is the editor of two medical journals.”)

Artikeln och studien publicerades den 16:e januari 2022 på ”the Pre-printservice, Authorea. Den är officiell. Det är en sorglig läsning som visar att mRNA sprutan är allt annat än säker eller effektiv. Författarna har kommit fram till att COVID sprutan förtrycker kroppens naturliga immunförsvar och de kan bevisa hur det går till.

Stephanie Seneff, hävdar också att när man tittar på olika databaser för biverkningar av COVID sprutan, kan man urskilja starka signaler om säkerhetsrisker, från milda till katastrofala, exempelvis cancer.

Det är dubbelt så många rapporteringar om cancer efter införande av Covidsprutan jämfört med alla andra vacciner sammanlagt över de 31 sista åren. Bröstcancer och lymfom är sådana exempel.

Seneff säger: ”Det är förbluffande att man är villig att göra så mycken skada på en hel världsbefolkning. Jag förstår inte graden av djävulskhet.”

Börjar allmänheten ana vilken mardröm vi befinner oss i? Trots alla varningsrop från experter om oanade hälsorisker i samband med mRNA sprutan och trots att den inte heller förhindrar smittspridning, driver man på digitala covidpass och tvångsvaccinering, dvs vaccinmandat. Vilket oerhört svek mot mänskligheten.

Det finns ingen medicinsk anledning att fortsätta ”vaccinering” för Covid-19. Ursula van der Leyen har ingen anledning att fortsätta kräva medicinska tvångsåtgärder och andra intrång av vår frihet. Säg nej till EUs vaccinpass och vaccinmandat och kontakta din riksdagsman och säg ifrån.

Text: Kerstin-Unger Salén

Källor och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq