Om Ryssland stänger av gasen sjunker Europa ner i en djup kris

publicerad 30 mars 2022
- av NewsVoice
Pipeline. Licens: Pixabay

VÄRLDEN. Ryssland har gett "fientliga" länder en deadline den 31 mars för att påbörja betalningar för naturgasimport i den ryska valutan rubel. Den nya valutaväxlingsregeln kommer att påverka alla länder som införde ekonomiska sanktioner mot Ryssland och frös dess valutareserver. Detta gäller särskilt vissa EU-länder som är starkt beroende av rysk energiförsörjning.

Text: RT Editorial Office, "What happens if Russia turns off the gas taps to Europe" | Översättning: NewsVoice

Vad händer efter den 31 mars?

Ryssland säger att Europa inte kommer att få gratis gas om länder vägrar att betala i rubel. "Vi kommer inte att leverera gas gratis, det här är klart", sa Kremls talesman Dmitrij Peskov på tisdagen. På frågan om gasen skulle stängas av för icke-betalare, svarade Peskov: "Ingen betalning, ingen gas". Han tillade dock att Ryssland ännu inte har fattat ett slutgiltigt beslut om hur de ska reagera om europeiska länder skulle vägra att betala i rysk valuta.

Hur mycket är Europa beroende av rysk gas?

Europa är starkt beroende av rysk gas för uppvärmning och elproduktion. Rysk gas står för cirka 40 % av Europas totala förbrukning. EU:s gasimport från Ryssland uppgick i år till mellan 200 miljoner och 800 miljoner euro om dagen.

Vad händer i Europa utan rysk gas?

EU-kommissionen har sagt att den planerar att minska EU:s beroende av rysk gas med två tredjedelar i år och sedan avsluta sitt beroende av rysk försörjning "i god tid före 2030", men ekonomer säger att det inte är lätt att ersätta de 1550 terawattimmar rysk gas som levererades till EU 2021.

Europa kan inte ersätta försörjningsbristen snabbt; det kommer att behöva dämpa efterfrågan. Samtidigt skulle ökad import av flytande naturgas (LNG) på en redan snäv global LNG-marknad sätta en enorm uppåtpress på priserna. Detta skulle bli en stor hit för den europeiska ekonomin, som redan lider av skyhöga energipriser.

Ett utdraget stopp i leveransen av rysk gas skulle komma till en kostnad för EU och kan till och med leda till att vissa länder som är mer utsatta för ryska gasfluktuationer, som Italien och Tyskland, måste vidta nödåtgärder. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har varnat för att ett förbud mot rysk energiimport skulle utlösa en ekonomisk recession i hela Europa.

Vilka är de bredare konsekvenserna?

Det finns en risk för en global energikris. Ryssland är den största naturgasexportören i världen och den näst största exportören av råolja efter Saudiarabien, enligt International Energy Agency.

Att ersätta rysk gas kommer inte att bli lätt. Europa kommer att behöva köpa gas på den öppna marknaden, vilket innebär att om de köper från länder som Qatar eller USA kommer de att behöva betala mer. Det betyder också att gasen de köper inte går någon annanstans. Resultatet kommer att bli högre gaspriser överallt eftersom länder bjuder över varandra för begränsade tillgångar.

Kommer oljepriserna att påverkas?

Ryssland levererar cirka fyra miljoner fat olja per dag till EU. Till skillnad från gas, vars tillgång i större utsträckning fortfarande regleras av långtidskontrakt, är oljepriset volatilt och bestäms av tillgång och efterfrågan.

Om Europa fortfarande bestämmer sig för att överge rysk olja, kan råoljepriserna skjuta i höjden till 200 dollar per fat, eller till och med högre, varnar analytiker.

Kommer Ryssland att sälja andra råvaror i rubel?

President Vladimir Putin har under tillkännagivandet av betalningsplanen antytt att naturgas kan vara den första ryska råvaran som säljs i rubel. Om västvärlden inför ytterligare sanktioner, ökar det möjligheten att andra ryska exportvaror kan prissättas i rubel, inklusive olja, metaller och spannmål.

Vad händer när betalningsfristen närmar sig?

Hittills har EU- och G7-länderna avvisat Rysslands krav att ändra sina betalningar för gas till rubel. Ryssland sa att de inte kommer att tillhandahålla gratis gastillförsel, vilket tyder på att de är redo att stänga kranarna. Om det händer skulle Moskva förlora mellan 200 miljoner euro och 800 miljoner euro varje dag av embargot.

Ryssland skulle dock kunna dirigera om en del av gasen till Asien. Europa skulle sannolikt möta en ekonomisk kris som inte skådats sedan andra världskriget, eftersom skyhöga energipriser skulle få regionens ekonomier att hamna i recession.

Text: RT Editorial Office, "What happens if Russia turns off the gas taps to Europe" | Översättning: NewsVoice