Vaccinforskare erkänner: Nedgången av barnsjukdomar berodde inte på vacciner utan bättre levnadsstandard

publicerad 13 april 2022
- av NewsVoice
Dr Robert Malone. Foto: Epoch Times

VACCINER. "Som vaccinolog skäms jag nu över att lära mig ... vad som verkligen har orsakat nedgången av infektionssjukdomar hos barn, förbättringen av saniteten innan vaccinerna införs för nästan alla dessa barnsjukdomar". Det säger vaccinutvecklaren dr Robert W. Malone på Tucker Carlson Show.

Vaccinationsindustrin tillskrev sig själva äran att ha reducerat de stora farsoterna i världen. I själva verket har industrin fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset genom att skriva om historien. De globala vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

Vetenskaplig forskning visar att kikhosta, mässling, sharlakansfeber och tuberkulos istället minskade på grund av bättre boende, allmänhälsa, kost och allmänt bättre levnadsförhållanden från 1900-talets början fram till 1960-talet. Samma sak gäller polio som jag återkommer till i en senare artikel.

Läs mer i NewsVoice (2011): Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen och världen – värdet av vaccin ifrågasätts

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Källa: Tucker Carlson Show på Fox News

Relaterat