Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

En majoritet av publicerad medicinsk forskning är bedrägerier – Hur många läkemedel och vacciner är kvacksalverier?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 juli 2022
- Torbjörn Sassersson
Medicinsk forskning. Foto: CDC. Licens: Unsplash.com

VETENSKAP. Den mesta inom den publicerade “vetenskapliga” forskningen är kompletta bedrägerier levererade av forskare som har det primära målet att samla in statliga bidrag och forskningsanslag, förklarar Health Ranger Report. Liknande slutsatser drar chefredaktören på The Lancet och även P1 Kaliber.

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, the Lancet, varnade 2015 för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap.

Konsekvensen blir rimligen att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalverier (red anm).

Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers
Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers

”The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness”.

Health Ranger Report skriver i ett nyhetsbrev den 30:e juli 2022 att årtionden av Alzheimers-forskning nu ifrågasätts efter att det visat sig att forskare använt bilder av amyloidproteiner för att få det att se ut som om dessa orsakar Alzheimers.

Mike Adams, dec 2021.
Mike Adams, Health Ranger, 2021.

“Ju mer du tittar på Big Pharma och så kallad medicinsk “vetenskap”, desto mer inser du att det hela är ett massivt, koordinerat, girighetsdrivet bedrägeri att sälja receptbelagda mediciner till människor som inte behöver dem och inte kommer att få hjälp av dem.” – Mike Adams, Health Ranger

Mike Adams forsätter med att påpeka att hela industrin av antidepressiva läkemedel nyligen avslöjats som ett massivt bedrägeri som under decennier bottnat i det falska påståendet att depression orsakas av “en kemisk obalans” i hjärnan som kan “korrigeras” med SSRI-läkemedel (antidepressiva).

John Virapen - Foto: Dsalud.com
John Virapen – Foto: Dsalud.com

NewsVoice som haft många samtal med John Virapen, en tidigare svensk VD för ett av världen största läkemedelsbolag Ely Lilly, sa att anledningen till att läkemedlesbolagen har så stora forskningskostnader beror på att dessa konton inkluderade alla mutor till läkarkåren.

Ely Lilly har tjänat miljardbelopp på Prozac, ett antidepressivt läkemedel.

Beställningsjobb och köpt tystnad

Alla försök att med oberoende forskning granska tex vaccinernas skadeverkan stoppas, enligt NewsVoice källor. Istället ska endast förväntade/positiva resultat publiceras.

Detta förfarande bekräftas av en undersökning som genomfördes av P1 Kaliber från 2006 rubricerad “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”. Det finns idag ingen fri forskning inom medicin eftersom den kan leda till ekonomiska bortfall för industrin. Forskare som publicerar resultat som inte blidkar industrin får inga nya anslag.

P1 Kaliber:

P1 Kaliber
P1 Kaliber

”Hälften av de 2100 professorerna säger att de är mer eller mindre politiskt styrda i sin forskning, tex när det gäller vilka undersökningar som de kan få anslag till.”

”Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt.”

”Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.”

En rimig slutsats är att det mesta av den medicinska forskningen är både styrd och falsk i sina resultat samt nära 100% industrianpassad.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq