Regeringen vill stoppa etablering av konfessionella islamska friskolor

publicerad 15 juli 2022
- av NewsVoice
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com

SKOLAN. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man vill ha ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell (religiös) inriktning. Alla religioner inkluderas och ändringarna föreslås träda i kraft den 1:a januari 2024.

Efter att den svenska Säkerhetspolisen och även Försvarshögskolan varnat regeringen för religiös islamsk extremism har flera islamska friskolor stängts. Den beryktade Vetenskapsskolan fick sitt namn för att skapa en rökridå framför skolans egentliga inriktning, religiös indoktrinering utförd av ISIS-återvändare.

“Enligt Säkerhetspolisen har den nya ägaren agerat bulvan åt den tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi och eleverna på skolan [Vetenskapsskolan] riskerar fortfarande – utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring.”Expressen

Läs mer i NewsVoice

I juni 2022 beslutade Riksdagen om ändringar i skollagen som bland annat innebär skärpt ledningsprövning och skärpta krav på fristående skolor med konfessionell inriktning, skriver Regeringen.

“Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det har vid fristående skolor med konfessionell inriktning förekommit brister kopplade till skolans demokratiuppdrag, jämställdhet, likvärdig utbildning samt till kravet på saklighet och allsidighet”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Skolinspektionen varnar för att det finns allvarliga brister på vissa fristående skolor med konfessionell inriktning. I Skolinspektionens årsrapport 2021 noteras att ämnena sex och samlevnad, idrott och biologi har tagits bort från dessa skolor.

Vetenskapsskolan lades ner. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump
Vetenskapsskolan lades ner. IS-återvändare undervisade barn. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump

I flera fall har pojkar och flickor inte fått en likvärdig utbildning eller har inte bemötts på ett jämställt sätt.

“Det har också förekommit att undervisning inte utgått från vetenskaplig grund utan från konfessionella värden”.

“För att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan har regeringen beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning”.

NewsVoice kommentar om konfessionella islamska friskolor

Etableringsstoppet mot konfessionella friskolor och fritidshem gäller dock endast från och med den 1:a januari 2024 och äldre bestämmelser ska fortsatt gälla för befintliga fri­ståen­de skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

Betyder detta att till exempel befintliga konfessionella islamska friskolor kan fortsätta arbeta med att indoktrinera barn allt medan nya konfessionella friskolor kan etableras i Sverige fram till den sista december 2023?

Text: NewsVoice | Källa: Regeringens pressmeddelande

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Konfessionella muslimska friskolor stoppas..ook..i do not care. Men då ska väl också konfessionella judiska och kristna o dyl stoppas..el (jo själv Kristen, men då ApostelKristen, dvs ursprungsKristen). Vi lever ju numera i ett mångkulturellt jämlikt samhälle, och då gäller väl även denna jämlikhet för alla..El är det några som är mer jämlika än andra/ Animalfarm, dvs Orwellianskt vilket brukar funka i dessa löjets tider. Vi mååste vakna

  • Tja! Sossarna har redan angripit konfessionella skolformer med div begränsningar. Det sades även då vara riktat mot Islam (terroristrekrytering mm).
   I verkligheten sattes åtgärderna ENBART in mot icke islamska konfessionellt inriktade skolor, som faktiskt alla följde svensk läroplan. Efter flera års förföljelse så, så kämpade sig bl a Jehovas Vittnen resp Lestadianer sig till att åtgärderna skulle läggas ned, vad jag minns via domstolsförfarande.

   Eftersom Sossar är inblandade så är det sannolikt att liknande som förra gången avses genomföras. D v s alla skolor som har “icke islamsk” konfession i bakgrunden kommer att angripas. I tysthet denna gång. Däremot är sannolikheten hög att de skolor som är knutna till Islam, och som bara begränsat följer svensk läroplan, kommer att lämnas orörda.
   Islam är allt för välorganiserat (och disponer även vapenmakt) för att Sossarna skall våga störa dem

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *