Regeringen vill stoppa etablering av konfessionella islamska friskolor

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juli 2022
- NewsVoice redaktion
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com
Temabild: Muslimskt barn som ber. Licens: Shutterstock.com

SKOLAN. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man vill ha ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell (religiös) inriktning. Alla religioner inkluderas och ändringarna föreslås träda i kraft den 1:a januari 2024.

Efter att den svenska Säkerhetspolisen och även Försvarshögskolan varnat regeringen för religiös islamsk extremism har flera islamska friskolor stängts. Den beryktade Vetenskapsskolan fick sitt namn för att skapa en rökridå framför skolans egentliga inriktning, religiös indoktrinering utförd av ISIS-återvändare.

”Enligt Säkerhetspolisen har den nya ägaren agerat bulvan åt den tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi och eleverna på skolan [Vetenskapsskolan] riskerar fortfarande – utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring.”Expressen

Läs mer i NewsVoice

I juni 2022 beslutade Riksdagen om ändringar i skollagen som bland annat innebär skärpt ledningsprövning och skärpta krav på fristående skolor med konfessionell inriktning, skriver Regeringen.

”Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det har vid fristående skolor med konfessionell inriktning förekommit brister kopplade till skolans demokratiuppdrag, jämställdhet, likvärdig utbildning samt till kravet på saklighet och allsidighet”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Skolinspektionen varnar för att det finns allvarliga brister på vissa fristående skolor med konfessionell inriktning. I Skolinspektionens årsrapport 2021 noteras att ämnena sex och samlevnad, idrott och biologi har tagits bort från dessa skolor.

Vetenskapsskolan lades ner. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump
Vetenskapsskolan lades ner. IS-återvändare undervisade barn. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump

I flera fall har pojkar och flickor inte fått en likvärdig utbildning eller har inte bemötts på ett jämställt sätt.

”Det har också förekommit att undervisning inte utgått från vetenskaplig grund utan från konfessionella värden”.

”För att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan har regeringen beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning”.

NewsVoice kommentar om konfessionella islamska friskolor

Etableringsstoppet mot konfessionella friskolor och fritidshem gäller dock endast från och med den 1:a januari 2024 och äldre bestämmelser ska fortsatt gälla för befintliga fri­ståen­de skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

Betyder detta att till exempel befintliga konfessionella islamska friskolor kan fortsätta arbeta med att indoktrinera barn allt medan nya konfessionella friskolor kan etableras i Sverige fram till den sista december 2023?

Text: NewsVoice | Källa: Regeringens pressmeddelande

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq