Bör partiet Nyans övernaturliga väsen styra Riksdagen? Vad säger experterna?

publicerad 31 augusti 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Dan Larhammar, Sven Ove Hansson och Christer Sturmark

OPINION. "Partiet Nyans säger ja till "jättemoskén" i Skärholmen i Stockholm", skriver partiledaren Mikail Yüksel på Twitter, men kommer moskén att bli vetenskapligt anpassad? De normgivande föreningarna Vetenskap & Folkbildning (VoF) och Humanisterna anser att tron på övernaturliga väsen är pseudovetenskap, men varför har de inte ett problem med ett parti som lyder under ett väsen som påstås styra hela universum?

Text: Torbjörn Sassersson | Bildmontage: NewsVoice på Dan Larhammar, Sven Ove Hansson och Christer Sturmark. Foton: Markus Marcetic (markusmarcetic.com), Europa Biotech (europabio.org) respektive Fri Tanke (fritanke.se)

Vetenskap & Folkbildning och Humanisterna väljer att offentligt inte kommentera det religiösa projektet Nyans som bygger på tron på ett singulärt övernaturligt väsen trots att ett sådant parti kommer ha ett väsentligt politiskt inflytande i Riksdagen om partiet kommer över 4%-spärren.

Nyans vill ha jättemoské i Skärholmen, Stockholm. Källa: Partiet Nyans
Nyans vill ha jättemoské i Skärholmen, Stockholm. Källa: Partiet Nyans

Föreningarna har under många år lagt ner resurser på att konfrontera allt från andemedier till "kristalltanter". Den tidigare ordföranden i Humanisterna Christer Sturmark instiftade 2005 till och med utmaningen Kristallkulan som ger 100.000 kr till den som kan bevisa existensen av ett övernaturligt fenomen som inte kan förklaras vetenskapligt.

James Randi och Dan Larhammar, VoF på KTH, 2010
Illusionisten James Randi och Dan Larhammar, VoF på KTH, 2010

Dan Larhammar tidigare ordförande i VoF och numera ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien förklarar 2017 för hur han tänker. Dagens Nyheters journalist skriver:

"Dan Larhammar menar att en anledning till att tron på det övernaturliga är starkare i dag än tidigare kan vara att det nu finns en omfattande industri som är villig att profitera på människans tro på det övernaturliga." - DN

Larhammar:

"Som allom bekant är bedrivs all naturvetenskaplig forskning utan några övernaturliga väsen i förklaringsmodellerna, vanligen beskrivet som metodologisk naturalism." - VoF

Politisk trosindustri

Denna industri som dessutom har en enorm politisk och ekonomisk aktiv påverkan på samhällen - och hela nationer - är trosindustrin som bygger sin verksamhet på att övernaturliga väsen kommunicerar via prästombud.

Föreningen VoF startade upp 1982 av bland annat KTH-professorn i filosofi Sven Ove Hansson, försvarsexperten Berndt Brehmer (från 1983) samt en då sittande socialdemokratisk kulturminister. Debatt och dokument från de första årens av VoF:s verksamhet visar att man var särskilt oroad för att tron på övernaturliga väsen skulle påverka riksdagspolitiken. Nu är detta ett faktum mer än någonsin.

Sven Ove Hanson ställde 2006 en retorisk fråga i en intervju för Dagens Nyheter:

"...om jag säger till dig att det finns ett kallt område i solens centrum där det bor trehövdade grodor, då kan inte du bevisa att jag har fel. Den som gör påståendet har alltid bevisbördan." - DN

Vad säger Dan Larhammar och Sven Ove Hansson idag om att svenska riksdagen kan få in ett parti, vars ledare och anhängare tror på ett centralt övernaturligt väsen som uppges styra hela universum? Finns inte risken att denna tro påverkar de politiska besluten så att andra partier måste förhandla med Nyans och kompromissa med sekulära och ateistiska principer?

Sven Ove Hansson med sina anhängare försökte 2015 till och med få politiken att bli evidensbaserad. 18 personer varav flera var beteendeingenjörer hade signerat artikeln. De flesta hade en koppling till VoF. Skaran ansåg att bakom politiska beslut och motioner ska det finnas evidens, vetenskapliga bevis. Försöket att evidensbasera politiken misslyckades. Det kanske hade varit bra för oss alla idag om de lyckats.

Vi har nu en situation i Sverige där ett parti, vars följare tror på ett övernaturligt väsen och vars politik baseras på en religiös krönika från 600-talet, kan komma in i riksdagen, ett parti med en potential att få upp till 1 miljon röster.

Fungerar verkligen kombinationen av religiöst påverkad riksdagspolitik med det ateistiska och sekuläriserade landet Sverige?

Vore det inte rimligt att Mikail Yüksel bevisar att moskéns övernaturliga väsende existerar för om det inte existerar behövs ju ingen jättemoské i Skärholmen för väsendet? Vad säger Kristallkulans instiftare Christer Sturmark och hur tänker vetenskaparna Dan Larhammar på Vetenskapsakademien och Sven Ove Hansson på KTH?

Till alla religiöst troende i Sverige vill jag säga att jag personligen inte har något emot människors religiösa tro eftersom jag anser att ens egna tro är en privat angelägenhet. Denna tro bör dock inte vara politiskt styrd eller partipolitiskt styrande. Religiös tro ska helt enkelt inte vara politisk utan enbart privat.

Text: Torbjörn Sassersson | Bildmontage: NewsVoice