Vad du behöver veta om du vill vaccinera dina barn – Children’s Health Defense

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 september 2022
- NewsVoice redaktion
Vaccin. Foto: Crestock.com

HÄLSA & INJEKTIONER. Children’s Health Defense (CHD) publicerar löpande fakta för dig som föräldrar som du har stor nytta av om du vill vaccinera dina barn. Många människor är fokuserade på att ta experimentella injektioner med genetiskt material och däröfr presenterar CHD “Vaccine Secrets”, som ger dig dokumenterade bevis, varav vissa från den federala regeringen, på att våra barn vaccineras som om de vore försöksdjur.

Artikeln gäller amerikanska förhållanden, men de är likvärdiga med Sveriges (red anm).

Text: Joseph Mercola, “Children’s Health Defense Exposes Vaccine Secrets” | Översatt, redigerad och sammanfattad av Torbjörn Sassersson

Sammanfattning

  • Children’s Health Defense har publicerat en video om barnvacciner för föräldrar och familjer. Med ett antal två minuter långa videokapitel presenteras detaljer, källor ovh bevis på att våra barn har vaccinerats som försöksdjur och det har pågått i decennier.
  • Du kan se hela videon med alla kapitel på mindre än 25 minuter. Här hittar du många svar på frågor om de vacciner ditt barn får, fakta som kan både överraska och chockera dig.
  • Genuina vaccinsäkerhetsprotokoll saknas och det inte finns ingen oberoende verifiering på att vacciner är säkra innan distribution sker till barn. De finns skadliga ingredienser i injektionerna och den information som FDA använder för att godkänna vaccinerna är bristfällig.
  • Bevis från tidigare traditionella vacciner (innan mRNA-vacciner) visar att de inte på ett tillförlitligt sätt förhindrar sjukdom, men mottagarna kan däfremot sprida de virus och sjukdomar som vaccinerna var avsedda för.
  • Historiska data visar att vaccinerade sjukdomar redan hade minskat åratal innan vaccinerna producerades och distribuerades under de stora vaccinationsprogrammen som startade på 1950-talet.
  • Vacciner är big business för läkemedelsindustrin. Se kommande separat artikel.

Slutsatserna ovan är bara några av punkterna från denna informativa serie. Det är absolut nödvändigt att du som förälder gör en rimlig granskning för att kunna ta ett bra beslut om du vill vaccinera dina barn. Överväg att ta till dig dessa fakta för att hålla dig uppdaterad inom barnhälsa.

Bakgrund

De första amerikanska injektionerna för covid-19 gavs i december 2020 till sjukvårdspersonal i New York [2]. Under de 20 månader som följde har man lärt sig mycket om injektionerna och bieffekterna som har ödelagt livet för många av de vaccinerade.

Det stora antalet drabbade vuxna och barn är dramatiskt högre jämfört med tidigare år  sedan VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) år 1990 började registrera biverkningar relaterade till vacciner [3].

Den 12 augusti 2022 har det förekommit över 1,3 miljoner biverkningsrapporter sedan covidinjektionerna inleddes [4] inklusive över 30.000 dödsfall och över 56.000 individer som nu är permanent funktionshindrade. Pandemin har också visat att många läkare var omedvetna om existensen av VAERS, som hanteras av myndigheterna CDC och FDA [5].

Tidigare var syftet med VAERS att upptäcka: “ovanliga eller oväntade mönster av rapportering av biverkningar som kan indikera ett möjligt säkerhetsproblem med ett vaccin” [6]. Det är tydligt att FDA, CDC och andra folkhälsomyndigheter ignorerar rapporterna som följt efter covidinjektionerna.

När du betraktar de dokumenterade bevisen som presenteras av Children’s Health Defense väcks frågan: eftersom skador från covidinjektionerna nu ignoreras av folkhälsotjänstemän, hur länge har de då även ignorerat skador från andra vacciner innan covidkrisen?

Enligt Children’s Health Defense och National Vaccine Information Center (NVIC) har ignorerandet pågått i årtionden.

Faktorer som är involverade i vaccinsäkerhet

Det råder ingen tvekan om att antalet vaccinationer som krävs för att barn bara ska få komma in i skolan har ökat dramatiskt från 1970-talet fram till nutid. Enligt Children’s Hospital of Philadelphia [7] ökade antalet vacciner från fyra på 1940-talet, till sju på 1970-talet och sedan till 14 stycken år 2020, men enligt Children’s Health Defense [8] inkluderar vaccinschemat 50 injektioner vid 6 års ålder och 69 injektioner vid 18 års ålder.

När du lägger till alla antigener, de försvagade eller inaktiva mikroberna av de sjukdomar som utlöser ett immunsvar [9] till adjuvanser dvs främmande ämnen som läggs till i vacciner för att “hjälpa” antigenerna att skapa ett starkare immunsvar [10], har du en svindlande mängd av främmande ämnen som sprutas in i ditt barn under en relativt kort tidsperiod.

Children’s Health Defense påpekar att vissa barn kan klara detta, men många gör det inte, vilket leder till en annan faktor: hur vaccinsäkerheten testas och bevisas. Du kanske tror att oberoende forskning testar och stödjer säkerheten. Prövningarna sker inte (av oberoende part) utan de görs faktiskt av vaccintillverkarna själva, enligt FDA [11].

“Innan FDA licensierar (godkänner) ett vaccin testas vaccinet omfattande av dess tillverkare. FDA-forskare och medicinsk personal utvärderar noggrant all tillgänglig information om vaccinet för att fastställa dess säkerhet och effektivitet.”

När du läser den sista raden kommer du att märka att de utvärderar “all tillgänglig information”. Som Children’s Health Defense påpekar inkluderar detta inte alls all information från diverse tester. Låt oss överväga den nuvarande utgåvan av Pfizer-dokument som användes för att godkänna Comirnatys och Pfizers Covid-19-injektioner [12].

28 barn dog i livmodern av 34 registrerade graviditeter

Operation Rescue [13] rapporterade att uppgifterna visade att 270 gravida kvinnor vaccinerades och en stor andel – 238 (88%) – av dem följdes inte upp. Denna brist på uppföljning är oroande eftersom uppgifterna också visade att 124 av de 270 hade en negativ reaktion på injektionen. 75 negativa reaktioner var svåra och 49 var ej svåra reaktioner.

Resultatet av endast 34 graviditeter registrerades och 28 av dessa barn dog i livmodern eller vid födseln. Av de 34 graviditeterna registrerades endast en som normal och fem registrerades i Pfizer-data som “väntande” [14].

Detta är de uppgifter som FDA använde för att fastställa att Pfizer-injektionen var “säker” för gravida kvinnor. Ändå visar data att från 82% till 97% av de dokumenterade resultaten resulterade i dödsfall.

Det här visar att även när FDA har data blir resultatet av analysen (som leder till uttalandet) att det är “säkert och effektivt” [15].

När alltså FDA godkänner injektioner baserade på dessa felaktiga uppgifter, måste du fråga dig själv hur mycket dåliga data som läkemedelsindustrin samtidigt mörkar?

Du behöver fakta om du vill vaccinera dina barn. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

Vacciner förebygger knappast sjukdomar, men sprider dem

En annan poäng som Children’s Health Defense lyfter fram är att data påvisar att vacciner inte på ett tillförlitligt sätt förhindrar sjukdom. Inte nog med det, vaccinerade människor kan sprida de sjukdomar som de är vaccinerade mot. Om du behöver ett aktuellt exempel, ta covidsprutan, som CDC medgivit inte är effektiv för att förebygga sjukdomar [16].

“CDC:s rekommendationer för förebyggande av Covid-19 skiljer sig inte längre baserat på en persons vaccinationsstatus eftersom genombrottsinfektioner förekommer, även om de i allmänhet är lindriga, och personer som har haft Covid-19, men inte är vaccinerade, har ett visst mått av skydd mot svår sjukdom från sina tidigare infektion.”

(Och hur vet vi att det är sant att: “vaccinerade, har ett visst mått av skydd mot svår sjukdom”, med ledning av hur illa hälsomyndigheterna i övrigt hanterar “data”? – red anm.)

“Vaccine Secrets” fortsätter med att visa flera exempel på vaccinerade personer som fått sjukdomen de vaccinerats mot, till exempel mässling. Statistik från CDC [17] visar att upp till 30% av fallen av mässling under 2019 inträffade hos personer som vaccinerats mot mässling! Children’s Health Defense citerar ytterligare fyra fall där forskare dokumenterade mässling hos individer som vaccinerats [18].

Tyvärr, även om vacciner är tänkta att skydda utsatta människor, kan de som får vissa vacciner sprida sjukdomarna i en process som kallas “utsöndring”. Enligt CDC kan individer som fått ett levande men försvagat influensavaccin sprida både viruset och sjukdomen [19].

Children’s Health Defense noterar också andra virus som kan spridas eller spridas efter vaccination inkluderar mässling, röda hund, vattkoppor, rotavirus och bältros.

Graf som visar dödsfall pga mässling i relation till när vaccinet mot mässling introducerades i världen
Graf som visar dödsfall pga mässling i relation till när vaccinet mot mässling introducerades i världen

Nedgång av sjukdomsödlighet skedde innan vaccinmerna kom

Förutom det faktum att vaccinerna inte alltid är säkra, inte alltid skyddar mot sjukdom och kan orsaka spridning av sjukdomen, finns statliga uppgifter som visar att vaccinprogrammen inte förtjänar äran att lindra mot smittsamma sjukdomar.

Det är nämligen uppenbart att folkhälsoexperter har ljugit om vikten av vaccinprogrammen. Data från National Vital Statistics System (NVSS) [21] som övervakas av CDC, visar otvetydigt att förbättringar av hygien och rent dricksvatten [bättre levnadsstandard] utlöste nedgången i dödligheten i dessa sjukdomar innan vaccinerna ens introducerades på 1950/60-talet.

Läs mer:

Du måste först ha kunskap om du vill vaccinera dina barn

Det här är bara några av punkterna från denna otroligt informativa video. Du upptäcker också vad läkemedelsindustrin använder för sin kontroll vid testning av vacciner på barn och det är inte en placebo.

Children’s Health Defense diskuterar också de många farliga ingredienserna som ingår i tillverkningen av vacciner, inklusive fågelvirus och grisvirusfragment.

Dessutom diskuteras den ynkliga ersättning som de fåtal offer får efter att de har blivit vaccinskadade.

Vad allt detta visar är hur viktigt det är för amerikanska föräldrar att göra sin egen granskning innan de följer en barnläkares råd att injicera sitt barn med 69 sprutor fram till att de fyller 18 år.

Text: Joseph Mercola | Översatt, redigerad och sammanfattad av Torbjörn Sassersson

Referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq