Globalisternas strategier för att uppnå Superöverstatlighet – Del 2

publicerad 28 november 2022
- Dan Ahlmark
Globalisternas strategier. Foto: Rawpixel.com. Licens: Elements.envato.com

ANALYS. Dan Ahlmark analyserar i denna artikel hur globalisternas strategier ser ut för att uppnå superöverstatlighet och en ny ordning i världen. I den föregående artikeln (del 1) beskriver Ahlmark de fyra grupperna bakom den nya världsordningen.

Del 1: Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen

Direkt psykologisk tillvänjning

Några steg på vägen till NWO (New World Order) beskrevs i en tidigare artikel (referens 1). Dessa gällde bl a att regeringar gör kontinuerliga försök av olika slag att försvaga eller bryta ned det folkliga motståndet mot begränsningar av den nationella självbestämmanderätten.

Man kan exempelvis genom regionala organisationer som EU vänja nationer vid att inte längre vara helt självständiga. Det är politisk ”grooming” på nationell nivå. Genom successiva utvidgningar av organisationernas beslutsrätt avvänjs befolkningarna från att inte bestämma sina egna regler.

FN, som troligen efter omvandling blir basen för världsregeringen och dess beslutande parlament, tar initiativ gällande klimat, migration eller Agenda 2030 för att genom internationella överenskommelser påverka eller bestämma de individuella medlemsnationernas politik på vissa viktiga områden.

Sådana åtgärder vänjer nationer vid internationellt inflytande och minskar motståndet mot mera långtgående inskränkningar av den nationella självständigheten.

Skapandet av strukturella förutsättningar för framgång

Vänstern och andra globalister har idag en oerhört mycket starkare finansiering av sin verksamhet och sina projekt genom generösa anslag från privata fonder, stiftelser och offentliga institutioner.

Det har möjliggjort ständiga aktiviteter och konferenser samt indoktrinering och rekrytering av duktiga personer (t ex Young Global Leaders), som kan driva de globalistiskt orienterade frågorna i olika länder.

Globalisternas strategier inkluderar media

Genom samverkan med olika internationella och nationella etablissemang har man skapat ett globalt övertag avseende tryckta och talade media. Till detta kan läggas ett absolut övertag gällande ägande och drift av globala sociala media.

Övertaget har stor påverkan på befolkningarna i en betydande del av världen. Lika viktig som indoktrineringen av ”rätta” åsikter i många frågor är, medför dominansen att man hindrar kritiska åsikter att komma fram.

Stötta stark invandring

Genom utformningen av internationella konventioner och inflytandet av EU respektive Biden-administrationen uppmuntras en betydande invandring till Europa och Nordamerika.

Ett huvudsyfte med den politiken är att stärka vänsterregeringar där genom tillskott av nya väljare samt skapa större medborgarstöd för att överge den nationella suveräniteten.

Invandrare är ju mindre benägna att hålla fast vid denna. Man förstärker alltså vänstern och försvagar relativt sett oppositionen mot transnationellt styre genom dessa utländska stödtrupper.

De transnationella organisationernas aktiviteter

Genom utformningar av ständiga initiativ på många områden från de överstatliga organisationerna (se “Utnyttjandet av hot och psykologiska metoder”) kan de enskilda ländernas suveränitet minskas successivt.

De kan också orsaka direkta kriser i länder, vilka utnyttjas. Förutsättningen är vänsterns starka ställning i de överstatliga organisationerna och borgerliga regeringars ideologiska svaghet (referens 2), som gäller även internationella frågor.

Utnyttjandet av hot och psykologiska metoder

Hot används numera ständigt för att vidga det transnationella inflytandet. I en tidigare artikel (referens 3) granskades de huvudsakliga hot, som använts som skäl för att ge mera makt åt regionala eller globala organisationer.

Dessa gällde främst:

 • klimatet,
 • epidemier (såsom COVID),
 • konsekvenser av länders felaktiga ekonomiska politik,
 • terrorism,
 • flyktingkriser,
 • överbefolkning i utvecklingsländerna och
 • spridning av kärnvapen i världen.

I inget fall fanns övertygande skäl att lämna över makt till övernationella organisationer (referens 3). Fritt samarbete mellan länder kan mycket väl hantera uppkomna kriser.

Speciellt förrädiskt är när organisationerna själva bildat förutsättningarna för – eller direkt själva skapat – hoten.

Införandet av Euron orsakade indirekt exempelvis den svåra betalningskrisen i sydeuropeiska länder.

Valet att rädda tyska och franska banker påverkade sedan EU-hjälpens utformning till länderna, som dömde dessa till en långvarig recession.

EU:s val av flyktingpolitik möjliggjorde massinvandringen till Europa, som motiverades med Syrienkriget. Denna invandring har sedan orsakat mycket svårartade problem inom många medlemsstater. EU kunde ha stoppat flyktingarna vid EU:s gränser och i Medelhavet, men ledningen hade av politiska skäl målet att importera icke-européer.

Den nuvarande energikrisen, inflationen och den kommande livsmedelskrisen är direkt orsakad av den globala klimatpolitiken, som baseras på en obevisad hypotes om katastrofal mänsklig påverkan på klimatet.

Sätten att framställa hoten, problemen och bilderna/symbolerna, som utnyttjas för att påverka, är professionellt utformade för att göra maximalt intryck på människors känslor.

Det döda barnet på en sydeuropeisk strand användes framgångsrikt som reklam för obehindrad massinvandring. Den känsla, som här nyttjades var stark, eftersom den gällde medkänsla, medlidande etc. Att utan vidare reflektion och kunskap tycka synd om andra har ju i det moderna samhället blivit ett rutinartat inslag i mångas känsloliv.

Men en annan känsla, som används oftare och är starkare dvs effektivare, är människors rädsla. Den har metodiskt använts t ex beträffande Covid19 för krav på vaccinationer, nerstängningar (lockdown) av länders företag, skolor mm.

Rädslan gav sådan makt åt politiker, som aldrig borde ha haft denna. Hoten är ofta förenade med bluffar eller överdrifter, vilka tjänar politiska syften.

Målen gäller  vanligen att något maktcentrum – exempelvis EU:s ledning, som vid ekonomiska kriser kanske orsakade av EU:s egna politik, eller FN, såsom vid påståenden om världens undergång i samband med klimatet (bara 20 år kvar) – önskar mera makt  omedelbart  för att rädda oss från en katastrof. Man måste ju agera mycket snabbt för rädda befolkningarna!

Förespråkarna för globalism använder  liknande metoder och argument som Hitler utnyttjade vid riksdagshusbranden 1933, vilken säkrade diktaturen i Tyskland.

Den motsatta taktiken: att dölja

I syfte att inte visa sina syften undviker globalisterna ofta att klart ange eller visa sina syften. Det är för att undvika att skapa ett motstånd, innan man är tillräckligt stark för att kunna krossa detta.

Det innebär, att man börjar med till synes oskyldiga små förslag och initiativ, som därför accepteras, och vilka man sedan kan med samma metod successivt utvidga under åren, tills människor upptäcker att ett nämnvärt och nytt hinder för frihet byggts.

Det är osthyvelsmetoden (ingen märker att en ost minskas genom att en eller två skivor tagits). En annan beskrivning är grodan i grytan, vars vatten upphettas så långsamt, att den inte märker att hon kokas. Sådana metoder används kontinuerligt.

Psykologisk krigföring (psyops)

Så regeringar och överstatliga organisationer har en arsenal av metoder inkluderande sådana för psykologisk påverkan – egentligen krigföring mot de egna befolkningarna.

Man försöker bedöva folks rationella förmåga och hindra saklig debatt, samtidigt som man pratar om vilja till dialog, vikten av folkets medverkan och demokratiskt beslutsfattande och så vidare.

Svenska regeringens utnyttjande av ett oklart akut hot från Ryssland för att utan folkomröstning tvinga fram anslutningen till NATO är ett svenskt exempel på en helt onödig brådska.

Socialdemokratiska partiets interna ”överläggningar” med sina medlemmar om anslutningen var därvid ett skrämmande delexempel på den hänsynslöshet, som vid behov användes. Målet är nu vanligen att överlämna mera makt till överstatliga organisationer. Vi kommer i Sverige att få uppleva många liknande fall i framtiden.

Läs mer av artikelserien om NWO på min blogg.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand | #superöverstatlighet

Referenser

 1. Nya Dagbladet (Ahlmark): Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende – del 2
 2. NewsVoice (Ahlmark): Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet – Del 1
 3. Nya Dagbladet (Ahlmark): Den största bluffen: Hoten som påstås kräva en världsregering

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och
konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han har därefter arbetat som medborgarjournalist, vars artiklar publiceras i tryckta och elektroniska media.

Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen – Del 1

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Och att fattiggöra medelklassen med inflation, vilken nu syns tydligt i butiken.
  Inflation är beskattning utan representation, således ren stöld!!

 • Och att fattiggöra medelklassen med inflation, vilken nu syns tydligt i butiken.
  Inflation är beskattning utan representation, således ren stöld!!

 • Av någon anledning sammanfogar Ahlmark Vänstern med globalisterna! Påminner därför stillsamt om att Vänsterpartiet – liksom Miljöpartiet – var emot anslutning till EU. Vänstern har alltid bekämpat multinationella företag. Dessa och framförallt dess ägare är grunden till globalism och golv för globalisterna, dvs främst miljardärer. Ahlmarks vilja att dra ned vänstern i globalisterna smutsiga byk, beror troligen på att Ahlmark ogillar jämställdhet och jämlikhet, vilket karakteriserar vänstern av idag, dvs är jämlikhets- och jämställdhets- strävare Kan det rent utav vara så att Ahlmark ogillar Vänsterns historiska grundbult: Att vänstern var drivande i Franska revolutionen och avskaffade det kungliga enväldet och adelns privilegier och införde demokrati!

  •  
   Ingemar: Jag tror inte på Vänsterpartiets hållning gällande den världsstat, som EU mycket väl banar väg för. Denna kommer att utvecklas till socialism och införa förtryckande  lagar gällande mycket och i slutändan även ekonomin. Socialism är ett uselt ekonomiskt system men har en oerhörd fördel genom att den tillåter total kontroll över folk.
   Jag har alltid betraktat mig feminist i meningen att könen är helt jämlika och jämställda.
   Som libertarian tycker jag franska revolutionen var en oerhört bra händelse, men skräckväldet – en föregångare till socialistiska diktaturer- avskyvärt.
    

 • Av någon anledning sammanfogar Ahlmark Vänstern med globalisterna! Påminner därför stillsamt om att Vänsterpartiet – liksom Miljöpartiet – var emot anslutning till EU. Vänstern har alltid bekämpat multinationella företag. Dessa och framförallt dess ägare är grunden till globalism och golv för globalisterna, dvs främst miljardärer. Ahlmarks vilja att dra ned vänstern i globalisterna smutsiga byk, beror troligen på att Ahlmark ogillar jämställdhet och jämlikhet, vilket karakteriserar vänstern av idag, dvs är jämlikhets- och jämställdhets- strävare Kan det rent utav vara så att Ahlmark ogillar Vänsterns historiska grundbult: Att vänstern var drivande i Franska revolutionen och avskaffade det kungliga enväldet och adelns privilegier och införde demokrati!

  •  
   Ingemar: Jag tror inte på Vänsterpartiets hållning gällande den världsstat, som EU mycket väl banar väg för. Denna kommer att utvecklas till socialism och införa förtryckande  lagar gällande mycket och i slutändan även ekonomin. Socialism är ett uselt ekonomiskt system men har en oerhörd fördel genom att den tillåter total kontroll över folk.
   Jag har alltid betraktat mig feminist i meningen att könen är helt jämlika och jämställda.
   Som libertarian tycker jag franska revolutionen var en oerhört bra händelse, men skräckväldet – en föregångare till socialistiska diktaturer- avskyvärt.
    

 • Jag vill här göra en summering om det jag skrivit om denna globalistiska omställning i världen som nu pågår för fullt i sin planenliga strategiskt uttänkta konstellation och jag vill försöka ge en så sanningsenlig objektiv beskrivning utifrån många års erfarenhet och bearbetning och insikt som jag fått av att sätta mig in i ovannämnda intrikata ämnen!  

  Det fortsätter detta narrativ i världen och man kan förundra sig hur inskränkta och lurade både kristna och icke kristna är som inte tagit lärdom om Covid19 bluffen och ett vaccin som har den avsikten att förstöra och göra ditt eget immunförsvar obrukbart och där den huvudsakliga avsikten är ett kontrollerat folkmord!

  Det vi kan se idag över hela vår värld är att åtskilliga miljoner människor avlidit efter att de tagit skotten och bara i USA så har fler än en halvmiljon människor dött och skadats för livet till åtföljd av uppkommet eskalerande cancer eller inflammation i hjärtmuskeln, (hjärtkardit) som utlöses av denna så kallade Covid vaccination och där (trombos blodpropp) och (stroke) inträffat efter att man taget flertalet injektioner av detta toxiska preparat.

  Nu kan vi se att inom ett tioårigt eskalerande skeende och detta är nu inte bara jag själv som hävdar och beskriver kommande scenarier, utan forskare och läkare som varnat och slagit larm om att de som tagit detta toxin kommer tyvärr att drabbas av en alldeles för tidig bortgång och död som en direkt följd av det som varit självklart och ett utav huvudsyftet med denna fruktansvärda omställning i världen.

   • Fredrik, kan du svara på frågorna: Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
    Varför polariserar du?- du skriver: “Nyckelord är kristen kontra kristen”.

    • Är det polarisering som du ser som “lösningen”? Hur? Förklara. Vad för sort “lösning”?
     Jag frågade heller inte om “sanningen”. Mina frågor var: Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?

  •  
   Jan-Åke Henriksson:   Din kritiska syn på vaccinerna delar jag på så sätt att biverkningarna syns alldeles för stora, politikerna vidtog åtgärder utan proportionalitet i förhållande till COVIDs farlighet, och att läkemedelsindustrin och det medicinska etablissemanget inte fortgående berättat sanningen om olika företeelser. Men biverkningarna är nu för stora för att gömma undan och vi får  se  vad riktig forskning kommer att säga om dem. Politikernas reaktion på den så kallade pandemin och det medicinska etablissemangets beteende vet jag inte hur man bäst kommer åt. Men precis som i klimatfrågan gissar jag att en del positivt  kommer att hända så småningom, när sanningen tränger på.   

  • forts.
   Det känns som om vi ska skrämmas och lösningen är Jesus och bön. Jag tror inte på att skapa rädsla.

   Jag menar att bön säkert är bra, men vi behöver framförallt upplysa våra medmänniskor om att det inte finns några smittsamma virus, för då faller ju hela idén med vacciner! Det finns inga virus skapade i lab. Däremot skapas säkert giftiga vacciner i lab. Då det inte finns några virus finns det heller inga s k muterade virus.

   Har du fokus på ett skräckscenario blir du dess medskapare.
   Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?

  • Tack för informationen.
   Jag finner den motsägelsefull. Du skriver om virus som om de finns: “Virus och bakterier gillar inte syre,bakterier och virus dör av tillskott av syre!” Under “Bevis nr 14”, skriver du: “Ty det är nämligen svindyrt att låta militären, polisen och försvarsmakten patrullera våra gränser mot ett osynligt virus som inte finns och aldrig har isolerats.”
   Hur ska du har det? Jag vill att du svarar på följande fråga:
   Tror du på, eller tror du inte på att det finns smittsamma virus?

    • Antingen tror du på att det finns smittsamma virus eller så tror du inte på det. Så tror du på att det finns smittsamma virus? Svara nej om du inte tror på det. Svara ja om du tror på det.

 • Jag vill här göra en summering om det jag skrivit om denna globalistiska omställning i världen som nu pågår för fullt i sin planenliga strategiskt uttänkta konstellation och jag vill försöka ge en så sanningsenlig objektiv beskrivning utifrån många års erfarenhet och bearbetning och insikt som jag fått av att sätta mig in i ovannämnda intrikata ämnen!  

  Det fortsätter detta narrativ i världen och man kan förundra sig hur inskränkta och lurade både kristna och icke kristna är som inte tagit lärdom om Covid19 bluffen och ett vaccin som har den avsikten att förstöra och göra ditt eget immunförsvar obrukbart och där den huvudsakliga avsikten är ett kontrollerat folkmord!

  Det vi kan se idag över hela vår värld är att åtskilliga miljoner människor avlidit efter att de tagit skotten och bara i USA så har fler än en halvmiljon människor dött och skadats för livet till åtföljd av uppkommet eskalerande cancer eller inflammation i hjärtmuskeln, (hjärtkardit) som utlöses av denna så kallade Covid vaccination och där (trombos blodpropp) och (stroke) inträffat efter att man taget flertalet injektioner av detta toxiska preparat.

  Nu kan vi se att inom ett tioårigt eskalerande skeende och detta är nu inte bara jag själv som hävdar och beskriver kommande scenarier, utan forskare och läkare som varnat och slagit larm om att de som tagit detta toxin kommer tyvärr att drabbas av en alldeles för tidig bortgång och död som en direkt följd av det som varit självklart och ett utav huvudsyftet med denna fruktansvärda omställning i världen.

   • Fredrik, kan du svara på frågorna: Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
    Varför polariserar du?- du skriver: “Nyckelord är kristen kontra kristen”.

    • Är det polarisering som du ser som “lösningen”? Hur? Förklara. Vad för sort “lösning”?
     Jag frågade heller inte om “sanningen”. Mina frågor var: Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?

  •  
   Jan-Åke Henriksson:   Din kritiska syn på vaccinerna delar jag på så sätt att biverkningarna syns alldeles för stora, politikerna vidtog åtgärder utan proportionalitet i förhållande till COVIDs farlighet, och att läkemedelsindustrin och det medicinska etablissemanget inte fortgående berättat sanningen om olika företeelser. Men biverkningarna är nu för stora för att gömma undan och vi får  se  vad riktig forskning kommer att säga om dem. Politikernas reaktion på den så kallade pandemin och det medicinska etablissemangets beteende vet jag inte hur man bäst kommer åt. Men precis som i klimatfrågan gissar jag att en del positivt  kommer att hända så småningom, när sanningen tränger på.   

  • forts.
   Det känns som om vi ska skrämmas och lösningen är Jesus och bön. Jag tror inte på att skapa rädsla.

   Jag menar att bön säkert är bra, men vi behöver framförallt upplysa våra medmänniskor om att det inte finns några smittsamma virus, för då faller ju hela idén med vacciner! Det finns inga virus skapade i lab. Däremot skapas säkert giftiga vacciner i lab. Då det inte finns några virus finns det heller inga s k muterade virus.

   Har du fokus på ett skräckscenario blir du dess medskapare.
   Hur vill du att framtiden ska se ut? Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?

  • Tack för informationen.
   Jag finner den motsägelsefull. Du skriver om virus som om de finns: “Virus och bakterier gillar inte syre,bakterier och virus dör av tillskott av syre!” Under “Bevis nr 14”, skriver du: “Ty det är nämligen svindyrt att låta militären, polisen och försvarsmakten patrullera våra gränser mot ett osynligt virus som inte finns och aldrig har isolerats.”
   Hur ska du har det? Jag vill att du svarar på följande fråga:
   Tror du på, eller tror du inte på att det finns smittsamma virus?

    • Antingen tror du på att det finns smittsamma virus eller så tror du inte på det. Så tror du på att det finns smittsamma virus? Svara nej om du inte tror på det. Svara ja om du tror på det.

 • Tack för en bra och informativ artikel som saknar PK-vibbar.
  Dock tror jag inte meningen med invandringen var röstfiske.
  Vi har ju sett i närtid hur man styr rösterna dit man vill. Fusk eller inte..

  Istället är det nog så att MrGlobal ville slå sönder kulturen i de länder man avsåg förstöra.
  För mej är kultur inte bara musik teater osv, utan mera “jag vet att du vet att jag vet” Det vill säga hur vi förhåller oss till de oskrivna reglerna som bildar sociala bandet mellan folket i landet.
  Utan detta kitt har vi ingen samhörighet bortom valtillfällena.
  Att inför a perspektiv som genus hbtq vaxer/antivaxer semit och dito anti osv är att uppifrån försöka skapa nya kulturvärden och “rätta band” hos folket. Samma som med munskydd , vi är ett team.
  För mej är Ukraina nu ett skapat hot för att kunna prångla ut “nygemenskap” i EU dvs vi sitter i samma båt eller åtminstone samma roddare men utan tydligt mål för färden. Osäkerhet förvirring skapar utrymme för införandet av nya , för folket, galna ideer.
  Problem, reaktion och ge lösning är ett beprövat verktyg i social ingenjörskonst.

  LeifB

 • Tack för en bra och informativ artikel som saknar PK-vibbar.
  Dock tror jag inte meningen med invandringen var röstfiske.
  Vi har ju sett i närtid hur man styr rösterna dit man vill. Fusk eller inte..

  Istället är det nog så att MrGlobal ville slå sönder kulturen i de länder man avsåg förstöra.
  För mej är kultur inte bara musik teater osv, utan mera “jag vet att du vet att jag vet” Det vill säga hur vi förhåller oss till de oskrivna reglerna som bildar sociala bandet mellan folket i landet.
  Utan detta kitt har vi ingen samhörighet bortom valtillfällena.
  Att inför a perspektiv som genus hbtq vaxer/antivaxer semit och dito anti osv är att uppifrån försöka skapa nya kulturvärden och “rätta band” hos folket. Samma som med munskydd , vi är ett team.
  För mej är Ukraina nu ett skapat hot för att kunna prångla ut “nygemenskap” i EU dvs vi sitter i samma båt eller åtminstone samma roddare men utan tydligt mål för färden. Osäkerhet förvirring skapar utrymme för införandet av nya , för folket, galna ideer.
  Problem, reaktion och ge lösning är ett beprövat verktyg i social ingenjörskonst.

  LeifB

 • Jo det instämmer jag i men vilka är globalisterna? Det är ju fortsättningen på det brittiska imperiet och detta har pågått sen Franska revolutionen som var organiserad av britternas Lord Shelburne mfl.
  Sen 1900-talet modifierades det imperiet till ett angloamerikanskt imperium och dagens globalister var tidigare deras medarbetare och vasaller men kan nu, kanske, ha insett att anglosaxernas skuta håller på att sjunka vilket gör dem mer benägna att kompromissa för att överleva.
  Men Kina och Ryssland är fn inte samma sorts globalister utan står för internationell lag och ordning och global utveckling med winwin.
  Något som anglosaxerna hela tiden har saboterat.
  Jag väntar ännu på att få se en libertarian som erkänner det i stället för att köra med kålsuparteorier vilket dom gör, anser jag, i anglosaxernas tjänst och mot bättre vetande.
  Varför?
  Är det kanske etnisk/kulturell antipati för Ryssland och Kina?
  Och beundran för anglosaxers rofferimetoder?

  • Eustace Mullins förklarar i sina böker villka sk “globalisterna” är, om det skulle vara av intresse.
   I (The Curse of Canaan) förklarar han i djuphet vart dem härstammar ifrån.
   Och (The Biological Jew) förklarar varför dem beter sig som dem gör.

   • Jag tror inte vi kan skylla på någon speciell folkgrupp eller vägen hit.
    Vi har alla tillåtet att det sker. Vi har litat på att våra “stater” vill oss väl och arbetar för vårt bästa. Nästa gång du hör “för din säkerhet” så bör du reagera med skeptisism.
    Inget av det som sker nu beror på naturlagar utan i våra ögon oskickligt hanterad politik eller vilja att tjäna folken.
    Vi behöver ingen överstatlighet eller ens en stat. Vi kan enskilt eller i grupp sköta det som behöver vara gemensamt. Gynnar det alla exvis sjukvård skola vägar så kommer dom berörda vara med på tåget och skapa medel för detta. Skolan är det farligaste politiska verktyget av alla!!!
    LeifB

    • “Vi har alla tillåtit att det sker.”
     Lite orättvist påstående. Vi är många som väljer att inte rösta, eller röstar blankt. Och du bortser från valfusk.

     • Av din kommentar förstår jag att du menar att du på något sätt försökt hindra utvecklingen. Hurdå, jag förstod inte.

      • Du skriver att vi alla har tillåtit att de problem som du själv beskriver har vuxit fram. Men röstar du blankt eller bojkottar valen så har du inte röstat fram de politiker som bär ansvaret.

  • Ja helt rätt Peter. Så klart är det så, vi måste skilja en unipolär och multipolär mellanstatliga globalisering.

 • Jo det instämmer jag i men vilka är globalisterna? Det är ju fortsättningen på det brittiska imperiet och detta har pågått sen Franska revolutionen som var organiserad av britternas Lord Shelburne mfl.
  Sen 1900-talet modifierades det imperiet till ett angloamerikanskt imperium och dagens globalister var tidigare deras medarbetare och vasaller men kan nu, kanske, ha insett att anglosaxernas skuta håller på att sjunka vilket gör dem mer benägna att kompromissa för att överleva.
  Men Kina och Ryssland är fn inte samma sorts globalister utan står för internationell lag och ordning och global utveckling med winwin.
  Något som anglosaxerna hela tiden har saboterat.
  Jag väntar ännu på att få se en libertarian som erkänner det i stället för att köra med kålsuparteorier vilket dom gör, anser jag, i anglosaxernas tjänst och mot bättre vetande.
  Varför?
  Är det kanske etnisk/kulturell antipati för Ryssland och Kina?
  Och beundran för anglosaxers rofferimetoder?

  • Eustace Mullins förklarar i sina böker villka sk “globalisterna” är, om det skulle vara av intresse.
   I (The Curse of Canaan) förklarar han i djuphet vart dem härstammar ifrån.
   Och (The Biological Jew) förklarar varför dem beter sig som dem gör.

   • Jag tror inte vi kan skylla på någon speciell folkgrupp eller vägen hit.
    Vi har alla tillåtet att det sker. Vi har litat på att våra “stater” vill oss väl och arbetar för vårt bästa. Nästa gång du hör “för din säkerhet” så bör du reagera med skeptisism.
    Inget av det som sker nu beror på naturlagar utan i våra ögon oskickligt hanterad politik eller vilja att tjäna folken.
    Vi behöver ingen överstatlighet eller ens en stat. Vi kan enskilt eller i grupp sköta det som behöver vara gemensamt. Gynnar det alla exvis sjukvård skola vägar så kommer dom berörda vara med på tåget och skapa medel för detta. Skolan är det farligaste politiska verktyget av alla!!!
    LeifB

    • “Vi har alla tillåtit att det sker.”
     Lite orättvist påstående. Vi är många som väljer att inte rösta, eller röstar blankt. Och du bortser från valfusk.

     • Av din kommentar förstår jag att du menar att du på något sätt försökt hindra utvecklingen. Hurdå, jag förstod inte.

      • Du skriver att vi alla har tillåtit att de problem som du själv beskriver har vuxit fram. Men röstar du blankt eller bojkottar valen så har du inte röstat fram de politiker som bär ansvaret.

  • Ja helt rätt Peter. Så klart är det så, vi måste skilja en unipolär och multipolär mellanstatliga globalisering.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *