Greg Reese kommenterar den globala cyberattacken som kan “hjälpa” världen att starta om

publicerad 1 februari 2023
- av NewsVoice
Greg Reese. Pressfoto: Reesereport.com

VÄRLDEN. Greg Reese är en amerikansk medborgarjournalist som fått stor uppmärksamhet i USA för sina korta och kärnfulla videor som kommenterar världshändelser. I denna video kommenterar Reese risken för en överhängande cyberattack och ett världskrig inom ramen för omställningen till en ny global ordning.

NewsVoice skrev 2020 att Klaus Schwab från World Economic Forum (WEF) varnar världen för en oundviklig global cyberpandemi som har en större påverkan på världssamhället än covidkrisen. Schwab pekade ut Kina som den aktör som startar cyberkriget.

Israel ledde den 9:e december 2021 en simulering av en massiv cyberattack mot det globala finansiella systemet. Målet är att öka samarbeten mellan de 10 deltagande länderna för att minimera skador på finansmarknader och banker.

Simulationen tog hänsyn till Dark Web och fake news (läs altmedia) med kraften att orsaka kaos för globala valuta- och obligationsmarknader, likviditet, dataintegritet och transaktioner mellan importörer och exportörer.

I mars 2022 varnade Joe Biden att Ryssland kan exekvera en cyberattack mot USA. Biden talar även om en “New World Order” som USA ska leda nu när “tiderna skiftar”.

Relaterat