Underrättelseagenter: USA har farkoster av utomjordiskt ursprung – Nya visselblåsare träder fram

publicerad 6 juni 2023
Karl E. Nell (Department of the Army), David Charles Grusch, Mellon (To The Stars Academy)
Karl E. Nell (Department of the Army), David Charles Grusch, Mellon (To The Stars Academy)

En före detta amerikansk underrättelsetjänsteman David Grusch har gett kongressen och Thomas A. Monheim som är presidentens och Senatens Intelligence Community Inspector General omfattande sekretessbelagd information om mycket hemliga program som har inhämtat delvis intakta farkoster av icke-mänskligt ursprung.

Text: Leslie Kean och Ralph Blumenthal, “Intelligence Officials Say U.S. Has Retrieved Craft of Non-Human Origin”. Översättning och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Informationen, säger han, har olagligen undanhållits kongressen, och han hävdar att han utsatts för olagliga repressalier för sina konfidentiella avslöjanden. Nyheten släpptes den 5:e juni av sajten The Debrief i en artikelskriven av Leslie Kean och Ralph Blumenthal.

Andra underrättelsetjänstemän, både i tjänst och pensionerade, med kännedom om dessa program genom sitt arbete på olika myndigheter, har oberoende av varandra lämnat liknande, bekräftande information, både officiellt och inofficiellt.

Visselblåsaren, David Charles Grusch är en dekorerad före detta officer med tjänst i Afghanistan och han är veteran från National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) och National Reconnaissance Office (NRO).

Han tjänstgjorde som spaningskontorets representant i arbetsgruppen för oidentifierade flygfenomen åren 2019-2021. Från slutet av 2021 till juli 2022 var han medansvarig på NGA:s avdelning för UAP-analyser (Unidentified Anomalous Phenomena tidigare kallat Unidentified Flying Objects) och dess representant i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen på NGA som inrättades för att undersöka det globalt förekommande UAP-fenomenen leddes tidigare av marindepartementet under ledning av försvarsministerns undersekreterare för underrättelser och säkerhet. Den har sedan dess omorganiserats och utvidgats till All-Domain Anomaly Resolution Office vilket inkluderar studier av undersökningar av objekt som opererar under vatten unidentified submerged objects (USO).

Enligt David Grusch har regeringen, dess allierade och försvarsentreprenörer i årtionden och fram till idag återfunnit hela eller delar av främmande farkoster. Analyser har visat att de återfunna föremålen, enligt Grushch, är:

“…av exotiskt ursprung [icke-mänsklig intelligens, vare sig utomjordisk eller okänt ursprung] baserat på farkosternas morfologi och materialvetenskapliga tester samt innehav av unika atomarrangemang och radiologiska signaturer”.

I enlighet med protokollen fick Defense Office of Prepublication and Security Review vid försvarsdepartementet informationen om dessa farkoster. Hans avslöjanden var alla “cleared for open publication” den 4:e och 6:e april 2023, enligt dokument som Leslie Kean och Ralph Blumenthal fått tillgång till.

Gruschs avslöjanden, och information från icke-offentliga vittnen signalerar en växande beslutsamhet från vissa inom regeringen att lösa den kolossala gåtan vilka har nationella säkerhetsimplikationer som har skapat förvirrat militären och plågat allmänheten ända sedan andra världskriget, skriver artikelförfattarna.

Särskilt plågsamt har det varit eftersom ämnet under många årtionden utsatts för desinformationskampanjer och misskreditering av alla som lyfter ämnet eller vill komma ut med information.

Nu, med två offentliga utfrågningar och många hemligstämplade genomgångar bakom sig, kräver kongressen svar.

Karl E. Nell, en nyligen pensionerad arméöverste och nuvarande chef inom rymdindustrin som varit den amerikanska arméns kontaktperson för UAP Task Force från 2021 till 2022 säger att  Grusch som medbarbetare är “oantastlig”.

Christopher Mellon, som arbetat nästan tjugo år inom den amerikanska underrättelsetjänsten och tjänstgjort som biträdande försvarsminister för underrättelsefrågor, har arbetat tillsammans med kongressen i flera år om Unidentified Anomalous Phenomena.

Han säger:

“Ett antal välplacerade nuvarande och tidigare tjänstemän har delat detaljerad information med mig om detta påstådda program, inklusive insikter i historien, styrdokument och den plats där en farkost påstås ha övergivits och återfunnits”.

Det är dock en känslig fråga att få denna potentiellt explosiva information i rätt händer för validering. Detta försvåras av det faktum att ett antal potentiella källor, med rätt eller orätt, inte litar på ledningen för All-Domain Anomaly Resolution Office som inrättats av kongressen.”

Trots problematiska omständigheter är vissa insiders nu villiga att ta risken att för första gången träda fram med kunskap om dessa återställningsprogram.

Detta sker strax innan en stor konferens – The Historic Disclosure Conference – 10-11 juni 2023 om UAP-fenomenet som arrangeras av den tidigare läkaren dr Stephen Greer som 2001 chockerade världen med sitt följe av visselblåsare från en lång rad amerikanska myndigheter. Konferensen för drygt 20 år sedan etablerade att UAP-fenomenet är verkligt, enligt många bedömare.

Artikelföfattarna har grundligt arbetat med att korsreferera och källgranska dokumentationen om Grusch

Jonathan Grey är en generationsofficer inom USA:s underrättelsetjänst med en så kallad top-secret clearance som för närvarande arbetar för National Air and Space Intelligence Center (NASIC), där han foksuerat på analyser av UAP. Tidigare har han arbetat för privata flyg- och rymdföretag och för försvarsdepartementets specialstyrkor, enligt artikeln i The Debrief.

“Fenomenet med icke-mänsklig intelligens är verkligt. Vi är inte ensamma”, säger Grey. “Upplysningar av det här slaget är inte begränsade till USA. Det här är ett globalt fenomen, och ändå fortsätter en global lösning att gäcka oss.”

David Grusch tjänstgjorde på National Geospatial-Intelligence Agency som Senior Intelligence Capabilities Integration Officer, och var där godkänd på nivån Top Secret/Secret Compartmented Information. Han var byråns Senior Technical Advisor för Unidentified Aerial Phenomena analysis/Trans-Medium Issues.

Från 2016 till 2021 tjänstgjorde han vid National Reconnaissance Office som Senior Intelligence Officer och ledde där NRO-direktörens dagliga briefings. Grusch hade titeln GS-15 civil, som inom militären motsvaras av överste.

Grusch har tjänstgjort som underrättelseofficer i över fjorton år. Han är en veteran från det amerikanska flygvapnet och har tilldelats flera utmärkelser och dekorationer för sitt deltagande i hemliga operationer för att främja den amerikanska säkerheten, skriver Leslie Kean och Ralph Blumenthal i sin omfattande artikel.

Ralph Blumenthal och Leslie Kean skrev boken: The Believer
Ralph Blumenthal och Leslie Kean skrev boken: The Believer

Enligt en NRO Performance Report 2021 var Grusch en underrättelsestrateg med flera ansvarsområden som “analyserade rapporter om oidentifierade flygfenomen” och som underrättade individer inom kongressen.

Han bedömdes av spaningskontoret Operations Center Deputy Director som en “skicklig stabsofficer och strateg” och “total kraftintegrator med innovativa lösningar och handlingsbara resultat.”

David Grusch förberedde många sammanfattningar om oidentifierade flygfenomen för kongressen medan han var i regeringen och hjälpte till att utarbeta språket om UAP för FY2023 National Defense Authorization Act, som leddes av senatorerna Kirsten Gillibrand och Marco Rubio och undertecknades av president Joe Biden i december 2022.

Bestämmelsen anger att alla personer med relevant UAP-information kan informera kongressen utan repressalier, oavsett eventuella tidigare sekretessavtal.

I sina uttalanden som Pentagon godkände för publicering i april, hävdade Grusch att äldre UAP-program länge har varit dolda inom flera myndigheter inom conventional secret access programs utan tillhörande rapportering till olika tillsynsmyndigheter.

Grusch tillkännager konkurrens och ett “kallt krig” över exotiska fysiskt material för att få asymmetriska nationella försvarsfördelar.

Enligt andra vittnesmål och dokument har amerikanska företag sedan 1940-talet tilldelats exotiska material och annan utrustning för reengineering och materialåtervinning vilket renderat mycket framgångsrika storindustrier. Dessa påstås – utifrån dessa fynd – ha utvecklat vad som inom konsumentmarknaden är känt som: halvledare, elektronik, minnesmetall, laser, kompositmaterial, distribuerade datasystem och mycket annat (red anm).

Maktkamp inom den djupa staten

Grusch har sedan 2022 informerat kongressen med timmar av inspelad sekretessbelagd information som transkriberats till hundratals sidor om materialåtervinningsprogrammet. Kongressen har dock inte fått tillgång till något fysiskt material relaterat till vrakdelar eller andra icke-mänskliga föremål, enligt artikeln i The Debrief.

“Individer i dessa UAP-program kontaktade mig i min officiella egenskap och avslöjade sin oro över en mängd felaktigheter, såsom olagliga kontrakt mot Federal Acquisition Regulations och annan brottslighet och undertryckande av information över en kvalificerad industriell bas och den akademiska världen”, uppger Grusch.

Leslie Kean och Ralph Blumenthal skriver att:

“Kollegor som gick i god för Grusch sade att hans information var mycket känslig och gav bevis för att material från objekt av icke-mänskligt ursprung finns i besittning av mycket hemliga svarta program.

Även om platser, programnamn och andra specifika uppgifter fortfarande är hemligstämplade, fick generalinspektören och underrättelsekommitténs personal tillgång till dessa detaljer.

Flera nuvarande medlemmar av återhämtningsprogrammet talade med generalinspektörens kontor och bekräftade den information som Grusch hade tillhandahållit för det hemligstämplade klagomålet.”

Grusch lämnade regeringen den 7 april 2023 för att, som han sa, främja regeringens ansvarsskyldighet genom att skapa offentlig medvetenhet. Han har fortfarande stort stöd inom underrättelsekretsar och många källor har intygat hans trovärdighet.

“Hans påstående om att det pågår en kapprustning på jorden under de senaste åttio åren med fokus på omvänd teknik av okänt ursprung är i grunden korrekt, liksom den obestridliga insikten att åtminstone några av dessa tekniker av okänt ursprung härrör från icke-mänsklig intelligens”, säger Karl Nell, den pensionerade arméöversten som arbetade med Grusch i UAP:s arbetsgrupp.

I en prestationsutvärdering 2022 beskrev Laura A. Potter, Deputy Chief of Staff for Intelligence, Headquarters, Department of the Army, Nell som “en officer med starkast möjliga moraliska kompass”.

Grusch företräds av Charles McCullough III, senior partner på Compass Rose Legal Group i Washington och den ursprungliga generalinspektören för underrättelsetjänsten, som bekräftades av den amerikanska senaten 2011. Vid den tidpunkten rapporterade McCullough direkt till den dåvarande chefen för National Intelligence, James R. Clapper, och övervakade underrättelsetjänstemän som ansvarade för revisioner, inspektioner och utredningar.

I maj 2022 lämnade McCullough in ett Disclosure of Urgent Concern(s); Complaint of Reprisal på uppdrag av Grusch till ICIG om detaljerad information som Grusch hade samlat in från och med 2019 när han arbetade för UAP Task Force.

I en oklassificerad version av klagomålet som artikelförfattarna har fått tillgång till anges att Grusch har direkt kännedom om att UAP-relaterad sekretessbelagd information har undanhållits eller dolts för kongressen av “element” inom underrättelsetjänsten “för att avsiktligt och medvetet motverka kongressens legitima tillsyn av UAP-programmet”. Alla vittnesmål som Grusch lämnade för det sekretessbelagda klagomålet lämnades under ed.

Grusch utsattes i månader av repressalier i samband med dessa avslöjanden med början 2021.

Intelligence Community Inspector General fann hans klagomål “trovärdigt och brådskande” i juli 2022. Enligt Grusch skickades en sammanfattning omedelbart till chefen för National Intelligence, Avril Haines, senatens särskilda utskott för underrättelsefrågor och representanthusets permanenta särskilda utskott för underrättelsefrågor.

Klagomålet upprättades och undertecknades av McCullough och hans managing partner. Den avslutades med Gruschs underskrift som bifogades hans uttalande att: “Jag försäkrar högtidligen under straffansvar att innehållet i ovanstående dokument är sant och korrekt såvitt jag vet.”

En utredning om repressalier mot visselblåsare inleddes och Grusch började kommunicera med personalen vid kongressens underrättelsekommittéer i privata möten bakom stängda dörrar. Enligt Grusch kunde viss information som han fått fram under sin utredning inte läggas fram för kongressens tjänstemän eftersom de inte hade de nödvändiga säkerhetsklareringarna eller de lämpliga utredningsbefogenheterna.

En representant för House Permanent Select Committee on Intelligence berättade för The Debrief i mars att kommittémedlemmarna inte kan kommentera innehållet eller bekräfta identiteten på den klagande.

“När du har flera myndigheter som inbäddar UAP-aktiviteter i konventionella SAP/CAP-program, både som mottagare av exploateringsrelaterade insikter och av operativa skäl, utan lämplig rapportering till olika tillsynsmyndigheter, har du ett problem”, sa Grusch och hänvisade till de mycket hemliga Special Access Programs och Controlled Access Programs.

Gruschs vilja att ta risker och tala ut verkar uppmuntra andra med liknande kunskaper som tror på större öppenhet.

Jonathan Grey, underrättelseofficer specialiserad på UAP-analys vid National Air and Space Intelligence Center, talar offentligt för första gången och identifieras här under den identitet han använder inom byrån.

NASIC, med huvudkontor på Wright Patterson Air Force Base, är försvarsdepartementets primära källa för analys av utländska luft- och rymdhot. Dess uppdrag är att “upptäcka och karakterisera luft-, rymd-, missil- och cyberhot”, enligt byråns webbplats. “Centrets team av betrodda ämnesexperter levererar unik insamling, exploatering och analytisk kapacitet som inte finns någon annanstans”, står det på webbplatsen.

Grey menade att sådana enorma möjligheter inte bara är förpassade till studier av det prosaiska.

“Existensen av komplexa historiska program som involverar samordnad återvinning och studier av exotiska material, som går tillbaka till början av 1900-talet, bör inte längre förbli en hemlighet”, sa han.

“Majoriteten av återfunna, utländska exotiska material har en prosaisk jordisk förklaring och ursprung – men inte alla, och varje siffra högre än noll i denna kategori representerar en obestridligt signifikant statistisk procentandel”.

National Air and Space Intelligence Center
National Air and Space Intelligence Center. Foto från NASIC (nasic.af.mil), Facebook

Det är ovanligt att en person med insyn i flygvapnet träder fram, eftersom flygvapnet har varit mindre tillmötesgående än andra myndigheter när det gäller UAP.

“Ett stort antal av våra mest sofistikerade sensorer, inklusive rymdbaserade plattformar, har använts av olika myndigheter, vanligtvis i tre exemplar, för att observera och exakt identifiera den utomvärldsliga naturen, prestandan och utformningen av dessa avvikande maskiner, som sedan fastställs inte vara av jordiskt ursprung”, sa Grey.

Christopher Mellon, tidigare Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, har bidragit till att arrangera sekretessbelagda genomgångar för kongressledamöter och andra tjänstemän om UAP, som inkluderar referenser till exotiska återvunna material.

Den första briefingen han underlättade om återfynd av oförklarliga föremål gavs till personal vid Senate Armed Services Committee den 21 oktober 2019 och till personal vid Senate Intelligence Committee två dagar senare, vilket rapporterades av The New York Times.

Bild: Former Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence Christopher Mellon (Credit: C. Mellon).

Mellon säger att när kongressledamöterna får större kännedom om den information som lämnas till deras personal och till generalinspektören, kommer de att vara i stånd att snabbt fastställa sanningen om de har viljan att göra det.

“Detta är en tillsynsutmaning utan motstycke för utskotten, men jag tror att vi har ledare i kongressen som är redo för uppgiften”, sa Mellon.

Jonathan Grey och hans team på NASIC får ofta ta del av sekretessbelagda genomgångar.

“Det finns hemligstämplat informationsmaterial på hög nivå där verkliga scenarier som involverar UAP, vilket framgår av historiska exempel, görs tillgängliga för underrättelsepersonal på en need-to-know-basis”, berättade han för Leslie Kean och Ralph Blumenthal.

“Jag har varit mottagare av sådana genomgångar i nästan ett decennium.”

Dr Garry Nolan, professor vid avdelningen för patologi vid Stanford University och en känd uppfinnare och entreprenör med mer än trehundra publicerade artiklar, har startat över ett halvt dussin företag baserade på teknik från sitt laboratorium. Nolan har tidigare tillämpat några av dessa tekniker för analys av exotiska material och publicerat den första vetenskapligt granskade artikeln som undersökte sådana material.

“Human civilization was utterly transformed by something as small as a grain of silicon or germanium—creating the underpinning of the integrated circuits that underly computation and now even artificial intelligence”, sa Nolan.

“Det som representeras här kan ligga hundratals tekniska revolutioner före oss. Det skulle kunna vara mer omvälvande för mänskligheten än vad mikroprocessorn åstadkom. Tänk vad vi skulle kunna göra om vi bara hade en gnutta kunskap om hur de fungerar.”

“Visselblåsning är avgörande för kontrollerna och balanserna i vår regering – och ingen federal anställd ska känna sig avskräckt från att gå vidare på grund av rädsla för repressalier”, sa republikanen Andre Carson till oss.

I maj 2022 ledde Carson den första öppna kongressutfrågningen om UAP sedan 1968.

Fallet med David Grusch utgör ett avgörande test av dessa nya skydd för visselblåsare och deras förmåga att skydda framtida visselblåsare som beslutar sig för att träda fram, skriver Leslie Kean och Ralph Blumenthal.

Jonathan Grey säger att hemligheter har varit nödvändiga.

“Även om det är en svår nöt att knäcka kan potentiella tekniska framsteg hämtas från icke-mänskliga underrättelser/UAP-avläsningar av varje tillräckligt avancerad nation och sedan användas för att föra asymmetrisk krigföring, så därför måste viss hemlighetsmakeri finnas kvar”, säger han.

“Men det är inte längre nödvändigt att fortsätta förneka att dessa avancerade teknologier som härrör från icke-mänsklig intelligens överhuvudtaget existerar eller att förneka att dessa teknologier har landat, kraschat eller hamnat i händerna på människor.”

Grey noterade att hypotesen att USA ensamt har tvingat de andra nationerna att hålla detta hemligt under nästan ett århundrade fortsätter att råda som det främsta samförståndet bland den breda allmänheten.

“Min förhoppning är att avråda den globala befolkningen från denna ålderdomliga och befängda uppfattning, och att eventuellt bana väg för en mycket bredare diskussion”.

Text: Leslie Kean och Ralph Blumenthal, “Intelligence Officials Say U.S. Has Retrieved Craft of Non-Human Origin”. Översättning och sammanställning: Torbjörn Sassersson

RelateratSå här kan du stötta Newsvoice