BRICS 3.0 – Vad händer nu med ordningen i världen?

Vad händer när BRICS växer från fem till elva medlemmar den 1 januari 2024?

publicerad 25 augusti 2023
- Kristoffer Hell

ANALYS. Under sista dagen på BRICS-mötet i Johannesburg 22-24 augusti 2023 kungjorde Sydafrikas ledare Cyril Ramaphosa att de nuvarande medlemsländerna beslutat att öppna dörrarna till BRICS för sex nya länder år 2024: Argentina, Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

BRICS föddes 2009 som BRIC, en sammanslutning av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med fokus på att underlätta investeringar i varandras länder – här konceptualiserat som BRICS 1.0. Med inkluderandet av Sydafrika 2010 ändrades namnet till BRICS – i den här artikeln BRICS 2.0.

Samarbetet uppges i dag vila på tre pelare:

 • Politik & säkerhet
 • Finans & Ekonomi
 • Kultur & människa-till-människa kontakt

Varför valde BRICS att ta med just dessa sex länder ur poolen på 38 som också ansökt eller uttryckt intresse för medlemskap i planetens enda multipolära ekonomiska samarbetsorganisation?

Kartbilden nedan indikerar att syftet med BRICS 3.0 – nu med elva medlemmar – kan vara en önskan att desarmera de krutdurkar inom den internationella politiken som det av USA ledda Väst under decennier trappat upp emot, och i samma andetag lägga den politiska och fysiska infrastrukturen för en ny multipolär världsordning.

Tyvärr synes det konflikttyngda och i New York belägna FN allt svårare att spela en konstruktiv roll i världspolitiken.

Tillsammans dominerar Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten Persiska viken och sjötrafiken in och ut ur den.

Tillsammans kontrollerar Egypten och Etiopien sjötrafiken mellan Medelhavet och Indiska Oceanen.

Sydafrika kontrollerar sjötrafiken runt Afrikas sydspets, Godahoppsudden.

Iran

Väst har, under USA:s ledarskap tillsammans med Israel, under ett halvt sekel hetsat mot det shiamuslimska Iran. Förmodligen blir detta svårare från och med 2024, då landet inte längre är en isolerad paria inom världspolitiken, utan en medlem i världens största internationella organisation för multipolärt samarbete.

Saudiarabien

Det sunnimuslimska Saudiarabien har också varit en av de amerikanska brickorna i spelet mot Teheran – ett spel som synes ha omintetgjorts genom det samarbetsavtal Kina hjälpte till att skapa mellan de två grannarna 2023 och som Newsvoice rapporterade om i artikeln “Kina och Ryssland banar väg för historisk fred i Mellanöstern”.

Världens avdollarifiering

Kungadömet Saudiarabien var också en grundbult i den “petrodollar” USA skapade i början på 1970-talet och som därefter tvingat världens alla länder att alltid ha amerikanska dollar i reserv då olja bara kan köpas med dollar – ett arrangemang det oljeproducerande Saudiarabien alltså var del av.

Men om drygt tre månader är Saudiarabien alltså medlem i en organisation vars prioritet är att avdollarifiera världssamfundet.

Sydafrikas Cyril Ramaphosa den 22 augusti 2023:

“Det finns ett global momentum för brukandet av lokala valutor, alternativa finansiella arrangemang och alternativa betalsystem. BRICS är redo att utforska möjligheterna för att förbättra stabilitet, tillförlitlighet och rättvisa i den globala finansiella arkitekturen”

Etiopien

I likhet med mänga av sina grannar i Afrika har också Etiopien drabbats av amerikanska imperieambitioner. Enligt uppgift är Washingtons plan med Etiopien densamma för den Ryska fededationen: krossa det och i stället skapa amerikanska vassalstater.

Argentina

Med Argentina som ny medlem i BRICS, där Brasilien redan finns med, har BRICS upprättat ett betryggande brohuvud i den Nya Världen.

I dag, 2023, representerar nuvarande fem BRICS-länder tillsammans:

 • 42% av mänskligheten – 3,2 miljarder människor
 • 30% av jordens landyta
 • 24% av mänsklighetens samlade BNP

År 2024 kommer BRICS-länderna tillsammans utgöra:

 • 47% av mänskligheten – 3,6 miljarder människor
 • 36% av jordens landyta
 • 27% av mänsklighetens samlade BNP
Här är sexton länder som också sökt medlemskap i BRICS:

 • Algeriet
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Belarus
 • Bolivia
 • Cuba
 • Honduras
 • Indonesia
 • Kazakhstan
 • Kuwait
 • Nigeria
 • Palestine
 • Senegal
 • Thailand
 • Venezuela
 • Vietnam
Här är länder som uttryckt intresse för att gå med BRICS:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Comorerna
 • D.R. Congo
 • Gabon
 • Guinea-Bissau
 • Mexiko
 • Nicaragua
 • Pakistan
 • Sudan
 • Syrien
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Uganda
 • Uruguay
 • Zimbabwe

Om också de går med i BRICS innebär detta:

 • 68% av mänskligheten – 5,3 miljarder människor
 • 52% av jordens landyta
 • 34% av mänsklighetens samlade BNP

BNP siffran skall tas med en nypa salt, för BRICS 3.0 kan resultera i en ekonomisk tillväxt bland medlemmarna, liksom nedgång för ett EU som skjutit sig självt i foten genom självmordssanktioner som stärker Ryssland och avindustrialiserar Västeuropa.

Hur kommer det av USA ledda Väst att reagera på den utveckling BRICS 3.0 stakat ut?

Kommer Washington att tagga ned och acceptera BRICS multipolära världsordning – eller kommer försöken att destabilisera utvecklingen att ytterligare trappas upp?

Efter NATO:s och Västs misslyckanden på slagfältet i Ukraina 2022-2023 – vilka är egentligen Västs utsikter att lyckas med något sådant?

Gruppfoto BRICS 2023

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

 1. Sputnik: Argentina, Iran, Saudi Arabia, Egypt, UAE and Ethiopia Get BRICS Membership
 2. NewsVoice: Läkningen i Mellanöstern fortsätter – Syrien åter in i värmen
 3. NewsVoice: Kina och Ryssland banar väg för historisk fred i Mellanöstern
 4. NewsVoice: Proxykriget mot Ryssland feb-sep 2022 – Putins militär säkrade östra Ukraina och stoppade folkmord
 5. BRICS 2023: Three Pillars of Cooperation
 6. Wikipedia: BRIC
 7. Wikipedia: BRICS
 8. Voltairenet: Emirates to buy 48 fighter jets from China
 9. Voltairenet: US bans UAE from hosting Chinese navy
 10. Voltairenet: The Middle East is reorganizing
BRICS-Expansion Infographic by Visual Capitalist
BRICS Expansion Infographic by VisualCapitalist.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är helt enkelt så att råttorna vill lämna ett sjunkande skepp, råttorna är överlevare, dom väljer rätt i slutändan.

 • Det enda som kanske kommer ändra sig är illusionen av hur världen fungerar. Allt annat kommer vara som det alltid har varit.

 • Det vore intressant att veta vilka av dessa länder som egentligen styrs av WEF och/eller WHO. Schwab skryter ju med att ha infiltrerat alla kabinett i hela världen. Kina och Bill Gates lär vara de största bidragsgivarna till WHO som via strategin One Health ska diktera villkoren för vad hälsa är och hur den ska upprätthållas (vacciner, vacciner, vacciner – övervakning, övervakning, övervakning). Vem är herre på täppan? Är detta verklighet eller show?

 • Varför dessa sex länder?

  Geopolitisk strategi:
  De nya medlemmarna har strategiska positioner globalt. Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten dominerar Persiska viken.

  Egypten och Etiopien kontrollerar viktiga sjövägar, och Sydafrika kontrollerar Godahoppsudden. Dessa länder har också varit i centrum för internationella konflikter, särskilt med Väst.

  Ekonomisk styrka:
  Med dessa nya medlemmar kommer BRICS att representera en ännu större del av världens befolkning, landyta och BNP. Detta kommer att ge BRICS större ekonomisk och politisk tyngd på den globala scenen.

  Ekonomisk tillväxt:
  Med dessa nya medlemmar kan BRICS uppleva ökad ekonomisk tillväxt.
  Medlemsländerna kommer sannolikt att dra nytta av ökade handelsmöjligheter och investeringar inom gruppen.

  Avdollarisering:
  Saudiarabiens inträde i BRICS kan signalera en förskjutning från petrodollar-systemet.
  Detta kan ha stora konsekvenser för den globala ekonomin, särskilt för USA:s ekonomiska dominans.

  Politisk omstrukturering:
  Med dessa nya medlemmar kan BRICS bli en ännu starkare motvikt till Väst, särskilt USA och EU.

  Detta kan leda till en omstrukturering av den globala politiska ordningen, med BRICS som en central aktör.

  Potentiell konflikt med Väst:
  Med tanke på de spänningar som redan finns mellan BRICS-länderna och Väst, särskilt USA, kan denna expansion leda till ökade geopolitiska spänningar.

  Väst kan se denna expansion som ett hot mot sin globala dominans och kan vidta åtgärder för att motverka BRICS:s inflytande.

  Stärkt samarbete inom BRICS:
  Med dessa nya medlemmar kan vi förvänta oss ett djupare samarbete inom BRICS, inte bara ekonomiskt utan också politiskt och kulturellt.

  Slutsats:
  BRICS:s expansion är ett tydligt tecken på en förändring i den globala ordningen.

  Medan det finns många osäkerheter kring hur detta kommer att påverka den globala dynamiken, är det klart att BRICS kommer att spela en ännu större roll på den globala scenen de kommande åren.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *