Kina: Vad innebär Belt and Road-projektet för Sverige?

publicerad 15 november 2023
Cui Aimin. Foto: Kinas ambassad
Cui Aimin, Kinas ambassadör i Sverige

På senare tid har Belt and Road gradvis blivit ett fashionabelt ord som drar till sig det internationella samfundets uppmärksamhet. Vad innebär egentligen projektet för Sverige? Kinas ambassadör i Sverige förklarar.

Text: Cui Aimin

I Senegal innebär det ett lantligt brunnsborrningsprojekt som bekvämt ger rent dricksvatten till lokalbefolkningen. I Grekland innebär det att hamnen i Pireus har fått nytt liv och förvandlats till Medelhavets största hamn. I Argentina innebär det ett vattenkraftverksprojekt som dagligen tillhandahåller elektricitet till 1.5 miljoner hushåll.

Människor i olika länder kan ha olika intryck och förståelser av Belt and Road, men alla har en samsyn, att det gynnar alla länder och världen.

Det är under detta samförstånd som det tredje Belt and Road International Cooperation Summit Forum framgångsrikt hölls i Peking nyligen. Representanter från 151 länder och 41 internationella organisationer kom till Kina för att delta på konferensen. Statschefer, regeringschefer, höga representanter från fler än 20 länder och chefer för internationella organisationer deltog i öppningsceremonin.

Dessa utländska gäster täcker alla fem kontinenter runt om i världen och involverar regeringar, civila organisationer, affärskretsar, akademiska institutioner och andra samhällssektorer, vilket fullt ut återspeglar världens förtroende och entusiasm för initiativet Belt and Road.

Vid öppningsceremonin meddelade president Xi Jinping Kinas stöd. De åtta åtgärderna för att gemensamt utveckla Belt and Road med hög kvalitet inkluderar viktiga åtgärder som att bygga det tredimensionella sammankopplingsnätverket, att främja grön utveckling samt främja vetenskaplig och teknisk innovation. De inkluderar också att bedriva ett pragmatiskt samarbete, stödja utbyten mellan civilsamhällen och för att förbättra Belt and Road.

Specifika projekt såsom internationella samarbetsmekanismer har fått aktivt gensvar och stöd från alla parter. Forumet har gett 458 resultat, vilket är en förbättring jämfört med det föregående toppmötesforumet.

Detta toppmötesforum höll också tre högnivåforum kring teman som: sammankoppling, grön utveckling och digital ekonomi samt sex särskilda forum om ämnen som fri handel, förbindelser mellan människor, utbyten mellan tankesmedjor, integritet, regionalt och maritimt samarbete, och en Belt and Road-entreprenörskonferens hölls.

Många kinesiska och utländska företag har utvecklat enorma affärsmöjligheter samt förhandlat och undertecknat samarbetsavtal.

Under de senaste 10 åren har samarbetsnätverket Belt and Road sträckt sig från den Eurasiska kontinenten till Afrika och Latinamerika, och främjat flödet av varor, kapital, teknik och personal från olika länder.

Kina har undertecknat samarbetsdokument med fler än 150 länder och 30 internationella organisationer, lanserat fler än 3000 praktiska projekt och attraherat nästan 1 biljon amerikanska dollar i investeringar, vilket ger impulser till en världsekonomisk tillväxt och öppnar utrymme för en global gemensam utveckling.

Forumet har avslutats framgångsrikt, men historien om Belt and Road fortsätter.

För närvarande är den globala ekonomiska återhämtningen trög, den globala inflationen fortsätter, finansmarknaderna är turbulenta och skuldtrycket ökar. Ekonomierna i alla länder står inför stora utmaningar.

Med detta forum som en ny historisk utgångspunkt kommer det gemensamma bygget av Belt and Road att bli mer innovativt och dynamiskt, mer öppet och inkluderande och öppna nya möjligheter för länder runt om i världen, inklusive Sverige.

Belt and Road-projektet i Sverige

Nyligen, när jag kommunicerade med vänner från alla samhällsskikt i Sverige, fick jag två djupa intryck: för det första vill alla samhällsskikt i Sverige veta mer om initiativet Belt and Road för det andra uttryckte många vänner sitt hopp om att Sverige också kan delta i det gemensamma arbetet.

Faktumet är att Sverige och många europeiska länder redan har åtnjutit bekvämligheten och fördelarna med Belt and Road-initiativet. Uppkoppling är den gemensamma nämnaren i initiativet och hör också till en del av EU:s DNA.

Flaggskeppsprojektet och det ikoniska varumärket CR express medför ett viktigt bidrag till att ytterligare förbättra den europeiska anslutningen. CR express från Sverige till Kina öppnade 2018 och den transporterade timmer från Dalarna till en möbelfabrik i Ganzhou City, Jiangxi-provinsen.

Hittills har CR express kört totalt 77 000 tåg, nått 25 länder och 217 städer i Europa, transporterat 7,31 miljoner TEU-varor till ett värde av mer än 340 miljarder US-dollar, vilket har bidragit stort till att jämna ut industri- och leveranskedjorna.

Kina och Sverige har goda förutsättningar för samarbete inom ramen för Belt and Road. I dag är de två parterna varandras största handelspartner i Norden och Asien. De ekonomiska och handelsmässiga relationerna är mycket aktiva och praktiskt samarbete inom olika områden har lagt en solid grund.

Samtidigt liknar Sveriges koncept för miljöskydd, innovation och effektiv hållbar utveckling Kinas koncept om en grön sidenväg och en digital sidenväg. De båda sidorna har stor potential för samarbeten inom områden såsom grönt miljöskydd och teknisk innovation.

Precis som Sverige spelade en viktig roll i skapandet och driften av AIIB, kan Sverige aktivt delta i flera områden och uppnå ömsesidig nytta och vinn-vinn-resultat med Kina i processen att främja det gemensamma bygget av Belt and Road för kvalitetsutveckling.

Till exempel, inom området för AI, föreslog president Xi Jinping ett globalt initiativ för AI-styrning vid detta forum och Kina är villigt att stärka utbyten och dialogen med andra länder för att gemensamt främja en sund, ordnad och säker utveckling av global AI.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tidigare sagt att hur man ska hantera de problem och möjligheter som AI medför är ett problem som Sverige behöver lösa. De två parterna kan definitivt samarbeta i detta avseende och arbeta tillsammans för att stärka AI-styrningen.

Föreställ dig att godsbåtar från Göteborgshamnen en dag endast behöver ta häften av den normala tiden för att nå hamnen i Shanghai med hjälp av Ice Silk Road.

Med hjälp av den digitala sidenvägen kommer den svenska digitala handelsplattformen få fler och fler kinesiska samarbetspartners och användare. Med hjälp av “hälso-sidenvägen” och “den gröna sidenvägen” kommer det svensk-kinesiska samarbetet inom hälsa att bidra till att fler länder kan genomföra hälsobistånd och man kommer hand i hand att vårda den mänskliga hälsan och bemöta klimatutmaningen och påskynda processen att förverkliga FN:s 2030 Agenda.

Dessa är inga fantasier utan resultat som har uppnåtts i vissa länder och är en vacker bild av framtidens kinesisk-svenska Belt and Road-samarbete.

Nystart

Nu finns det i svenska samhället fortfarande en del missförstånd och tvivel om Belt and Road-initiativet, vilket är ett normalt fenomen orsakat av otillräcklig förståelse.

Sedan initiativet föreslogs för 10 år sedan har det internationella samfundet också gått igenom en process från nyfikenhet och misstänksamhet till förståelse och stöd. Tiden och tillämpningen har bevisat den starka vitaliteten i initiativet. Det kommer inte försvagas av blindhet, spekulationer eller tvivel, utan bara att stärkas av förståelse, tillit, mod och beslutsamhet.

Så länge Kina och Sverige ökar utbyten och aktivt utforskar detta, tror jag att de båda länderna kan starta en ny resa genom Belt and Road-samarbetet som kan ge fler fördelar för de två folken.

Text: Cui Aimin, Kinas ambassadör i Sverige

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq