Socialminister Jakob Forssmed måste ersättas om han fortsätter ducka covidvaccinskadorna

Debatt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 februari 2024
- Torbjörn Sassersson
Jakob Forssmed debatterar mot Elsa Widding i Riksdagen, 9 feb 2024.
Socialminister Jakob Forssmed debatterar mot Elsa Widding i Riksdagen, 9 feb 2024.

Elsa Widding går hårt åt Socialminister Jakob Forssmed i frågorna runt covidvaccinernas effektivitet och säkerhet under en Riksdagsdebatt i fredags. Hon antyder att Forssmeds duckande av en rad sakfrågor teoretiskt kan leda att han ställs inför rätta precis som hälsoministern i Italien.

En strid ström av nya vetenskapliga rön och statistiska data har det senaste året nått allmänheten från det vetenskapliga samhället, men någon adekvat respons har inte kommit från politikerna, menar Widding.

NewsVoice har endast hunnit täcka en bråkdel av dessa nya data och rön. Nu finns det goda skäl att återigen lyfta några av dessa varningar.

På måndag kl 06:00 publicerar vi en granskning som bland annat nämner en av de forskare som Widding tar upp i sin debatt mot Jakob Forssmed, nämligen dr Angus Dalgleish.

Dalgleish vid St. George’s Hospital i London berättar att hans patienter som tidigare hade sin cancersjukdom under kontroll drabbats av ett skenande cancerförlopp efter att de tagit covidsprutorna. Dessa observationer kan inte lämnas åt sitt öde utan granskning.

Artikeln nämner även att många läkare och läkarstudenter avlidit av en snabbt utvecklad och aggressiv cancer eftersom de påtvingats covidvaccin för att kunna behålla sina jobb eller för att få slutföra sina utbildningar.

Widding menar att politikerna genom “sömngång” går vidare utan att rannsaka sina tidigare beslut, dokumenterade skador eller ens ifrågasätta vaccinindustrins påstått vetenskapliga data, vilket innebär att nya ödesdigra beslut ofrånkomligen kommer att tas av okunniga politiker.

Se debatten mellan Jakob Forssmed och Elsa Widding

Måste Jakob Forssmed bytas ut?

Hela situationen förvärras ytterligare eftersom WHO arbetar på högvarv för att genomdriva så att organisationen ska få mandat att styra medlemsstaternas vårdpolitik och hälsobeslut, kanske redan så tidigt som sommaren eller hösten 2024, om en ny influensavåg kommer.

Det är alltså en öppen fråga om en potentiell  influensavåg senare under 2024 kan leda till att WHO tar ett snabbt “nödbeslut” till och med långt innan WHO:s mandat träder i kraft 2025, om Sverige godkänner mandatet i maj 2024.

Konsekvensen kan bli att vid nästa influensa tvingar WHO medlemsstaterna att i sin tur tvångsvaccinera sina befolkningar med samma typer av experimentella vaccinliknande genterapier som under covidåren 2020-2022.

Socialminister Jakob Forssmed spelar i sammanhanget en central roll för svensk folkhälsa.  När ska han agera eller måste ha ersättas?

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq