Publicerad 3 maj 2013 - av NewsVoice

All Wars Are Bankers’ Wars

KRIG & ÖVERVAKNINGDenna YouTube film redogör för hur "bankers" styrt Nordamerika sedan koloniseringen och ligger bakom både lönnmord på presidenter och diverse...