Lars Amber

3 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Författarnamnet Lars Amber är en pseudonym för en svensk delvis bosatt i Brasilien. Amber är undersökande journalist och personen bakom är författare till flera böcker. Han har arbetat för flera stora mediehus i Sverige och har rapporterat från ett trettiotal länder.