OPINION


Daniel Vergara och Andreas Sidkvist. Montage av NewsVoiceMontage av NewsVoice baserat på foto av Torbjörn Sassersspon och pressfoto i tidningen Syre (Daniel Vergara)

MoD:s ordförande replikerar Daniel Vergara på Syre: Vi står på rätt sida i historien när det gäller covidvacciner och fredssamtal

OPINION"Om vi istället för att använda skuldbeläggning genom skeva associationskopplingar och genom repetering av fula ord som Expo och numera Syre-anställda Daniel Vergara ägnar sig åt, tittar på vad jag och partiet MoD faktiskt står för, framkommer en annan bild."


Katerina Janouch

Sverige 2030: Fem frågor till Katerina Janouch

OPINIONKristoffer Hell Intervjuade författaren och samhällsdebattören Katerina Janouch om framtidens Sverige, närmare bestämt år 2030. Intervjun avhandlar även svenskarnas framtid, Europa-migrationen, globaliseringen, WHO och journalistiken.


INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICE


JP Sears, maj 2023, eget verk

JP Sears: Snapchat AI uppmuntrar ungdomar att byta kön

OPINIONDebattören JP Sears kommenterar hur positiv SnapChats AI är till könsbyte. AI:t har inga problem med att efter redan tre frågor från ungdomar med könsidentitetstankar bistå med hjälp och uppmuntran i processen att byta kön.