3D projection

Mapped 3D projection on building

Mapped 3D projection on building

VETENSKAPhttp://www.youtube.com/embed/PlPa_m8RVo8 Demonstration på hur långt projicerad 3D teknik kommit. Med hjälp av optisk teknik projiceras detta tredimensionella bildspel på en husväg på en offentlig plats.