augmented reality


Augmented Reality. Foto: David-Davies. Licens: CC BY-SA 2.0. Annons.

Trender inom Virtual och Augmented Reality

UNDERHÅLLNINGUtveckling under 2018 har definierat den närmaste framtiden för hur Virtual Reality och Augmented Reality (VR och AR) kommer att tillämpas i vår vardag.