Bonnierkoncernen

BonnierBuset - Foto: Holger Ellgaard, omgjort - Wikimedia Commons

Bonnierkoncernen bryter mot sina egna pressetiska ideal

MEDIABonnierkoncernen: "Den illasinnade kritiken, den öppna fientligheten och hoten mot journalister ska vi avvisa och stå upp mot med kraft. Dessa attacker mot fria medier är en attack också mot den liberala demokratin, mot vår samhällsmodell."