egoism

Mänskliga rättigheter är inte gratis

utkastVad historien berättar är att privilegierade och de som betraktar sig som ägare till makten försvarar sina ”rättigheter” in i döden medan de som anser