frimurare

Inblick.se: Många frimurare i rättsväsendet

utkastI det här numret publicerar Inblick personer inom det svenska rättsväsendet som är frimurare. Sammanställningen visar att Svenska Frimurare Orden är starkt överrepresenterade bland poliser,