Indigo Skyfold

Påstådda avslöjanden av cloud seeding-pilot

TEKNIK TEKNIKDEBATT. NewsVoice lägger ut denna video med reservationen att redaktionen överhuvudtaget inte kunnat verifiera innehållets äkthet på något sätt. Vi lägger ändå ut den