koranbränningarna

Koranbränningarna

Koranbränningarna – varför Iraks rättsväsende fungerar bättre än Sveriges

SVERIGEANALYS. Det är förmodligen en allmänt hållen uppfattning att polisen är till för att förebygga, bekämpa och utreda brott - inte att tolerera, möjliggöra och beskydda kriminalitet. En titt på hur koranbränningarna och dess reaktioner hanterats i Sverige respektive Irak, demonstrerar att Irak har ett rättsväsende som fungerar bättre än det i Sverige.