kriga

På väg mot ett medmänskligare samhälle?

utkastEn omfattande studie av IMF (Internationella valutafonden) visar att en mer jämlik fördelning kan bidra positivt till ekonomisk utveckling och tillväxt. Börje Peratt Ekonomerna har