skrock

Vad är egentligen vidskeplighet?

VETENSKAPVidskepelse, folktro, mytologi, religion, mysticism, paranormal varseblivning, magi och fobi är begrepp som emellanåt blandas ihop och rör till förutsättningarna för kunskapsbildning på dessa respektive