The Straddling Bus

Enorm gränslande buss passerar över trafiken

VETENSKAPFöreställ dig ett innovativt jättefordon, en enorm buss, som kan sluka två filer av stillastående trafiken medan den far in mot Los angeles. Så tänker sig ett team av kinesiska ingenjörer från företaget Song Youzhou att Los Angeles traikstockningar ska kunna lösas.