Ungdomsarbetslöshet

Ge de unga en chans!

utkastSänkta ungdomslöner är nya stridsrop för att bereda plats för unga i arbetslivet. Innebär det möjligheter eller är det ytterligare ett försvagande av ungas chans