värsting

En lärare måste vara ledare

utkastMan sa tidigare att läraryrket var ett kall. Det innebär en stark vilja att bidra till unga människors utveckling. Läraren har ett ansvar för unga