8 KOMMENTARER

 1. Har fyra gånger varit på ett biblioteket i södra småland och frågat efter Bertils Lindqvists böcker Haveristerna, Bödlarna och Förrädarna. Tyvärr kunde de ej få fram dem. En bibliotikare kunde erinra sig att hon hört något om att det troligen berodde på att dem ej var tillräckligt intressanta för en bredare grupp. Men var osäker.
  Kan det föreligga censur? Kan svenska bibliotek själva ta beslut om vilken litteratur som skall censureras?

  Är det farligt för någon om sanningen om myndighetsmissbruk belyses?

  Jag menar att det är tvärtom. Svenska medborgare bör få veta varför de bannlyses av vissa myndigheter och försäkringsbolag, Varför makthavare har suverän makt och kan manipulera och stjäla utan att straffas.Varför köpta medicinska rådgivare har mandat att försätta patienter i ekonomiskt vanmakt som leder till svåra sjukdomar utan att straffas, hur polisen arbetar och också varför pensionen inte går att leva på mm.
  Många medborgare har tvingts uppleva det som beskrivs i böckerna utan att kunna försvara sig.

 2. Jag har samma erfarenhet som Hoberga. Har frågat efter böckerna på bibliotek i Mora, Orsa och Älvdalen. Bibliotekarien hade inte ens hört talas om böckerna.

 3. Bertil, tack för kapitel 31 och frågan: ”Är Tryckfrihetsförordningen lika för alla?”

  Mitt svar: NEJ och åter NEJ, så läge humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN svensk ”myndighet eller annat allmänt organ” LEKER laglös ”myndighet eller annat allmänt organ”, utan personligt ansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat adresserat till EN drabbad enskild medborgare, med under förbrukad tid i livet enskild utvecklad och ägd KUNSKAP att i nutid och enskilt ägda mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

  Svensk ”Tryckfrihetsförordningen” är EN papperstiger, som lurar/blåser varje enskild medborgare, som av det allmänna är lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers irrläror, återförsäkrat av Ågren, motstånd i tallkotten (det blida ögat) och som älskar att livslångt förneka information som förvirrar mentalt lärd, tränat och betygsatt vana och ovana, i varje enskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

  Budskapet: ”att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, – är sedan 1994 EN säkerhetsbrist som även idag är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  EN medborgare med FEL enskild utvecklad och ägd KUNSKAP att LYDA vill, kan eller vågar inte FÖRSTÅ, att EN svensk domstol är EN del av DomstolsvÄrket med säte i Jönköping, även om akademiskt betygsatt advokat omedvetet eller medvetet lurar eller blåser sin ÄLSKADE klient som INTE förstår att EU-rättens företräde vänder upp och ner på enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför.

  Producerat resultat ovan är producerat av och kvalitetssäkrat i tid och rum nedan
  Lärstad den 14 augusti 2015
  Namn på rättssubjekt eller namnteckning av rättssubjekt
  o.s.v.

 4. Bäste Adam NätvÄrkselev!

  I en annan uppföljningsdebatt till vad Bertil Lindqvist skrivit om Försäkringsbranschens och deras försäkringsläkares korruption skrev någon med förnamnet Adam följande: ”EN medborgare med FEL enskild utvecklad och ägd KUNSKAP att LYDA vill, kan eller vågar inte FÖRSTÅ, att EN svensk domstol är EN del av DomstolsvÄrket med säte i Jönköping, även om akademiskt betygsatt advokat omedvetet eller medvetet lurar eller blåser sin ÄLSKADE klient som INTE förstår att EU-rättens företräde vänder upp och ner på enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför….”

  Min fråga återkommer då … ”Var skall denna debatten om korruption ske, för att till slut dessa ämnen kan belysas – om inte just i ”Bonniers och Shibstedts ägda tidningar och TV-medier…” för att svenska folket i slutändan skall inse hur blåsta de blir både av medierna, men även i domstolar – till följd av att våra politiker tycks gå i branschens ledband …”

  Tänk om svensk minister vid flygtur ner till Bryssel gör upp bakom ryggen inte bara på sina väljare med representanter med EU-kommissionen, utan även mot vad EU-domstolens domar har fastställt skall gälla?

  Borde inte en sådan information få komma fram … precis som någon Adam formulerade om att ”vända upp och ner” … Frågan gällde inte bara ”när och var” … utan inte minst ”varför” dessa problem inte blir debatterade och genomlysta här i Sverige …

  Varför är SvD tyst då? Vart springer och gömmer sig DN:s Wolodarski då?

  Till vilken nytta finns det ett Press-stöd? Eller finns det för att medierna skall förtiga dessa tunga och mycket väsentliga fakta?

  Till vilken nytta har nackskadedrabbade av de ruinerande dyra advokaterna, vilka skulle stå upp för dem – i sina processer mot försäkringsbolag (vilka med alla medel vill undvika en debatt om försäkringsläkarkorruptionen i våra domstolar …)

 5. Bo Sonnsjö, tack för att Du i nutid och Dina enskilt ägda mentala rum vill, kan eller vågar FÖRÄNDRA enskild utvecklad och ägd kunskap att lyda till att förstå när, var och varför.

  Men så länge Du i Din enskilt ägda tanke, beslut och handling här på NewsVoice, envisas med att producerar ord/begrepp utan nytta, ansvar och risk, som ”svenska folket, medierna, domstolar, våra politiker, branschens, sina väljare, representanter, dessa, nackskadedrabbade, advokaterna, försäkringsbolag eller försäkringsläkarkorruptionen”, blir den svenska Marknaden lurad/blåst på information om ”varför dessa problem inte blir debatterade och genomlysta här i Sverige …” och inte minst Dina fyra nya frågor, som mitt mentala Jag vill, kan och vågar besvara som EN kvalitetssäkrad NätvÄrkselev.

  Akademiskt skolad journalist på SvD är lärd, tränad och betygsatt att LYDA laglös politik.
  DN:s Wolodarski är lärd, tränad och betygsatt av ägare och styrelse att LYDA laglös politik.
  Press-stöd är partipolitik och skattefri muta för att INTE informera om laglös politik.
  Information om ”tunga och mycket väsentliga fakta” förväntar Marknaden har kvalitet och säkerhet i tid och rum, som SKYDDAR enskild nackskadedrabbad medborgare i harmoni med EU-domstolens rättspraxis.

  Producerat resultat ovan är producerat av och kvalitetssäkrat i tid och rum enligt nedan
  Lärstad den 15 augusti 2015
  Namn på rättssubjekt eller namnteckning av rättssubjekt
  o.s.v.

 6. Bäste Adam!
  Du hänger på rätt bra – även om Dina texter och budskap kunde vara mer rakt på sak!

  Varför svenska folket inte får veta fullt ut vad som pågår hänger nog samband med – som
  Du så riktigt framhållit att de ledande journalisterna på SvD och DN förmodligen inte hade sina jobb kvar – om man i dessa tidningar liksom alla övriga som Bonnier och Shibstedt äger och styr över – faktiskt talade om vilka ”sanningar” med vilka medel ”makten” styr hur det skall se ut i Sverige med ”sanningen”. Press-stödet och maktens högsta önskningar finns nog alltid diskret med i bakgrunden!

  Bemanningsanställda journalister vågar nog aldrig skriva annat än det som de får order om! Det förefaller vara detsamma med vad SVT skall förse de ”godtrogna” med.

  Vad vågar eller får ”Uppdrag Granskning” avslöja?

  – Det är bra att Du, Adam, tycks hålla med mig på ett ”välproducerat och kvalitetssäkrat” sätt som Du skrev den 15 augusti 2015.

  Tänk om ”tunga och mycket väsentliga fakta” gällde korruption mellan ledande politiker i Sverige och ledande svensk politiker på ledande position nere i Bryssel blev framfört i klara ordalag – hur skulle Adam Nätvärks Elev då formulera den informationen på ett begripligt och kvalitetssäkrat sätt – så att det verkligen skulle skaka om?

 7. Givetvis finns det en självklar anledning till att ingen skriver om korruptionen och rättsrötan i Sverige. Allt censureras i Sverige.

  Nu säger nog en vän av ordning. – ”Det finns ingen bokcensur i Sverige.”

  Det gör det visst det, säger jag, men den fungerar på ett annat sätt än den gamla filmcensuren.

  Numera är stat och storbolag så sammansvetsade, så Staten betalar via sitt presstöd Bonnier och Schipsted att sköta detta. Det gäller inte bara det skrivna ordet, det gäller också all film som visas av monopolföretagen Bonnier (SF) och Schipsted (Sandrews-Metronome)

  Man censurerade t.o.m. Stieg Larssons milleniumtrilogi. Han fick den inte utgiven. Vad som fick dem att häva censuren är oklart för mig, men det är lätt att anta att den samhällskritik som framförs i böckerna, kunde slätas över med att staten till slut redde ut de missförhållanden som uppdagats i böckerna.

 8. Ett bra expempel på hur stat och bolag är sammansvetsade är försäkringskassans nya vägledning för utredning av arbetsskador.I den framgår att utredningen numera skall utformas som ett skydd för mobbande arbetsgivare i stället för ett skydd för arbetsskadade arbetsstagare. Trots att arbetsgivarna ej är part i målet skall deras ord beaktas. Vem skulle erkänna att de mobbat ut en av sin arbetstagareoch därmed förstört dennes arbetsliv? Speciellt när de enlig lag har ansvar för arbetsmiljön? Det är som att låta en mördare bestämma att han ej skall straffas för mord.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here