20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet – Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän

publicerad 17 december 2008
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

NEWSVOICE-ARKIVET. Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

Text: Lars Bern | Artikeln var ursprungligen publicerad i Newsmill 2008-12-17 | Foto: Torbjörn Sassersson

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier

Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antropogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattan-deklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:

 • att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
 • att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
 • att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
 • att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
 • att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott.

Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

Om textförfattaren

Lars Bern har arbetat med miljöfrågor i 35 år. Han är grundare av Det naturliga steget och var tidigare vd i Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Lennart Lannerbäck Lars Bern är och har varit en person jag haft stor vördnad till under flera år. En herre som inte fruktar att ej ses som PK men som vågar röra vid ett antal frågor där han framför “antiPK” åsikter. Men så är han totalportad från de flesta MSM-organ. Detta faktum kallas av våra makthavande för åsiktsfrihet. Jag har svårt att begripa hur länge dessa förhållanden skall kunna fortgå i vårt land.

 • Lennart Lannerbäck Lars Bern är och har varit en person jag haft stor vördnad till under flera år. En herre som inte fruktar att ej ses som PK men som vågar röra vid ett antal frågor där han framför “antiPK” åsikter. Men så är han totalportad från de flesta MSM-organ. Detta faktum kallas av våra makthavande för åsiktsfrihet. Jag har svårt att begripa hur länge dessa förhållanden skall kunna fortgå i vårt land.

 • Korrelation mellan CO2 ökningen och jordens medeltemp. finns inte !
  Det är samma sak med denna påstådda korrelation som att påstå att hajattackerna vid Australiens kuster ökar på grund av ökningen i glasskonsumptionen i Australien ! Glasskonsumptionen
  beror på helt andra orsaker och hajattackerna beror också på att människor på somrarna återfinnes hyppigt på badstränderna och i badvattnen !Häpp!!!!!
  CO2 halten har ökat från 0,03% till 0,04% ! Dvs. i relativa tal 30%
  och den ökningen kommer att fortsätta då Kina Indinesien Indien bygger och planerar över 2000 nya kolkraftverk!
  Temperaturökningen sedan år 2000 har mer eller mindre planat ut med endast svag stigning!

 • Korrelation mellan CO2 ökningen och jordens medeltemp. finns inte !
  Det är samma sak med denna påstådda korrelation som att påstå att hajattackerna vid Australiens kuster ökar på grund av ökningen i glasskonsumptionen i Australien ! Glasskonsumptionen
  beror på helt andra orsaker och hajattackerna beror också på att människor på somrarna återfinnes hyppigt på badstränderna och i badvattnen !Häpp!!!!!
  CO2 halten har ökat från 0,03% till 0,04% ! Dvs. i relativa tal 30%
  och den ökningen kommer att fortsätta då Kina Indinesien Indien bygger och planerar över 2000 nya kolkraftverk!
  Temperaturökningen sedan år 2000 har mer eller mindre planat ut med endast svag stigning!

 • För mig som är totalt havererad, nåja nästan? När det gäller Klimatet och Alarmen så förstår jag inte hur mängden av denna gas i atmosfären som är 0,04% av totalen kan ha en sådan undergångseffekt för oss? Jag fattar inte. Och vem bestämmer eller vet om att allt kommer hända om 5 år , 10 år eller under 100 år? När vi haft långt mycket allvarligare/farligare “gaser” i flera omgångar?

  • All förbränning från industriell till kroppslig avger koldioxid och kan man lägga på en progressiv skatt på det så blir det kosing. Sen när skatterna knäckt industrin så kan de ge sig den postindustriellt medborgerliga utandningen. Det kommer ju inte bli så kul när man går där bakom oxen iklädd i figursydd jutesäck alldeles blå i ansiktet av syrebrist. Du får andas in men inte ut för det kostar extra.

    • Svar: Därför att du gjorde ett personangrepp (Den 2019-09-27 kl. 17:16) mot en skribent på NV, ett angrepp som gick för långt. Jag vill medverka till dialoger inte till pajkastning.

     Ta inte illa upp. Köandet av dina kommentarer avslutas. Tack för din medverkan till en god debatt. Notera kommentarsregeln att jag helst tar emot kritik mot moderationen via ett mail direkt till redaktionen.

     • @Torbjörn. Jag tog inte illa upp och inte heller kritiserade jag, utan det var bara en fråga. Vet att jag gick för lång i kommentaren som raderades och det insåg jag redan direkt när jag skickade den. Kommer inte upprepa en sån kommentar, såvida det inte är i “Rakt på sak” och kanske inte ens där. Har bara lite “svårt” för vissa men ska framöver se den sortens konversation som ett tillfälle att härda mitt tålamod.

 • För mig som är totalt havererad, nåja nästan? När det gäller Klimatet och Alarmen så förstår jag inte hur mängden av denna gas i atmosfären som är 0,04% av totalen kan ha en sådan undergångseffekt för oss? Jag fattar inte. Och vem bestämmer eller vet om att allt kommer hända om 5 år , 10 år eller under 100 år? När vi haft långt mycket allvarligare/farligare “gaser” i flera omgångar?

  • All förbränning från industriell till kroppslig avger koldioxid och kan man lägga på en progressiv skatt på det så blir det kosing. Sen när skatterna knäckt industrin så kan de ge sig den postindustriellt medborgerliga utandningen. Det kommer ju inte bli så kul när man går där bakom oxen iklädd i figursydd jutesäck alldeles blå i ansiktet av syrebrist. Du får andas in men inte ut för det kostar extra.

    • Svar: Därför att du gjorde ett personangrepp (Den 2019-09-27 kl. 17:16) mot en skribent på NV, ett angrepp som gick för långt. Jag vill medverka till dialoger inte till pajkastning.

     Ta inte illa upp. Köandet av dina kommentarer avslutas. Tack för din medverkan till en god debatt. Notera kommentarsregeln att jag helst tar emot kritik mot moderationen via ett mail direkt till redaktionen.

     • @Torbjörn. Jag tog inte illa upp och inte heller kritiserade jag, utan det var bara en fråga. Vet att jag gick för lång i kommentaren som raderades och det insåg jag redan direkt när jag skickade den. Kommer inte upprepa en sån kommentar, såvida det inte är i “Rakt på sak” och kanske inte ens där. Har bara lite “svårt” för vissa men ska framöver se den sortens konversation som ett tillfälle att härda mitt tålamod.

 • Hans Lönn Så tröttsamt det är att det här gamla dravlet kommer upp igen! Ingen normalt funtad människa kan väl förneka att vi har en enorm klimatförändring? Att påstå att det inte hänt något under 1900- talet är löjligt! Vi var ju på väg in i en istid sedan 5000 år tillbaka! Temperaturökningarna och halten växthusgaser har ökat enormt sedan 1950! Och om det nu inte skulle vara växthusgaserna som ställer till det var då snäll och kom med en annan trovärdig förklaring! Var snäll och kom bara inte med en gissningslek!

  • Vi har för lite CO2. Det pågår enorm manipulation av atmosfären, det medium som är vatten, och etern. 100 Volt per meter upp i skyn ökar votstyrkan med. Det är En krets, ett kretskort mellan två poler, som anod och katod, himmel/domen/ädelgaser eller vad man nu vill se det som – och vårt plan vi går på.

   Här är ett kort jag tog för några dagar sedan. Förstora det och se “reference-mönster” åt olika håll:
   https://drive.google.com/file/d/1omWGImk5myYv0HNAWICH2G8Kw0tDpdHy/view?usp=drivesdk

   El, magnetism och dielectricity, det är allt vad detta och allting handlar om.

   Naturliga förändringar enligt cykler och dunkla krafters manipulationer.

   Ökning sker då av både temperatur och CO2:
   Earth’s Diminishing Magnetic Dipole Moment is Driving Global Carbon Dioxide Levels and Global Warming
   http://m.scirp.org/papers/58677

   Naturligtvis får de forskarna kritik och mothugg.

   • Sune Sylthammar Ståhlberg, väldigt bra bild Du fått in här, vårt väder och klimat är absolut “konstgjort”, jag minns inte när jag tittar tillbaka i tiden när jag var barn att det fanns sådana moln…sprayande flygplan fanns inte då.Jag har en känsla av att HAARPanläggningarna går för fullt, tillika mobiltelefonerna som våra mobilsändare…Men detta pratas det inte om så att folk förstår vad som händer, för visst har detta effekt på vårt klimat, och väder, det är säkert fler orsaker, men jag tror att “boven ligger gömd här, i dessa moln”, och anläggningar som skapar elektricitet i atmosfären. Gå gärna in på Wakeupglobe.se, Ole Dammegård är intervjuad angående chemtrails.

     • Det är som Du skriver Sune Sylthammar Ståhlberg, hon verkar inte alls ledsen, men det är väl som här i Sverige,meteorologerna är tvungna att spela med i detta spel, undrar den dagen när bubblan spricker, hur ska då detta förklaras att vädret har “fejkats under så jättelång tid, att vi säkert inte minns hur det började…barnen som växer upp idag vet ju inget annat än dessa moln som finns idag, när jag var barn så låg jag ofta på rygg på gräset och tittade på molnen, då kunde jag fantisera om vad formerna kunde betyda, nu är kanske molnen “intressanta på annat vis”…? lilafärgade och gröna och grårosa moln är ju “häftigt”, undrar bara vad det är för “skit” i dom?

      • Vi vet inte mycket om vattenmolekylen. Jag tror att det är primärt det kring el och vatten det handlar om. Inte att planen åker och släpper ut. Men det hela är rörigt. Det finns sådant som ser ut att vara fejkade plan, bara en bild som visas, annat som verkar vara plan och “släpper ut” transformeras till något annst, klot eller diskus. Sedan är det fullt av saker omkring trailsen, orbs och vad det nu kallas. Jag tycker vi måste höja blicken och lämna chemtrailstänket som många har fastnat i. Det hela är så mycket större och annorlunda än just det.

       Man kan sätta ut vad man kallar cloud busters och då löses trailsen upp helt, för det var bara vatten???.
       Gör man det så kan svarta helikoptrar och plan dyka upp. Se här:
       https://youtu.be/qfk_7BJL6Fo

       Någons foto:
       https://drive.google.com/file/d/1QICblZjYb_mdmvLbQO6YSmKpT25ooaGg/view?usp=drivesdk

      • @Kerstin. Meteorologerna är mer lojala mot den egna anställningen än vad de är mot några avlägsna medborgare. Är de inte delaktiga i lögnen blir de arbetslösa och det är inte kul att jobba på lager med en värdelös högskoleutbildning. Som meteorolog får du ju bara jobb antingen i statskontrollerade organisationer eller hos kontrollerad ljugmedia. Talar du sanning är du körd i båda.

       Sen läste jag någonstans att de börjat för en många av dessa nyupptäckta moln i gammal kurslitteratur och i en ny dito är de rena standardmoln. Men vi med några år på nacken kommer ihåg barndomens streckfria himlar. Värre är det med de stackars ungarna av idag.

   • Angående att jag ovan skrev ” vårt plan vi går på”.

    Ska Alex Jones våga ta steget till den vakna sanningen? Det verkar så.

    En video om det:

    Alex Jones now endorsing flat earth investigation…

    Då blir det en spik i glo-baal-isternas hjärta: lögnen om den globala globen.
    https://youtu.be/YLSOoIDKfic

 • Hans Lönn Så tröttsamt det är att det här gamla dravlet kommer upp igen! Ingen normalt funtad människa kan väl förneka att vi har en enorm klimatförändring? Att påstå att det inte hänt något under 1900- talet är löjligt! Vi var ju på väg in i en istid sedan 5000 år tillbaka! Temperaturökningarna och halten växthusgaser har ökat enormt sedan 1950! Och om det nu inte skulle vara växthusgaserna som ställer till det var då snäll och kom med en annan trovärdig förklaring! Var snäll och kom bara inte med en gissningslek!

  • Vi har för lite CO2. Det pågår enorm manipulation av atmosfären, det medium som är vatten, och etern. 100 Volt per meter upp i skyn ökar votstyrkan med. Det är En krets, ett kretskort mellan två poler, som anod och katod, himmel/domen/ädelgaser eller vad man nu vill se det som – och vårt plan vi går på.

   Här är ett kort jag tog för några dagar sedan. Förstora det och se “reference-mönster” åt olika håll:
   https://drive.google.com/file/d/1omWGImk5myYv0HNAWICH2G8Kw0tDpdHy/view?usp=drivesdk

   El, magnetism och dielectricity, det är allt vad detta och allting handlar om.

   Naturliga förändringar enligt cykler och dunkla krafters manipulationer.

   Ökning sker då av både temperatur och CO2:
   Earth’s Diminishing Magnetic Dipole Moment is Driving Global Carbon Dioxide Levels and Global Warming
   http://m.scirp.org/papers/58677

   Naturligtvis får de forskarna kritik och mothugg.

   • Sune Sylthammar Ståhlberg, väldigt bra bild Du fått in här, vårt väder och klimat är absolut “konstgjort”, jag minns inte när jag tittar tillbaka i tiden när jag var barn att det fanns sådana moln…sprayande flygplan fanns inte då.Jag har en känsla av att HAARPanläggningarna går för fullt, tillika mobiltelefonerna som våra mobilsändare…Men detta pratas det inte om så att folk förstår vad som händer, för visst har detta effekt på vårt klimat, och väder, det är säkert fler orsaker, men jag tror att “boven ligger gömd här, i dessa moln”, och anläggningar som skapar elektricitet i atmosfären. Gå gärna in på Wakeupglobe.se, Ole Dammegård är intervjuad angående chemtrails.

     • Det är som Du skriver Sune Sylthammar Ståhlberg, hon verkar inte alls ledsen, men det är väl som här i Sverige,meteorologerna är tvungna att spela med i detta spel, undrar den dagen när bubblan spricker, hur ska då detta förklaras att vädret har “fejkats under så jättelång tid, att vi säkert inte minns hur det började…barnen som växer upp idag vet ju inget annat än dessa moln som finns idag, när jag var barn så låg jag ofta på rygg på gräset och tittade på molnen, då kunde jag fantisera om vad formerna kunde betyda, nu är kanske molnen “intressanta på annat vis”…? lilafärgade och gröna och grårosa moln är ju “häftigt”, undrar bara vad det är för “skit” i dom?

      • Vi vet inte mycket om vattenmolekylen. Jag tror att det är primärt det kring el och vatten det handlar om. Inte att planen åker och släpper ut. Men det hela är rörigt. Det finns sådant som ser ut att vara fejkade plan, bara en bild som visas, annat som verkar vara plan och “släpper ut” transformeras till något annst, klot eller diskus. Sedan är det fullt av saker omkring trailsen, orbs och vad det nu kallas. Jag tycker vi måste höja blicken och lämna chemtrailstänket som många har fastnat i. Det hela är så mycket större och annorlunda än just det.

       Man kan sätta ut vad man kallar cloud busters och då löses trailsen upp helt, för det var bara vatten???.
       Gör man det så kan svarta helikoptrar och plan dyka upp. Se här:
       https://youtu.be/qfk_7BJL6Fo

       Någons foto:
       https://drive.google.com/file/d/1QICblZjYb_mdmvLbQO6YSmKpT25ooaGg/view?usp=drivesdk

      • @Kerstin. Meteorologerna är mer lojala mot den egna anställningen än vad de är mot några avlägsna medborgare. Är de inte delaktiga i lögnen blir de arbetslösa och det är inte kul att jobba på lager med en värdelös högskoleutbildning. Som meteorolog får du ju bara jobb antingen i statskontrollerade organisationer eller hos kontrollerad ljugmedia. Talar du sanning är du körd i båda.

       Sen läste jag någonstans att de börjat för en många av dessa nyupptäckta moln i gammal kurslitteratur och i en ny dito är de rena standardmoln. Men vi med några år på nacken kommer ihåg barndomens streckfria himlar. Värre är det med de stackars ungarna av idag.

   • Angående att jag ovan skrev ” vårt plan vi går på”.

    Ska Alex Jones våga ta steget till den vakna sanningen? Det verkar så.

    En video om det:

    Alex Jones now endorsing flat earth investigation…

    Då blir det en spik i glo-baal-isternas hjärta: lögnen om den globala globen.
    https://youtu.be/YLSOoIDKfic

 • Vad kan orsaken till uppvärmningen av atmosfären vara? Lennart Bengtsson, uppskattad av änen många ”klimatskeptiker” konstaterar i sin nyutgivna bok ”Vad händer med klimatet”: Solinstrålningen har varit konstant mellan åren 1759-2018. Varken ändrad jordaxellutning eller ändring i jordens rotationsbana eller solfläckscykeln förklarar uppvärmingen hittills med en grad. Vulkanism med utsläpp av aska eller So2 värmer inte utan kyler atmosfären. Att mönniskoskapad IT-strålning är orsaken faller på sin egen orimlighet. El Ninjo är ingen faktor som skapar värme utan omfördelar bara instrålad värme. Även hans slutsats är att den återstående förklaringen är-människoskapade växthusgaser. Se boken s 36-52

 • Vad kan orsaken till uppvärmningen av atmosfären vara? Lennart Bengtsson, uppskattad av änen många “klimatskeptiker” konstaterar i sin nyutgivna bok “Vad händer med klimatet”: Solinstrålningen har varit konstant mellan åren 1759-2018. Varken ändrad jordaxellutning eller ändring i jordens rotationsbana eller solfläckscykeln förklarar uppvärmingen hittills med en grad. Vulkanism med utsläpp av aska eller So2 värmer inte utan kyler atmosfären. Att mönniskoskapad IT-strålning är orsaken faller på sin egen orimlighet. El Ninjo är ingen faktor som skapar värme utan omfördelar bara instrålad värme. Även hans slutsats är att den återstående förklaringen är-människoskapade växthusgaser. Se boken s 36-52

 • Harry
  Sannolikt saknar vi fortfarande det helt korrekta svaret och tiden kan bli lång tills vi har det! ”Besserwisser” Ni kommer sannolikt inte att få svaret under er livstid!

  • Vi behöver inget korrekt svar. Det räcker med att acceptera att det inte finns något alarmerande med klimatet, och definitivt inget som människan kan påverka. Klimatet sköter sig själv och har alltid gått i cykler.

 • Harry
  Sannolikt saknar vi fortfarande det helt korrekta svaret och tiden kan bli lång tills vi har det! “Besserwisser” Ni kommer sannolikt inte att få svaret under er livstid!

  • Vi behöver inget korrekt svar. Det räcker med att acceptera att det inte finns något alarmerande med klimatet, och definitivt inget som människan kan påverka. Klimatet sköter sig själv och har alltid gått i cykler.

 • De barn som idag växer upp har aldrig sett en blå himmel! Sedan 20 år är den blågrå! Och CO2 skapar inga färgskiftningar på kvällsmolnen, medan metaller och sot gör det.
  Ni som är äldre och helst över 70, titta upp på himlen och minns er barndoms djupblåa himlar. Och CO2 tar inte livet av alla insekter, som är livsnödvändiga för allt liv. När man cyklade på kvällningen till dansbanan på 50-talet fick man ögonen fulla med knott och smått. Nu ingenting, inte ens efter en långtur med bilen finns en insektsfläck på vindrutan.

  • Den ofta mjölkiga himlen och de långa sträcken beror på geoengineering.

   Geoengineering kan lätt googlas fram. Chentrails är spåren på himlen som bildar diset.

   Detta är ett mycket ont projekt.

   Ögna igenom det här dokumentet så förstår ni allvaret:

   https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier

   (Weather As A Force Multiplier: Owning The Weather In 2025)

 • De barn som idag växer upp har aldrig sett en blå himmel! Sedan 20 år är den blågrå! Och CO2 skapar inga färgskiftningar på kvällsmolnen, medan metaller och sot gör det.
  Ni som är äldre och helst över 70, titta upp på himlen och minns er barndoms djupblåa himlar. Och CO2 tar inte livet av alla insekter, som är livsnödvändiga för allt liv. När man cyklade på kvällningen till dansbanan på 50-talet fick man ögonen fulla med knott och smått. Nu ingenting, inte ens efter en långtur med bilen finns en insektsfläck på vindrutan.

  • Den ofta mjölkiga himlen och de långa sträcken beror på geoengineering.

   Geoengineering kan lätt googlas fram. Chentrails är spåren på himlen som bildar diset.

   Detta är ett mycket ont projekt.

   Ögna igenom det här dokumentet så förstår ni allvaret:

   https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier

   (Weather As A Force Multiplier: Owning The Weather In 2025)

 • Lars Bern-You Tube
  Kan någon som behärskar tekniken sätt in Lars Berns förnämliga You Tube intervju(47 minuter) om den globala uppvärmingen. Efter att ha sett detta så kan ingen med förståndet i behåll tvivla på honom!!

 • Lars Bern-You Tube
  Kan någon som behärskar tekniken sätt in Lars Berns förnämliga You Tube intervju(47 minuter) om den globala uppvärmingen. Efter att ha sett detta så kan ingen med förståndet i behåll tvivla på honom!!

 • Mycket intressant debatt för mig som inte har högre utbildning i dessa frågor.
  Tack för engagemebget.

 • Mycket intressant debatt för mig som inte har högre utbildning i dessa frågor.
  Tack för engagemebget.

 • IPCC har som direktiv att enbart titta på konsekvenser av antropogena utsläpp. Alla andra faktorer som styr klimatet har lämnats därhän. Ska man vetenskapligt forska kring ett ämne är det väl självklart att man vänder på alla stenar och inte bara på en. Ur det perspektivet är IPCC:s slutsatser ofullständiga och felaktiga som saknar relevans för rätt politiskt beslutsfattande.

 • Vad som oroar mig mest är den hätskhet jag upplever finns hos dem som hetsar fram barn till stora demonstrationer. Man kan få barn och även vuxna att demonstrera för vad som helst bara man har en tillräckligt bra PR apparat till sitt förfogande. Även den som själv sysslar med forskning kan dras med i en våg som nödvändigtvis INTE bygger på forskning. Trycket kan bli så starkt att man inte vågar säga att …kejsaren har ju inga kläder! Jag tycker mig se sådana tendenser även inom forskningsområden humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområden.

 • IPCC har som direktiv att enbart titta på konsekvenser av antropogena utsläpp. Alla andra faktorer som styr klimatet har lämnats därhän. Ska man vetenskapligt forska kring ett ämne är det väl självklart att man vänder på alla stenar och inte bara på en. Ur det perspektivet är IPCC:s slutsatser ofullständiga och felaktiga som saknar relevans för rätt politiskt beslutsfattande.

 • Vad som oroar mig mest är den hätskhet jag upplever finns hos dem som hetsar fram barn till stora demonstrationer. Man kan få barn och även vuxna att demonstrera för vad som helst bara man har en tillräckligt bra PR apparat till sitt förfogande. Även den som själv sysslar med forskning kan dras med i en våg som nödvändigtvis INTE bygger på forskning. Trycket kan bli så starkt att man inte vågar säga att …kejsaren har ju inga kläder! Jag tycker mig se sådana tendenser även inom forskningsområden humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområden.

 • Vad som behövs, bland mycket annat, är konsumentmakt. De äldre organisationer som urpsrungligen drevs i allmänhetens intresse har infiltrerats av ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer; men låt skippa det som vi ändå inte kan förändra eftersom dessa organisationer inte kan räddas.

  Istället bör människor återkräva eller helt enkelt gripa tag i sin konsumentmakt och denna sunda maktfaktor bör konkretiseras i en ny organisation där varje person som rekryteras måste kollas upp. Dessa personer måste ha en track record av omutbarhet.

  Denna organisation måste sedan ha en säkerhetsavdelning som spanar efter infiltrationsförsök från ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer.

  Om detta genomförs professionellt kan denna organisation bli en sund maktfaktor som håller osunda ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer i schack.

  Ungefär om Bengt Ingerstam sa till mig på telefon: Alla ska äta något, köpa något eller få vård och ingen vill bli skadad eller lurad. Ingerstam drev tidigare (om jag ej minns fel) Konsumentsamverkan.se med statligt stöd till dess att Staten blev korrumperad och drog in stödet. Rätta mig om jag har fel.

 • Vad som behövs, bland mycket annat, är konsumentmakt. De äldre organisationer som urpsrungligen drevs i allmänhetens intresse har infiltrerats av ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer; men låt skippa det som vi ändå inte kan förändra eftersom dessa organisationer inte kan räddas.

  Istället bör människor återkräva eller helt enkelt gripa tag i sin konsumentmakt och denna sunda maktfaktor bör konkretiseras i en ny organisation där varje person som rekryteras måste kollas upp. Dessa personer måste ha en track record av omutbarhet.

  Denna organisation måste sedan ha en säkerhetsavdelning som spanar efter infiltrationsförsök från ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer.

  Om detta genomförs professionellt kan denna organisation bli en sund maktfaktor som håller osunda ekonomiska, ideologiska och politiska aktörer i schack.

  Ungefär om Bengt Ingerstam sa till mig på telefon: Alla ska äta något, köpa något eller få vård och ingen vill bli skadad eller lurad. Ingerstam drev tidigare (om jag ej minns fel) Konsumentsamverkan.se med statligt stöd till dess att Staten blev korrumperad och drog in stödet. Rätta mig om jag har fel.

 • Min spis är från 1983 och den fungerar utmärkt. Jag har en anorak från sjuttiotalet som jag fortfarande använder stor del av året. Jag har en jättegammal cykel i mycket gott skick.

  Numera är affärsidén att allt ska gå sönder så fort som möjligt. Det är ett enormt slöseri och en enorm miljöförstöring.

  “Miljöorganisationer” är så upptagna med sina luftslott (i bokstavlig och bildlig bemärkelse) att de tiger om nästan allt allvarligt som verkligen har med miljön att göra.

  • Klockrent skrivet. Dessutom är det ju så att väldigt många “miljömuppar” inte lever som de lär. Och de som lever som de lär framstår som synnerligen kufiska och naiva.

   • Tidskriften Miljömagasinet är ett utmärkt exempel på en organisation som en gång hade ett ärligt uppsåt men som nu går i tjänst hos mammon. En mängd medarbetare avskedades och ersattes med “politiskt korrekt” personal.

    Sveriges miljöpolitik styrs av romklubben.

    John Coleman yttrade i ett föredrag redan för flera decennier sedan följande ord om romklubben:

    “The Club of Rome is one of the most baleful and insideous organisations in exixtence today.”

    (Romklubben är en av de mest ondskefulla och lömska organisationer som existerar idag.

    Svensken Anders Wijkman är romklubbens utsände i vårt land.

    Vi svenskar måste återerövra makten från de onda krafter som förstör Sverige.

 • Min spis är från 1983 och den fungerar utmärkt. Jag har en anorak från sjuttiotalet som jag fortfarande använder stor del av året. Jag har en jättegammal cykel i mycket gott skick.

  Numera är affärsidén att allt ska gå sönder så fort som möjligt. Det är ett enormt slöseri och en enorm miljöförstöring.

  “Miljöorganisationer” är så upptagna med sina luftslott (i bokstavlig och bildlig bemärkelse) att de tiger om nästan allt allvarligt som verkligen har med miljön att göra.

  • Klockrent skrivet. Dessutom är det ju så att väldigt många “miljömuppar” inte lever som de lär. Och de som lever som de lär framstår som synnerligen kufiska och naiva.

   • Tidskriften Miljömagasinet är ett utmärkt exempel på en organisation som en gång hade ett ärligt uppsåt men som nu går i tjänst hos mammon. En mängd medarbetare avskedades och ersattes med “politiskt korrekt” personal.

    Sveriges miljöpolitik styrs av romklubben.

    John Coleman yttrade i ett föredrag redan för flera decennier sedan följande ord om romklubben:

    “The Club of Rome is one of the most baleful and insideous organisations in exixtence today.”

    (Romklubben är en av de mest ondskefulla och lömska organisationer som existerar idag.

    Svensken Anders Wijkman är romklubbens utsände i vårt land.

    Vi svenskar måste återerövra makten från de onda krafter som förstör Sverige.

 • #T Sassersson red. 18 May, 2019 at 22:37
  Håller helt med dej TS.

  Kan rekommendera
  https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

  Finns många filmer som är riktigt bra där

  Det som avtalas/lagstiftas i våra politiska teatrar handlar om sådant som saknar relevans
  i vår livsmiljö och situation. Några extra kr kastas ut till någon grupp för att hålla skenet uppe.

  Artikeln var lite tidig men trevligt att den dammats av.
  Här en hearing i USA
  https://www.youtube.com/watch?v=UZj-04yxc_Y
  nån till
  https://www.youtube.com/watch?v=ofXQdl1FDGk

  LeifB

 • Hela produktutvecklingen och prylmarknaden går åt fel håll. Idag går det ofta tex inte att byta en enskild lampa i en modern bil. Hela armaturen måste bytas! Ett otroligt slöseri med material och energi. Dessutom är det dyrt för konsumenten.

  Även om materialet återvinns är förlusten av energi mycket stor enligt bla Wupperthal-institutet som räknat på hur mycket energi och material som går åt under en livscykel för en produkt, från råvaruutvinning till hur produkten hanteras efter att den kasserats.

  Enligt deras beräkningar framkommer att det bästa för miljön, energianvändningen och råvarutillgångarna i världen är att produkter håller hög kvalitet, har lång livstid och att de enkelt kan repareras.

  Om världens politiker vore det minsta seriöst intresserade av miljön, energianvändningen och råvarutillgångarna i världen (och det förmenta koldioxidhotet) skulle de kräva av industrin att de stoppar detta slöseri. De skulle även kräva ett förbud mot planerat åldrande (inbyggt dödsdatum).

  • Min spis är från 1983 och den fungerar utmärkt. Jag har en anorak från sjuttiotalet som jag fortfarande använder stor del av året. Jag har en jättegammal cykel i mycket gott skick.

   Numera är affärsidén att allt ska gå sönder så fort som möjligt. Det är ett enormt slöseri och en enorm miljöförstöring.

   “Miljöorganisationer” är så upptagna med sina luftslott (i bokstavlig och bildlig bemärkelse) att de tiger om nästan allt allvarligt som verkligen har med miljön att göra.

 • #T Sassersson red. 18 May, 2019 at 22:37
  Håller helt med dej TS.

  Kan rekommendera
  https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

  Finns många filmer som är riktigt bra där

  Det som avtalas/lagstiftas i våra politiska teatrar handlar om sådant som saknar relevans
  i vår livsmiljö och situation. Några extra kr kastas ut till någon grupp för att hålla skenet uppe.

  Artikeln var lite tidig men trevligt att den dammats av.
  Här en hearing i USA
  https://www.youtube.com/watch?v=UZj-04yxc_Y
  nån till
  https://www.youtube.com/watch?v=ofXQdl1FDGk

  LeifB

 • Hela produktutvecklingen och prylmarknaden går åt fel håll. Idag går det ofta tex inte att byta en enskild lampa i en modern bil. Hela armaturen måste bytas! Ett otroligt slöseri med material och energi. Dessutom är det dyrt för konsumenten.

  Även om materialet återvinns är förlusten av energi mycket stor enligt bla Wupperthal-institutet som räknat på hur mycket energi och material som går åt under en livscykel för en produkt, från råvaruutvinning till hur produkten hanteras efter att den kasserats.

  Enligt deras beräkningar framkommer att det bästa för miljön, energianvändningen och råvarutillgångarna i världen är att produkter håller hög kvalitet, har lång livstid och att de enkelt kan repareras.

  Om världens politiker vore det minsta seriöst intresserade av miljön, energianvändningen och råvarutillgångarna i världen (och det förmenta koldioxidhotet) skulle de kräva av industrin att de stoppar detta slöseri. De skulle även kräva ett förbud mot planerat åldrande (inbyggt dödsdatum).

  • Min spis är från 1983 och den fungerar utmärkt. Jag har en anorak från sjuttiotalet som jag fortfarande använder stor del av året. Jag har en jättegammal cykel i mycket gott skick.

   Numera är affärsidén att allt ska gå sönder så fort som möjligt. Det är ett enormt slöseri och en enorm miljöförstöring.

   “Miljöorganisationer” är så upptagna med sina luftslott (i bokstavlig och bildlig bemärkelse) att de tiger om nästan allt allvarligt som verkligen har med miljön att göra.

 • Piers Corbyn håller ett anförande i Hyde Park, speaker´s corner, om att agendan “climate change” är ett hoax. CO2 är en livsgas som vi behöver mycket mer och inte mindre av.

  Corbyn menar att klimatpolicyn inte handlar om att kontrollera klimatet utan om att de ska kontrollera oss på alla möjliga olika sätt – inte minst genom att råna oss på våra pengar. Om de verkligen brydde sig om klimatet så skulle de inte investera så mycket i utbyggnader av olika slag.

  “The Climate Policy We Have Isn’t To Control Climate, It’s To Control You!” Piers Corbyn 5/5/19: https://www.youtube.com/watch?v=njp1ilDFQsE

 • Piers Corbyn håller ett anförande i Hyde Park, speaker´s corner, om att agendan “climate change” är ett hoax. CO2 är en livsgas som vi behöver mycket mer och inte mindre av.

  Corbyn menar att klimatpolicyn inte handlar om att kontrollera klimatet utan om att de ska kontrollera oss på alla möjliga olika sätt – inte minst genom att råna oss på våra pengar. Om de verkligen brydde sig om klimatet så skulle de inte investera så mycket i utbyggnader av olika slag.

  “The Climate Policy We Have Isn’t To Control Climate, It’s To Control You!” Piers Corbyn 5/5/19: https://www.youtube.com/watch?v=njp1ilDFQsE

 • Bra kommentar! Jag kan också rekomendera boken som är synnerligen informativ och på ett förhållandevis enkelt sätt bidrar till att förstå hur klimatet fungerar och vad som påverkar det.

  För alla med CO2-ångest vill jag passa på att rekomendera följande film på 1 tim 14 min. Den kommer troligen att bota din ångest.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=oYhCQv5tNsQ

 • Vissa använder mycket medvetet de påhittade fabricerade klimatlarmen som har skapats för att de skall kunna genomdriva sina globalistiska agendor, ta kontrollen över olika naturresurser och genomföra sina befolkningsreduceringar.
  För de som inte delar uppfattningen om en planerad decimering av jordens befolkning så är det i alla fall vad som kommer att bli resultatet av allt sämre och sämre skördar om klimathysteriens domedagsapostlar lyckas med sitt uppsåt.
  Det sker med god hjälp av s.k “nyttiga idioter” som rabblar upp vad andra via en enorm desinformationskampanj har fått dem att tro på.
  Det är fruktansvärt cyniskt att på ren känslomässig grund bedra och förvilla människor för att få dem som vill göra gott att då istället få dem att försämra villkoren för allt liv och all växtlighet på jorden.
  Man ljuger som t.ex Isabella Lövin om att öknarna breder ut sig när det är det totalt motsatta pga att CO2-halten har stigit. Svenska politiker och Svenska och utländska journalister som borde få sin journalistlegitimation indragen de ljuger om att havsnivåerna har ökat när det vore enkelt för dem att ta reda på fakta ifrån havsforskningsinstitut som inte påvisar någon havsnivåhöjning.
  Var och en i Sverige som påstår det de skulle i alla fall ha kravet på sig att åka ner till Västkusten som är sammanlänkad med världshaven och där det inte har skett någon märkbar havsnivåhöjning under 100-tals år i förhållande till landet landhöjning.
  Man måste förstå skillnaden mellan naturliga klimatförändringar och en miljöförstöring som måste motarbetas med alla stående medel. Det vi skall vara oroliga över det är alla gifter som sprids ut i naturen och i haven och den godkända giftspridningen som kraftigt decimerat pollinatörer som bin och humlor och fåglar samt utfiskningen av våra världshav som fylls med plaster som till slut hamnar i våra kroppar.
  Att inrikta sig på att rena vårt vatten från olika medicinrester och hormoner från t.ex p-piller det är sekundärt för sekteristiska och globalistiska organisationer eftersom befintlig vattenreningsteknik för kommande generationers överlevnad det intresserar dem inte.
  Denna nedanstående bok finns som ni ser som länk och den skulle alla tvingas att läsa innan de ens yppar några påståenden om det påstådda klimathotet. Den skulle vara obligatorisk på grundskolan och på gymnasiet för att omprogrammera hjärntvättade ungdomar. De som har råd kan köpa boken för att stödja författaren Tege Tornvall och hans gedigna arbete medans de som har knaper ekonomi de kan söka efter den via bibliotekens hemsidor.
  Isabella Lövin och samtliga medlemmar inom Miljöpartiet och representanter ifrån flera andra riksdagspartier och deras medieplattformar med det partiska och lögnaktiga SVT i spetsen de skulle tvingas att läsa denna bok och komma med faktabaserade invändningar annars så skulle de tvingas få stå till svars inför en sanningskommission.
  Jag hoppas att “klimat-Greta” får all hjälp och stöd när det avslöjas att hon hänsynslöst har utnyttjats av sina föräldrar med hjälp av tankesmedjor och en PR-byrå samt ljugande politiker och journalister.
  Dela informationen om denna bok till dina vänner och grupper och läs boken och ge den vidare.
  ” Kol är livets ursprung och förutsättning.
  Jordens ljus, värme och liv kommer ursprungligen och dagligen från Solen, vår enda yttre energikälla. Tillsammans med vatten, syre och kol utlöser ljuset processen fotosyntes, som ger växtligheten dess livsnödvändiga näring.
  Kol är energibärare för det mesta av Jordens liv -inklusive människan. Men för många är kol i stället den stora fienden och hotet mot allt liv. De hävdar att mer koldioxid i atmosfären skulle värma så mycket och så fort att det skulle hota Jordens liv.”
  “Det är en märklig syn, eftersom Jorden under långa tidigare perioder både varit 5-10 grader varmare än nu och haft mångfalt högre CO2-halter – och mycket rikare växt- och djurliv. Hur går det ihop?”
  Källa; https://www.bokus.com/bok/9789163993763/tank-om-det-blir-kallare-hur-vaxlande-solmagnetism-och-andra-naturliga-processer-paverkar-jordens-klimtat/

 • Bra kommentar! Jag kan också rekomendera boken som är synnerligen informativ och på ett förhållandevis enkelt sätt bidrar till att förstå hur klimatet fungerar och vad som påverkar det.

  För alla med CO2-ångest vill jag passa på att rekomendera följande film på 1 tim 14 min. Den kommer troligen att bota din ångest.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=oYhCQv5tNsQ

 • Vissa använder mycket medvetet de påhittade fabricerade klimatlarmen som har skapats för att de skall kunna genomdriva sina globalistiska agendor, ta kontrollen över olika naturresurser och genomföra sina befolkningsreduceringar.
  För de som inte delar uppfattningen om en planerad decimering av jordens befolkning så är det i alla fall vad som kommer att bli resultatet av allt sämre och sämre skördar om klimathysteriens domedagsapostlar lyckas med sitt uppsåt.
  Det sker med god hjälp av s.k “nyttiga idioter” som rabblar upp vad andra via en enorm desinformationskampanj har fått dem att tro på.
  Det är fruktansvärt cyniskt att på ren känslomässig grund bedra och förvilla människor för att få dem som vill göra gott att då istället få dem att försämra villkoren för allt liv och all växtlighet på jorden.
  Man ljuger som t.ex Isabella Lövin om att öknarna breder ut sig när det är det totalt motsatta pga att CO2-halten har stigit. Svenska politiker och Svenska och utländska journalister som borde få sin journalistlegitimation indragen de ljuger om att havsnivåerna har ökat när det vore enkelt för dem att ta reda på fakta ifrån havsforskningsinstitut som inte påvisar någon havsnivåhöjning.
  Var och en i Sverige som påstår det de skulle i alla fall ha kravet på sig att åka ner till Västkusten som är sammanlänkad med världshaven och där det inte har skett någon märkbar havsnivåhöjning under 100-tals år i förhållande till landet landhöjning.
  Man måste förstå skillnaden mellan naturliga klimatförändringar och en miljöförstöring som måste motarbetas med alla stående medel. Det vi skall vara oroliga över det är alla gifter som sprids ut i naturen och i haven och den godkända giftspridningen som kraftigt decimerat pollinatörer som bin och humlor och fåglar samt utfiskningen av våra världshav som fylls med plaster som till slut hamnar i våra kroppar.
  Att inrikta sig på att rena vårt vatten från olika medicinrester och hormoner från t.ex p-piller det är sekundärt för sekteristiska och globalistiska organisationer eftersom befintlig vattenreningsteknik för kommande generationers överlevnad det intresserar dem inte.
  Denna nedanstående bok finns som ni ser som länk och den skulle alla tvingas att läsa innan de ens yppar några påståenden om det påstådda klimathotet. Den skulle vara obligatorisk på grundskolan och på gymnasiet för att omprogrammera hjärntvättade ungdomar. De som har råd kan köpa boken för att stödja författaren Tege Tornvall och hans gedigna arbete medans de som har knaper ekonomi de kan söka efter den via bibliotekens hemsidor.
  Isabella Lövin och samtliga medlemmar inom Miljöpartiet och representanter ifrån flera andra riksdagspartier och deras medieplattformar med det partiska och lögnaktiga SVT i spetsen de skulle tvingas att läsa denna bok och komma med faktabaserade invändningar annars så skulle de tvingas få stå till svars inför en sanningskommission.
  Jag hoppas att “klimat-Greta” får all hjälp och stöd när det avslöjas att hon hänsynslöst har utnyttjats av sina föräldrar med hjälp av tankesmedjor och en PR-byrå samt ljugande politiker och journalister.
  Dela informationen om denna bok till dina vänner och grupper och läs boken och ge den vidare.
  ” Kol är livets ursprung och förutsättning.
  Jordens ljus, värme och liv kommer ursprungligen och dagligen från Solen, vår enda yttre energikälla. Tillsammans med vatten, syre och kol utlöser ljuset processen fotosyntes, som ger växtligheten dess livsnödvändiga näring.
  Kol är energibärare för det mesta av Jordens liv -inklusive människan. Men för många är kol i stället den stora fienden och hotet mot allt liv. De hävdar att mer koldioxid i atmosfären skulle värma så mycket och så fort att det skulle hota Jordens liv.”
  “Det är en märklig syn, eftersom Jorden under långa tidigare perioder både varit 5-10 grader varmare än nu och haft mångfalt högre CO2-halter – och mycket rikare växt- och djurliv. Hur går det ihop?”
  Källa; https://www.bokus.com/bok/9789163993763/tank-om-det-blir-kallare-hur-vaxlande-solmagnetism-och-andra-naturliga-processer-paverkar-jordens-klimtat/

 • A J 2019-03-30 at 00:45

  Du skriver bla: “Det är ju även bra att vara skeptisk till exempelvis Bern, som skrivit här. Kolla gärna vad han har doktorerat i. Det är varken medicin eller klimatforskning.”

  Anders Jackson (AJ) vad har du doktorerat i? Vilka ämnen har du studerat på universitetet?

  Du verkar mest vara ett webbo insatt i HTML, webbläsare, java:
  https://www.researchgate.net/profile/Anders_Jackson

  Men har du även studerat klimatforskning och naturvetenskap? Vad jag kan se har tex jag en högre utbildning inom kombinationen miljövård, klimatologi och naturvetenskap (jag har åtminstone en fil kand).

  Hoppas det var ok att jag lägger ut ditt namn, men jag har noterat att du redan är en offentlig person, med sida på ResearchGate som ofta deltar i debatter på nätet. Eftersom du kritiserar är det skäligt att du gör det öppet.

  Varför ska dina åsikter vara mer värda än tex Lars Berns?

  Det är ju viktigt att vara skeptisk mot de som förkastar andras kunskap.

 • A J 2019-03-30 at 00:45

  Du skriver bla: “Det är ju även bra att vara skeptisk till exempelvis Bern, som skrivit här. Kolla gärna vad han har doktorerat i. Det är varken medicin eller klimatforskning.”

  Anders Jackson (AJ) vad har du doktorerat i? Vilka ämnen har du studerat på universitetet?

  Du verkar mest vara ett webbo insatt i HTML, webbläsare, java:
  https://www.researchgate.net/profile/Anders_Jackson

  Men har du även studerat klimatforskning och naturvetenskap? Vad jag kan se har tex jag en högre utbildning inom kombinationen miljövård, klimatologi och naturvetenskap (jag har åtminstone en fil kand).

  Hoppas det var ok att jag lägger ut ditt namn, men jag har noterat att du redan är en offentlig person, med sida på ResearchGate som ofta deltar i debatter på nätet. Eftersom du kritiserar är det skäligt att du gör det öppet.

  Varför ska dina åsikter vara mer värda än tex Lars Berns?

  Det är ju viktigt att vara skeptisk mot de som förkastar andras kunskap.

 • Följ pengarna. Dags att vakna upp och se verklighetens maktspel som sker i världen. Vi låter oss luras allt för lätt, gång på gång. Jorden har allt under kontroll. Vi kommer att leva länge här utan större svårigheter.
  Problemet är att människor med makt och pengar gör det omöjligt för oss att göra det på ett enkelt vis.

  The First Global Revolution – Club of rome
  http://green-agenda.com/globalrevolution.html

  Real eyes realize real lies

 • Följ pengarna. Dags att vakna upp och se verklighetens maktspel som sker i världen. Vi låter oss luras allt för lätt, gång på gång. Jorden har allt under kontroll. Vi kommer att leva länge här utan större svårigheter.
  Problemet är att människor med makt och pengar gör det omöjligt för oss att göra det på ett enkelt vis.

  The First Global Revolution – Club of rome
  http://green-agenda.com/globalrevolution.html

  Real eyes realize real lies

 • Om klimathotet hade varit verkligt, så hade rationella argument och evidens räckt. Detta hade skapat enighet, men klimathotarna använder alla psykologiska trix de kan finna, med en stark ovilja att försöka falsifiera, samt UTAN att bifoga de rationella argumenten. Detta är mycket starka evidens för bluff.

  En annan sak som alltid tycks vara frånvarande är vilken temperatur och CO2 halt som vi alla skulle kunna gynnas bäst av.

  Den tredje saken är alla klimathotares realpolitik som går stick i stäv med den egna glappkäften.

 • Om klimathotet hade varit verkligt, så hade rationella argument och evidens räckt. Detta hade skapat enighet, men klimathotarna använder alla psykologiska trix de kan finna, med en stark ovilja att försöka falsifiera, samt UTAN att bifoga de rationella argumenten. Detta är mycket starka evidens för bluff.

  En annan sak som alltid tycks vara frånvarande är vilken temperatur och CO2 halt som vi alla skulle kunna gynnas bäst av.

  Den tredje saken är alla klimathotares realpolitik som går stick i stäv med den egna glappkäften.

 • De områden på jorden som kallas öknar lider brist på koldioxid. Öknarna är vanligen heta platser med obetydliga fotosyntesiska verksamheter på grund av koldioxidbrist Koldioxid är och förblir den viktigaste gasen för liv på jorden

 • De områden på jorden som kallas öknar lider brist på koldioxid. Öknarna är vanligen heta platser med obetydliga fotosyntesiska verksamheter på grund av koldioxidbrist Koldioxid är och förblir den viktigaste gasen för liv på jorden

 • Känner ni till “Liebigs Tunna”? Tänk dig ett träfat med laggar av olika höjd. Vattenvolymen som kärlet kan innehålla begränsas av den kortaste laggen. Så även: växters tillväxt begränsas av den faktor som är minst tillgänglig. Faktorer är: Ljus, temperatur, vatten, näring (12 olika ämnen!), koldioxid. De viktigaste begränsande faktorerna är brist på vatten och näring. CO2 finns det mer än tillräckligt av. Tillskott ges bara vid intensivodling av tomater i holländska växthus (och vem tycker om de smaklösa???). Ergo: Höjning av koldioxidhalten i atmosfären ger ingen bättre tillväxt. OK, en varmare sommar kan ge större skörd här i Norden; i alla fall om det inte hindras av extrem torka.

 • Känner ni till “Liebigs Tunna”? Tänk dig ett träfat med laggar av olika höjd. Vattenvolymen som kärlet kan innehålla begränsas av den kortaste laggen. Så även: växters tillväxt begränsas av den faktor som är minst tillgänglig. Faktorer är: Ljus, temperatur, vatten, näring (12 olika ämnen!), koldioxid. De viktigaste begränsande faktorerna är brist på vatten och näring. CO2 finns det mer än tillräckligt av. Tillskott ges bara vid intensivodling av tomater i holländska växthus (och vem tycker om de smaklösa???). Ergo: Höjning av koldioxidhalten i atmosfären ger ingen bättre tillväxt. OK, en varmare sommar kan ge större skörd här i Norden; i alla fall om det inte hindras av extrem torka.

 • Det vetenskapliga beviset för att det var varmare förr är att trädgränsen i Abisko på 1200-talet gick bevisligen högre än idag!! Inga vetenskapliga bevis finns för att en global uppvärmning är på gång!!Såg ett TV program om detta i finsk TV(svensk TV skulle aldrig visa upp något sådant) för några år sedan. En docent i meteorologi vid Åbo Universitet har matat in hundratusentals temperaturer från olika håll i världen uppmätta sedan 1900. Han fann en stegring av medeltemperaturen på 0,7 grader under dessa drygt 100 år,tillskrev detta att mätpunkterna genom åren hamnat allt närmare bebyggelse. I januari 1999 sattes ett nytt köldrekord i min hemby Juoksengi strax norr om Polcirkeln vid Torne älv man uppmätte -50,3 grader och det gamla köldrekordet slogs med 7 grader.Nytt finskt köldrekord -58 grader sattes då!!Började tvivla på teorierna om den sk globala uppvärmningen och har trots ivrigt letande inte funnit några vetenskapliga bevis för detta!

 • Det vetenskapliga beviset för att det var varmare förr är att trädgränsen i Abisko på 1200-talet gick bevisligen högre än idag!! Inga vetenskapliga bevis finns för att en global uppvärmning är på gång!!Såg ett TV program om detta i finsk TV(svensk TV skulle aldrig visa upp något sådant) för några år sedan. En docent i meteorologi vid Åbo Universitet har matat in hundratusentals temperaturer från olika håll i världen uppmätta sedan 1900. Han fann en stegring av medeltemperaturen på 0,7 grader under dessa drygt 100 år,tillskrev detta att mätpunkterna genom åren hamnat allt närmare bebyggelse. I januari 1999 sattes ett nytt köldrekord i min hemby Juoksengi strax norr om Polcirkeln vid Torne älv man uppmätte -50,3 grader och det gamla köldrekordet slogs med 7 grader.Nytt finskt köldrekord -58 grader sattes då!!Började tvivla på teorierna om den sk globala uppvärmningen och har trots ivrigt letande inte funnit några vetenskapliga bevis för detta!

 • 2Tim värmestrålning ifrån solen till jorden motsvarar ett helt års total mänsklig energianvändning…
  Solstrålningsvärmens variation med ca 0,9W/m2 och årsskillnad, motsvarar ca 5 nuvarande globala mänskligheters energiförbrukning /år…

  Att solintensiteten påverkas av solfläcks”rytmiken” är väl belagt.

  Att även neutrinintensiteten fluktuerar och påverkar energiflödet till Jorden o molnbildning/avdunstningseffekten är förmodligen 10000falt så betydelsefullt som all mänsklig påverkan. Co2 har ingen mätbar betydelse för värmevariations förlopp. Däremot omsätts snart mer pengar på fake co2 branschen än vad som satsas på fattigdomsbekämpning. Ponzi pyramidspelet är globalt och läromästaren Bernie Madoff kan nu stoltsera med att ha inspirerat otaliga globala följare…
  Tyvärr så räcker inte fängelserna längre till för att kunna låsa in horderna av fansen “klimatbidragsbaronerna”.

  Bedrägeriet räcker nu!!!

 • 2Tim värmestrålning ifrån solen till jorden motsvarar ett helt års total mänsklig energianvändning…
  Solstrålningsvärmens variation med ca 0,9W/m2 och årsskillnad, motsvarar ca 5 nuvarande globala mänskligheters energiförbrukning /år…

  Att solintensiteten påverkas av solfläcks”rytmiken” är väl belagt.

  Att även neutrinintensiteten fluktuerar och påverkar energiflödet till Jorden o molnbildning/avdunstningseffekten är förmodligen 10000falt så betydelsefullt som all mänsklig påverkan. Co2 har ingen mätbar betydelse för värmevariations förlopp. Däremot omsätts snart mer pengar på fake co2 branschen än vad som satsas på fattigdomsbekämpning. Ponzi pyramidspelet är globalt och läromästaren Bernie Madoff kan nu stoltsera med att ha inspirerat otaliga globala följare…
  Tyvärr så räcker inte fängelserna längre till för att kunna låsa in horderna av fansen “klimatbidragsbaronerna”.

  Bedrägeriet räcker nu!!!

 • “Populära men gamla nyheter (2008 ) om klimatet och koldioxiden

  Dagens forskning visar på allt klarare samband mellan ökad koldioxidhalt i atmosfären och stigande temperatur på jorden,vilket indirekt orsakar negativa skeenden i naturen och som i sin tur på sikt kommer att radikalt försvåra
  livet på jorden

 • Äntligen har ytterst kompetenta svenska forskare yttrat sig om den globala uppvärmningen. År 1999 den 4:e januari hade vi -50,2 i min hemby Juoksengi strax norr om Polcirkeln vid Torne älv.Det gamla köldrekordet -43 grader slogs! I Finland uppmättes den lägsta temperatur någonsin eller-58 grader! Jag reagerade med att granska det som var skrivet om den sk globala uppvärmningen och blev helt övertygad om att allt var en ren bluff ur vetenskaplig synpunkt!Vidare fann jag att Prof Rockström som lyftes fram som en förgrundsfigur hade en synnerligen låg vetenskaplig kompetens! Men man har systematiskt blockerats hans motståndare i massmedier ssk STV. Teorierna om den globala uppvärmningen är tro men ingen vetenskap.Fysiker i både Ryssland och USA har samma åsikt som vi!

 • “Populära men gamla nyheter (2008 ) om klimatet och koldioxiden

  Dagens forskning visar på allt klarare samband mellan ökad koldioxidhalt i atmosfären och stigande temperatur på jorden,vilket indirekt orsakar negativa skeenden i naturen och som i sin tur på sikt kommer att radikalt försvåra
  livet på jorden

 • Äntligen har ytterst kompetenta svenska forskare yttrat sig om den globala uppvärmningen. År 1999 den 4:e januari hade vi -50,2 i min hemby Juoksengi strax norr om Polcirkeln vid Torne älv.Det gamla köldrekordet -43 grader slogs! I Finland uppmättes den lägsta temperatur någonsin eller-58 grader! Jag reagerade med att granska det som var skrivet om den sk globala uppvärmningen och blev helt övertygad om att allt var en ren bluff ur vetenskaplig synpunkt!Vidare fann jag att Prof Rockström som lyftes fram som en förgrundsfigur hade en synnerligen låg vetenskaplig kompetens! Men man har systematiskt blockerats hans motståndare i massmedier ssk STV. Teorierna om den globala uppvärmningen är tro men ingen vetenskap.Fysiker i både Ryssland och USA har samma åsikt som vi!

 • Av intresse är också Climategate-skandalen 2009. Det var här det kom fram att forskare som skulle rapportera mot IPCC, systematiskt hade förvrängt och undanhållit data, sannolikt under “tryck” från IPCC. Som vi minns fick Al Gore pga detta snöpligen åka hem från den fiaskoartade klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, med oförättat ärende. Alla e-mailen i härvan, med kommentarer, finns (det är ingen trevlig läsning för den som vet hur vetenskap ska bedrivas): https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

 • Av intresse är också Climategate-skandalen 2009. Det var här det kom fram att forskare som skulle rapportera mot IPCC, systematiskt hade förvrängt och undanhållit data, sannolikt under “tryck” från IPCC. Som vi minns fick Al Gore pga detta snöpligen åka hem från den fiaskoartade klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, med oförättat ärende. Alla e-mailen i härvan, med kommentarer, finns (det är ingen trevlig läsning för den som vet hur vetenskap ska bedrivas): https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

 • Vad kom först hönan eller ägget. Forskare som inte verkat i linje med koldioxidteorin har inte fått några anslag. Forskare som visat att uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen och inte minst skogar, vulkaner, brinnande gruvor etc orsakat den globala uppvärmningen har inte fått göra sin röst hörd även om de kan förklara uppvärmningen. Skillnaden kan tyckas vara liten, men värd att beakta. Exempelvis ett kolkraftverk använder uppemot två tredjedelar av kolets energi för att värma luft eller vatten. Dessutom en massa koldioxid. Ett kärnkraftverk värmer också omgivningen, som ett kolkraftverk.
  Slutsatsen är att teorivalet har betydelse och exempelvis avgör om kärnkraften är klimatsmart eller inte.

  • Fick lära mig i skolan att för tiotusentals år sedan var sverige täckt av ett kilometertjockt istäcke, vart tog det vägen ? Hur kunde det smälta utan bilar,flyg och annan mänsklig påverkan ?

   • SKB: “Nya rön om inlandsisens tjocklek”

    “3,5 kilometer. Så tjock kan den största inlandsis vi känner till ha varit över Forsmark. Det visar ny banbrytande forskning av en italiensk forskargrupp som utförts på uppdrag av SKB.”

    https://www.skb.se/nyheter/nya-ron-om-inlandsisens-tjocklek/

    Inlandsisen smälte förmodligen för att alla stenåldersmänniskor grillade mammut väldigt mycket. Alltså mänsklig påverkan. [humor]

   • Problemet är inte att temperaturen varierat på jordens yta.
    Problemet är att förändringen är så snabb under en så kort tid.

    Men nej, naturen skiter i vilka arter som överlever eller ej. Det kommer bara något annat liv efter som tar över. Senast var kraftig massdöd bland arter så var det dinosaurer till däggdjur. Innan dess var det krokodiler till dinosaurer.

    Så ja, naturen skiter i oss, vi borde däremot vara lite mer oroliga om oss själva. Det värsta som kommer att hända om vi agerar efter att det ÄR mänsklig påverkan på klimatet, så kommer vi att städat upp i naturen efter oss, samt utvecklar teknologier som gör att vi blir effektivare och inte utrotar så många djur på land, i luft och hav. Att vi inte sprider lika mycket plast i naturen, utan använder olja bättre.
    Vi kommer att utveckla tekniker snabbare som har mindre påverkan på naturen innan mänskligheten har nått sitt topp när det gäller antalet individer om ca 50-70 år.

    I värsta fall om det visar sig vara rätt och vi inte gör något, att vi förlorat möjligheten att motverka vår miljöpåverkan och vi samt många andra arter kommer att dö ut.

    Så jag skulle då själv vilja minimera risken för det sista, att vi utrotar oss själva, genom att vi faktiskt ser till att minska utsläpp och slöseri med resurser. Alla andra fall är antingen till fördel för oss, eller kommer att resultera i något som är mindre dåligt än massutrotning av djurarter.
    Det riktigt dåliga riskerar att ske om vi inget gör. Jag förstår inte problemet som gör att så många vill förneka det, om man nu ser på riskerna med att respektive “sida”, nu är det inte två sidor, har rätt eller fel.

    • Förändringen av vad? Som man har mätt så har vi haft en temperatur som legat still i ca 18 år så vad är det som gått snabbt. vi har mer koldioxid nu men det har inte påverkat klimatet så om vi får dubbelt med koldioxid så kommer inte det heller att påverka mer än ngn grad och då kommer hela planeten att vara grön. Redan nu ser man att öknarna minskar för det växer så det knakar. Min tanke var att man inte vill att de fattiga länderna ska få mer grönska och vatten för då har man inte längre kontroll över dem och måste då övertyga folk att vi måste minska koldioxiden MEN om vi gör det så kan vi t om utrota oss själva. för vi ligger på en låg nivå och bara lite längre så dör allt

 • Artikeln är från 2008. Som jag uppfattat det så är detta inte Lars Berns uppfattning 2018. Han anser i dag att klimatpåverkan av koldioxiden är mindre än IPCCs huvudfåra. Dessutom hävdar han att koldioxid har en positiv inverkan på växtligheten.

  • Lars Bern har ju helt rätt. All växtlighet tar upp koldioxiden och ger oss i sin tur syre tillbaka. Utan koldioxiden (plus solljus och vatten) skulle all växtlighet dö ut på mycket kort tid. Därefter skulle alla djur och människor dö pga syrebrist, eftersom det är just växtligheten som ger oss syre.. Utan syre är människor och de flesta djur döda inom några minuter..

 • Ja, detta är inte klokt, denna artikel är ju så gammal att många personer har kunnat läsa och lyssna, men vi glömmer fort och traskar vidare…vi måste väl ändå tycka att vi är lättlurade i mycket när det gäller fakta och fakta…har vi lärt oss fysikens lagar så blir vi inte så lurade som “makthavare” vill att vi ska bli…Fick häromdagen en skrivelse från en förening jag är med i, Vågbrytaren, En viktig förening när det gäller vår miljö, där står att läsa att: Rapport från FOA, som visar skador på djur via deras djurförsök med att utsätta djuren för mikrovågor, det påverkar andningen, hjärt- och pulsverksamheten liksom hjärnfunktioner, hormonavsöndring och blodbildning” När publicerades då denna studie undrar man då, tro du det var nyligen? Nej, det var 1978!!! så visst har man vetat! Så varför kan detta med klimatet inte höra ihop med mikrovågornas förmåga att värma allt som kommer i dess väg!? Jag tror att många inblandade personer i detta klimat spektakel känner att det bränner under fötterna nu, därför mörkas så mycket.det är inte heller lätt att vara forskare och inte bli trodd, för så är det i dagens läge, det är en kränkning mot hela forskarkåren.
  Med vänlig hälsning, från en som sett igenom detta system vi lever i.
  Kerstin Carlsson.

 • Vad kom först hönan eller ägget. Forskare som inte verkat i linje med koldioxidteorin har inte fått några anslag. Forskare som visat att uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen och inte minst skogar, vulkaner, brinnande gruvor etc orsakat den globala uppvärmningen har inte fått göra sin röst hörd även om de kan förklara uppvärmningen. Skillnaden kan tyckas vara liten, men värd att beakta. Exempelvis ett kolkraftverk använder uppemot två tredjedelar av kolets energi för att värma luft eller vatten. Dessutom en massa koldioxid. Ett kärnkraftverk värmer också omgivningen, som ett kolkraftverk.
  Slutsatsen är att teorivalet har betydelse och exempelvis avgör om kärnkraften är klimatsmart eller inte.

  • Fick lära mig i skolan att för tiotusentals år sedan var sverige täckt av ett kilometertjockt istäcke, vart tog det vägen ? Hur kunde det smälta utan bilar,flyg och annan mänsklig påverkan ?

   • SKB: “Nya rön om inlandsisens tjocklek”

    “3,5 kilometer. Så tjock kan den största inlandsis vi känner till ha varit över Forsmark. Det visar ny banbrytande forskning av en italiensk forskargrupp som utförts på uppdrag av SKB.”

    https://www.skb.se/nyheter/nya-ron-om-inlandsisens-tjocklek/

    Inlandsisen smälte förmodligen för att alla stenåldersmänniskor grillade mammut väldigt mycket. Alltså mänsklig påverkan. [humor]

   • Problemet är inte att temperaturen varierat på jordens yta.
    Problemet är att förändringen är så snabb under en så kort tid.

    Men nej, naturen skiter i vilka arter som överlever eller ej. Det kommer bara något annat liv efter som tar över. Senast var kraftig massdöd bland arter så var det dinosaurer till däggdjur. Innan dess var det krokodiler till dinosaurer.

    Så ja, naturen skiter i oss, vi borde däremot vara lite mer oroliga om oss själva. Det värsta som kommer att hända om vi agerar efter att det ÄR mänsklig påverkan på klimatet, så kommer vi att städat upp i naturen efter oss, samt utvecklar teknologier som gör att vi blir effektivare och inte utrotar så många djur på land, i luft och hav. Att vi inte sprider lika mycket plast i naturen, utan använder olja bättre.
    Vi kommer att utveckla tekniker snabbare som har mindre påverkan på naturen innan mänskligheten har nått sitt topp när det gäller antalet individer om ca 50-70 år.

    I värsta fall om det visar sig vara rätt och vi inte gör något, att vi förlorat möjligheten att motverka vår miljöpåverkan och vi samt många andra arter kommer att dö ut.

    Så jag skulle då själv vilja minimera risken för det sista, att vi utrotar oss själva, genom att vi faktiskt ser till att minska utsläpp och slöseri med resurser. Alla andra fall är antingen till fördel för oss, eller kommer att resultera i något som är mindre dåligt än massutrotning av djurarter.
    Det riktigt dåliga riskerar att ske om vi inget gör. Jag förstår inte problemet som gör att så många vill förneka det, om man nu ser på riskerna med att respektive “sida”, nu är det inte två sidor, har rätt eller fel.

    • Förändringen av vad? Som man har mätt så har vi haft en temperatur som legat still i ca 18 år så vad är det som gått snabbt. vi har mer koldioxid nu men det har inte påverkat klimatet så om vi får dubbelt med koldioxid så kommer inte det heller att påverka mer än ngn grad och då kommer hela planeten att vara grön. Redan nu ser man att öknarna minskar för det växer så det knakar. Min tanke var att man inte vill att de fattiga länderna ska få mer grönska och vatten för då har man inte längre kontroll över dem och måste då övertyga folk att vi måste minska koldioxiden MEN om vi gör det så kan vi t om utrota oss själva. för vi ligger på en låg nivå och bara lite längre så dör allt

 • Artikeln är från 2008. Som jag uppfattat det så är detta inte Lars Berns uppfattning 2018. Han anser i dag att klimatpåverkan av koldioxiden är mindre än IPCCs huvudfåra. Dessutom hävdar han att koldioxid har en positiv inverkan på växtligheten.

  • Lars Bern har ju helt rätt. All växtlighet tar upp koldioxiden och ger oss i sin tur syre tillbaka. Utan koldioxiden (plus solljus och vatten) skulle all växtlighet dö ut på mycket kort tid. Därefter skulle alla djur och människor dö pga syrebrist, eftersom det är just växtligheten som ger oss syre.. Utan syre är människor och de flesta djur döda inom några minuter..

 • Ja, detta är inte klokt, denna artikel är ju så gammal att många personer har kunnat läsa och lyssna, men vi glömmer fort och traskar vidare…vi måste väl ändå tycka att vi är lättlurade i mycket när det gäller fakta och fakta…har vi lärt oss fysikens lagar så blir vi inte så lurade som “makthavare” vill att vi ska bli…Fick häromdagen en skrivelse från en förening jag är med i, Vågbrytaren, En viktig förening när det gäller vår miljö, där står att läsa att: Rapport från FOA, som visar skador på djur via deras djurförsök med att utsätta djuren för mikrovågor, det påverkar andningen, hjärt- och pulsverksamheten liksom hjärnfunktioner, hormonavsöndring och blodbildning” När publicerades då denna studie undrar man då, tro du det var nyligen? Nej, det var 1978!!! så visst har man vetat! Så varför kan detta med klimatet inte höra ihop med mikrovågornas förmåga att värma allt som kommer i dess väg!? Jag tror att många inblandade personer i detta klimat spektakel känner att det bränner under fötterna nu, därför mörkas så mycket.det är inte heller lätt att vara forskare och inte bli trodd, för så är det i dagens läge, det är en kränkning mot hela forskarkåren.
  Med vänlig hälsning, från en som sett igenom detta system vi lever i.
  Kerstin Carlsson.

 • Om jag har fattat saken rätt släpper varje människa ut ca ett kilo CO2 per dygn. Att vi numera är över 7miljarder människor och hastigt ökande, torde bidra med en bra del av den ökande andelen Koldioxid. Ser vi snart propåer om ”utandningsskatt”?

 • Om jag har fattat saken rätt släpper varje människa ut ca ett kilo CO2 per dygn. Att vi numera är över 7miljarder människor och hastigt ökande, torde bidra med en bra del av den ökande andelen Koldioxid. Ser vi snart propåer om “utandningsskatt”?

 • Skönt att läsa ett nyanserat klimatinlägg där andemeningen inte primärt är att dra ut extra straffskatter med “katastrofer” som anledning.

 • Skönt att läsa ett nyanserat klimatinlägg där andemeningen inte primärt är att dra ut extra straffskatter med “katastrofer” som anledning.

 • Kol är ju ett grundämne och både stenkol och olja består av kol-väte föreningar. Det har alltid påståtts att denna olja och kolet kommer från växt och djur för länge sedan. Detta kan omöjligen vara sant då så enorma mängder pumpats och grävts ut, utan kolet finns antagligen i jordskorpan son andra mineraler. Skulle vara intressant att få ett svar på hur det egentligen förhåller sig.

  • Både kolet och oljan är abiotik. Kolväte föreningar som skapas i jordskorpan. Det fanns inga dinosaurier som promenerade på en jordyta 2 kilometer ner i jordskorpan. Och som sedan har förvandlatsts till olja. Det bestämdes redan 1892 att världen skulle skrämmas att oljan skulle ta slut inom några årtionden. Detta för att få upp priset. Att skrämmas med koldioxid som på sikt kan göra jorden obeboelig av hetta är ju ytterligare en lögn för att kunna införa en global koldioxidskatt. Man måste förstå att väldigt många människor lhar sin försörjning på att skatt kommer in i det ekonomiska systemet eftersom de har ingen eller en typ av sysselsättning som inte går att sälja på en marknad.

 • Kol är ju ett grundämne och både stenkol och olja består av kol-väte föreningar. Det har alltid påståtts att denna olja och kolet kommer från växt och djur för länge sedan. Detta kan omöjligen vara sant då så enorma mängder pumpats och grävts ut, utan kolet finns antagligen i jordskorpan son andra mineraler. Skulle vara intressant att få ett svar på hur det egentligen förhåller sig.

  • Både kolet och oljan är abiotik. Kolväte föreningar som skapas i jordskorpan. Det fanns inga dinosaurier som promenerade på en jordyta 2 kilometer ner i jordskorpan. Och som sedan har förvandlatsts till olja. Det bestämdes redan 1892 att världen skulle skrämmas att oljan skulle ta slut inom några årtionden. Detta för att få upp priset. Att skrämmas med koldioxid som på sikt kan göra jorden obeboelig av hetta är ju ytterligare en lögn för att kunna införa en global koldioxidskatt. Man måste förstå att väldigt många människor lhar sin försörjning på att skatt kommer in i det ekonomiska systemet eftersom de har ingen eller en typ av sysselsättning som inte går att sälja på en marknad.

 • I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
  you can earn extra cash every month because
  you’ve got hi quality content. If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Wrastain’s tools

 • I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
  you can earn extra cash every month because
  you’ve got hi quality content. If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Wrastain’s tools

 • Klimatet på alla andra planeter i solsystemet har också förändrats och mer än här på jorden. Just eftersom de andra planeterna inte har någon atmosfär likt jorden som skyddslager mot solens påverkan. Hur mycket olja har esso och Bp producerat i det övriga planetsystemet. Upplys mig och andra gärna om detta gärna.

 • Klimatet på alla andra planeter i solsystemet har också förändrats och mer än här på jorden. Just eftersom de andra planeterna inte har någon atmosfär likt jorden som skyddslager mot solens påverkan. Hur mycket olja har esso och Bp producerat i det övriga planetsystemet. Upplys mig och andra gärna om detta gärna.

 • Dom flesta har läst fysik och kemi i skolan och även en del matematik.
  Men ändå är det ingen som använder dessa verktyg när man skall försöka förstå saker som rör vår verklighet. Skolan är teoretisk och visar inte alltid på dessa användbara verktyg i vår vardag.
  Vanligtvis är det lite över 300 ppm/L CO2 i luften. Växterna tycker det är ok även om det är i minsta laget. Av en meter luftpelare motsvarar det 0,3mm. Detta medan vattenånga som verkligen reglerar temperaturen på jorden ligger i storleksordningen 200mm.
  Hur trollar man för att få till det farliga i koldioxiden utan media och lobbyvberksamhet.

  För att växterna skall trivas optimalt vill dom gärna ha 1200-1500ppm har jag läst i någon odlingsartikel. För att få det optimala måste man då höja med 1000ppm eller så.
  Vid dessa höga nivåer får vi mångdubbelt större skördar och det går även åt mindre vatten.
  Hur vi skall lyckas höja vet jag inte men det verkar gå trögt genom att elda fossila bränslen. Om man skall tro på teorin att det verkligen är fossilt så har ju oljan tidigare varit biomassa i någon form. Då borde det ju vara ok att återbörda denna så att våra regnskogar och öknar kompenseras för vad naturen och människan tagit tidigare.
  Det farliga ligger inte i koldioxiden utan just kriget mot våra medvetanden där politiska intressen står mot sunt förnuft och med medias hjälp trollar bort förtroendet för egna
  insikter.
  Den som inte tror på den riktiga växthuseffekten av koldioxid kan fråga vilken växthusodlare som helst.
  Under ett besök i Höganäs gruva på sextiotalet berättade guiden att temperaturen men också koldioxiden var högre på den tiden då kolet blev till.
  Att temperaturen var högre berodde på att nordpolen hade ett annat läge inte på att det var högre halt av koldioxid. Så sa man på den tiden och alla forskare var då rädda för en ny istid av samma skäl som nu befaras extremvärme, dvs koldioxiden. Precis samma argument men det omvända resultatet.

  Det är med klimathotet som med förintelsen. Det är nerplöjt så mycket lögner, prestige och pengar att ingen vågar stanna denna vinstmaskin.
  Få lägger ner lika mycket energi på att stoppa de verkliga farorna som dom flesta
  vant sig vid. Dvs banker, krig och politik som numera endast är för sin egen skull.

  • Bra sagt. Högre temperatur ger varmare hav som ger lägre löslighet av koldioxid i haven som höjer luftens koldioxid. Ett samband är skapat. Och ofta bortglömt av de frälsta: bara issmältning på land ger nivåhöjning av haven. Tidvattnet finns redan och det går ju bra.

 • Tänk om uppvärmningen beror på något så enkelt som microvågor?! De sista decennierna har ju microvågsstrålningen ökat något enormt. Idag är strålningen c:a 67 miljarder ggr starkare än vad som är naturligt. Ja, du läste rätt, 67 MILJARDER ggr!! Master för mobiltelefoni, WiFi i alla möjliga konstellationer, Bluetooth o radarantenner. Microvågor har ju denna egenskap, att värma upp. Detta o mycket annat tar media inte upp, men söker man bland säkra källor så finns sanningen där. Om man vill. Bortsett från det sagda så kan man ju undra hur “nyttigt” detta är för människor o djur.

    • Docent Olle Johansson. Det finns många som kommit fram till samma sak, tusenvis med forskning som säger samma sak. Men ingen vill kännas vid det och ingen media tar upp det. Det är inte så svårt att koppla dessa resultat av forskning till uppvärmningen av vår jord. Det är säkert en medhjälpande orsak till insekters och andra djurs kollaps också. För att inte tala om människors märkliga neurologiska sjukdomar som ökat enormt. Det var intressant att finna: http://globalmicrowave.org/ det gav mig en massa svar.

     • Tack Johan !

      Ja, Olle Johansson är en tapper man i ett institut omgiven av aktiva massiva mutkolvar med låga rpm för inpiration utanför huvudfåran den likriktade.
      Det är bara att försbara industrins kortsiktiga intressen som ger kollegorna i mörkret aktiva “ratio per minute” …

      Lika galet som att
      “man”
      infiltrerat mjukvaran i flera av de största hårddisk tillverkarna. Att därifrån, så snart hårddisken aktiveras, kunna köra avlyssnings eller spionprogram.
      Och denna veckan var det en större nyhet i svenska it-media om att detta kan ha pågått under 20 år.

      / Lennart G

     • Tack Johan för dina synpunkter. Har själv funderat på detta sedan slutet på nittiotalet men inte funnit något om det. Jag tror microvågsstrålningen bär skulden till mycket. Min engelska är inte så bra, men skall försöka ta mig igenom artikeln du hänvisar till.
      Rolf H.

     • Hej Johan, är novis och kan inte mycket om strålning men har hört att det nya 5G nätet för mobiltelefoni ska vara rena dynamiten jämfört med nuvarande 4G. Förutom att den ska vara 100ggr starkare så ska det tydligen sättas master betydligt tätare!? Har även fått info om att om en dylik 5Gmast skall underhållas så släcks den ner pga att annars skulle reparatören avlida pga strålningen! Ligger det sanning i mina funderingar? Och vad händer det isåfall med befolkningen och alla andra levande organismer/växter//djur osv?

      • Nej Leif, det är inte 100 ggr starkare. Högre frekvenser, som 5G har, har kortare räckvidd. Det är därför som masterna kommer att sitta tätare. Inte för att 5G är starkare, utan faktiskt det motsatta. Det är även varför 455Mhz systemet på 90-talet hade så få antenner, men 900MHz som kom senare hade så många fler antenner. Signalerna blev för svaga så snabbt.

       Alla starka sändare stängs av när service görs på dem. Annars kan det ju bli som med radarstationerna vid andra världskriget. Där ställde sig soldater framför antennerna, eftersom det blev varmare. Notera att de stod precis framför antennerna för att få värmen. Det dög inte några meter framför dem. Då visste man inte bättre, de gör vi idag.

       Du skall även veta att beroende på antenntyp, så kommer signalstyrkan att avta med utstyrkan delat med avståndet i kvadrat eller avståndet i kubik. Dvs om du fördubblar avståndet från antennen så blir signalstyrkan, dvs energin, 1/4 till 1/8 av den ursprungliga hoa mottagaren. Blir avståndet 4 gånger, så faller energin med 1/16 till 1/64 av den ursprungliga. Det sker med ALLA antenner.
       Så, om sändaren matar ut 100 W, så går signalstyrkan ned till ca 12,5W-25W om vi ökar avståndet från 1 till 2 meter. Om vi går från 1 till 10 meter från antennen, så blir styrkan 0,0001 – 0,01 W.

       Då har jag inte räknat med energiförluster som blir till värme i nätaggregat och sändare. Eller att sändaren bara sänder en kort stund. Detta för att det spar energi, och energi är pengar.

      • Signaturen AJ skriver om soldater som skadades av strålningen från antennerna: “Notera att de stod precis framför antennerna för att få värmen.”

       Då kommer jag att tänka på djuren. Många djur söker sig till värmen…

       Ännu mer insektsdöd, fågeldöd, extrem övervakning – är detta något vi vill ha?

       Massor av antenner är planen.

       Och barnen?

  • Hur mycket energi är det? Det är enkelt att ta reda på.

   Notera att energi inte kommer från intet. Så det kan alltså inte komma ut mer mikrovågor än vad som sätts in i sändarna. Sedan kan du ju även kontrollera vilken annan strålning som vi utsätts för.

   Det är inte rocket science direkt.

 • Dom flesta har läst fysik och kemi i skolan och även en del matematik.
  Men ändå är det ingen som använder dessa verktyg när man skall försöka förstå saker som rör vår verklighet. Skolan är teoretisk och visar inte alltid på dessa användbara verktyg i vår vardag.
  Vanligtvis är det lite över 300 ppm/L CO2 i luften. Växterna tycker det är ok även om det är i minsta laget. Av en meter luftpelare motsvarar det 0,3mm. Detta medan vattenånga som verkligen reglerar temperaturen på jorden ligger i storleksordningen 200mm.
  Hur trollar man för att få till det farliga i koldioxiden utan media och lobbyvberksamhet.

  För att växterna skall trivas optimalt vill dom gärna ha 1200-1500ppm har jag läst i någon odlingsartikel. För att få det optimala måste man då höja med 1000ppm eller så.
  Vid dessa höga nivåer får vi mångdubbelt större skördar och det går även åt mindre vatten.
  Hur vi skall lyckas höja vet jag inte men det verkar gå trögt genom att elda fossila bränslen. Om man skall tro på teorin att det verkligen är fossilt så har ju oljan tidigare varit biomassa i någon form. Då borde det ju vara ok att återbörda denna så att våra regnskogar och öknar kompenseras för vad naturen och människan tagit tidigare.
  Det farliga ligger inte i koldioxiden utan just kriget mot våra medvetanden där politiska intressen står mot sunt förnuft och med medias hjälp trollar bort förtroendet för egna
  insikter.
  Den som inte tror på den riktiga växthuseffekten av koldioxid kan fråga vilken växthusodlare som helst.
  Under ett besök i Höganäs gruva på sextiotalet berättade guiden att temperaturen men också koldioxiden var högre på den tiden då kolet blev till.
  Att temperaturen var högre berodde på att nordpolen hade ett annat läge inte på att det var högre halt av koldioxid. Så sa man på den tiden och alla forskare var då rädda för en ny istid av samma skäl som nu befaras extremvärme, dvs koldioxiden. Precis samma argument men det omvända resultatet.

  Det är med klimathotet som med förintelsen. Det är nerplöjt så mycket lögner, prestige och pengar att ingen vågar stanna denna vinstmaskin.
  Få lägger ner lika mycket energi på att stoppa de verkliga farorna som dom flesta
  vant sig vid. Dvs banker, krig och politik som numera endast är för sin egen skull.

  • Bra sagt. Högre temperatur ger varmare hav som ger lägre löslighet av koldioxid i haven som höjer luftens koldioxid. Ett samband är skapat. Och ofta bortglömt av de frälsta: bara issmältning på land ger nivåhöjning av haven. Tidvattnet finns redan och det går ju bra.

 • Tänk om uppvärmningen beror på något så enkelt som microvågor?! De sista decennierna har ju microvågsstrålningen ökat något enormt. Idag är strålningen c:a 67 miljarder ggr starkare än vad som är naturligt. Ja, du läste rätt, 67 MILJARDER ggr!! Master för mobiltelefoni, WiFi i alla möjliga konstellationer, Bluetooth o radarantenner. Microvågor har ju denna egenskap, att värma upp. Detta o mycket annat tar media inte upp, men söker man bland säkra källor så finns sanningen där. Om man vill. Bortsett från det sagda så kan man ju undra hur “nyttigt” detta är för människor o djur.

    • Docent Olle Johansson. Det finns många som kommit fram till samma sak, tusenvis med forskning som säger samma sak. Men ingen vill kännas vid det och ingen media tar upp det. Det är inte så svårt att koppla dessa resultat av forskning till uppvärmningen av vår jord. Det är säkert en medhjälpande orsak till insekters och andra djurs kollaps också. För att inte tala om människors märkliga neurologiska sjukdomar som ökat enormt. Det var intressant att finna: http://globalmicrowave.org/ det gav mig en massa svar.

     • Tack Johan !

      Ja, Olle Johansson är en tapper man i ett institut omgiven av aktiva massiva mutkolvar med låga rpm för inpiration utanför huvudfåran den likriktade.
      Det är bara att försbara industrins kortsiktiga intressen som ger kollegorna i mörkret aktiva “ratio per minute” …

      Lika galet som att
      “man”
      infiltrerat mjukvaran i flera av de största hårddisk tillverkarna. Att därifrån, så snart hårddisken aktiveras, kunna köra avlyssnings eller spionprogram.
      Och denna veckan var det en större nyhet i svenska it-media om att detta kan ha pågått under 20 år.

      / Lennart G

     • Tack Johan för dina synpunkter. Har själv funderat på detta sedan slutet på nittiotalet men inte funnit något om det. Jag tror microvågsstrålningen bär skulden till mycket. Min engelska är inte så bra, men skall försöka ta mig igenom artikeln du hänvisar till.
      Rolf H.

     • Hej Johan, är novis och kan inte mycket om strålning men har hört att det nya 5G nätet för mobiltelefoni ska vara rena dynamiten jämfört med nuvarande 4G. Förutom att den ska vara 100ggr starkare så ska det tydligen sättas master betydligt tätare!? Har även fått info om att om en dylik 5Gmast skall underhållas så släcks den ner pga att annars skulle reparatören avlida pga strålningen! Ligger det sanning i mina funderingar? Och vad händer det isåfall med befolkningen och alla andra levande organismer/växter//djur osv?

      • Nej Leif, det är inte 100 ggr starkare. Högre frekvenser, som 5G har, har kortare räckvidd. Det är därför som masterna kommer att sitta tätare. Inte för att 5G är starkare, utan faktiskt det motsatta. Det är även varför 455Mhz systemet på 90-talet hade så få antenner, men 900MHz som kom senare hade så många fler antenner. Signalerna blev för svaga så snabbt.

       Alla starka sändare stängs av när service görs på dem. Annars kan det ju bli som med radarstationerna vid andra världskriget. Där ställde sig soldater framför antennerna, eftersom det blev varmare. Notera att de stod precis framför antennerna för att få värmen. Det dög inte några meter framför dem. Då visste man inte bättre, de gör vi idag.

       Du skall även veta att beroende på antenntyp, så kommer signalstyrkan att avta med utstyrkan delat med avståndet i kvadrat eller avståndet i kubik. Dvs om du fördubblar avståndet från antennen så blir signalstyrkan, dvs energin, 1/4 till 1/8 av den ursprungliga hoa mottagaren. Blir avståndet 4 gånger, så faller energin med 1/16 till 1/64 av den ursprungliga. Det sker med ALLA antenner.
       Så, om sändaren matar ut 100 W, så går signalstyrkan ned till ca 12,5W-25W om vi ökar avståndet från 1 till 2 meter. Om vi går från 1 till 10 meter från antennen, så blir styrkan 0,0001 – 0,01 W.

       Då har jag inte räknat med energiförluster som blir till värme i nätaggregat och sändare. Eller att sändaren bara sänder en kort stund. Detta för att det spar energi, och energi är pengar.

      • Signaturen AJ skriver om soldater som skadades av strålningen från antennerna: “Notera att de stod precis framför antennerna för att få värmen.”

       Då kommer jag att tänka på djuren. Många djur söker sig till värmen…

       Ännu mer insektsdöd, fågeldöd, extrem övervakning – är detta något vi vill ha?

       Massor av antenner är planen.

       Och barnen?

  • Hur mycket energi är det? Det är enkelt att ta reda på.

   Notera att energi inte kommer från intet. Så det kan alltså inte komma ut mer mikrovågor än vad som sätts in i sändarna. Sedan kan du ju även kontrollera vilken annan strålning som vi utsätts för.

   Det är inte rocket science direkt.

 • Astroturfer Martin Saar, du har nog fel här.

  Artikeln fick stor uppmärksamhet, men den var tidig i debatten och låg då fel i relation till det politiskt korrekta, som allt fler förstått var fel, alltså att det inte stämmer att koldioxiden är den klimatförändrare som man då trodde.

  [Tillägg kl 15:15]: Jag tror inte det är Bern som påstår att han grundade DNS utan det är mer sannolikt att det var Newsmills redaktion som skrev fel. Jag hittar inga påståenden om att Bern grundade DNS på hans egna sidor.

  Artikeln på Newsmill millades 490 gånger och fick 207 kommentarer. Artikeln var då en av de mest lästa på Newsmill.se. Referens

 • Gammal skåpmat från 2008, som redan när den publicerades inte fick någon större uppmärksamhet och genomslag. Trots alla uppräknade professorer, Denna artikel är som sagt arkiverad och bortglömd! Om artikelns syfte är att beskriva en sanning, så är sanningen den att klimatet är ett komplext system där ingen inte ens Lars Bern kan reda ut orsakssambanden. Ingen kan med säkerhet säga vad som gäller annat än att känner man till kolet och kolcykeln så påverkar den klimatet. I ett sådant läge tillämpas försiktighetsprincipen – att upphöra med CO2-utsläppen!
  I artikeln står att Lars Bern var med och grundade DNS Det Naturliga Steget!??????? En oärlig referenssnyltning! Grundare av DNSär Karl-Henrik Robért inget annat. Lars Bern vad ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut under en kort tid innan han avgick under konfliktartade former.

  • Bra där, Martin! Artikeln är skriven 2008. Vi är idag mer övertygade än då om koldioxidens påverkan. Patetiskt att den s k klimatupplysningens självutnämnda profeter, fortfarande framhärdar.

 • Jag vet inte vad jag ska tro men eftersöker en mer balanserad diskussion. Bara det faktum att det finns forskare som är inne på en annan linje är ju intressant i sig. Mainstreammedia är ju som alltid ute efter domedagsprofetior och levererar en ensidig information. Intressant artikel men jag behandlar denna som jag behandlar allt jag läser på nätet, med skepticism 😛

  • Det är ju även bra att vara skeptisk till exempelvis Bern, som skrivit här.

   Kolla gärna vad han har doktorerat i. Det är varken medicin eller klimatforskning. Han har ju dessutom jobbat inom fordonsindustrin. Jag tänkte ta samma retorik som han brukar använda, jag har mött honom tidigare. Brukar inte använda fakta och vetenskap som argument, utan personliga påhopp är hans verktyg.

    • Hans: Greta gör inga egna vetenskapliga påståenden. Hon refererar endast till den etablerade forskningen. Ska ni motbevisa den måste ni fortsätta att försöka hamra in att IPCC är korrupt och politiserat* – inte Greta.

     Men bra försök. Dock vill jag minnas att det var Greta som dödade den onda häxan i sagan, och inte Hans… 😉

     * IPCC är politiserat, men åt andra hållet; rika oljenationer blockerar slutprodukten och försöker alltid tona ner slutsatserna vilket leder till att sammanfattningarna av IPCC-rapporterna är mer försiktiga än själva vetenskapen.

 • Astroturfer Martin Saar, du har nog fel här.

  Artikeln fick stor uppmärksamhet, men den var tidig i debatten och låg då fel i relation till det politiskt korrekta, som allt fler förstått var fel, alltså att det inte stämmer att koldioxiden är den klimatförändrare som man då trodde.

  [Tillägg kl 15:15]: Jag tror inte det är Bern som påstår att han grundade DNS utan det är mer sannolikt att det var Newsmills redaktion som skrev fel. Jag hittar inga påståenden om att Bern grundade DNS på hans egna sidor.

  Artikeln på Newsmill millades 490 gånger och fick 207 kommentarer. Artikeln var då en av de mest lästa på Newsmill.se. Referens

 • Gammal skåpmat från 2008, som redan när den publicerades inte fick någon större uppmärksamhet och genomslag. Trots alla uppräknade professorer, Denna artikel är som sagt arkiverad och bortglömd! Om artikelns syfte är att beskriva en sanning, så är sanningen den att klimatet är ett komplext system där ingen inte ens Lars Bern kan reda ut orsakssambanden. Ingen kan med säkerhet säga vad som gäller annat än att känner man till kolet och kolcykeln så påverkar den klimatet. I ett sådant läge tillämpas försiktighetsprincipen – att upphöra med CO2-utsläppen!
  I artikeln står att Lars Bern var med och grundade DNS Det Naturliga Steget!??????? En oärlig referenssnyltning! Grundare av DNSär Karl-Henrik Robért inget annat. Lars Bern vad ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut under en kort tid innan han avgick under konfliktartade former.

  • Bra där, Martin! Artikeln är skriven 2008. Vi är idag mer övertygade än då om koldioxidens påverkan. Patetiskt att den s k klimatupplysningens självutnämnda profeter, fortfarande framhärdar.

 • Jag vet inte vad jag ska tro men eftersöker en mer balanserad diskussion. Bara det faktum att det finns forskare som är inne på en annan linje är ju intressant i sig. Mainstreammedia är ju som alltid ute efter domedagsprofetior och levererar en ensidig information. Intressant artikel men jag behandlar denna som jag behandlar allt jag läser på nätet, med skepticism 😛

  • Det är ju även bra att vara skeptisk till exempelvis Bern, som skrivit här.

   Kolla gärna vad han har doktorerat i. Det är varken medicin eller klimatforskning. Han har ju dessutom jobbat inom fordonsindustrin. Jag tänkte ta samma retorik som han brukar använda, jag har mött honom tidigare. Brukar inte använda fakta och vetenskap som argument, utan personliga påhopp är hans verktyg.

    • Hans: Greta gör inga egna vetenskapliga påståenden. Hon refererar endast till den etablerade forskningen. Ska ni motbevisa den måste ni fortsätta att försöka hamra in att IPCC är korrupt och politiserat* – inte Greta.

     Men bra försök. Dock vill jag minnas att det var Greta som dödade den onda häxan i sagan, och inte Hans… 😉

     * IPCC är politiserat, men åt andra hållet; rika oljenationer blockerar slutprodukten och försöker alltid tona ner slutsatserna vilket leder till att sammanfattningarna av IPCC-rapporterna är mer försiktiga än själva vetenskapen.

 • Vänta nu…Man behöver inte vara klimat expert för att räkna minus eller plus. Eran ekvation känns lite väl optimistisk. Ingenting som existerar på jorden kan försvinna …..bara förändras til något annat.Att plötsligt hiva upp olja och och förändra luften med partiklar som varit inkapslade i berg innan..Och det i ton efter ton….så att oljan kanske tar slut på ett par hundra år…omvandla det till avgaser….mmmm mumma.Det kan ju inte vara så allvarligt…Eller vad tror ni andra….rent logiskt…

  • Vulkanutbrott släpper ut mycket mer än vad människan gjort. Visst är det bra att sänka våra utsläpp för miljöns skull, men det finns ingen global uppvärmning som dom påstår.
   Allt är en del av en cykel i klimatet.
   I slutet av 80 och början på 90:talet låg alla våra stora planeter på linje i solsystemet och drog solen ur sitt läge. Detta gör att solaktiviteten tilltar varvid en period av extremt väder, mm börjar på jorden. Detta händer med 350-400 års mellanrum om jag kommer ihåg rätt.
   Två forskare följde detta fenomen bakåt i tiden och det stämde väldigt bra ihop med forna katastrofer, missväxt och svält mm.

   • Gunnar, du säger att att global uppvärmning som “de” påstår inte finns men det står ju till och med i den klimatförnekande artikeln ovan att man har observerat uppvärmning

    • Vad kom först, temperatur höjning som en följd av ökad koldioxid i atmosfären eller ökad koldioxidhalt som en följd av en naturlig temperaturhöjning.

     • Bra fråga JEN…
      Ditt alternativ nr-2 är det korrekta – halten CO2 i atmosfären förändras först MÅNGA år EFTER en temperaturförändring.
      Den utmärkta och verklighetsförankrade sajten klimatsans.se har många artiklar inklusive nödvändiga referenser om just detta faktum.

     • Du tror inte att dessa forskarna kan lägga ihop 1+1? det du skriver är så självklart att du kan dumförklara dessa forskarna i en mening?
      Du borde nog börja tänka lite “outside the box” och bortse ifrån allt va vi ständigt får höra, för att se ev andra nyanser som “faktiskt” kanske spelar roll…bara för att koldioxiden i luften ökar så måste det inte vara den faktorn som gör att temperaturen ökar, eller kanske rent av inte ökar alls utan det är andra saker som ex strömmar i vattnet som rent logiskt påverkar temperaturen väldigt fort. Ut med huvudet ifrån indocktoneringsbubblan en stund

   • Läs riktig klimatforskning innan ni går på det här. Tvärtom vad som står i artikeln har forskare tagit hänsyn till alla möjliga andra källor, t ex vulkanutbrott och solmagnetism, och de är inte ens i närheten av att påverka klimatet i nuvarande omfattning.

    Men, tro inte på mig. Läs själva:
    https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

    • Dessutom, Bern är en chemist som har börjat argumenter om medicin, ett till ämne som han inte har doktorerat i, som även klimatförändringar.

     Förutom att han har jobbat inom fordonsindustrin då…

  • Oljan tar aldrig slut dags att avliva den myten, borrhålen utanför Mexico fylls på underifrån sen är större delen av oljan inte ens fossil. Eran säger man i tal men i skrift blir det hmm…

 • Vänta nu…Man behöver inte vara klimat expert för att räkna minus eller plus. Eran ekvation känns lite väl optimistisk. Ingenting som existerar på jorden kan försvinna …..bara förändras til något annat.Att plötsligt hiva upp olja och och förändra luften med partiklar som varit inkapslade i berg innan..Och det i ton efter ton….så att oljan kanske tar slut på ett par hundra år…omvandla det till avgaser….mmmm mumma.Det kan ju inte vara så allvarligt…Eller vad tror ni andra….rent logiskt…

  • Vulkanutbrott släpper ut mycket mer än vad människan gjort. Visst är det bra att sänka våra utsläpp för miljöns skull, men det finns ingen global uppvärmning som dom påstår.
   Allt är en del av en cykel i klimatet.
   I slutet av 80 och början på 90:talet låg alla våra stora planeter på linje i solsystemet och drog solen ur sitt läge. Detta gör att solaktiviteten tilltar varvid en period av extremt väder, mm börjar på jorden. Detta händer med 350-400 års mellanrum om jag kommer ihåg rätt.
   Två forskare följde detta fenomen bakåt i tiden och det stämde väldigt bra ihop med forna katastrofer, missväxt och svält mm.

   • Gunnar, du säger att att global uppvärmning som “de” påstår inte finns men det står ju till och med i den klimatförnekande artikeln ovan att man har observerat uppvärmning

    • Vad kom först, temperatur höjning som en följd av ökad koldioxid i atmosfären eller ökad koldioxidhalt som en följd av en naturlig temperaturhöjning.

     • Bra fråga JEN…
      Ditt alternativ nr-2 är det korrekta – halten CO2 i atmosfären förändras först MÅNGA år EFTER en temperaturförändring.
      Den utmärkta och verklighetsförankrade sajten klimatsans.se har många artiklar inklusive nödvändiga referenser om just detta faktum.

     • Du tror inte att dessa forskarna kan lägga ihop 1+1? det du skriver är så självklart att du kan dumförklara dessa forskarna i en mening?
      Du borde nog börja tänka lite “outside the box” och bortse ifrån allt va vi ständigt får höra, för att se ev andra nyanser som “faktiskt” kanske spelar roll…bara för att koldioxiden i luften ökar så måste det inte vara den faktorn som gör att temperaturen ökar, eller kanske rent av inte ökar alls utan det är andra saker som ex strömmar i vattnet som rent logiskt påverkar temperaturen väldigt fort. Ut med huvudet ifrån indocktoneringsbubblan en stund

   • Läs riktig klimatforskning innan ni går på det här. Tvärtom vad som står i artikeln har forskare tagit hänsyn till alla möjliga andra källor, t ex vulkanutbrott och solmagnetism, och de är inte ens i närheten av att påverka klimatet i nuvarande omfattning.

    Men, tro inte på mig. Läs själva:
    https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

    • Dessutom, Bern är en chemist som har börjat argumenter om medicin, ett till ämne som han inte har doktorerat i, som även klimatförändringar.

     Förutom att han har jobbat inom fordonsindustrin då…

  • Oljan tar aldrig slut dags att avliva den myten, borrhålen utanför Mexico fylls på underifrån sen är större delen av oljan inte ens fossil. Eran säger man i tal men i skrift blir det hmm…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *